Z OSTATNIEJ CHWILI

Płaca minimalna w wysokości 8,50 EUR dla wszystkich !

Nowa minister Pracy Andrea Nahles (SPD) zapewniła, że najpóźniej od roku 2017 będzie obowiązywać w całych Niemczech wynagrodzenie minimalne. Zagwarantowała, że ustalanie płacy minimalnej to był priorytet w umowie koalicyjnej, dlatego też od 01.01.2017 nikt w Niemczech nie będzie zarabiał mniej niż 8,50 Euro za godzinę. Jasno zapowiedziała, że nie będzie żadnych odstępstw i wyjątków. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Polaków pracujących w Niemczech, gdyż ich zarobki nie będą mogły być już zaniżane przez niemieckich pracodawców oraz przez polskie firmy delegujące do pracy w Niemczech. Obecnie w kilkunastu strategicznych branżach obowiązują płace minimalne obowiązujące każdego pracownika znajdującego się na obszarze Niemiec.

© finanzamt.pl

Obcokrajowcy zwiększą bezrobocie w 2014r.

Otwarcie niemieckiego rynku pracy z dniem 01.01.2014 dla obywateli Rumunii i Bułgarii może przyczynić się do wzrostu bezrobocia jeśli fala emigracji zarobkowej z tych krajów zalałaby Niemcy. Niestety pomimo lepszej koniunktury Instytut Badań Makroekonomicznych (IMK) informuje, że w roku 2014 wzrośnie liczba osób bezrobotnych w Niemczech. W ciągu roku średnio 3 miliony osób będzie bez pracy, a to jest o 50.000 więcej niż odnotowano w mijających dwunastu miesiącach. Prognozowany wzrost gospodarczy o +1,2% przyczyni się wprawdzie do tego, że będzie więcej osób zatrudnionych, jednak jest on zbyt słaby, aby znacząco zredukować bezrobocie. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to zwłaszcza kobiety, osoby zaawansowane wiekowo oraz imigranci nadal intensywnie poszukują i będą poszukiwać pracy.

© finanzamt.pl

Negocjacje wynagrodzenia minimalnego w przemyśle mięsnym

Rozmowy między pracodawcami a związkami zawodowymi dotyczące ustalenia płacy minimalnej w przemyśle mięsnym nadal nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (VdEW) oferowało dla 80.000 zatrudnionych osób od 1 lipca 2014 płacę minimalną w wysokości 8 Euro, a od 1 lipca 2015 wynosiłaby ona 8,50 Euro. Związki zawodowe uważają, że kwoty te są zdecydowanie za małe. Nie ustalono nowego terminu negocjacji.

© finanzamt.pl

15 Euro za wyciąg bankowy

Trybunał Federalny w Karlsruhe (BGH) orzekł na korzyść rzecznika konsumentów, że banki nie mogą naliczać sobie zawyżonych cen za wystawienie archiwalnego wyciągu bankowego. Oddalił tym samym rewizją nadzwyczajną Commerzbank. Drugi co do wielkości niemiecki bank żądał bowiem do tej pory aż 15 Euro za wyciąg archiwalny. To zbyt duża kwota zdaniem BGH.

© finanzamt.pl

Większe zużycie gazu w roku 2013

W roku 2013 z powodu mroźnej zimy odnotowano zdecydowanie większe zużycie gazu ziemnego. Według informacji Federalnego Stowarzyszenia ds. Energii i Gospodarki Wodnej lekko spadło z kolei zapotrzebowanie na prąd. Jak pokazują pierwsze szacunki zużycie gazu zwiększyło się o prawie 7 % i wynosi 970 miliardów kilowatogodzin. Dla porównania w roku ubiegłym wynosiło 909 miliardów kilowatogodzin. Zużycie prądu spadło zaś o -1, 8 % na 596 miliardów kilowatogodzin. W roku 2012 zużycie wynosiło 607 miliardów kilowatogodzin.

© finanzamt.pl

 

Już ponad 100.000 wniosków na Betreuungsgeld !

