Praca i pracownicy

Zniżki dla pracowników przy zakupie produktów lub usług

Nowe orzeczenie Sądu Finansowego w Düsseldorf rewolucjonizuje oferowanie zniżek dla pracowników przy zakupie produktów lub usług. Dzięki temu inaczej interpretuje się składniki wynagrodzenia.

Wiele firm oferuje pracownikom korzystne warunki zakupu niektórych produktów i usług. Jednak do tej pory korzyści takie były traktowane na równi z wynagrodzeniem, a tym samym opodatkowane tak samo jak wynagrodzenie za pracę. Ustawodawca wychodził bowiem z założenia, że pracownik przyjmując korzyść w postaci produktu lub usługi wzbogaca się o jego lub jej wartość. Otrzymanie usługi lub produktu z rabatem wiązało się z odprowadzeniem od wartości podarunku podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Więcej: Zniżki dla pracowników przy zakupie produktów lub usług

 

Zakaz używania zagranicznego tytułu zawodowego w Niemczech

Polscy pracownicy nie mogą używać tytułów zawodowych w Niemczech (np. czeladnika, mistrza, inżyniera, magistra, doktora, itd.), jakie uzyskali w Polsce, jeżeli nie nostryfikują polskiego dyplomu na terenie Niemiec.

W kwestii uznania dyplomu wypowiedział się Sąd Administracyjny w Moguncji. Kto zdobył dyplom za granicą, ten nie może używać tytułu zawodowego w Niemczech. W tej sytuacji pracownikom zagranicznym pracującym w Niemczech pozostaje jedynie nostryfikowanie zagranicznego dyplomu w Niemczech, aby mogli bez przeszkód prawnych używać tytułu zawodowego podczas wykonywania pracy na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku używania w Niemczech zagranicznego tytułu zawodowego bez nostryfikacji grozi kara grzywny.

Więcej: Zakaz używania zagranicznego tytułu zawodowego w Niemczech

 

Erholungsbeihilfe – zapomoga wypoczynkowa dla pracowników

W Niemczech istnieje świadczenie o nazwie Erholungsbeihilfe, które pracodawca wypłaca pracownikom i członkom rodziny raz w roku w okresie urlopowym. Rodzina posiadająca 1 dziecko otrzymuje 312 EUR!

Pracownik zatrudniony w Niemczech może otrzymać dla siebie i swojej rodziny zastrzyk finansowy z przeznaczeniem na urlop. Pracując w Niemczech warto przed wybraniem urlopu zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wypłacenie zapomogi wypoczynkowej. Niemiecki ustawodawca przewidział 156 euro dla pracownika, 104 euro dla małżonka oraz po 52 euro na każde dziecko. Jedyny wymóg jaki pracownik musi spełnić to wybrać jednotygodniowy urlop, a po jego zakończeniu przedstawić pracodawcy rachunki za wydatki poniesione w trakcie wypoczynku. To proste!

Więcej: Erholungsbeihilfe – zapomoga wypoczynkowa dla pracowników

 

Nowa odsłona portalu Arbeitsamt.pl

Nowa odsłona portalu www.arbeitsamt.pl skierowana jest do pracowników pracujących w Niemczech, a także do pracodawców, agencji pracy, pośredników pracy i firm delegujących do pracy w Niemczech.

Misją portalu jest wprowadzanie polskich firm na niemiecki rynek pracy i promowanie usług związanych z leasingiem pracowniczym i pośrednictwem pracy, podnoszenie konkurencyjności polskich firm i pracodawców na rynku niemieckim, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Niemczech, a także pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł socjalnych.

Portal www.arbeitsamt.pl przeznaczony jest zarówno dla pracowników zatrudnionych w Niemczech, jak i firm działających na niemieckim rynku pracy.

Więcej: Nowa odsłona portalu Arbeitsamt.pl

 

Komu przysługuje Weihnachtsgeld?

Świadczenie Bożonarodzeniowe Weihnachtsgeld – często nazywane przez Polaków pracujących w Niemczech „trzynastą pensją” – otrzymuje 56% zatrudnionych w zachodnich Niemczech oraz 40% we wschodnich.

Wysokość Weihnachtsgeld oblicza się jako ustalony procent miesięcznego dochodu. W niektórych sektorach gospodarki jest to 110% miesięcznego wynagrodzenia (np. przemysł stalowy), w innych tylko 25%-50% (np. przemysł metalowy). Wszystko zależy od zapisów układu zbiorowego pracy, dobrej woli samego pracodawcy, a także innych czynników. Trzeba bowiem pamiętać, że wypłata świadczenia poza kilkoma wyjątkami nie jest obowiązkowa. Weihnachtsgeld pracownicy zatrudnieni w Niemczech otrzymują wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad. Pieniądze te zostają wypłacane z myślą o zakupach przedświątecznych.

Więcej: Komu przysługuje Weihnachtsgeld?

 

Praca dla polskich nauczycieli w Niemczech

Nauczyciele znający język niemiecki mogą liczyć na znalezienie pracy w Niemczech. Poszukiwani są także korepetytorzy. Bardzo dużo wakatów jest w szkołach we wschodnich Niemczech blisko granicy z Polską.

