Wysoka kwota wypłaconego Kindergeld

Niemcy wypłacają coraz większe kwoty pieniędzy z tytułu zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w innych krajach unijnych. Najwięcej środków finansowych otrzymują rodzice posiadający dzieci w Polsce.

Posiadanie dzieci na terenie Unii Europejskiej stało się bardzo intratne. Rodzice wybierają często na miejsce pracy zarobkowej ten kraj unijny, w którym kwota zasiłku rodzinnego jest największa. W czołówce plasują się Niemcy, gdzie na pierwsze dziecko przypada miesięcznie 192 euro. To duża zachęta, aby podejmować zarobkowanie właśnie w Niemczech, z czego korzysta wielu Polaków. A pieniądze, jakie są im wypłacane przez niemieckie Kasy Rodzinne, stały się przeogromne. Wystarczy tylko przyjrzeć się kwocie pieniędzy, jaka została przeznaczona na zasiłki rodzinne dla dzieci żyjących w innym kraju UE.

W roku 2016 Niemcy wypłacili Kindergeld na 14.600.000 pociech, z czego obywatelstwo innego kraju posiadało z tej grupy aż 2.500.000 dzieci. To olbrzymie obciążenia dla niemieckiego budżetu, które łącznie kosztowało aż 32 miliardy euro. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że podatnicy posiadający w Niemczech status nieograniczonego obowiązku podatkowego, który nabywa się po przepracowaniu 183 dni na terenie Niemiec, sami z płaconych podatków finansują wypłatę świadczenia. Oznacza to, że zarówno Niemcy, jak i pracownicy zagraniczni zapracowali na swój Kindergeld odprowadzając do niemieckich Urzędów Skarbowych należny podatek dochodowy, z którego pokrywa się zasiłki rodzinne.

Wśród dzieci, na które w 2016 roku wypłacano Kindergeld, aż 168.400 żyło poza Niemcami w innym kraju unijnym. Tylko na ten cel zostało przeznaczonych 537 milionów euro! Większość z tej kwoty została wywieziona przez uprawnionych do zasiłku rodziców poza granice Niemiec do krajów, w których te dzieci faktycznie przebywają. Najwięcej dzieci, na które przysługuje niemiecki zasiłek rodzinny mieszka oczywiście w Polsce. Liczba uprawnionych do Kindergeld dzieci w Polsce wyniosła w 2016 roku aż 87.000. Dla porównania Kindergeld na dzieci mieszkające w Czechach został wypłacony dla 8.900 pociech, a w przypadku Węgier liczba uprawnionych dzieci wyniosła 8.600. Na tym przykładzie doskonale widać, ilu polskich wnioskodawców występuje w Niemczech o wypłatę zasiłku na dzieci i jak powszechne jest to zjawisko.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy. Zdjęcie:  Alexandra H.  / pixelio.de

 

Chcesz zdobyć w Niemczech Kindergeld?

Pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze!


Zadzwoń już dziś!!!


TELEFON: +48 / 32 233 40 33