Cztery miesiące po wprowadzeniu zasiłku opiekuńczego ciągle wzrasta ilość złożonych wniosków. Do tej pory ponad 100.000 osób wnioskowało o dodatkowe pieniądze na dzieci. Wśród wnioskodawców jest wielu Polaków pracujących w Niemczech. Betreuungsgeld to świadczenie pieniężnie dla rodziców, którzy nie zdecydowali się ani na wysłanie swoich małych pociech do przedszkola ani na pozostawienie ich pod opieką opiekunek. Na takie rozwiązanie przystaje wiele polskich rodzin i także im należy się wypłata tego świadczenia. Do tej pory niewielka liczba rodziców wywodzących się z Polski zdecydowała się na taki krok. Zdecydowanie dużo więcej wniosków składa ludność pochodzenia tureckiego, a także wywodząca się z dawnej Jugosławii oraz dawnych republik radzieckich.

© finanzamt.pl

1500 pracowników tymczasowych otrzyma stałe zatrudnienie w VW

Niemieckie zakłady koncernu Volkswagen przejmą na przełomie roku blisko 1500 pracowników czasowych (Leiharbeiter). 912 pracowników czasowych w centralnym zakładzie w Wolfsburg oraz 572 ich kolegów z innych niemieckich fabryk VW zostają zatrudnieni na stałe. Skończy się tym samym czas niepewności i oczekiwania dla osób zatrudnionych za pośrednictwem prywatnych agencji pośrednictwa pracy. Regulacje dotyczyć będą wszystkich pracowników tymczasowych, którzy w grudniu, styczniu i lutym osiągną 3 letni ciągły staż pracy w niemieckim zakładzie VW. Zatem kto legitymuje się pracą w Leihfirmie trwającą 3 lata, może przejść do koncernu na stałe (Festanstellung).

© finanzamt.pl

Rosną koszty utrzymania

Na koniec roku niskie ceny za benzynę oraz olej opałowy trzymają w ryzach inflację w Niemczech. Ceny utrzymania (Unterhaltskosten) w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o +1,3%. Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem dąży do wartości poniżej 2%, wówczas mogłaby być zapewniona stabilizacja cenowa. Wyraźnie droższe jak przed rokiem były artykuły spożywcze a przede wszystkim masło i oleje. Są to produkty niezbędne praktycznie każdemu.

© finanzamt.pl

Stopa inflacji poszła lekko w górę

Niemcy odnotowały w listopadzie lekki wzrost stopy inflacji. W porównaniu rocznym wskaźnik inflacji wynosił 1,3%. We wrześniu roczna stopa wynosiła 1,4%, a w październiku 1,2%. Pozostaje jednak ona na dość niskim poziomie. Dla polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech nie widać w tym żadnego większego zagrożenia. Biorąc pod uwagę wzrost zarobków nie spada realna siła nabywcza Polaków w Niemczech.

© finanzamt.pl

Mniejsza liczba firm ogłaszających upadłość

Dzięki dobrej koniunkturze w Niemczech spadła liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw. Przykładowo we wrześniu tylko 2000 firm złożyło wniosek o upadłość, a to jest o 3% mniej niż w roku ubiegłym. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku swoje bankructwo ogłosiło łącznie 20.000 przedsiębiorstw, czyli o 8,6% mniej niż o tej samej porze w roku 2012. Również konsumenci mają korzyści z lepszej koniunktury. Liczba upadłości konsumenckich spadła do września tego roku o 7% na blisko 69.000. Warto wiedzieć, że prawo niemieckie pozwala na ogłoszenie bankructwa również osobom prywatnym. Czasem z tego przywileju korzystają Polacy mieszkający w Niemczech.

© finanzamt.pl

Leiharbeit bez odgórnie ustalonych ram czasowych

Uwaga pracownicy wypożyczani : Federalny Sąd Pracy zadecydował, że nawet w przypadku, gdy pracownik czasowy pracuje w danym przedsiębiorstwie już dłuższy okres, nie ma prawa wymagać od pracodawcy zatrudnienia na stałe. Tego typu zaskarżenia na pracodawców wpływają do Sądu Pracy notorycznie. Wprawdzie Sąd cały czas obstaje przy swoim zdaniu, że praca czasowa ze względu na swój charakter, a nawet nazwę powinna być tylko „tymczasowa”, jednak nie została podana żadna górna granica, po której osiągnięciu zmieniałby się forma zatrudnienia. Nie jest to dobra informacja dla pracowników wypożyczonych do dużych zakładów pracy (np. koncernów samochodowych), gdyż na dobrą sprawę to pracodawca decyduje, jak długo trwa taki stosunek pracy z pracownikiem wypożyczanym.

