Z OSTATNIEJ CHWILI

1/4 Niemców pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo

Prawie jedna czwarta Niemców obecnie pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w pracy tymczasowej, mają Mini-Job lub pracują na czas określony. Wynika to z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Pracy (IZA). Część tzw. nietypowo zatrudnionych pracowników wśród wszystkich potencjalnych pracowników wynosiła ostatnio 24 %, zaś w 2003 roku tylko 19 %. Jednocześnie wzrósł odsetek pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - począwszy od 39 % w 2003 r. do obecnie 41 % całej populacji w wieku produkcyjnym. Odsetek osób, które nie są aktywne na rynku pracy, spadł z 24 % do 19 %.

© finanzamt.pl

25.000 nowych miejsc pracy w rzemiośle

Niemieckie zakłady rzemieślnicze mogą stworzyć w 2014 roku 25.000 nowych miejsc pracy. Spodziewany wzrost to około 2% - taką nadzieję ma prezydent Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła. Większość firm członkowskich Stowarzyszenia jest zadowolona z sytuacji gospodarczej.

© finanzamt.pl

Pełny etat poniżej 1.926,00 Euro

Ponad cztery miliony pełnoetatowych pracowników w Niemczech zarabia mniej niż 1.926,00 Euro miesięcznie. Dane statystyczne są zatrważające. Na dzień 31 grudnia 2012 roku jeden na pięciu pełnoetatowych pracowników zarobił mniej niż 1.926,00 Euro brutto na miesiąc. Szczególnie wysoki jest odsetek osób o niskich dochodach we wschodnich Niemczech.

© finanzamt.pl

Bilety kolejowe 10% droższe!

Jeśli UE zniesie obecne rabaty dla niemieckiego przemysłu, to ucierpią na tym portfele firm i konsumentów. Prezes Deutsche Bahn, Rüdiger Grube, ogłosił, że bilety kolejowe mogą podrożeć do 10%. Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w grudniu z powodu aktualnych zniżek dla niemieckich firm. Jej zarzut: wypaczenie konkurencji. Pod koniec procesu może zostać ogłoszony wyrok, który może obciążać winą Deutsche Bahn.Taki wyrok byłby związany ze zniesieniem obecnych rabatów dla energochłonnych przedsiębiorstw w Niemczech, takich właśnie jak niemieckie koleje (Deutsche Bahn). Niemieckie firmy byłyby w takiej sytuacji bardziej obciążone finansowo. Teraz wszyscy czekają na decyzję Komisji UE.

© finanzamt.pl

Więcej gospodarstw o charakterze rolnictwa ekologicznego

Liczba gospodarstw rolnych w Niemczech zmniejszyła się w ostatnich latach. W roku 2013 było w sumie 285 tysięcy gospodarstw rolnych, co stanowi około 5% mniej niż w 2010 roku. Liczba rolników, którzy prowadzą działalność związaną z rolnictwem ekologicznym jest większa. W roku 2013 było 18.000 gospodarstw w rolnictwie ekologicznym, a więc 9% więcej niż w 2010 roku. Jednak łączny udział gospodarstw ekologicznych w niemieckim rolnictwie pozostaje dość niski, tylko 6% to gospodarstwa ekologicznie.

© finanzamt.pl

Droższe artykuły spożywcze

Konsumenci w Niemczech muszą się pogodzić z faktem, że więcej zapłacą za artykuły spożywcze. Na świecie rośnie popyt ze strony rozwijających się regionów Azji, a to może mieć wpływ na ceny żywności. Ostatnio ceny żywności w Niemczech wzrosły bardziej niż ogólne ceny konsumpcyjne. Niemiecki Minister Rolnictwa podkreślił, że decyzje zakupowe klientów mogą mieć wpływ na sposoby produkcji (przykładowo mogą spowodować, że wzrośnie produkcja żywności ekologicznej). Na koniec roku, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły ponownie powyżej średniej. W grudniu odnotowano wzrost o 3,2 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

