Rozliczenie podatkowe roku 2013 tylko do 31 grudnia 2017

Osoby pracujące w 2013r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec mogą do końca grudnia 2017r. złożyć niemiecką deklarację podatkową uwzględniającą uzyskane dochody i dzięki temu otrzymać zwrot podatku.

Zwrot podatku przysługuje każdemu podatnikowi, który prawidłowo złożył w niemieckim Urzędzie Skarbowym roczną deklarację podatkową z uzyskanych dochodów. Można zrobić to drogą elektroniczną wysyłając deklarację przez internet lub też tradycyjną drogą pocztową. Na tej podstawie niemiecki fiskus zwraca nadwyżkę podatkową podatnikom uzyskującym w Niemczech dochody i płacącym tam podatki. Efektem końcowym tego procesu jest wydanie przez niemiecki Urząd Skarbowy decyzji podatkowej przyznającej zwrot podatku oraz przelew wykonany na konto bankowe wskazane przez podatnika. Warto zatem ubiegać się o zwrot podatku dochodowego, pod który podlegają niemal wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech. Z uwagi na jedne z najwyższych na świecie podatków, jakie podatnicy płacą w Niemczech, warto walczyć o uzyskanie zwrotu!

Kto nie dokonał jeszcze rozliczenia podatku za 2013 rok, ten musi dostarczyć do 31 grudnia 2017 roku deklarację podatkową do właściwego miejscem Urzędu Skarbowego na terenie Niemiec. Roczna deklaracja podatkowa – wysłana drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą – musi znaleźć się w urzędzie najpóźniej 31.12.2017. Po tej dacie złożenie deklaracji jest niemal niemożliwe. Podatnik musiałby udowodnić, że nie mógł dotrzymać ustawowego terminu 4 lat na dokonanie rozliczenia za rok 2013 i wskazać na przyczyny uzasadniające taki stan rzeczy, o co będzie niezwykle trudno. Zgodnie z niemiecką ustawą podatkową podatnik za rok 2013 może się rozliczyć w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2017.  Cztery lata to bardzo długi okres, więc podatnik powinien zadbać o to, aby na czas złożyć deklarację podatkową. W Niemczech – w przeciwieństwie do Polski – nie liczy się data nadania listu w urzędzie pocztowym, a data wpłynięcia dokumentacji do urzędu. Dlatego podatnik musi być w pełni świadomy tego, że jego dokumentacja rozliczeniowa musi wpłynąć do urzędu do 31 grudnia. W przypadku przesyłania deklaracji tradycyjną metodą (listownie) warto o tym pamiętać. Jednak w dzisiejszych czasach większość podatników rozlicza się przez internet, więc wtedy rozliczenie można zostawić teoretycznie nawet na ostatni dzień w roku.

Warto ubiegać się o zwrot podatku wstecz. Podatnikowi przysługuje nie tylko kwota samego zwrotu, na którą składa się podatek dochodowy od wynagrodzenia, podatek solidarnościowy i podatek kościelny, ale także ustawowe odsetki. W zależności od tego, jakie dochody osiągał w 2013 roku podatnik i jakie w rozliczeniu podatkowym zastosuje się ulgi i odliczenia, tak wysoki będzie zwrot podatku. Może on wynosić od kilkuset euro do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro – wszystko zależne od danego przypadku.

Jeżeli jesteście Państwo jeszcze w posiadaniu Besondere Lohnsteuerbescheinigung za rok 2013, to trzeba jak najszybciej rozpocząć proces kompletowania dokumentacji potrzebnej do dokonania rozliczenia. W przypadku gdy brakuje Państwu Besondere Lohnsteuerbescheinigung za rok 2013, a nie dokonaliście jeszcze rozliczenia za ten rok, to koniecznie trzeba zwrócić się do pracodawcy o wydanie zaświadczenia o uzyskanych w 2013 roku dochodach. To obowiązek pracodawcy, by wydać pracownikowi dokumenty potwierdzające zarobek, który dla roku 2013 miał zostać spełniony najpóźniej do 28 lutego 2014 roku. Z tego powodu warto przypilnować pracodawcę, by wydał duplikat zaświadczenia o zarobkach. Na tej podstawie można dokonać rozliczenia. W ostateczności pomogą miesięczne rozliczenia płacowe (monatliche Lohnabrechnungen), które pracownik otrzymuje po zakończeniu każdego miesiąca pracy. Najważniejsze jest ostatnie rozliczenie płacowe – z grudnia, a gdy praca ustała prędzej – z ostatniego miesiąca pracy.

Opracowanie własne. Zdjęcie: Uwe Wagschal  / pixelio.de

Chcesz szybki rozliczyć niemiecki podatek?

Zadzwoń już teraz i skorzystaj z rozliczenia!!!

TELEFON +48 / 77 46 21 240

Oferujemy profesjonalny serwis rozliczeniowy!!!

Szybko! Bezpiecznie! Profesjonalnie!

Odzyskaj z nami swoje pieniądze!