Zmiany w niemieckich przepisach w 2018 roku

Wraz z 2018r. państwo niemieckie odciąża rodziny i pracowników wprowadzając w życie nowe przepisy dotyczące podwyższonego Kindergeld oraz zwiększonych kwot wolnych od podatku i dodatku na utrzymanie.

Pracownikom zatrudnionym w Republice Federalnej Niemiec przysługuje sporo przywilejów w związku z wykonywaniem pracy i posiadaniem w Niemczech statusu nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jeden z najwyższych w Europie zasiłków rodzinnych – wypłacany także na dzieci zamieszkałe w innych krajach Unii Europejskiej, stale rosnąca kwota wolna od podatku, umożliwiająca otrzymanie całego zwrotu oraz atrakcyjne stawki dodatków finansowych powodują, że pobyt w celach zarobkowych w Niemczech staje się w 2018 roku niezwykle atrakcyjny.

Niemiecki ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2018 roku szereg zmian w przepisach podatkowych, które obejmują także polskich pracowników zatrudnionych na obszarze Niemiec. Przede wszystkim w 2018 roku zostały podwyższone stawki w stosunku do obowiązujących jeszcze w 2017, co w rozrachunku od 01.01.2018 daje pracownikom więcej pieniędzy.

Najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach w 2018 roku:

Wyższy Kindergeld

Podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego przewiduje dodatkowe 2 euro na każde uprawnione dziecko. Dzięki tej zmianie przepisów rodzice pobierający w Niemczech w 2018 roku Kindergeld otrzymują następujące kwoty zasiłku rodzinnego w skali jednego miesiąca:

Pierwsze dziecko 192 euro + 2 euro = 194 euro

Drugie dziecko 192 euro + 2 euro = 194 euro

Trzecie dziecko 198 euro + 2 euro = 200 euro

Czwarte dziecko 223 euro + 2 euro = 225 euro

Każde kolejne dziecko 223 euro + 2 euro = 225 euro

Składając w Niemczech od 01.01.2018 wniosek o Kindergeld trzeba pamiętać, że świadczenie wypłacane jest tylko do pół roku wstecz, a nie do 4 lat wstecz, jak miało to miejsce do końca 2017 roku.

Wzrost kwoty wolnej od podatku

Państwo niemieckie co roku zwiększa podatnikom kwotę wolną od podatku o kolejną stawkę, na czym zyskują przede wszystkim pracownicy o najniższych zarobkach. Dzięki temu mogą otrzymać całość nadpłaconego podatku dochodowego w danym roku kalendarzowym. W roku 2018 kwota wolna od podatku rośnie o +180 euro.

Wzrost ulgi podatkowej na dzieci

W roku 2018 wzrasta także ulga podatkowa na dzieci, jaką rodzice pracujący w Niemczech mogą wykorzystać przy składaniu rocznego rozliczenia podatkowego. Wprawdzie niemiecki ustawodawca nie dokonał znaczącej korekty starej stawki (4.716 euro) obowiązującej w 2017 roku, ale mimo wszystko podniósł ją o +72 euro. Dzięki tej zmianie rodzice mogą skorzystać w 2018 roku z ulgi podatkowej w wysokości 4.788 euro.

Wzrost dodatku na utrzymanie

Osoby posiadające na utrzymaniu członka rodziny mogą liczyć w 2018 roku na wyższą kwotę maksymalnego wsparcia, która rośnie o +180 euro. Podwyżka ma pokryć wydatki poniesione w związku z utrzymywaniem osoby zależnej.

Wyrównanie zimnej progresji

W 2018 roku następuje przesunięcie wartości zawartych w taryfie podatku dochodowego o szacowaną wartość inflacji z roku 2017, która wyniosła 1,65%. W ten sposób wyrównuje się wartości utracone poprzez wzrost cen i spadek wartości pieniądza.

Wzrost dodatku zabezpieczającego starość

175 euro wynosi w 2018 roku podstawowy dodatek dla wspieranych prywatnych umów emerytalnych, co stanowi podwyżkę o +21 euro w stosunku do 2017 roku (154 euro).

Opracowanie własne na podstawie informacji BMF online. Zdjęcie: Tim Reckmann / pixelio.de

Chcesz uzyskać szybki Kindergeld?

Chcesz uzyskać cały zwrot podatku?

 

Zadzwoń już dziś i skorzystaj z oferty!

TEL: +48 / 77 46 21 240