© finanzamt.pl

Spadek inflacji do 1,5 %

Spadek cen benzyny i oleju napędowego trzymały w ryzach inflację w 2013 roku. Koszty utrzymania wzrosły w porównaniu do 2012 r. o 1,5 %. Według danych statystycznych niższą inflację odnotowano ostatnio w 2010r. Osiągnęła wtedy poziom 1,1 %. W 2012r. stopa inflacji wynosiła 2,0 % , a w 2011 r. 2,1 %. Europejski Bank Centralny (EBC) twierdzi, że przy wartościach nieco poniżej dwóch procent mamy do czynienia ze zjawiskiem stabilnych cen. Konsumenci zostali odciążeni przez tańszy olej, który znacznie mniej kosztuje z powodu słabej globalnej gospodarki. Paliwo było dzięki temu tańsze o 3,4 %, lekki olej opałowy aż o 6,0 %. W przeciwieństwie do tego podrożał prąd na skutek wyższych opłat za zieloną energię (do 11,9 %).

© finanzamt.pl

Gospodarka rozwija się powoli

Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi produkt krajowy brutto wzrósł w Niemczech o 0,4 %. W 2012 roku wystarczało do wzrostu o 0,7 %, w 2011 roku nawet do 3,3 %. Bundesbank przewiduje na rok 2014 ożywienie gospodarki oraz liczy na wzrost o 1,7 %. Planowany wzrost na 2015r. powinien sięgnąć nawet do 2,0 %.

© finanzamt.pl

Wzrost udziału węgla w energetyce

Udział węgla brunatnego i węgla kamiennego w energetyce niemieckiej w 2013 r. wzrósł do 45,5%. Jednocześnie, udział energii odnawialnej wzrósł z 22,8 do 23,4%, natomiast produkcja energii elektrycznej, zwłaszcza w droższych, ale mniej szkodliwych elektrowniach gazowych wyraźnie się załamała. Udział energii jądrowej spadł z 15,8 do 15,4%. BDEW zapowiedziało natychmiastowe reformy w promowaniu odnawialnych źródeł energii ze względu na koszty.

© finanzamt.pl

Wzrost produkcji w strefie euro

Dobre informacje dla producentów. W produkcji w strefie euro odnotowano w listopadzie tak duży wzrost jakiego nie było już od trzech lat. Przedsiębiorstwa produkują o 1,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, jak ogłosił urząd statystyczny Eurostat. Z sondażu Reuters wynika, że ekonomiści oczekiwali wzrostu o 1,4%, ponieważ jeszcze w październiku odnotowano 0,8% na minusie. Szczególnie silnie przyciągała produkcja dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny i pojazdy.

© finanzamt.pl

Spadek cen hurtowych

Poziom cen w grudniu w niemieckiej sprzedaży hurtowej nadal spadał, ale spadek był słabszy niż w poprzednich miesiącach. Statystycznie ceny hurtowe były niższe niż rok wcześniej o 1,8%. W listopadzie stopa spadła o 2,2%, w ubiegłym miesiącu minus 2,7%. W stosunku miesięcznym poziom cen wzrósł jednak na koniec roku o 0,4%. Przez cały 2013 rok ceny w hurtowniach były niższe o średnio 0,5% niż w 2012 r. Według oficjalnych danych statystycznych potaniały szczególnie paliwa i produkty naftowe.

© finanzamt.pl

Spadek cen producentów

Pierwszy raz od 2009 roku zmniejszył się w Niemczech poziom cen na poziomie producentów. Ceny statystycznie były niższe średnio o -0,1 % niż w roku 2012. Decydujące były przede wszystkim niższe ceny energii, które spadły w ciągu roku o -0,9 %. Szczególnie silne były ceny produktów ropopochodnych, takich jak benzyny lub oleju opałowego, spadły o -4,6 %. Gaz ziemny był jednak o +0,7 % droższy niż w ubiegłym roku. Również w grudniu ceny produkcji w dalszym ciągu spadały. Były niższe niż w poprzednim roku o -0,5 %.. W porównaniu miesięcznym poziom cen wzrósł jednak o +0,1 %.

