Silny wzrost liczby pracowników w Niemczech

Praca dla zatrudnionych w Niemczech pracowników zagranicznych staje się coraz bardziej opłacalna finansowo. Dzięki doskonałej koniunkturze w ciągu roku niemiecki rynek pracy zasiliło aż 632.000 nowych pracowników.

Praca w Niemczech nadal jest bardzo atrakcyjna dla pracowników z zagranicy, którzy od lat zasilają niemiecki rynek pracy. Emigranci zarobkowi wyjeżdżający do pracy w Niemczech pochodzą głównie z innych krajów unijnych, a prym wiodą tu Polacy. Niemieckie przedsiębiorstwa mają duży problem z obsadzeniem wolnych stanowisk pracy przez rodzimych pracowników, dlatego logiczną konsekwencją sytuacji na rynku pracy jest skierowanie uwagi pracodawców na pracowników zagranicznych. Najbardziej są poszukiwani fachowcy w przemyśle, budownictwie, opiece, handlu i usługach.

Kto chciał podjąć pracę w Niemczech, ten w ostatnim czasie mógł przebierać w ofertach od niemieckich pracodawców i bez problemu znaleźć dobrze płatne stanowisko pracy. Rok 2017 był pod tym względem doskonały, gdyż liczba osób czynnych zawodowo na początku roku (44.068.000) wrosła na dzień 31.12.2017 aż o +1,5% i na koniec roku wynosiła już 44,7 miliona.

Pod względem zatrudnienia świetny był szczególnie czwarty kartał 2017 roku. W porównaniu do trzeciego kwartału liczba osób zatrudnionych wzrosła w czwartym kwartale 2017 roku aż o 201.000 osób, co stanowi wzrost na poziomie +0,5%. Wzrost zatrudnienia w ostatnim kwartale roku jest powszechny, ale wzrost w 2017 roku był powyżej średniej. W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie wzrosło w ciągu ostatniego kwartału tylko o 165.000 osób, zatem dane z IV kwartału 2017 roku budzą respekt. Po skorygowaniu sezonowym, tj. po wyeliminowaniu wahań sezonowych, w czwartym kwartale 2017 roku odnotowano przyrost 150.000 pracowników w porównaniu z trzecim kwartałem, a to z kolei daje wzrost na poziomie +0,3%.

To głównie dzięki pracownikom otrzymującym zatrudnienie w sektorze usług dane są tak dobre. Największe przyrosty zatrudnienia miały miejsce w służbie publicznej, edukacji i zdrowiu, bo aż 212.000 osób (+1,9%), a następnie w sektorach usług biznesowych +164.000 osób (+2,7%), a także w handlu, transporcie i hotelarstwie +111.000 osób (+ 1,1%). W sektorze przetwórstwa liczba osób zatrudnionych wzrosła w IV kwartale 2017 roku o 62.000 osób (+0,8%) w porównaniu z rokiem poprzednim, a z kolei w budownictwie wzrosła o 40.000 osób (+ 1,6%). W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie liczba zatrudnionych wzrosła o 3.000 osób (+ 0,5%).

Mimo większej ilości miejsc pracy spadła nieznacznie wydajność pracowników, którzy pracują po prostu mniej. Średnia przepracowanych godzin na pracownika spadła w czwartym kwartale 2017 roku o -0,8% do 338,8 godzin w porównaniu do czwartego kwartału 2016 roku. Całkowite zatrudnienie, stanowiące iloczyn liczby zatrudnionych i przepracowanych godzin na pracownika, wzrosło w tym samym okresie o +0,7% do 15,1 miliarda godzin.

Powyższe dane statystyczne wyraźnie pokazują, że mimo niedoboru pracowników na niemieckim rynku pracy, ich liczba gwałtownie rośnie. Oznacza to, że na niemiecki rynek pracy trafia duża ilość pracowników zagranicznych. Nikogo nie powinna dziwić ta sytuacja, gdyż niemiecki pracownik już dawno ma pracę, a w obliczu doskonałej koniunktury gospodarczej tworzą się nowe stanowiska pracy, które obsadzają pracownicy emigrujący do Niemiec z innych krajów unijnych, w tym z Polski. Pamiętając o tym, że niemieckie społeczeństwo bardzo się starzeje i duży odsetek czynnych zawodowo Niemców przejdzie w stan spoczynku, to z całą pewnością można już teraz stwierdzić, że w najbliższych latach będzie wiele wolnych wakatów, które trzeba będzie zapełnić. Alternatywą są pracownicy zagraniczni, często o wysokich kwalifikacjach i dużej motywacji. Dzięki nim niemiecka gospodarka może się rozwijać.

Źródło: dane Instytutu Badań nad Zatrudnieniem oraz Federalnej Agencji Zatrudnienia.  Zdjęcie: Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de

Chcesz wyjechać na zlecenie do Niemiec?

Chcesz wysłać pracowników na delegację?

Koniecznie zadzwoń!

Telefon: +48 34 34 70 200

Pomożemy Ci dokonać właściwych zgłoszeń, zarejestrować pracowników i rozliczyć kontrakt!

Zawsze można na nas polegać!