Erholungsbeihilfe – zapomoga wypoczynkowa dla pracowników

W Niemczech istnieje świadczenie o nazwie Erholungsbeihilfe, które pracodawca wypłaca pracownikom i członkom rodziny raz w roku w okresie urlopowym. Rodzina posiadająca 1 dziecko otrzymuje 312 EUR!

Pracownik zatrudniony w Niemczech może otrzymać dla siebie i swojej rodziny zastrzyk finansowy z przeznaczeniem na urlop. Pracując w Niemczech warto przed wybraniem urlopu zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wypłacenie zapomogi wypoczynkowej. Niemiecki ustawodawca przewidział 156 euro dla pracownika, 104 euro dla małżonka oraz po 52 euro na każde dziecko. Jedyny wymóg jaki pracownik musi spełnić to wybrać jednotygodniowy urlop, a po jego zakończeniu przedstawić pracodawcy rachunki za wydatki poniesione w trakcie wypoczynku. To proste!

Erholungsbeihilfe jest bardzo opłacalne finansowo. Trzyosobowa rodzina (pracownik, współmałżonek i jedno dziecko) otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 312 euro, czteroosobowa rodzina (pracownik, współmałżonek i dwoje dzieci) otrzymuje 364 euro. W przypadku gdy pracownik posiada współmałżonka i trójkę dzieci, to wtedy wysokość Erholungsbeihilfe wynosi już 416 euro, natomiast pracownicy posiadający współmałżonka i czworo dzieci otrzymują 468 euro.

Zapomoga wypoczynkowa wypłacana jest raz w roku. Jest to dodatek do wynagrodzenia, a więc nie może uszczuplić pensji pracownika, tylko musi zostać wypłacona dodatkowo do wynagrodzenia. Co więcej, nawet jeżeli pracownik otrzymuje już Urlaubsgeld (świadczenie urlopowe), to również może wystąpić o wypłacenie Erholungsbeihilfe. Najważniejszym aspektem jest także fakt, że pracownik otrzymujący zapomogę wypoczynkową nie płaci od niej żadnego podatku!!!!!!! Nic tylko korzystać.

W okresie do 3 miesięcy po wypłaceniu świadczenia pieniężnego pracownik musi przedstawić pracodawcy rachunki, które będą opiewały na wypłaconą kwotę. Jakiego rodzaju mają to być rachunki? Niemiecki ustawodawca nie precyzuje dokładnie na jakie formy wypoczynku przeznaczone powinny być pieniądze z tytułu Erholungsbeihilfe, jednak trzeba założyć, że powinny to być wydatki związane z wypoczywaniem, a więc wszelkiego rodzaju koszty wycieczek, podróży, bilety do ZOO, parków rozrywki i podobnych turystycznych atrakcji.

Zapomoga wypoczynkowa to nie tylko zysk dla pracownika, ale także dla pracodawcy. Jak zawsze w tej kwestii najważniejsza jest kwestia finansowa. Pracodawcom bardzo opłaca się wypłacenie Erholungsbeihilfe, gdyż świadczenie to nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i podlega niższemu opodatkowaniu. W niektórych przypadkach świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku, np. gdy pracownika nie stać z własnych środków na wypoczynek i tylko dzięki pomocy finansowej pracodawcy może się na niego udać lub gdy wypoczynek służy zwalczaniu choroby zawodowej.

W efekcie końcowym to pracodawca decyduje o tym, czy wypłacić pracownikowi Erholungsbeihilfe i to od jego woli zależy, czy pracownik otrzyma pieniądze na wypoczynek. Jednak biorąc pod uwagę, że zarówno jednej, jak i drugiej stronie opłaca się zarówno wypłacenie (pracodawcy), jak i pobranie (pracownikowi) zapomogi wypoczynkowej, to dlaczego by nie skorzystać z tej możliwości. Warto zatem złożyć stosowny wniosek o wypłacenie Erholungsbeihilfe.

Źródło: informacje własne, niemiecka ustawa o podatku dochodowym. Zdjęcie: Bigeasy Shoots/pixelio.de