Portal Świadczeń Rodzinnych

Centrum Świadczeń Rodzinnych www.Familienkasse.pl oferuje pomoc rodzicom w uzyskaniu Kindergeld, Elterngeld, Betreuungsgeld Kinderzuschlag, Landeserziehungsgeld, Familienbeihilfe i wielu innych świadczeń rodzinnych. Najważniejszym celem portalu jest pomoc wszystkim rodzicom, którzy napotykają na problemy z uzyskaniem zasiłków rodzinnych – poprzez długie oczekiwanie na zasiłek, odrzucenie wniosku, wstrzymanie wypłaty zasiłku – kończąc na całej masie innych problemów, które z roku na rok masowo narastają i z którymi rodzice nie są w stanie sami sobie pomóc.

Jesteśmy pewni, że dzięki portalowi zwiększy się Państwa świadomość prawna i bezpieczeństwo wypłaty zasiłków.


Zapytania dotyczące usług związanych z zasiłkami prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy :


E-mail : zasilki@arbeitsamt.pl