© finanzamt.pl

 

Nowy banknot 10 Euro

Europejski Bank Centralny (EBC) wyda jesienią 2014r. nowo zaprojektowany banknot 10 Euro. Banknot stanie się prawnym środkiem płatniczym w dniu 23. września w 18 krajach Unii walutowej. Nowy banknot, podobnie jak poprzedni, wydany będzie również w kolorze czerwonym i pokaże przykład architektury romańskiej. Następnie EBC wyda nowy banknot o nominale 20 Euro, a później o nominałach 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro oraz 500 Euro.

© finanzamt.pl

Potwierdzenie zdolności kredytowej Niemiec

Bardzo dobre wiadomości dla polskich inwestorów w Niemczech ! Agencja ratingowa Standard & Poors (S & P) potwierdziła zdolność kredytową Niemiec. S & P stwierdziła, że dla długoterminowych zobowiązań można nadać ocenę "AAA". Eksperci ocenili perspektywy dla zdolności kredytowej jako stabilne. Konkurencyjność niemieckiej gospodarki jest wysoka, zaś polityka fiskalna rządu federalnego jest ostrożna. Niemiecka gospodarka wykazała, że może poradzić sobie z dużymi wstrząsami gospodarczymi i finansowymi.

© finanzamt.pl

Wzrost sprzedaży dla niemieckiego przemysłu

Niemiecki przemysł zwiększył sprzedaż w listopadzie dzięki dynamicznie rozwijającemu się przemysłowi samochodowemu. Sektor produkcji zarobił o 3,0% więcej niż w poprzednim miesiącu. Jeszcze większy wzrost od momentu rozpoczęcia statystyki w 1991 r. odnotowano jeden raz we wrześniu 2009 r. - 3,8%. Obecny PLUS to przede wszystkim wynik genialnej działalności w branży motoryzacyjnej (+13,2%). Tak więc pojawia się coraz więcej dowodów na to, że niemiecka gospodarka w czwartym kwartale 2013 roku wyraźnie nabrała rozpędu.

© finanzamt.pl

Hochtief planuje likwidację 1000 miejsc pracy

Złe prognozy dla pracowników budowlanych zatrudnionych w koncernie Hochtief. Największy niemiecki koncern budowlany planuje likwidację od 800 do prawie 1000 miejsc pracy. Cięcia te są związane z restrukturyzacją działalności w Europie. Choć rzecznik Hochtief odmówił potwierdzenia podanych liczb, to jednak z nieoficjalnych źródeł wynika, że koncern dokona takich cięć. Skutki tej reorganizacji odczuje około 5000 pracowników w całych Niemczech.

© finanzamt.pl

Zasiłek socjalny dla bezrobotnych obcokrajowców

Komisja Europejska uważa niemiecki system społeczny za bezprawny. Biedni imigranci powinni mieć łatwiejszy dostęp do świadczeń społecznych. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Niemiec bez pracy nie powinni pozostawać bez pomocy . Komisja Europejska stawia pod znakiem zapytania kluczowy przepis kodeksu zabezpieczenia społecznego o wykluczeniu imigrantów UE jeśli chodzi o prawo do świadczeń Hartz IV. Zarzuca w szczególności ogólne odcięcie wielu obcokrajowców od pomocy społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie Hartz IV przysługuje pracownikom lub osobom samozatrudnionym, ale nie migrantom przybywającym do kraju z innych powodów. Opinia Komisji UE może pobudzić debatę polityczną na temat imigrantów z Rumunii i Bułgarii. Według danych Federalnego Ministerstwa Pracy na wszystkich odbiorców Hartz IV przypada niewielka część Rumunów i Bułgarów - 0,6 %.