Zważywszy, że w Polsce jest sporo germanistów, którzy posiadają także uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, a ponadto wielu nauczycieli biegle władających językiem niemieckim, warto wybrać się za pracą w charakterze nauczyciela do Niemiec. Nad Renem wzięcie mają także wszelkiego rodzaju usługi związane z udzielaniem odpłatnych korepetycji. Niemieccy uczniowie (często o obcych korzeniach - również polskich) coraz gorzej radzą sobie z nauką, a ich rodziców stać na zatrudnienie prywatnego korepetytora. Warto skorzystać z tej możliwości zarabiania pieniędzy, a uzyskać można całkiem niezłe stawki.

Więcej: Praca dla polskich nauczycieli w Niemczech

 

Norwegia nowym kierunkiem emigracji zarobkowej

Polacy odnaleźli nowy rynek pracy w Europie. Ze względu na niezwykle wysokie zarobki w Norwegii następuje exodus polskich pracowników z zachodniej Europy do Skandynawii. Norwegia kusi Polaków ogromną kasą.

Według najświeższych doniesień medialnych, ale także informacji bezpośrednio od Polaków pracujących zarobkowo za granicą, coraz więcej osób zmienia kierunek migracji i zamiast blisko położonych Niemiec, Holandii i Austrii wybiera daleką i zimną Norwegię. Powód jest prosty – pracodawcy norwescy oferują Polakom dużo większe stawki wynagrodzenia niż 3 wcześniej wymienione kraje. Zatem wysokie zarobki skłaniają Polaków do podjęcia pracy w Norwegii.

Więcej: Norwegia nowym kierunkiem emigracji zarobkowej

 

Informacje niezbędne dla pracujących w Niemczech w 2015 roku

Pracujący w Niemczech powinni poznać przysługujące im od 01.01.2015 prawa względem kosztów emerytalnych, rozwiązań dla rodzin, imprez firmowych, prezentów otrzymywanych od pracodawców i płacy minimalnej.

Polskim pracownikom zatrudnionym w 2015 roku w Niemczech przysługują dokładnie takie same prawa jak ich niemieckim kolegom. Szczególnie po 01.01.2015 dotyczy to korzystniejszego sposobu odliczania kosztów emerytalnych od podatku, opodatkowania 70% emerytury, wolnych od podatku świadczeń na rzecz rodziny, niewliczania do wynagrodzenia uczestnictwa pracownika w imprezach firmowych, otrzymywania wolnych od podatków prezentów od pracodawcy oraz zachowania stawki wynagrodzenia minimalnego na poziomie 8,50 euro za 1 godzinę pracy.

Więcej: Informacje niezbędne dla pracujących w Niemczech w 2015 roku

 

Elektroniczna karta zdrowia

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech wraz z rokiem 2015 używają tylko nowej karty zdrowia w postaci elektronicznej. Nowa karta czyli tzw. elektronische Gesundheitskarte zastępuje Krankenversichertenkarte.

Od 1 stycznia 2015 wprowadzona została w Niemczech elektroniczna karta zdrowia (eGK), dzięki której można będzie uzyskać dostęp do całego pakietu świadczeń medycznych.

Elektroniczną kartę zdrowia już pod koniec 2014 roku otrzymały osoby ubezpieczone w Niemczech. Kto zatem w tym okresie pracował legalnie w Niemczech i podlegał pod niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, ten dysponuje już taką kartą i może się nią posługiwać. Przy jakiejkolwiek wizycie u lekarza po 1 stycznia 2015 roku będzie ona niezbędna.

Więcej: Elektroniczna karta zdrowia

 

Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej - Weihnachtsgeld

Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad mogą otrzymać od pracodawcy pieniężną gratyfikację bożonarodzeniową, czyli tzw. Weihnachtsgeld.

Dodatkowe pieniądze za pracę w Niemczech są zawsze mile widziane wśród pracowników. Radość z otrzymanego bonu bożonarodzeniowego zależy od jego wartości i przede wszystkim od gestu samego pracodawcy względem swojego pracownika. W Niemczech gratyfikację bożonarodzeniową otrzymuje więcej niż połowa zatrudnionych (ok. 54%). Oprócz premii finansowej na święta istnieją również inne formy upominków bożonarodzeniowych, jakie pracodawcy przekazują pracownikom. Szacuje się, iż ok. 19% zatrudnionych otrzymuje inne bonusy oraz bony towarowe. Najczęściej są to bony towarowe do sklepów (Gutschein). W niektórych firmach pracownicy otrzymują premię uzależnioną od zysków firmy.

Więcej: Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej - Weihnachtsgeld

 

Niemcy potrzebują pracowników z zagranicy

Liczba obcokrajowców w Niemczech znajduje się na rekordowym poziomie. Możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy przyciąga głównie obywateli nowych krajów UE, przede wszystkim migrację zarobkową z Polski.

Liczba obcokrajowców wzrosła w Niemczech w przeciągu roku o blisko 420 000 osób (czterysta dwadzieścia tysięcy). To właśnie Polacy najczęściej emigrowali w ostatnim dziesięcioleciu do Niemiec. Polscy fachowcy cieszą się dobrą renomą w Niemczech, są pracowici i nie mają problemów mentalnych z przystosowaniem się do specyficznych warunków życia w Niemczech. Na dzień dzisiejszy niemiecka gospodarka jest uzależniona od napływowej siły roboczej. Ta napływa głównie z Europy wschodniej.

Więcej: Niemcy potrzebują pracowników z zagranicy

 

Strona 1 z 4

«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.