Austria

Unikanie podwójnego opodatkowania w Austrii

Austria zawarła z Polską umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Umowa reguluje min. kwestie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków w Austrii.

Jeżeli podatnik ma siedzibę w Polsce lub gdy w Polsce znajduje się jego główne miejsce zamieszkania, ale dochody uzyskuje w Austrii (np. pracuje na terenie Austrii), to te austriackie dochody podlegają opodatkowaniu w Austrii. Podatek od wynagrodzenia zostaje odprowadzony do austriackiego Urzędu Skarbowego. Natomiast polski fiskus pozwoli na  odliczenie od podatku należnego od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, jaka może być opodatkowana w Austrii.

Jeżeli podatnik ma  siedzibę w Austrii lub gdy w Austrii znajduje się jego główne miejsce zamieszkania i osiągnie dochód, który podlega opodatkowaniu w Polsce, to austriacki fiskus zwolni od opodatkowania taki dochód. W sytuacji gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii osiąga części dochodu, które mogą być opodatkowane w Polsce, to Austria zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej kwocie podatku zapłaconego w Polsce. Także i w tym przypadku odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada częściom dochodu osiągniętego w Polsce.

Uwagę Polaków pracujących w Austrii zwrócić powinien zapis art. 24 ust. 3 polsko-austriackiej umowy. Jeżeli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem tej umowy dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w którymś z państw (Polska lub Austria) jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to państwo to może jednak, w celu obliczenia kwot podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, wziąć pod uwagę zwolniony dochód lub majątek.

Opracowanie własne na podstawie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawartą pomiędzy Polską a Austrią. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Wysokość podatku dochodowego od pensji zarobionej w Austrii

Pracując w Austrii można zarobić o wiele więcej niż w Niemczech. Osoby o niższych dochodach płacą bowiem w Austrii niższe podatki i otrzymują nisko-opodatkowaną 13 oraz 14 pensję, co daje wysoki roczny dochód na rękę.

Jeżeli austriacki pracodawca proponuje Polakowi za pracę w Austrii miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2.000 Euro brutto, to obciążenia podatkowe i składki ubezpieczeniowe wynoszą: podatek dochodowy Lohnsteuer 227,97 Euro, ubezpieczenie społeczne 364 Euro. Pracownik na rękę zarobi 1.408,03 Euro netto. Oczywiście dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika jest większy, gdyż na niego także po części spadają obciążenia. W tym przypadku jest to 622,60 Euro, które musi odprowadzić na rzecz państwa. Dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku wypłacenia trzynastej pensji. O ile ubezpieczenie społeczne jest tylko nieco mniejsze, bo wynosi 344 Euro, to podatek dochodowy Lohnsteuer spada do kwoty 62,12 Euro, co pracownikowi daje zarobek o wysokości  1.593,84 Euro. Także czternasta pensja wyniesie więcej od standardowego wynagrodzenia. Co prawda składki ubezpieczeniowe pozostaną bez zmian w kwocie 344 Euro, to Lohnsteuer wyniesie 99,36 Euro, co przekłada się na zarobek 1.556,64 Euro. W ten oto sposób dumując wszystkie czternaście pensji dochód roczny pracownika w Austrii wyniesie na rękę 20.046,84 Euro.

W przypadku miesięcznego zarobku 2.500 Euro brutto składka na poczet ubezpieczenia społecznego wyniesie w skali miesiąca 455 Euro, a podatek dochodowy Lohnsteuer 377,25 Euro. W ten sposób pracownik zarobi na rękę 1.667,75 Euro netto. Koszt zatrudnienia wyniesie dla pracodawcy 3.278,25 Euro. Od trzynastej pensji pracownik odprowadzi ubezpieczenie społeczne w kwocie 430 Euro, a podatku dochodowego Lohnsteuer 87 Euro. Trzynasta pensja będzie wynosiła na rękę 1.983 Euro netto. Czternasta pensja będzie kosztowała pracownika 430 Euro na ubezpieczenie i 124,20 Euro na Lohnsteuer, co da mu zarobek na rękę 1.945,80 Euro. Sumując  płace w ciągu roku pracownik zarobi na czysto 23.941,80 Euro netto.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Liczba Polaków legalnie pracujących w Austrii

W Austrii jest najniższe bezrobocie spośród wszystkich krajów strefy Euro. Wolnych i nieobsadzonych stanowisk pracy jest mnóstwo, a co więcej - stawki wynagrodzenia są wysokie. Mimo to brakuje chętnych do pracy.

Gospodarka Austrii bardzo liczyła na pracowników ze wschodu Europy, dla których austriacki rynek pracy stoi od dawna otworem. Niestety od dnia otwarcia rynku pracy, tj. 01.05.2011 z krajów EU-8 (w tym z Polski) do pracy w Austrii wyjechało zaledwie 26.806 pracowników co jest jedynie kroplą w morzu potrzeb austriackiej gospodarki. Z grupy niespełna 27 tysięcy pracowników tylko 14.361 osób pracuje w Austrii na stałe, a reszta to pracownicy sezonowi. 1/3 pracowników przybyłych po 1 maja 2011 do Austrii to kobiety, które w przeważającej mierze otrzymują pracę w turystyce. 2/3 pracowników to mężczyźni, którzy zatrudnienie znajdują głównie w budownictwie. Najwięcej pracowników z krajów EU-8 podejmuje pracę w Wiedniu i okolicach. W następnej kolejności  wśród regionów, do których kieruje się emigracja zarobkowa ze wschodniej Europy, znajduje się Dolna Austria. Oczywiście najliczniejszą grupą pracowników w Austrii są Polacy, a tuż za nimi plasują się Węgrzy i Słowacy. Prawie w ogóle nie ma w tej grupie obcokrajowców pracowników z krajów nadbałtyckich. Firmy budowlane z Polski, Węgier i Słowacji walczą między sobą o zlecenia w sektorze budownictwa, gdzie jednak o znalezienie zlecenia i podpisanie umowy o dzieło jest coraz trudniej. Silna konkurencja i brak kontaktów osłabiają szanse dostępu polskich firm do rynku budowlanego w Austrii. Z drugiej strony austriackie firmy bardzo potrzebują fachowców, których są w stanie bardzo dobrze opłacać.