© finanzamt.pl

Wyższe obciążenia podatkowe

Osoby zarobkujące w Niemczech będą płaciły coraz to wyższe podatki. Według zapowiedzi w nadchodzących czterech latach na podatników niemieckich czekają podwyżki obciążeń podatkowych. Jak wyliczyło niemieckie Ministerstwo Finansów podatnicy w Niemczech musieliby tylko w roku 2017 z powodu zimnej progresji zapłacić około 8 miliardów Euro więcej podatków niż dzisiaj. W ciągu całej kadencji Państwo ściągnie przez to dodatkowo 17,5 miliarda Euro.

© finanzamt.pl

W Niemczech wolniej drożeje praca

W drugiej połowie roku praca w Niemczech nie drożeje tak mocno jak w pierwszym półroczu. W trzecim kwartale koszty pracy podniosły się o + 1,6 % w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Jak wynika z obliczeń statystycznych jest to najniższy wzrost licząc od czwartego kwartału 2010. Na początku roku wynosił jeszcze +4,1%, wiosną już tylko +2,0%. W porównaniu do kwartału poprzedniego koszty spadły nawet po raz pierwszy od 2012 o -0,3%. Na koszty pracy składają się zarobki brutto oraz dodatkowe koszty pozapłacowe.

© finanzamt.pl

Czynsz za wynajem mieszkania w dużym mieście nadal rośnie

Uwaga osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w dużych niemieckich aglomeracjach. Jak donosi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opłaty związane z wynajmem mieszkań w dużych niemieckich miastach w przyszłym roku dalej będą rosnąć. Naukowcy liczą się ze wzrostem przeciętnie o +3,5%. Ceny kupna zwiększą się nawet o +6,5%. Rynek nieruchomości od roku 2010 przeżywa swój rozkwit. Powodem jest zmniejszająca się ilość mieszkań w dużych miastach, które są szczególnie atrakcyjne do zamieszkania.

© finanzamt.pl

EADS redukuje etaty o 5800 miejsc

Koncern żeglugi powietrznej oraz zbrojenia EADS ma zamiar zredukować w nadchodzących 3 latach aż 5.800 miejsc pracy, a w samych tylko Niemczech 2.600 stanowisk. Cięcia dotyczyć będą również Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Zdaniem szefa koncernu takie postępowanie jest konieczne, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. W Niemczech centrala przedsiębiorstwa znajduje się w bawarskim Ottobrunn.

© finanzamt.pl

Fałszywe banknoty o nominale 20 EUR

W Berlinie zwiększa się liczba sfałszowanych banknotów o nominale 20 Euro, które trafiły do obiegu. Jens Bachmann z Państwowego Urzędu Kryminalnego (LKA) ostrzega i zaleca zarówno klientom, jak również sprzedawcom w sposób szczególny przyglądać się każdemu banknotowi o nominale 20 Euro. Dlaczego akurat ten banknot jest sfałszowany? Odpowiedź jest zdaniem Bachamnna prosta: nie są one tak często sprawdzane jak np. banknot o nominale 100 Euro. Chociaż sfałszowane banknoty są najwyższej jakości, wystarczy wiedzieć jak wyglądają prawdziwe, żeby móc się ochronić przed „fałszywkami”. Problem z fałszywymi pieniędzmi może pojawić się także w Polsce. Berlin leży nie tak daleko od granicy z Polską, a w stolicy przebywa wielu pracujących Polaków, a także miasto odwiedzają licznie polscy konsumenci. Nieopatrznie część z nich całkowicie nieświadomie może przywieźć ze sobą do Polski sfałszowane banknoty, które znajdują się w obiegu w Berlinie.

© finanzamt.pl

 

Praca czasowa podbija przemysł metalowy

W przemyśle metalowym i elektrycznym pracuje ponad milion osób zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi lub na umowę o dzieło. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Przemysłowy Związek Zawodowy liczba ta odpowiada prawie 1/3 wszystkich zatrudnionych w tej branży.Trend ten jest najbardziej widoczny w przemyśle samochodowym. 763.000 osób jest zatrudnionych na stałe. Pracowników tymczasowych jest 100.000, a z umową o dzieło 250.000 osób. Również przemysł stalowy i stoczniowy coraz chętniej sięgają po pracowników czasowych.

