Ważne zmiany w niemieckich finansach w 2019 roku

Wzrost Kindergeld i nowe prawo rodzinne, pomoc osobom ubezpieczonym, pakiet emerytalny, ulepszenia dla zatrudnionych, finansowanie budownictwa mieszkaniowego to tylko część zmian.

Co roku osoby pracujące bądź prowadzące działalność w Niemczech są konfrontowane z nowymi przepisami obowiązującymi nad Renem. W roku 2019 niemiecki ustawodawca przygotował wiele ciekawych zmian, które z korzyścią wpłyną na finanse emigracji. Dla pracowników najważniejszą zmianą jest przede wszystkim kolejny wzrost zasiłku rodzinnego wypłacanego z tytułu posiadania dzieci. Z kolei dla firm najistotniejszą sprawą jest finansowanie budownictwa mieszkaniowego, co wpłynie na ilość ofert i zleceń na niemieckim rynku budowlanym.

Zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące zmian, jakie następują w 2019 roku w kwestiach finansowych w Niemczech. Dotyczą one zarówno pracowników, ich rodzin, emerytów, rencistów, jak i przedsiębiorców oraz deweloperów.

Kindergeld wyższy o 10 euro

Niemiecka Rada Federalna zatwierdziła ustawę o pomocy rodzinie. Od 1 lipca 2019 kwota miesięcznego zasiłku Kindergeld wzrośnie o 10 euro. Oznacza to, że w drugiej połowie roku miesięczna stawka zasiłku na pierwsze i drugie dziecko wyniesie po 204 euro, na trzecie dziecko otrzyma się 210 euro, a na czwarte i każde kolejne kwotę 235 euro. Kindergeld będzie nadal wypłacany na dzieci mieszkające w Polsce, jeżeli przynajmniej jeden z ich rodziców będzie miał w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy, który uzyskuje się po przepracowaniu 183 dni (pół roku).

Ze względu na te zmiany dostosowana zostanie również kwota wolna od podatku, z uwzględnieniem ulgi na dziecko. Wzrośnie ona o 192 euro odpowiednio od 01.01.2019 oraz od 01.01.2020. Zwiększenie ulgi z tytułu posiadania dzieci ma również wpływ na zwiększenie podstawowej kwoty wolnej od podatku o 168 euro, a następnie o kolejne 240 euro.

Ustawa o pomocy osobom ubezpieczonym

Rada Federalna zatwierdziła ustawę o pomocy osobom ubezpieczonym. Oznacza to, iż od 01.01.2019 pracodawca i pracownik zapłacą po połowę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowe przepisy przynoszą również korzyści osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, ale osiągającym niższe dochody. Są oni dobrowolnymi członkami ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Dla nich miesięczne minimum składek zdrowotnych jest zmniejszone o połowę, tj. do 171 euro.

Prawo zobowiązuje Kasy Chorych o szczególnie dużej amortyzacji finansowej do zmniejszenia swoich rezerw. W przyszłości ich finanse nie będą mogły przekraczać kwoty miesięcznych wydatków. W takim przypadku Kasa Chorych nie może pobierać dodatkowych składek od ubezpieczonych.

Począwszy od roku 2020 w Kasach Chorych powinny również zacząć działać mechanizmy redukcji. Miałyby one stopniowo wykorzystywać nadwyżki finansowe oraz wpływać na zmniejszenie składek i zwiększenie korzyści do petentów.

 

Pakiet emerytalny

Rada Federalna zatwierdziła pakiet emerytalny. Wysokość emerytury do roku 2025 ma pozostać na obecnym poziomie 48 procent.

Oprócz stabilnych stawek emerytur, ustawa gwarantuje stabilność wysokości składki. Stawka składki emerytalnej do roku 2025 nie może przekroczyć 20%. Aby było to możliwe, niemiecki rząd dokonuje specjalnych wpłat w wysokości 500 milionów euro do ogólnego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Gwarantuje to wypłacalność świadczeń emerytalnych.

