Koniec z wypłacaniem Kindergeld dla spóźnialskich!

Kto od 2018 roku chce uzyskać wstecz niemiecki zasiłek rodzinny, ten otrzyma go tylko w ograniczonej wysokości. Od 01.01.2018 obowiązują w Niemczech nowe przepisy w zakresie wypłacania zaległego Kindergeld.

Rodzice, z których przynajmniej jeden pracuje przez dłuższy okres czasu w Niemczech, powinni jak najszybciej złożyć wniosek o wypłacenie zaległego Kindergeld, jeśli zasiłek ten nie jest jeszcze pobierany. Wszystko za sprawą nowelizacji niemieckich przepisów, która znacznie skraca okres, w jakim można się ubiegać o zasiłek rodzinny do tyłu. Do końca 2017 roku Kindergeld był wypłacany aż do 4 lat wstecz, natomiast od początku 2018 roku już tylko do pół roku wstecz (za ostatnie 6 miesięcy). Kto zatem chce uzyskać większą ilość pieniędzy, ten powinien złożyć wniosek o wypłatę zasiłku wstecz do 31.12.2017.

W prawie niemieckim sprawę wypłacania Kindergeld regulują przepisy podatkowe, chociaż jest to świadczenie o charakterze subwencyjnym i mogłoby się wydawać, że powinny tu mieć zastosowanie przepisy prawa socjalnego. Tak jednak nie jest. Rozpatrując zagadnienia niemieckiego zasiłku rodzinnego musimy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, co mówią na ten temat przepisy prawa podatkowego.

Jednym z ważniejszych przepisów regulujących kwestię Kindergeld jest § 62 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, który określa, komu przysługuje prawo do Kindergeld. Na tej podstawie rodzic uzyskujący w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy jest uprawniony do niemieckiego zasiłku rodzinnego. Status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym uzyskuje się w Niemczech po przepracowaniu 183 dni, co odpowiada pół roku.

Kolejnym istotnym przepisem jest § 169 niemieckiej ordynacji podatkowej, który określa, za jaki okres ustala się prawo do podatków, zwrotów podatków i wynagrodzeń o podobnym charakterze. Zgodnie z przytoczonym przepisem okres ten wynosi 4 lata. Niestety od 01.01.2018 zmienia się niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu uchylaniu się od płacenia podatków oraz zmieniają się dalsze przepisy podatkowe (18/11132 i 18/11184), co zostało przyjęte przez Bundestag. Na tej podstawie od roku 2018 o Kindergeld można się ubiegać tylko za 6 miesięcy wstecz.

Zmiana ustawodawstwa powoduje, że od stycznia 2018 roku osoba wnioskująca o Kindergeld otrzyma świadczenie tylko za ostatnie 6 miesięcy wstecz, licząc od momentu wpłynięcia wniosku. Tym samym nie ma już możliwości uzyskania zaległego Kindergeld powyżej tego okresu.

Opracowanie własne na podstawie hib 270/2017. Zdjęcie: Franz Mairinger  / pixelio.de

Nie otrzymałeś jeszcze Kinergeld?

Zadzwoń już teraz!

TEL: +48 / 32 233 40 33

Pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze!

Zgłoś się do nas po zaległy Kindergeld!