© finanzamt.pl

Ożywienie branży budowlanej

Liczba zezwoleń na budowę osiągnęła w trzecim kwartale roku rekordowy wynik 202.100 pozwoleń ! Jest to najwyższy wynik od roku 2004. Jak tłumaczy główny ekonomista Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego (HDB) inwestorzy cały czas szukają możliwości inwestycyjnych i stawiają przede wszystkim na nieruchomości.

© finanzamt.pl

Mini-GmbH metodą na sukces

Relatywnie młoda struktura „Mini-GmbH” zyskała wielu zwolenników. Jak pokazały obliczenia w projekcie badawczym Uniwersytetu w Jenie, przedsiębiorcy założyli więcej niż 100.000 małych firm, których wymagany kaptał zakładowy wynosi 1 Euro. Liczba istniejących w Niemczech Ein-Euro-GmbH w ciągu roku zwiększyła się o 14.727 na 91.104. Forma prawna Mini-GmbH funkcjonuje dopiero od roku 2008.

© finanzamt.pl

Rok 2014 korzystny dla urlopowiczów

Rok 2014 okazuje się wyjątkowy korzystny dla pracowników zatrudnionych w Niemczech w aspekcie planowania urlopów. Wszystkie 9 świąt, które w całych Niemczech są ustawowo wolne od pracy wypadają w dni powszednie. Ten, kto zatem sprytnie planuje, może uzyskać z wyznaczonych 22 dni urlopowych minimum 6 tygodni wakacji dla siebie. Dodatkowo święta wypadają tak korzystnie, że tworzą się czterodniowe weekendy. Dla osób zatrudnionych w katolickich Landach 3 dodatkowe święta dają nam jeszcze więcej możliwości.

© finanzamt.pl

Mniej inwestycji w roku 2014

Pomimo zachęcającej koniunktury inwestycje w Niemczech w roku 2014 prawdopodobnie nie nabiorą odpowiedniego tempa. Tylko co trzecia firma chce zwiększyć swoje wydatki, a co szósta nawet obniżyć. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 3300 przedsiębiorstwach przez Instytut Gospodarki Niemieckiej sytuacja na rynku pracy polepsza się, inwestycje pozostają jednak słabe. Wydatki na maszyny i sprzęty będą miały tylko niewielki wpływ na oczekiwany w roku 2014 wzrost gospodarczy w wysokości 1,5 %.

© finanzamt.pl

Taki sam zawód, inna pensja

To, ile zarabia się w swoim zawodzie zależy w dużej mierze od tego, w jakim mieście jest się zatrudnionym, informuje FAZ. Najwyższe pensje brutto otrzymują osoby pracujące w Monachium, Frankfurcie nad Menem i Stuttgarcie. Najniższe zaś w Berlinie, Dreźnie i Lipsku. Różnice między Północą a Południem oraz Wschodem a Zachodem Niemiec pozostają bez zmian. Przykładem może być lekarz, który w Monachium zarabia rocznie 95.340 Euro brutto, a już w Bremen 83.713 Euro.

© finanzamt.pl

Co czwarty zakład w Niemczech chce tworzyć dodatkowe miejsca pracy

Według badań również w przyszłym roku w Niemczech będzie sporo dodatkowych miejsc pracy. Prawie 28 % przedsiębiorstw planuje zwiększyć zatrudnienie - informuje Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. Zaś 16 % z 3300 ankietowanych firm zmniejszy ilość miejsc pracy. Instytut utrzymuje swoją prognozę, że niemiecka gospodarka w przyszłym roku odnotuje wzrost o 1,5%.

© finanzamt.pl

Przedsiębiorstwa szukają nowych pracowników

Niemieckie przedsiębiorstwa coraz intensywniej szukają nowych pracowników- w mniejszym jednak stopniu niż miało to miejsce o tej samej porze rok temu. Obecnie niemieckie Agencje Pracy odnotowują utrzymujący się popyt na siłę roboczą. Przyczyniły się do tego widoki na dobrą koniunkturę. W roku 2014 eksperci oczekują jeszcze większego wzrostu gospodarczego.

