Wypłata należności Polakom pracującym w Niemczech

Osoby pracujące w Niemczech powinni posiadać konto bankowe, na które wpływałyby środki pieniężne z tytułu zwrotu podatku, wypłaty świadczeń rodzinnych, a także wynagrodzenie od pracodawcy.

Polacy zatrudnieni w Niemczech posiadają albo konta dewizowe bądź złotówkowe zakładane w bankach w Polsce, albo też konta bankowe w walucie euro bezpośrednio w Niemczech. Każda z tych opcji jest możliwa, jednak konto założone w Niemczech jest pod pewnymi względami dużo lepsze dla pracujących na terenie Niemiec. Analizujemy sytuację dla osób ubiegających się o zwrot niemieckiego podatku, osób otrzymujących niemieckie świadczenia rodzinne oraz osób zatrudnionych na terenie Niemiec i otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie.

Konto bankowe a zwrot podatku

Pracownik zatrudniony w Niemczech nawet przez krótki okres czasu może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego, który z jego wynagrodzenia został odprowadzony do niemieckiego fiskusa. W tym celu w trakcie sporządzania rocznej deklaracji podatkowej powinno się poinformować Urząd Skarbowy o posiadanym rachunku bankowym, na który zostanie przelany zwrot podatku. Niemiecki Urząd Skarbowy pieniądze z tytułu zwrotu podatku przeleje zarówno na konto w Polsce, jak i na konto niemieckie. Decyzja należy w tym przypadku do podatnika. Musi on tylko podać dane konta przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. Z uwagi na to, że przelewy międzynarodowe są z reguły odpłatne, to przelew realizowany przez niemiecki Urząd Skarbowy na konto w Polsce będzie obciążony prowizją, jaką skasuje bank. Gdyby przelew zwrotu podatku był kierowany na konto podatnika w Niemczech, to wtedy odpadają koszty przelewu. Biorąc pod uwagę ten argument, to z pewnością konto posiadane w Niemczech jest lepszym rozwiązaniem. W przypadku braku konta Urząd Skarbowy wystawia czek, który i tak trzeba będzie zrealizować w banku. Z tego powodu warto pamiętać, że konto bankowe przyda się, a podatnik sam decyduje, czy ma to być konto bankowe otwarte w Polsce, czy też konto otwarte w banku w Niemczech.

Konto bankowe a wypłata świadczeń rodzinnych

W przypadku wypłaty Kindergeld lub innych świadczeń rodzinnych sytuacja z posiadaniem konta jest bardzo podobna do sytuacji związanej z wypłatą zwrotu podatku. Instytucje wypłacające świadczenia rodzinne dokonują przelewów zarówno na konto w Polsce, jak i na konto w Niemczech. Jeżeli rodzice dziecka, na które przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne, zdecydują się na podanie konta w Polsce, to lepiej, aby było to konto dewizowe niż złotówkowe – chodzi o uniknięcie przewalutowania po niższym kursie euro. Posiadając konto walutowe świadczenie zostanie przelane w walucie euro. W tej sytuacji rodzic sam decyduje gdzie dokonuje sprzedaży waluty. Może wybrać dowolny bank lub kantor, gdzie akurat proponuje mu się najwyższy kurs.

Konto bankowe a wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę

Niemieckie prawo nie określa w jakiej formie pracownik ma otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę.  Dopuszcza się zatem wypłatę wynagrodzenia przez pracodawcę zarówno w formie gotówkowej, jak i w formie przelewu bankowego. W przypadku wypłaty gotówkowej pracodawca ma prawo zarządać, aby wypłata gotówki nastąpiła w zakładzie pracy. Znając specyficzne uwarunkowania pracy Polaków w Niemczech, którzy często przemieszczają się z miejsca na miejsce, może to być czasem problematyczne, aby wypłata gotówki nastąpiła akurat w zakładzie pracy. Z tego powodu posiadanie konta bankowego przez pracownika może być przydatne. Ponadto przelew wynagrodzenia jest zawsze dowodem na to, że pracodawca spełnił swój obowiązek wobec pracownika w kwestii zapłaty a jego pracę.

Decydując się na otwarcie konta w Niemczech, które polskiemu pracownikowi ma służyć do otrzymania zwrotu podatku, świadczeń rodzinnych lub wynagrodzenia, warto wziąć pod uwagę kolejny aspekt: dostępność bankomatów. W Niemczech zgodnie z danymi statystycznymi znajduje się około 60.000 bankomatów. W tej chwili gotówkę można pobrać także w kasach wielu supermarketów, a także na wybranych stacjach benzynowych. To z pewnością ułatwia życie Polakom w Niemczech, którzy pochłonięci pracą często przemieszczają się na dużych odległościach i w każdej części Niemiec mają dostęp do gotówki.

Decyzję o tym, gdzie i jakie otworzyć konto bankowe, każdy powinien podjąć sam po przeanalizowaniu swojej indywidualnej sytuacji. Dla niektórych osób posiadanie konta w Polsce będzie lepszym rozwiązaniem i to pomimo większych kosztów związanych z przelewami zagranicznymi. Z kolei dla innych osób konto otwarte w Niemczech będzie sprawdzało się dużo lepiej.

Opracowanie własne. Zdjęcie: Tim Reckmann/pixelio.de