Niemieckie emerytury i renty podlegają rozliczeniu podatkowemu

Osoby otrzymujący niemiecki świadczenie emerytalne muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i złożyć roczną deklarację podatkową uwzględniającą wysokość przyznanej emerytury. Rozliczenie jest obowiązkowe!

Pomimo zakończenia swojej aktywności zawodowej w Niemczech, przyjazdu do Polski i przejścia na spokojną emeryturę, emeryci i renciści raz w roku muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym za poprzedni rok kalendarzowy. Ciąży bowiem na nich obowiązek rozliczenia się z fiskusem z otrzymanych świadczeń o charakterze emerytalnym. Część wypłacanego świadczenia jest obciążona podatkiem, więc przy składaniu rocznego rozliczenia warto skorzystać z możliwości odliczenia poniesionych wydatków.

Podatnik będący emerytem ma także prawo do odliczeń. Jakie koszty można zatem odliczyć w Niemczech od podatku? Do najczęściej wykorzystywanych odliczeń przez emerytów należą przede wszystkim: opłacany podatek kościelny, darowizny oraz poniesione koszty opieki zdrowotnej. Zatem wszystkie koszty poniesione za okulary, aparaty słuchowe, protezy, leki, zabiegi lub operacje można odliczyć od podatku. Ponadto emeryci korzystają z ulg podatkowych z tytułu wieku. Jest to bardzo ważny rodzaj ulg, gdyż w efekcie końcowym rozliczenia może się okazać, że emeryt otrzyma cały zwrot nadpłaconego podatku. Z tego powodu warto dokonać rozliczenia rocznego!

Wpływ na wysokość podatku dochodowego od emerytury ma nie tylko wysokość otrzymanego świadczenia, ale także data, od której rozpoczęło się jej wypłacanie. Kto jest na emeryturze od 2005 roku, ten musi płacić podatek dochodowy od połowy emerytury, natomiast osoby, które na wysłużoną emeryturę przeszły w 2015 roku, płacą podatek od 70 procent emerytury. Niestety co roku zwiększa się część emerytury, od której trzeba zapłacić podatek.

Zgodnie z danymi podanymi do publicznej wiadomości przez Federalne Ministerstwo Finansów, około 4,4 mln emerytów pobierających w Niemczech emeryturę musi każdego roku dopełnić obowiązek rozliczenia podatkowego. W grupie tej znajdują się także emeryci mieszkający w Polsce, którzy w przeszłości pracowali w Niemczech, nabyli prawo do niemieckiej emerytury i pobierają świadczenie.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Ministerstwa Finansów. Zdjęcie: Rainer Sturm  / pixelio.de

Rozlicz niemiecką emeryturę!

Pomożemy Ci natychmiastowo!

Zadzwoń już teraz!

TEL: +48 / 77 46 21 240