© finanzamt.pl

Postbank otwiera dodatkowe punkty informacyjne SEPA

Na dwa miesiące przed wdrożeniem nowego europejskiego programu związanego z obrotem płatniczym SEPA klienci banków czują się nadal niewystarczająco poinformowani o zmianach. W związku z tym Postbank startuje w swoich oddziałach z dużą kampanią informacyjną. W grudniu w 320 filiach w całych Niemczech zostaje otwarte nowe stanowisko „SEPA-Schalter”. Przede wszystkim w dużych i średnich miastach ponad 400 specjalnie przeszkolonych pracowników będzie odpowiadało na zapytania swoich klientów.

© finanzamt.pl

Porozumienie w sprawie rent i pracy czasowej

Jak zadecydowali negocjatorzy SPD i Unii od 01.01.2014 powinny wejść w życie proponowane przez koalicjantów zmiany dotyczące rent i pracy czasowej. SPD postuluje za rentą bez potrąceń w wieku 63 lat po 45 latach składkowych. Unia obiecała zaś lepsze perspektywy dla starszych matek, które urodziły dzieci przed 1992 rokiem. Poza tym od roku 2017 powinna zostać wprowadzona solidarna renta dla osób o niskich zarobkach wynosząca do 850 Euro miesięcznie. Będą też nowe regulacje odnośnie pracy czasowej. Wypożyczanie pracownika firmie pracy tymczasowej ma zostać ograniczone do 18 miesięcy.

© finanzamt.pl

Do 2017 podatki bez zmian

Chociaż umowa koalicyjna między Unią a SPD przewiduje w ciągu kolejnych czterech lat dodatkowe wydatki w wysokości 23 miliardów Euro minister finansów Wolfang Schäuble (CDU) jest przekonany, że podwyżka podatków nie będzie konieczna. W wywiadzie dla „Welt” zaznacza jednak wyraźnie, że umowa koalicyjna jest podpisana na okres do 2017 roku, a nie na kolejne 20 lat.

© finanzamt.pl

Wzrosły dochody taryfowe

W ostatnich miesiącach pensje w Niemczech mocno wzrosły. Dochody taryfowe zwiększyły się w trzecim kwartale roku od lipca do września przeciętnie o + 2,5 % w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Najbardziej wzrosły dochody osób zatrudnionych w przemyśle papierowym o +3,7%, następnie metalowym o +3,4% i samochodowym o +3,1%. Ceny dla nabywców wzrosły w tym samym czasie przeciętnie o +1,6%.

© finanzamt.pl

Coraz więcej obcokrajowców inwestuje w niemieckie nieruchomości

Niemieckie nieruchomości stały się znowu interesujące dla zagranicznych inwestorów. W roku 2013 wyniki sprzedaży są najlepsze od początku kryzysu finansowego. Tegoroczna sprzedaż szacowana jest na 30 miliardów co daje o +18,6% więcej niż w roku 2012. Transakcje nie osiągają dotychczasowej wartości rekordowej z roku 2007 kiedy to ich poziom wynosił 52,2 miliardy Euro, jednak w porównaniu do najsłabszego roku 2009, kiedy to wynosiły 10,8 miliardów Euro zauważa się znaczny wzrost. Inwestorzy pochodzą przede wszystkim z USA, Wielkiej Brytanii i Azji.

© finanzamt.pl

Hamburg stolicą przedsiębiorstw rodzinnych

Jak wynika z badań IfM na zlecenie Związku Przemysłowego BDI oraz Deutsche Bank Hamburg jest stolicą największych niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych. Właśnie tam ma 4,4 % tych firm swoją siedzibę. Na dalszym miejscu plasuje się Monachium z 2,1% i Berlin z 2,0%. Kolejne miasta to: Kolonia, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart i Nürnberg. Ocenionych zostało prawie 4500 największych firm rodzinnych w Niemczech, które wykazują obrót większy niż 50 milionów Euro. Firmy te zatrudniają co 6. pracownika.

© finanzamt.pl

Początek Adwentu satysfakcjonujący dla sprzedawców

Pierwsze weekend Adwentu rozbudził u niemieckich konsumentów chęć do robienia zakupów. Sprzedawcy są wyraźnie zadowoleni, ponieważ obroty są wyższe niż w roku ubiegłym. Sprzedawano przede wszystkim artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i artykuły spożywcze. Klienci kupowali również małe prezenty na „Mikołajki” oraz słodycze.

