Dzieci i socjale

Nowa stawka niemieckiego zasiłku rodzinnego

Dodatkowe 35 Euro miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice pracujący w Niemczech. Tak wysokiej podwyżki Kindergeld nie było już dawno. O świadczenie mogą się także ubiegać rodzice posiadający dzieci w Polsce.

Zatrudnieni w Niemczech dzięki odprowadzanym podatkom wypracowali sobie nadwyżkę budżetową, z której zostanie sfinansowana podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego. Koalicja złożyła podatnikom obietnice finansowe na astronomiczną kwotę 28,5 miliarda Euro. Tyle pieniędzy zostanie przeznaczonych na wszelkiego rodzaju wydatki, w tym na świadczenia socjalne. Także na podwyższenie stawki Kindergeld znalazły się w budżecie pieniądze i to w kwocie aż 7,5 miliarda Euro ! W tej chwili w budżecie niemieckim zabezpiecza się rocznie około 4,6 miliarda Euro na wypłatę zasiłku rodzinnego. Biorąc jednak pod uwagę zabezpieczone na cele podwyższonego Kindergeld 7,5 miliarda Euro trzeba stwierdzić, że tym razem jest z czego dzielić. Tym bardziej, iż poprzednia podwyżka Kindergeld miała miejsce już dawno temu, bowiem w 2010 roku. Te ogromne kwoty pieniędzy przeznaczone na wspieranie rodzin znalazły się w niemieckim budżecie na 2014 rok z tego powodu, iż coraz więcej podatków zostaje odprowadzanych do niemieckich Urzędów Skarbowych przez podatników. Rekordowym rokiem jeśli chodzi o przychody państwa z tytułu podatków, okazał się rok 2013. Dzięki płaconym podatkom począwszy od roku 2014 Niemcy mają nadwyżkę budżetową, a to oznacza środki finansowe do rozdysponowania wśród rodzin. Koalicja obiecała podwyżkę w wysokości 35 Euro miesięcznie na dziecko. Wypłata podwyższonego Kindergeld ma się rozpocząć od 2014 roku i trwać nieprzerwanie przez 4 lata. Dzięki temu praca w Niemczech będzie coraz bardziej opłacalna.

Więcej informacji na temat Kindergeld:  http://arbeitsamt.pl/

Opracowanie własne.

 

Jednoczesne pobieranie Kindergeld w dwóch krajach

Ustawodawstwo unijne dopuszcza możliwość pobierania zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju. Również niemieckie przepisy otwierają furtkę dla rodziców, którzy chcą otrzymywać świadczenie w dwóch krajach, tj. w Polsce i Niemczech.

Polscy obywatele, tak jak i wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu, mogą także wtedy pobierać niemiecki zasiłek rodzinny, jeżeli są nadal objęci systemem socjalnym kraju pochodzenia (czyli Polski) i już pobierają w Polsce polski zasiłek rodzinny. W kwestii tej wielokrotnie wypowiadał się XV Senat Sądu Finansowego w Köln. W efekcie pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce, rodzicom pracującym w Niemczech odciąga się od niemieckiego świadczenia wysokość polskiego świadczenia, czyli niemiecki Kindergeld pomniejsza się o należny w Polsce zasiłek rodzinny. Tym samym rodzice mogą legalnie i całkowicie bezpiecznie pobierać jednocześnie świadczenie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zasada ta ma zastosowanie zarówno wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech na stałe, jak również (co ważne) wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech sezonowo lub też wydelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Wszyscy ci pracownicy, którym należy się w Polsce zasiłek rodzinny, a nie otrzymują jeszcze Kindergeld, powinni niezwłocznie upomnieć się o należne im świadczenie w Niemczech. Biorąc pod uwagę ilość składanych w Niemczech przez polskich pracowników wniosków o wypłatę Kindergeld, to rozpoczął się prawdziwy wyścig po dodatkowe pieniądze.

Źródło: informacja Sądu Finansowego w Kolonii podana do publicznej wiadomości.

Kindergeld w postaci bonu towarowego – Kinderüberraschung

Rodzice składający wnioski o przyznanie Kindergeld po uzyskaniu świadczenia często nie wydają pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem na dzieci, tylko za Kindergeld spełniają swoje zachcianki. Rząd chciwym rodzicom mówi stop.

Niewłaściwe wykorzystywanie środków finansowych z tytułu Kindergeld stało się przyczyną, dla której podwyżka Kindergeld jest tylko symboliczna i uwzględniająca rewaloryzację. Rodzice zamiast dodatkowych pieniędzy mogą spodziewać się otrzymania bonów towarowych, których zrealizowanie ma zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. Zgodnie z umową koalicyjną podwyżka Kindergeld musi nastąpić w 2013 roku, jednak z punktu widzenia rodziców nie należy się spodziewać dodatkowych pieniędzy na koncie. W zamyśle ustawodawcy świadczenie Kindergeld zostało przewidziane na zakup za otrzymaną gotówkę produktów dla dzieci, takich jak chociażby odżywek, słodyczy, przyborów szkolnych i temu podobnych. Jednak wielu rodziców Kindergeld spożytkowuje w zupełnie inny, sprzeczny z przeznaczeniem sposób. Bony towarowe mają zapewnić dzieciom zaspokajanie ich najważniejszych potrzeb. Dzięki systemowi bonów Kindergeld trafi tak naprawdę bezpośrednio do dzieci, a nie do rodziców. W ten sposób rodzic nie kupi sobie za Kindergeld np. używek, a otrzyma bon, którego przeznaczenie będzie ściśle określone. W przypadku dzieci przebywających na terenie Niemiec bony można zrealizować w przedszkolach lub klubach sportowych, a ich celem ma być dopłata do kosztów związanych z comiesięcznymi opłatami. Nieco inaczej wygląda sytuacja z dziećmi przebywającymi na stałe poza granicami Niemiec, gdyż w przypadku dziecka mieszkającego w Polsce trudno mówić o dofinansowaniu przedszkola lub szkółki piłkarskiej, gdyż niemieckie bony będą dla polskiego przedszkola lub szkółki bezwartościowe. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest wydanie rodzicom na dzieci zamieszkałe w Polsce bonu na artykuły spożywcze (np. słodycze), który da się w miarę bezproblemowo zrealizować. W ten sposób dzieci w Polsce  otrzymując bony towarowe nie będą poszkodowane i stratne względem dzieci mieszkających w Niemczech.

