Większe stawki zasiłku Hartz IV od roku 2017

Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych o nazwie Hartz IV wypłacane jest od 1 stycznia 2017 roku w wyższych kwotach. Najwyższa podwyżka obejmie bezrobotnych rodziców posiadających dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Druga księga niemieckiego kodeksu socjalnego (tzw. SGB II) przewiduje wypłatę zasiłku dla bezrobotnych w takiej wysokości, aby dzięki wypłacanym środkom pieniężnym osoba pozostająca bez pracy mogła prowadzić życie na pewnym poziomie, które nie uwłacza godności człowieka. Taki zapis ustawowy ma na celu zapewnienie bezrobotnemu środków do życia pokrywających jego najpilniejsze potrzeby. Koncepcja Hartz IV, zwana potocznie od nazwiska pomysłodawcy (Peter Hartz), pojawiła się w roku 2002, natomiast sam zasiłek wypłacany jest od 1 stycznia 2005 roku.

W międzyczasie wielu bezrobotnych skorzystało w Niemczech z możliwości życia na garnuszku państwa, które co miesiąc zapewniało bezrobotnemu i jego rodzinie środki finansowe na egzystencję. Warto podkreślić, że wysokość zasiłku Hartz IV była przez lata wyższa niż wynagrodzenie minimalne w Polsce, dlatego wielu Polaków po zakończeniu pracy w Niemczech nadal przebywało na terenie Niemiec i korzystało z tego przywileju, jakim było (i jest nadal) pobieranie w nieskończoność zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 stycznia 2017 roku wzrasta kwota zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II, którą nazywa się potocznie Hartz IV. Miesięczna stawka dla samotnej osoby pozostającej długotrwale bez pracy wzrośnie z obecnych 404 euro do 409 euro miesięcznie. W tym przypadku podwyżka wyniesie 5 euro miesięcznie. Nie jest to dużo, ale dla bezrobotnego zawsze coś. W przypadku małżeństw lub związków partnerskich podwyżka jest jeszcze mniejsza. Gdy obydwoje małżonkowie lub partnerzy są bez pracy, to drugi z nich otrzyma zamiast dotychczasowych 364 euro nową stawkę w wysokości 368 euro miesięcznie. W tym przypadku podwyżka wynosi już tylko 4 euro.

Nieco więcej pieniędzy przygotowano z myślą o dzieciach. Przede wszystkim wyższe stawki przewidziano dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Bezrobotni posiadający dziecko w tym przedziale wiekowym otrzymają od 1 stycznia 2017 roku o 21 euro więcej na miesiąc niż w roku 2016. Do grudnia 2016 roku stawka za dziecko w wieku od 6 do 13 lat wynosi 270 euro. Od stycznia 2017 roku stawka rośnie o 21 euro w górę i wynosi 291 euro.

Także rodzice dzieci w wieku od 13 do 18 lat (do osiemnastych urodzin dziecka) będą otrzymywali więcej pieniędzy. Do grudnia 2016 roku stawka za dziecko w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat wynosi 306 euro, natomiast od stycznia 2017 roku już 311 euro. Podwyżka w tym przypadku wynosi 5 euro miesięcznie na dziecko.

Najmniej odczują podwyżkę rodzice dzieci pełnoletnich. Stawki dla osób poniżej 25 roku życia, które mieszkają z rodzicami, wzrosą z 324 euro na koniec 2016 roku do 327 euro na początku 2017 roku. Podwyżka wyniesie tylko 3 euro.

Nic się nie zmienia w przypadku dzieci najmłodszych. Standardowa stawka dla dzieci w wieku do 6 lat pozostaje na niezmienionym poziomie i w roku 2017 nadal wynosi 237 euro miesięcznie.

Każda podwyżka świadczeń dla bezrobotnych zawsze pociągała za sobą zwiększone kontrole osób pobierających pieniądze z tytułu bezrobocia. Przede wszystkim kontrolerzy sprawdzają zasadność wniosków, ale także to, czy bezrobotny nie podjął zatrudnienia bądź ma jeszcze inne źródła dochodu. Działania kontrolne służą temu, aby zmobilizować bezrobotnych do poszukiwania pracy.

Hartz IV od roku 2017

Osoba Wysokość świadczenia od dnia 01.01.2017
Dorosły żyjący samotnie 409 euro
Współmałżonek lub partner życiowy 368 euro
Dziecko w wieku od 0 do 5 lat 237 euro
Dziecko w wieku od 6 do 13 lat 291 euro
Dziecko w wieku od 14 do 17 lat 311 euro
Dziecko w wieku od 18 do 24 lat

327 euro

Źródło: Informacje podane przez Federalne Ministersto Pracy. Zdjęcie: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt  / pixelio.de