© finanzamt.pl

 

Spadek liczby osób bezrobotnych

Bardzo istotna informacje dla pracowników z Polski poszukujących zatrudnienia w Niemczech ! Według najnowszych szacunków liczba osób bez pracy po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy znowu spadła poniżej 2,8 miliona. W październiku wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. Pracownicy szukali obecnie przed wszystkim przedsiębiorstw handlu detalicznego, firm zajmujących się instalacjami budowlanymi i gastronomii. Wolne miejsca pracy są również w opiece zdrowotnej i socjalnej, służbie publicznej oraz w firmach sprzątających. Nadarza się zatem świetna okazja dla Polaków, aby skorzystać z dobrej koniunktury w Niemczech i podjąć pracę w kraju nad Renem. Polacy pragnący znaleźć pracę w Niemczech mogą zgłaszać się do niemieckich Agencji Pracy lub na własną rękę szukać ogłoszeń firm poszukujących personelu. Generalnie osoby posiadające dobry zawód i znające język niemiecki przynajmniej w stopniu komunikatywnym nie mają problemów ze znalezieniem pracy.    

© finanzamt.pl

Niemcy importują więcej surowców

W roku 2012 Niemcy importowały więcej surowców niż w roku poprzednim. Własna produkcja pozostaje jednak nadal na poziomie z roku ubiegłego-tak poinformował Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Zasobów Naturalnych (BGR). W roku 2011 Niemcy importowały surowce za 140 miliardów Euro a sami wydobyli za kwotę 21 miliardów Euro. Dalsze korzyści finansowe w wysokości 12 miliardów Euro uzyskano z recyklingu. W grudniu zostaną opublikowane dokładne liczby.

© finanzamt.pl

Wzrasta liczba mężczyzn w sektorze sprzątania

Pomimo, iż w branży zajmującej się sprzątaniem dalej dominują kobiety, liczba mężczyzna trudniących się zawodem sprzątacza wzrasta. W roku ubiegłym z 597.000 osób oficjalnie zatrudnionych w tej branży 413.000 osób stanowiły kobiety, a to jest 69,2 %. Odsetek mężczyzn w roku ubiegłym wynosił 30,8%. To jest jednak tylko niewielki wzrost od roku 2002. Wtedy zatrudnionych mężczyzn było 26,7%.

© finanzamt.pl

Gwałtowny spadek zysków Deutsche Bank

W trzecim kwartale roku Deutsche Bank odnotował wyraźny spadek zysków. Zysk na czysto skurczył się od lipca do września o 94 % na 41 milionów Euro. Do tego stanu rzeczy przyczyniły się bezpośrednio koszty związane z prowadzeniem sporów prawnych oraz spadające dochody z działu inwestycyjnego. Skutki okazały się jeszcze gorsze niż przewidywali analitycy.

© finanzamt.pl

Niemcy wydają więcej pieniędzy na świąteczne upominki

Wiele osób znajdzie w tym roku znacznie większe prezenty pod choinką niż w roku ubiegłym. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie EY rosnące pensje i dobra koniunktura przyczyniają się do tego, że obywatele Niemiec zamierzają wydać na prezenty dla najbliższych więcej niż do tej pory. Niemcy chcą poświęci na upominki przeciętnie 273 Euro, a to jest o 43 Euro lub 19 % więcej niż w roku poprzednim.

© finanzamt.pl

 

Dodatki dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dodatki do Hartz-IV dla osób, które samotnie wychowują dzieci mogą być w przyszłości wypłacane przez Niemiecką Agencję Pracy (Bundesagentur für Arbeit) tylko pod warunkiem, że zainteresowany aktywnie szuka zatrudnienia. Do tej pory wypłacane dodatki nie motywowały bowiem bezrobotnych do szukania pracy. Nowe rozporządzenie wydane w tej sprawie ma być bardziej sprawiedliwe. Wymieniona propozycja jest tylko jedną z 124 zaproponowanych, które maja ułatwić regulacje w sprawie Hartz-IV.