Opracowanie własne.

 

Nowe zasady naliczania i wypłacania Elterngeld

Od 2013 roku obowiązują w Niemczech nowe zasady obliczania wysokości zasiłku rodzicielskiego, które kształtują ostateczną kwotę wypłacanego Elterngeld, jaki rodzice otrzymują na swoje nowonarodzone dzieci.

W przeszłości podstawą do obliczenia wysokości Elterngeld były zarobki netto rodziców, a więc średnia z pensji otrzymywanej przez ojca lub matkę na rękę. Nowe regulacje nakazują obliczanie wysokości zasiłku rodzicielskiego na podstawie zarobku brutto rodziców, który pomniejsza się o poszczególne stawki ryczałtu lub o ustaloną w procentach kwotę. Tym samym przy ustalaniu kwoty zasiłku odejmuje się od zarobku brutto w postaci ryczałtu 21% na poczet ubezpieczeń społecznych, w skład których wchodzą cztery części składowe: KV Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne), PV Pflegeversicherung (ubezpieczenie opiekuńcze), RV Rentenversicherung (ubezpieczenie emerytalne) oraz AV Arbeitslosenversicherung (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). Faktycznie odprowadzane składki na poczet ubezpieczenia społecznego nie odgrywają od 2013 roku już żadnej roli przy obliczaniu Elterngeld, gdyż zastępuje je wspomniany 21-procentowy ryczałt. Do tego od zarobku brutto odejmuje się zryczałtowane koszty związane z wykonywaną pracą w stawce 1/12 miesięcznie z kwoty 1.000 Euro. Nowe zasady Elterngeld powodują, iż rodzice w większości przypadków otrzymują począwszy od 2013 roku mniejsze świadczenie rodzicielskie. Co gorsza, przed narodzeniem dziecka trudno o odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego zwiększenia kwoty wypłacanego Elterngeld poprzez np. zwiększenie zarobku rodzica. Tak naprawdę zarówno podwyżka wynagrodzenia, jak i zmiana pracy na lepiej płatną mogą wcale nie przyczynić się do zwiększenia w przyszłości wysokości wypłacanego zasiłku rodzicielskiego, gdyż na ostateczną wysokość Elterngeld będą miały wpływ tak naprawdę ryczałty odejmowane od zarobku brutto.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Podwyżka Kindergeld !!!

Informujemy jako pierwsi w Polsce o podwyżce kwoty należnego Kindergeld, która obejmie także pracowników z Polski. Dokładnie o kwotę 72 Euro wzrasta Kinderfreibetrag, a to automatycznie pociąga za sobą wzrost świadczenia rodzinnego i wypłatę wyższego Kindergeld.

Długo oczekiwana podwyżka niemieckiego świadczenia rodzinnego budzi olbrzymie zainteresowanie wszystkich rodziców otrzymujących na swoje dzieci Kindergeld. Tym bardziej, że poprzednia podwyżka świadczenia miała miejsce w 2010 roku i wtedy Kindergeld wzrósł o 20 Euro na jedno dziecko.

Nowa podwyżka Kindergeld stała się możliwa dlatego, że w niemieckim budżecie znalazło się 350 milionów Euro do rozdysponowania z przeznaczeniem na dzieci. Biorąc pod uwagę liczbę osób uprawnionych do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego oraz liczbę dzieci, na które obecnie wypłacane jest świadczenie, to kwota podwyżki przypadająca na jedno dziecko nie jest wcale imponująca. Okazuje się bowiem, że rodzic posiadający przykładowo trójkę dzieci, na które przysługuje mu Kindergeld, otrzyma miesięcznie dodatkowe 6 Euro, czyli podwyżka tak naprawdę wynosi 2 Euro na jedno dziecko. Pracownicy z Polski zatrudnieni legalnie w Niemczech mogą po przepracowaniu 183 dni (pół roku) ubiegać się o wypłatę Kindergeld. Podwyżka świadczenia obejmie zarówno dzieci mieszkające w Niemczech, jak i dzieci zamieszkałe w innych krajach unijnych, w tym dzieci zamieszkałe w Polsce. Podwyższone świadczenie rodzinne będzie wypłacane dopiero od roku 2014 i miesięcznie wynosić będzie odpowiednio: 186 Euro na pierwsze dziecko, 186 Euro na drugie dziecko oraz 192 Euro na trzecie dziecko. Rodzice, którzy do tej pory pobierali Kindergeld i u progu 2014 roku nie utracą prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego, automatycznie otrzymają podwyższone świadczenie. Z kolei rodzice, którzy dopiero nabędą prawo do Kindergeld (np. w wyniku wyjazdu do pracy w Niemczech, w wyniku narodzin nowego dziecka) muszą złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Strona 7 z 9

«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.