Usługi specjalistyczne dla firm

Prowadzimy pełną obsługę małego i średniego biznesu w Niemczech prowadzonego we wszystkich formach prawnych w segmencie KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) oraz pełną obsługę dużych firm, holdingów i korporacji w zakresie przygotowania, organizowania, rozpoczęcia, prowadzenia, rozwijania działalności gospodarczej, umacniania pozycji i inwestowania na rynku niemieckim.

Wspieramy biznes w Niemczech oferując profesjonalny i specjalistyczny support dla projektów biznesowych realizowanych przez polskich inwestorów, wykonawców, podwykonawców, usługodawców, handlowców, przedsiębiorców i biznesmenów.

 

Przygotowanie do działalności w Niemczech

Dostosowanie polskich firm do niemieckich wymogów prawnych i biznesowych  

Merytoryczne przygotowanie firmy do rynku niemieckiego w postaci specjalistycznych szkoleń 

Uzyskiwanie certyfikatów, zezwoleń, pozwoleń i dokumentów potrzebnych w prowadzeniu działalności

Stworzenie bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego w realizacji celów gospodarczych

Zakładanie i organizowanie firm

Zakładanie firm we wszystkich formach prawnych /np. GbR, GmbH, AG/

Organizowanie przedsiębiorstw w Niemczech

Ustawianie gospodarczo-biznesowe przedsiębiorstw

Kompleksowe wdrażanie firm na rynek niemiecki

Rejestracje, zwolnienia i zezwolenia

Rejestracje w Zollamt, SOKA-Bau, Finanzamt, IHK, BfA, HRB

Tworzenie zakładów /Betriebsstätte/

Zwolnienia podatkowe z obrotów uzyskanych w Niemczech  

Uzyskiwanie zezwoleń dla działalności w danej branży

Prowadzenie firm

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Planowanie poszczególnych kroków gospodarczych na rynku niemieckim

Wsparcie działalności doświadczeniem i praktycznymi rozwiązaniami

Optymalizacja sukcesu finansowo-ekonomicznego przedsięwzięć

Outsourcing

Sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji                                                          

Prowadzenie ewidencji finansowej, płacowej i pracowniczej                                              

Obliczanie należności finansowych

Roczne rozliczenia, bilanse końcowe, rachunki zysków i strat

Controlling

Przygotowanie przedsiębiorstw do kontroli zewnętrznych

Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Wyprowadzanie zaległości i tworzenie sprawozdawczości

Wdrażanie programów naprawczych i nadzór nad ich realizacją

Budownictwo

Kalkulacje, kosztorysy i wyceny usług wg standardów niemieckich

Negocjowanie kontraktów, umów i warunków zleceń budowlanych

Rozliczenia finansowe i podatkowe w budownictwie

Kompleksowe aspekty ekonomiczne, prawne i biznesowe budownictwa

Handel i Transfer

Tworzenie jednostek sprzedaży w Niemczech

Negocjowanie warunków handlowych i biznesowych

Tworzenie kontaktów i modeli biznesowych

Transfer finansowy, towarowy, personalny i biznesowy   

Biznes i zarządzanie

Zarządzanie projektami biznesowymi realizowanymi w Niemczech

Prowadzenie projektu od startu, przez realizację, aż do zakończenia               

Łączenie polskiego i niemieckiego biznesu

Indywidualnie dopasowane rozwiązania biznesowe

Zakup i sprzedaż firm /M&A/

Fuzje, przejęcia, zakup i sprzedaż niemieckich przedsiębiorstw

Badanie wiarygodności finansowej niemieckich kontrahentów

Negocjowanie umów i cen, wyceny przedsiębiorstw

Nadzór na transakcjami finansowymi i zmianą właścicieli

Szczegółowa oferta dostępna u doradców !

Tel: 34 34 70 200