Leihfirma

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić!

Leihfirma staje się jedną z najważniejszych opcji zatrudnienia dla pracowników poszukujących pracy w Niemczech na okres przejściowy. Prywatne agencje pracy przechodzą w tej chwili okres prawdziwej prosperity. Z jednej strony rośnie liczba osób podejmujących pracę przez agencję zatrudnienia, z drugiej zaś strony niemieckie przedsiębiorstwa chętnie sięgają po pracowników wypożyczanych. Szczególnie teraz jest na to dobry okres.

Więcej: Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

 

Zaostrzenia dla pracodawców i prywatnych agencji pracy w Niemczech

Wprowadzenie nowych zasad zaostrza wymogi prawne stawiane w Niemczech polskim firmom wykonującym umowy o dzieło (Werkverträge), a także prowadzącym prywatne agencje pracy tymczasowej (Leihfirma).

Polskie firmy działające w Niemczech za sprawą zaostrzeń mają kolejny trudny orzech do zgryzienia. Wprowadzane zmiany w zasadach wypożyczania i wynagradzania pracowników znowu utrudniają życie polskim przedsiębiorcom działającym na rynku niemieckim. Wykonywanie przez polskie firmy zleceń w Niemczech w oparciu o umowę o dzieło, a także wypożyczanie polskiego personelu niemieckim pracodawcom staje się coraz trudniejsze, ponieważ koalicja rządząca wprowadza w życie przepisy ochronne dla pracowników zatrudnianych przy kontraktach opartych o Werkvertrag i dla dla pracowników zatrudnionych jako Leiharbeiter.

Więcej: Zaostrzenia dla pracodawców i prywatnych agencji pracy w Niemczech

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w branży pracy czasowej

8,50 EUR w zachodnich Niemczech oraz 7,80 EUR we wschodniej części Niemiec. Tyle wynoszą nowe stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązujące względem płacy godzinowej pracowników wypożyczanych.

Pracownicy wypożyczani do Niemiec muszą zarabiać minimum obowiązujące dla danej branży. W przypadku branży pracy czasowej pracownik wypożyczany do zachodnich Niemiec musi zarobić od 1 stycznia 2014r. przynajmniej 8,50 Euro na godzinę, a pracownik wypożyczany do wschodniej części Niemiec 7,80 Euro. Wzrost wynagrodzenia na zachodzie wynosi +3,8% oraz na wschodzie o +4,8%. Pracodawcy są zobowiązani zagwarantować pracownikom pracującym w Niemczech przynajmniej wynagrodzenie minimalne pod groźbą kary finansowej. Kwota minimalnego zarobku systematycznie wzrasta w Niemczech, a do roku 2016 minimalny zarobek w branży pracy czasowej osiągnie na zachodzie kraju pułap 9 Euro na godzinę, a na wschodzie kraju 8,50 Euro na godzinę. Do stosowania tych stawek są zobowiązani także polscy pracodawcy wysyłający swój personel pracowniczy do Niemiec. Przesłanką prawną jest wykonywanie pracy na terenie Niemiec, a więc na obszarze obowiązywania prawa o wynagrodzeniu minimalnym. W momencie podjęcia pracy przez polskiego pracownika w Niemczech już pierwsza jego przepracowana godzina musi być płatna zgodnie ze stawką wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w Niemczech, czyli w 2014r. polski pracownik wypożyczany nie może mieć mniej na godzinę niż 8,50 Euro na zachodzie oraz 7,80 Euro na wschodzie, a najpóźniej do 2016 roku nie mniej niż 9 Euro na godzinę na zachodzie oraz 8,50 Euro na wschodzie. W przypadku złamanie tego prawa pracodawca płaci karę.   

Źródło: stawki minimalne w pracy czasowej, informacje prasowe.

 

Zezwolenia dla polskich agencji pracy w Niemczech

Wiele polskich agencji pracy wypożyczających pracowników do pracy w Niemczech nie posiada stosownych niemieckich uprawnień w tym zakresie. Działanie bardzo ryzykowne, gdyż kara za brak niemieckiego zezwolenia wynosi 30.000 Euro.

