Rozliczenie roczne Gewerbe

Finanzamt.pl oferuje w bardzo korzystnej cenie roczne rozliczenie małej Gewerbe – jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech.

Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali niewielkie obroty z prowadzenia Gewerbe.

Sporządzenie rozliczenia rocznego jest dla wszystkich przedsiębiorców w Niemczech obowiązkowe i musi zostać złożone w niemieckim Urzędzie Skarbowym do 31 maja za rok poprzedni. Na wniosek możemy przedłużyć dla Państwa okres rozliczenia z 31 maja na 31 grudzień – pod warunkiem, że złożycie u nas komplet dokumentów. W skład usługi wchodzą wszystkiego rodzaju rozliczenia.

Kompleksowe wykonanie rozliczenia rocznego dochodów z pracy na własny rachunek obejmuje pełny pakiet obsługi jednoosobowego podmiotu.

 

Usługi świadczone dla małej Gewerbe to :

• sporządzenie rocznego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat

• sporządzenie rocznej deklaracji VAT

sporządzenie rocznej deklaracji podatku od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej

• sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

Szczegółowa oferta po przesłaniu dokumentów rozliczeniowych na adres : rozliczenia@finanzamt.pl


 


TEL: 34 34 70 200