Podatek VAT

Opodatkowanie elektronicznych usług w Unii Europejskiej

Od 2015 roku następują zmiany w przepisach podatkowych dla usługodawców internetowych osiągających obroty w innych krajach unijnych na bazie usług wykonywanych dla zagranicznych osób fizycznych.

Po pojęciem Mini-One-Stop-Shop (MOSS) ukrywa się nowa forma opodatkowania dla obrotów uzyskanych ze sprzedaży internetowej wewnątrz Unii Europejskiej. Dotyczy to obrotów z usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych, jak również sprzedawców oferujących elektroniczne usługi, np. teksty online, materiały zdjęciowe, aplikacje, banki danych, oprogramowania internetowe itd., które zostają sprzedawane osobom prywatnym mieszkającym w innym kraju wspólnoty.

Wraz z początkiem 2015 roku następuje przesunięcie miejsca świadczenia usługi. Tym samym począwszy od  1 stycznia 2015 miejscem świadczenia usług jest kraj nabywcy. Jeżeli zatem klient zagraniczny będący osobą fizyczną kupuje od nas usługę elektroniczną, to miejscem opodatkowania jest kraj klienta (do końca 2014 roku miejscem opodatkowania był kraj sprzedawcy).

Więcej: Opodatkowanie elektronicznych usług w Unii Europejskiej

 

Zmiana w niemieckim podatku VAT dot. usług budowlanych

Zmiana przepisów VAT w Niemczech - generowanie już 10% obrotu z wykonywania usług budowlanych nakłada na odbiorcę usługi obowiązek odprowadzenia podatku VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT wymaga zastosowania od 1 października 2014 roku nowego formularza dla odbiorców usługi. O ile do 30 września 2014 roku podatek VAT od wykonanej usługi budowlanej odprowadzały firmy typowo budowlane, to od 1 października 2014 roku obowiązek ten zostaje rozszerzony na firmy generujące już nawet niewielki obrót z tytułu wykonywania usług budowlanych. Wystarczy, że firma wygeneruje 10% takiego obrotu, to już musi odprowadzić od usługi podatek VAT. Jest to metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT.

Więcej: Zmiana w niemieckim podatku VAT dot. usług budowlanych

Wysokość podatku VAT w Niemczech

Od 1968 roku obowiązuje w Niemczech zharmonizowany podatek VAT. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie jakie osiąga przedsiębiorstwo za swoje usługi, a od którego procentowo nalicza się podatek.

Dopiero wraz z początkiem roku 1968 udało się niemieckiemu ustawodawcy zharmonizować system VAT. Od tego momentu wysokość VAT stopniowo wzrastała.

Zgodnie z § 12 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT podstawowa stawka niemieckiego podatku Umsatzsteuer (VAT) wynosi 19%. Oprócz niej istnieje także stawka VAT zaniżona (§ 12 ust. 2 ustawy) w wysokości 7%, którą stosuje się wobec niektórych obrotów, które są określone w niemieckiej ustawie o VAT.

Więcej: Wysokość podatku VAT w Niemczech

 

Nowe wymogi prawne przy wystawianiu rachunków

Przedsiębiorcy działający w Niemczech przy wystawieniu rachunku muszą bardzo dokładnie opisywać wykonaną usługę, a także przechowywać do celów kontrolnych odpowiednią dokumentację - inaczej wystąpią problemy !

Polskie firmy bardzo często wystawiają rachunki, które nie odpowiadają niemieckim wymogom w tym zakresie. Może to rodzić duże problemy w trakcie kontroli skarbowej lub celnej. Warto zatem znać orzeczenie Federalnego Trybunału Finansowego z 2014r. w/s wymogów jakie musi spełnić opis rachunku i załączniki stanowiące dokumentację. Z tym najczęściej nie radzą sobie polscy przedsiębiorcy działający w Niemczech. Albo całkowicie źle wystawiają rachunki niemieckim kontrahentom albo też nie posiadają żadnej dokumentacji na wypadek kontroli - a te zdarzają się ze strony niemieckich organów kontrolnych coraz częściej.

Więcej: Nowe wymogi prawne przy wystawianiu rachunków

Obowiązek potwierdzania dostaw wewnątrzwspólnotowych

Wprowadzony Niemczech od 01.10.2013 wymóg dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych nakłada na przedsiębiorców obowiązek przechowywania odpowiedniej dokumentacji do celów kontrolnych.

Nowe brzmienie par. 17a niemieckiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT reguluje szczegółowo sprawę dokumentowania dostawy. Sprzedaż towarów i usług poza granice Niemiec do innych krajów unijnych (np. Polski) wymaga posiadania odpowiedniego potwierdzenia, że towar lub usługa faktycznie dotarły do konkretnego miejsca zagranicą. Brak posiadania przez dostawcę wszystkich wymaganych przez ustawodawcę dokumentów, które wyraźnie potwierdziłyby dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje, że dostawę taką traktuje się jako dostawę krajową, a więc nie można zastosować zerowej stawki podatku VAT.

Firma dokonująca dostawy wewnątrzwspólnotowej musi posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające dostawę jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres i dokumentację taką musi obowiązkowo przechowywać do celów kontrolnych. Jeżeli przykładowo transport towaru dokonywany jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej lub spedycyjnej, to najprawdopodobniej firma taka będzie prowadziła list przewozowy potwierdzający co, w jakich ilościach, jakiego rodzaju i gdzie zostało przewiezione. Niejednokrotnie przesyłka wymaga wydania tzw. certyfikatu zgodności. O ile firmy specjalizujące się w transporcie nie powinny mieć problemów z wdrożeniem nowego zapisu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT mówiącego o obowiązku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej, to firmy korzystające z własnego transportu i wysyłające towar we własnym zakresie mogą mieć problem z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji na potrzeby kontrolne. Ryzyko związane z popełnieniem ewentualnego błędu jest wysokie, gdyż zamiast zastosowanej stawki zerowej podatku VAT instytucji kontrolna zażąda zapłacenia podatku VAT w wysokości takiej, jaka jest wysokość obowiązującej stawki krajowej dla danego towaru. W większości przypadków będzie to stawka 19%.

Źródło: Komentarz do Umsatzsteuergesetz.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.