Opracowanie własne na podstawie danych austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Opodatkowanie w Austrii a dochody w Polsce

Osoby podejmujące pracę w Austrii podlegają pod ograniczony albo nieograniczony obowiązek podatkowy, co rodzi bardzo dużą różnicę w dwóch aspektach: po pierwsze ujawnianie w deklaracji rocznej poza dochodami austriackimi także dochodów zagranicznych (np. polskich), po drugie w wysokości podstawy do opodatkowania.

Nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje te osoby, które posiadają stałe miejsce zamieszkania w Austrii . Posiadanie stałego miejsca zamieszkania uznaje się wtedy, gdy osoba ma mieszkanie na terenie Austrii i korzysta z niego przez dłuższy okres czasu. Po sześciomiesięcznym pobycie w Austrii nabywa się prawo do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Obywatelstwo nie ma tu żadnego znaczenia i prawo to nabywa zarówno Polak, Niemiec, Austriak, jak i każdy inny obywatel Unii Europejskiej.

Nieograniczony obowiązek podatkowy w Austrii wiąże się z tym, iż w rocznym zeznaniu podatkowym muszą zostać ujęte wszystkie dochody uzyskiwane przez podatnika, tzn. – zarówno dochody austriackie, jak i dochody zagraniczne (np. polskie, niemieckie, itd.). Podatnik ujawnia w Austrii dochody z całego świata.

Na drugim biegunie znajduje się ograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają osoby, które wprawdzie osiągają w Austrii dochody, ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Do tej grupy zaliczają się pracownicy sezonowi.

Polacy, którzy pracują w Austrii, nie muszą ujawniać w austriackiej rocznej deklaracji podatkowej polskich dochodów, jeśli podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy. Wtedy Polacy ujawniają tylko dochody uzyskane na terenie Austrii .

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Opodatkowanie użyczonego mieszkania w Austrii

Dokonując rozliczenia podatkowego z Austrii należy uważać na wiele haczyków czyhających w austriackim prawie podatkowym. Jednym z nich jest udostępnienie pracownikowi darmowego lub taniego mieszkania przez pracodawcę. Wiele firm zatrudniających polskich pracowników w Austrii zachęca swój personel do korzystania z takich mieszkań – a to prawdziwa finansowa pułapka. Austriackie prawo podatkowe przewiduje bowiem dodatkowe obciążenia.

Darmowe mieszkanie użyczane przez pracodawcę prowadzi do większego podatku dochodowego płaconego przez pracownika. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wynajmowania mieszkania po okazyjnej, niskiej cenie. Jeżeli pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji służbowe mieszkanie od pracodawcy i nie musi za nie nic płacić, bądź też nie płaci za mieszkanie normalnej ceny rynkowej za najem, to austriacki Urząd Skarbowy nakłada na pracownika dodatkowy podatek dochodowy. Wysokość podatku należnego do zapłacenia waha się pomiędzy 36,5% a 50% wartości rynkowej czynszu. W tej sytuacji może się zdarzyć sytuacja, że wartość rynkowa czynszu za mieszkanie zamieszkiwane przez pracownika wynosi przykładowo 500 Euro miesięcznie, to wtedy pracownik może odprowadzić każdego miesiąca aż 250 Euro dodatkowego podatku. Ale w skali całego roku byłoby to 3.000 Euro ! I taką kwotę pracownik musiałby odprowadzić na konto austriackiej skarbówki.

Przepisy są tak niefortunnie skonstruowane, że mieszkanie użyczone przez pracodawcę interpretuje się w austriackim prawie podatkowym jak płatność w rzeczach w postaci świadczenia rzeczowego (tzw. Sachbezug). W tej sytuacji wysokość niepłaconego przez pracownika czynszu traktuje się tak samo, jakby był to jego przychód. Wprawdzie nie jest to przychód pieniężny, ale za to przychód rzeczowy. Dla austriackiego fiskusa nie ma to w gruncie rzeczy większego znaczenia, gdyż zarówno przychód finansowy, jak i przychód rzeczowy są opodatkowane tę samą wysokością podatku dochodowego. Jeśli zatem pracownik od osiąganych dochodów płacił podatek dochodowy o wysokości 50%, to także jego przychód rzeczowy związany z przekazaniem mu do dyspozycji mieszkania służbowego będzie musiał opodatkować dokładnie tą samą stawką podatkową 50%. Świadczenia rzeczowe od pracodawcy są wolne od podatku dochodowego tylko do kwoty 186 Euro i to rocznie. Cokolwiek pracownik otrzymuje od pracodawcy powyżej tej kwoty, to musi odprowadzić od takiego świadczenia należny podatek.

Opracowanie własne na podstawie świadczeń rzeczowych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Strona 2 z 6

«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.