Zmiana klasy uchylaniem się od płacenia podatków

Osoby pracujące w Niemczech otrzymują często propozycję zmiany klasy podatkowej z I na III. Wiąże się to obniżeniem płacenia podatków, które pracodawca odprowadza comiesięcznie od wynagrodzenia pracownika. Natomiast wiele osób z Polski nadużywało w ostatnim czasie klasę podatkową i zmieniało opodatkowanie nawet wtedy, gdy małżonek osiągał dochód w Polsce - a w tym przypadku nie ma już przesłanek do zmiany klasy podatkowej. Do tej pory osobom "kombinującym" z klasą podatkową groziła na dobrą sprawę dopłata do podatku. Ale od 2011r. obowiązują zaostrzone kryteria wobec osób unikających płacenia podatku.

Od stycznia 2011 roku weszła w Niemczech w życie ustawa o ulepszeniu walki z praniem pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków.

Ustawa przewiduje następujące środki walki z osobami, które uchylają się od płacenia podatków:

* W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do Urzędu Skarbowego w celu przyznania się do prania pieniędzy lub uchylania się od płacenia podatków można uniknąć kary, jeżeli zostały zadeklarowane i zapłacone wszystkie zaległości w podatkach.

* Zostają zaostrzone kryteria wobec uniknięcia kary. Jeżeli Urząd Skarbowy poinformuje podatnika, że chce go skontrolować, to wtedy podatnik nie może już uniknąć kary, jeżeli dopuścił się faktycznie prania pieniędzy lub uchylenia od płacenia podatków i takie okoliczności wyjdą na jaw podczas kontroli. Zatem samo poinformowanie (np. listem) o zamiarze skontrolowania dokumentacji już wyklucza uniknięcie kary przez podatnika. Do tej pory nie można było uniknąć kary dopiero od momentu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Do roku 2010 prawo niemieckie było dosyć liberalne wobec osób, które zatajały dochody. Jednak zbyt wiele osób wykorzystywało możliwość dobrowolnego zgłoszenia się i zadeklarowania dochodów wstecz, a przez to uniknięcia kary.

Źródło: Informacja prasowa Ministerstwa Finansów podana do publicznej wiadomości.

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.