Zatrudnianie

Rozliczenie pracodawcy z pracownikiem po rozwiązaniu stosunku pracy

Zakończenie pracy w Niemczech wiąże się z rozliczeniem zobowiązań finansowych pracodawcy wobec pracownika. Czas pracy i zaległy urlop muszą zostać odpowiednio rozliczone, a wypowiedzenie zweryfikowane.

Kończąc pracę w Niemczech i zjeżdżając do Polski lub zmieniając pracodawcę na terenie Niemiec powinniśmy przypilnować, aby rozliczenie pracodawcy z pracownikiem przebiegło prawidłowo. Chodzi przecież o pieniądze, które są należne pracownikowi z tytułu świadczenia pracy. Najważniejszym aspektem jest wypłacenie wynagrodzenia za niewypłacone godziny nadliczbowe, a także ekwiwalentu pieniężnego za niewybrane dni urlopu oraz wystawienie odpowiednich dokumentów. Kolejnym ważnym aspektem jest forma zwolnienia i zapewnienie pracownikowi ubezpieczenia po zakończonym stosunku pracy.

Więcej: Rozliczenie pracodawcy z pracownikiem po rozwiązaniu stosunku pracy

 

Wynagrodzenie za pracę w Niemczech w nadgodzinach

Pracownikom zatrudnionym w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jednak nie wszystkie nadgodziny są płatne tak samo. Pracownik powinien przypilnować kiedy, gdzie i jak długo pracował.

Pracując w nadgodzinach warto zadbać o to, aby mieć z tego tytułu jak najwięcej korzyści finansowych. Liczbę nadgodzin i wynagrodzenie z tym związane regulują umowy taryfowe, ustalenia wewnątrzzakładowe (regulaminy) oraz umowy o pracę. Zgodnie z par. 3 ArbZG dzienny czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin. W pewnych sytuacjach pracodawca może wydłużyć czas pracy do 10 godzin dziennie, ale w zamian za to w ciągu następnych sześciu miesięcy musi udzielić pracownikowi wolne.

Więcej: Wynagrodzenie za pracę w Niemczech w nadgodzinach

Opłakane skutki finansowe nowej stawki płacy minimalnej

Polscy pracodawcy delegujący swoich pracowników do pracy w Niemczech w związku z wprowadzeniem nowej stawki płacy minimalnej muszą liczyć się z podwyższonymi kosztami świadczenia pracy na terenie Niemiec.

Od 01.01.2015 wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech mogą ubiegać się o minimalną stawkę godzinową w wysokości 8,50 EUR, co gwarantują im zapisy niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Jeśli pracownicy począwszy od 2015 roku nie otrzymają takiego wynagrodzenia za godzinę pracy,  to mają prawo do tego, aby nawet po latach wnieść pozew do Sądu Pracy i uzyskać różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym (mniejszym niż 8,50 EUR), a wynagrodzeniem należnym (8,50 EUR). Dodatkowo niemiecki Urząd Celny (posiadający uprawnienia odpowiadające Państwowej Inspekcji Pracy) ściśle kontroluje wypłacanie pracownikom stawki minimalnej.

Więcej: Opłakane skutki finansowe nowej stawki płacy minimalnej

 

Pułapka finansowa przy zatrudnianiu Polaków w Niemczech

Po pół roku delegowania pracownika do Niemiec pracodawca musi odprowadzić od dochodów pracownika podatek dochodowy do niemieckiego Urzędu Skarbowego i to wstecz za cały okres pracy !

Polscy pracodawcy delegując pracowników do pracy w Niemczech nie zważają na uregulowania prawne związane z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Po przekroczeniu 183 dni (pół roku) polski pracownik uzyskuje w DE status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, a wtedy jego polski pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia w Niemczech podatku dochodowego od wynagrodzenia uzyskanego na terenie Niemiec.

Więcej: Pułapka finansowa przy zatrudnianiu Polaków w Niemczech

Brudne interesy firmy czyszczącej i sprzątającej

W niemieckim Karlsruhe wpadła firma omijająca stosunek pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców.  Niemiecki sąd jak zawsze - tak i w tym przypadku - wydał na przedsiębiorcę wyrok pozbawienia wolności.

Jak poinformował Główny Urząd Celny w Karlsruhe, ukarano kobietę prowadzącą firmę w sektorze usług czyszczenia i sprzątania, która ukrywając stosunek pracy z podwładnymi nie odprowadziła składek na poczet ubezpieczenia społecznego do niemieckiego ZUS.

Kobieta prowadząca firmę czyszczącą w Karlsruhe zatrudniała w firmie 40 osób. Byli to głównie pracownicy pochodzący z Europy Wschodniej. Takich firm pojawia się na rynku niemieckim coraz więcej i sprawiają mnóstwo kłopotów.

Więcej: Brudne interesy firmy czyszczącej i sprzątającej

 

Strona 1 z 3

«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.