Rozszerzenie emerytury z tytułu urodzenia dziecka

Tak zwana emerytura macierzyńska jest rozszerzona o pakiet emerytalny. Rodzice, których dzieci urodziły się przed 1992 rokiem, otrzymają w przyszłości kolejne pół roku z tytułu wychowywania dziecka, uznane w ustawowym systemie ubezpieczeń emerytalnych.

Ulepszenia dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę i osób o średnim poziomie zatrudnienia (midi Job)

Kolejnym elementem prawa jest lepsza ochrona w przypadku zmniejszenia zatrudnienia. Osoby, które wcześniej przechodzą na emeryturę z powodu choroby, traktowane są tak, jakby pracowały do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto prawo zwalnia osoby o niskich dochodach ze składek na ubezpieczenia społeczne. Planuje się podwyższenie progu dochodowego, powyżej którego muszą być płacone pełne składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta powinna wzrosnąć z 850 euro do 1.300 euro (zmiana obowiązywać będzie od 01.07.2019).

Projekt reformy podatku od nieruchomości

Minister Finansów Olaf Scholz przedstawił dwa projekty reform podatku od nieruchomości. Parlament Federalny i Rada Federalna Niemiec muszą na nowo ustalić obliczenie podatku. Zgodnie z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego zmiana ta musi nastąpić do końca roku 2019. Nowe opodatkowanie powinno wejść w życie w ciągu kolejnych pięciu lat.

Federalne Ministerstwo Finansów przewiduje wyliczenie podstawy przyszłego podatku od nieruchomości w pięciu wielkościach – czynszu netto bez opłat, powierzchni gruntu, powierzchni mieszkania, roku budowy oraz wartości ziemi.

Drugi projekt jest niezależny od wartości obszaru nieruchomości i powierzchni brutto powstających budynków. Jego wprowadzenie wymagałoby zmian prawno-konstytucyjnych.

Finansowanie nowego budownictwa mieszkaniowego

Bundestag uchwalił projekt ustawy o wsparciu nowego budownictwa mieszkaniowego. Celem ustawy jest zachęcenie prywatnych inwestorów do budowania mieszkań czynszowych poprzez wprowadzenie nowego, specjalnego odpisu. Do końca roku 2021 zostanie wprowadzony specjalny odpis w wysokości 5% rocznie. Specjalny odpis zostanie przyznany dodatkowo, tj. oprócz istniejącego linearnego odpisu. Koszty wprowadzenia takich zmian w roku 2020 szacuje się na kwotę 5 milionów euro. Na rok 2021 kwota ta wyniesie 95 milionów euro, a na rok 2022 aż 310 milionów euro.

Koszty nabycia lub budowy nie mogą jednak przekroczyć 3.000 euro za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej. Nowa regulacja prawna ma na celu zachęcenie do budowy korzystnych cenowo mieszkań czynszowych. Mieszkanie musi być wykorzystywane już w roku budowy i w kolejnych latach do celów związanych z odpłatnym wynajmem mieszkań. Specjalny odpis promowałby także działania zmierzające do tworzenia nowych mieszkań w budynkach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Prawo rodzinne

Wydana przez Sąd Okręgowy w Düsseldorfie tzw. „Düsseldorfer Tabelle” zostanie znów zmieniona. Wymagane stawki dla nieletnich dzieci z pierwszej grupy dochodów w tabeli są dostosowane do nowych wymagań. Tak więc od 01.01.2019 roku minimalne koszty utrzymania dla dzieci w pierwszej grupie wiekowej (do szóstego roku życia) wynoszą 354 euro zamiast dotychczasowych 348 euro. Dla dzieci z drugiej grupy wiekowej (do dwunastu lat) 406 euro zamiast 399 euro. Dla dzieci w trzeciej grupie wiekowej (od 13 lat do pełnoletności) 476 euro, zamiast dotychczasowych 467 euro.

Opracowanie własne przez niemieckich doradców podatkowych na zlecenie K&W Kanzlei. Zdjęcie: Marcel Schulze  / pixelio.de

Korzystaj z pomocy profesjonalistów!

Polecamy Ci najlepszych specjalistów od  spraw niemiecko-polskich.

Odwiedź nową stronę K&W Kanzlei

 

www.kanzlei.pl