© finanzamt.pl

Wzrost dochodów ze zobowiązań podatkowych

Dochody z podatków wzrosły o dużo więcej niż do tej pory planowano. Do roku 2017 budżety publiczne mogą liczyć na wzrost o 14 miliardów Euro - donosi Federalne Ministerstwo Finansów. Jednak w porównaniu z ostatnimi szacunkami nie będzie większych profitów z dodatkowych dochodów. Na nie przypada zaledwie 1,6 miliardów Euro. Z tego powodu w negocjacjach koalicyjnych nie ma dużej finansowej swobody działania odnośnie ustalenia kwoty przeznaczonej na nowe wydatki.

© finanzamt.pl

Co druga osoba zatrudniona otrzymuje gratyfikację świąteczną

Około 54 % osób zatrudnionych otrzymuje premię świąteczną Weihnachtsgeld i nie jest to uzależnione od płci czy miejsca zamieszkania, co wynika z ankiety przeprowadzonej przez Ekonomiczno-Społeczny Instytut Badawczy (WSI) przy fundacji Hans-Böckler. Zasadniczo kobiety otrzymują rzadziej niż mężczyźni gratyfikację świąteczną. 57% mężczyzn, a przy tym tylko 51% kobiet, cieszy się z dodatkowych pieniędzy na święta. Niezmiennie istnieją widoczne różnice między wschodem a zachodem Niemiec. W zachodnich Niemczech dodatki pieniężne na Boże Narodzenia otrzymuje 58% pracowników przy czym na wschodzie Niemiec tylko 39%. Również sam sposób zatrudnienia odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. 56% osób, które podpisały umowę na czas nieokreślony otrzymują dodatek świąteczny. Z pracowników z umową na czas określony już tylko 45%.

© finanzamt.pl

Wzrosła liczba wolnych etatów

Trwający od miesięcy spadek ilości wolnych miejsc pracy wydaje się zatrzymany. Według informacji Niemieckiej Agencji Pracy wzrósł w październiku popyt na siłę roboczą. Wskaźnik leży na granicy 152 punktów, a tym samym przewyższa poziom z września o 3 punkty. Bezpośredni wpływa na taki stan rzeczy miało lekkie pobudzenie koniunktury oraz optymistyczna perspektywa na rok 2014. Niemniej jednak jest on nadal wyraźnie poniżej wysokiego poziomu z przełomu roku 2011/12. Nie dosięga on także wartości z roku ubiegłego w wysokości 159 punktów.

© finanzamt.pl

Co dziesiąty Niemiec jest zadłużony

Prawie co dziesiąty Niemiec jest według danych wywiadowni gospodarczej Creditreform nadmiernie zadłużony, a u 6,58 miliona osób w ogóle nie widać perspektyw na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Dług wynosi prawie 221 miliardów Euro z czego przeciętnie 33 000 Euro przypada na głowę. Powodem tak wysokiego zadłużenia są wydatki konsumpcyjne, a także na telefony komórkowe i auta, ponadto rosnące obciążenia finansowe związane ze stałymi kosztami za prąd i czynsz.

© finanzamt.pl

Po raz pierwszy 42,1 miliona osób czynnych zawodowo w Niemczech

Liczba osób czynnych zawodowo w Niemczech we wrześniu 2013 wynosiła 42,1 milionów. Po raz pierwszy od momentu zjednoczenia Niemiec przekroczony został próg 42 milionów. Według statystyk liczba ta w porównaniu do września 2012 wzrosła o 250.000 lub o +0,6% na rekordową wartość 42,1 milionów.

© finanzamt.pl

Neutralne kolory ścian w wynajmowanych mieszkaniach

Lokatorzy są zobowiązani do oddania wynajmowanego mieszkania zgodnie z założeniami umowy najmu. Nowością są obostrzenia dotyczące koloru ścian. Nawet jeśli nie ma tego wyraźnie zaznaczonego w umowie, powinny być one pomalowane na neutralne kolory. Jeśli ściany pomalowane są tak kolorowo, że uniemożliwia to nowy wynajem mieszkania, to za ten stan odpowiada sam lokator - tak zadecydował Trybunał Federalny (BGH) w wyroku z dnia 06.11.2013 (Az. VIII ZR 416/12). Oskarżeni lokatorzy wprowadzili się w roku 2007 do odnowionego na biało mieszkania i pomalowali ściany na intensywny czerwony, żółty i niebieski. W takim też stanie pozostawili mieszkanie po dwóch latach, co zdaniem właściciela było niedopuszczalne.

© finanzamt.pl

 

Niemcy są bogaci !