Polskie certyfikaty dla agencji pracy nie wystarczają, aby wypożyczyć pracownika do Niemiec. Ich zakres obowiązywania kończy się bowiem wraz z przekroczeniem przez pracownika granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Aby polski pośrednik mógł podjąć się czynności wypożyczania pracowników do Niemiec, to musi posiadać stosowne niemieckie uprawnienia, czyli musi spełniać dokładnie takie same przesłanki prawne jak każda inna niemiecka firma z branży Zeitarbeit oraz musi uzyskać niemieckie zezwolenia, które posiadają wszystkie niemieckie Leihfirmy. Bez niemieckiego certyfikatu dla agencji pracy wypożyczanie pracowników  na terenie Niemiec jest niemożliwe, a wszelkie próby obejścia obowiązku certyfikacji kończą się w najlepszy przypadku karą pieniężną. Niemiecki ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania działalności zagranicznych (w tym polskich) agencji pracy między innymi w tym celu, aby pracownicy trafiający na niemiecki rynek pracy byli wynagradzani według stawek płacowych obowiązujących w Niemczech. W szczególności niemieckiemu ustawodawcy chodzi o zachowanie stawek wynagrodzenia minimalnego i jednoczesne uniknięcie stosowania płac dumpingowych przez zagraniczne firmy, w szczególności przez firmy pochodzące z krajów Europy Wschodniej. Pierwszym krokiem jaki musi zrobić polska agencja pracy decydując się na wypożyczanie pracowników do Niemiec, to wystąpić ze stosownym wnioskiem o wydanie niemieckiego certyfikatu dla podmiotu zagranicznego. Dopiero po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego nabycie niemieckich uprawnień wypożyczanie pracowników z Polski do Niemiec staje się legalne i bezpieczne dla polskiego pośrednika pracy.

Źródło: informator miesięczny.

Aż 2/3 pracowników wypożyczanych pracuje za minimum

Branża pracy czasowej (Zeitarbeit) należy do najgorzej opłacanych w Niemczech, gdyż 67,7% pracowników zatrudnionych przez Leihfirmy, a następnie wypożyczanych do zakładów pracy, zarabia zaledwie stawki wynagrodzenia minimalnego.

Jak inaczej nazwać stawkę 7,60 Euro brutto na zachodzie kraju i 6,65 Euro brutto na wschodzie kraju płacone w niektórych sektorach branży czasowej, jak nie stawkami głodowymi ? Po odciągnięciu podatku dochodowego  od wynagrodzenia pracownikowi zostaje niewiele na rękę. Do tego dochodzą koszty utrzymania się, a w przypadku polskich pracowników wypożyczanych dochodzą także koszty zjazdów do domu w Polsce. Za stawkę minimalną przestaje się opłacać podejmowanie zatrudnienia w Niemczech.

Definicja stawki minimalnej stanowi, iż mamy z nią do czynienia wtedy, gdy zarobek pracownika wynosi mniej niż 2/3 średniego zarobku ogółu zatrudnionych w całej branży. Niemieckie prawo dopuszcza pracę w tzw. nietypowych formach zatrudnienia. Z taką elastyczną formą podejścia do stosunku pracy spotykamy się w czterech przypadkach: po pierwsze - w niepełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym maksymalnie 20 godzin pracy tygodniowo, po drugie – w stosunku pracy zawartym na czas określony, po trzecie – w formie zatrudnienia Mini Job, po czwarte – w zatrudnieniu pracownika przez Leihfirmę i wypożyczeniu go innemu pracodawcy z zamiarem świadczenia pracy w zakładzie należącym do tego pracodawcy. Takich osób o nietypowej formie zatrudnienia jest na rynku pracy w Niemczech niestety bardzo dużo. Aż co drugi pracownik z wszystkich zatrudnionych nad Renem pracuje w jednej z w/w form zatrudnienia !  Normalnym stosunkiem pracy jest praca na czas nieokreślony, która trwa więcej niż 20 godzin tygodniowo i nie występuje zatrudnienie poprzez Leihfirmę. Z tej formy zatrudnienia korzysta 50% zatrudnionych w Niemczech osób, a więc niewielki odsetek.

W gastronomii odsetek pracowników zarabiających minimum wynosi już 77,3%, co stanowi nieco więcej niż 3/4 ogółu zatrudnionych. Tu pracownicy z Polski nie mogą liczyć na zbyt wygórowane stawki, a te średnio wynoszą od 6 Euro do 8 Euro za godzinę pracy. Cztery osoby na pięć trudniące się sprzątaniem zarabiają stawkę minimalną, jednak  sprzątając zarabia się średnio 9 Euro na godzinę. Stawki, jakie płaci się pracownikom z Polski, są uzależnione od umowy taryfowej, pod którą podlega dany pracodawca. Poszczególne umowy taryfowe określają minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie całego kraju, tj. zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej Niemiec. Pod umowy taryfowe, a co za tym idzie także pod stawki wynagrodzenia minimalnego, podlegają również pracownicy polskich firm działających na terenie Niemiec.

Źródło: dane statystyczne.

 

Strona 1 z 5

«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.