Pomimo rekordowo niskiego oprocentowania środków finansowych ulokowanych w bankach, Niemcy znów powiększyli swój majątek. Na koniec drugiego kwartału majątek prywatnych gospodarstw domowych w formie gotówki, papierów wartościowych, depozytów bankowych lub roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych zwiększył się w porównaniu z ubiegłym kwartałem o 23 miliardy Euro lub o +0,5% na rekordową wysokość 5,027 bilionów Euro. Niemcy są po prostu bogaci.

© finanzamt.pl

Negocjacje płacy minimalnej w przemyśle mięsnym

Z uwagi na raporty o nieludzkich warunkach pracy, wynagrodzeniach dumpingowych oraz nadużyciach przy umowach o dzieło po raz pierwszy przemysł mięsny negocjuje płace minimalne. Do rozmów usiedli przedstawiciele branży oraz związek zawodowy zrzeszający pracowników przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa (NGG). NGG żąda płacy minimalnej jednakowej dla całego kraju w wysokości 8,50 Euro dla wszystkich zatrudnionych, również dla tych zatrudnionych na umowę o dzieło. Przemysł mięsny dąży także do ustalenia płacy minimalnej, zależy mu bowiem na tym, aby wizerunek branży już więcej nie ucierpiał.

© finanzamt.pl

Coraz więcej dzieci w Niemczech żyje w ubóstwie

Według badań UNICEF dzieci i młodzież z biedniejszych rodzin społecznie odstają od swoich rówieśników. Między rokiem 2000 a 2010 równe 8,6 % dzieci doświadczyło długotrwałego ubóstwa. Większość z tych dzieci wychowywało się od 7 do11 lat w gospodarstwach domowych, których to budżet wynosił mniej niż 60% średniego dochodu. UNICEF żąda od nowych władz zwiększenia wysiłków, aby polepszyć byt pokrzywdzonej młodzieży.

© finanzamt.pl

Drogie mieszkania w mieście

Zdaniem Niemieckiego Banku Federalnego szczególnie w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach mieszkania są zdecydowanie za drogie. Przede wszystkim ceny za mieszkania na piętrze w Monachium, Hamburgu i Frankfurcie są aż do 20% zawyżone. Powodem są niskie stopy procentowe. Nie inaczej wygląda sytuacja w stolicy. Aglomeracja berlińska jest zdecydowanie za droga do mieszkania.

© finanzamt.pl

Rekordowo wysoka liczba operacji w niemieckich szpitalach

W roku ubiegłym w niemieckich szpitalach wykonano rekordową liczbę operacji. Chirurdzy ponad 15,7 milionów razy sięgali po skalpel. Operacjom poddawali się przed wszystkim pacjenci w wieku emerytalnym. Jak w roku poprzednim 41,9 % zabiegów dotyczyło osób powyżej 65 roku życia. Najczęściej chodzi o wymianę stawu biodrowego lub operacje jelita. Nie znane są powody dla od lat utrzymującego się wzrostu wykonywanych operacji.

© finanzamt.pl

Składka emerytalna może spaść na 18,3 %

Pod względem czysto rachunkowym na początku roku 2014 wysokość składki emerytalnej mogłaby spaść z 18,9% na 18,3%. Tak wynika z szacunkowych obliczeń Deutsche Rentenversicherung. Wszystko leży jednak w rękach nowej władzy. Ze względu na fakt, iż ewentualna „Große Koalition” planuje dodatkowe świadczenia, specjalistka ds. zabezpieczeń emerytalnych z frakcji SPD - Elke Ferner opowiada się przeciwko obniżeniu składek. Jej zdaniem powinno się bardziej skupić na rozbudowie rezerw emerytalnych.

© finanzamt.pl

Spadek cen za benzynę

Kierowcy w Niemczech mają okazje bardzo korzystnie zatankować swoje auta, gdyż cena za benzynę zmniejszyła się do poziomu z przed prawie dwóch lat. Przeciętna cena za litr paliwa Super E10 spadła w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 2,3 centa poniżej 1,50 euro i według obliczeń ADAC wynosi około 1,497 euro. Jak poinformował AutoClub ceny osiągnęły poziom z początku stycznia 2012.

© finanzamt.pl

 

Strona 21 z 23

«pierwszapoprzednia212223następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.