© finanzamt.pl

Większe koszty za zieloną energię

Niemieccy odbiorcy energii elektrycznej wydali w zeszłym roku tyle pieniędzy na odnawialne źródła energii, jak nigdy dotąd. Koszty poniesione przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wyniosły 21,8 mld euro. W tym roku operatorzy sieci spodziewają się dalszego wzrostu do 23,4 mld euro. Ze względu na to, że zielona energia była warta na giełdzie tylko 2 mld euro, ceny energii elektrycznej osiągnęły w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii ( EEG ) nowy rekord - 19,4 mld euro. Obliczeniowo każdy obywatel zapłacił 240 euro w minionym roku za energię elektryczną –jest to 20 euro miesięcznie. W porównaniu z rokiem poprzednim opłata wzrosła o ponad jedną trzecią.

© finanzamt.pl

Więcej zamówień na maszyny

Branża maszynowa nabrała w Niemczech sporego tempa pod koniec 2013 roku. W listopadzie ilość zleceń wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego, ogłosiło stowarzyszenie przemysłu VDMA we Frankfurcie. Ilość międzynarodowych zamówień wzrosła o 12%, natomiast zmniejszył się popyt w kraju o 1%.

© finanzamt.pl

 

 

Uczniowie otrzymują więcej pieniędzy

Polakom opłaca się podejmować naukę w Niemczech. W roku 2013 uczniowie otrzymywali przeciętnie 767 Euro miesięcznie. Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego poinformował, że wynagrodzenie taryfowe dla uczniów wzrosło tym samym w porównaniu z rokiem poprzednim o +4,1%. We wschodnich Niemczech świadczenie wynosiło przeciętnie 708 Euro (+5%). Według danych Instytutu w roku 2013 zmniejszyła się różnica między wschodnim a zachodnim poziomem wynagrodzenia, a mianowicie na Wschodzie osiągnięto 92% wysokości wynagrodzenia, które otrzymywali uczniowie na Zachodzie. W roku 2012 było to 91%.

© finanzamt.pl

Liczba osób bezrobotnych rośnie wolno

Łagodna zima spowodowała, że niemiecki rynek pracy rozwija się jak na tę porę roku bardzo dobrze. Na koniec roku w Niemieckiej Agencji Pracy było zarejestrowanych 2,873 milionów bezrobotnych. To było o 67.000 więcej niż w listopadzie i o 33.000 więcej niż w roku ubiegłym. W poprzednich latach liczba osób bezrobotnych w grudniu wzrastała o blisko 80.000. Po raz pierwszy od 2009 w roku ubiegłym lekko wzrosła liczba osób bez pracy. Podniosła się ona o 53.000, utrzymując się jednak z wartością 2,95 milionów na drugim najniższym poziomie od 1991 roku. Jednocześnie wzrosła liczba osób czynnych zawodowo na 41,84 milionów osiągając najwyższy poziom od momentu zjednoczenia Niemiec.

© finanzamt.pl

Produkcja węgla brunatnego osiągnęła rekordową wartość

Pomimo dużego wydobycia energii odnawialnej produkcja prądu z węgla brunatnego, która jest szkodliwa dla klimatu w 2013 osiągnęła rekordową wartość od roku 1990. Ponad 162 miliardy kilowatogodzin prądu wytworzono w ubiegłym roku w elektrowniach opalanych węglem brunatnym. W roku 1990 było to blisko 171 miliardów kilowatogodzin. Pomimo, iż udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest duży, Niemcy muszą liczyć się ponownie ze znacznym wzrostem emisji CO2. Szczególnie w Rheinland i Lausitz produkuje się energię elektryczną z węgla brunatnego.

© finanzamt.pl

Spadek inflacji w  Niemczech

Tańsze tankowanie i ogrzewanie w roku 2013 przyczyniło się do spadku inflacji w Niemczech. Według oficjalnych danych statystycznych ceny dla nabywcy wzrosły przeciętnie tylko o +1,5%. W roku 2012 wskaźnik inflacji wynosił jeszcze +2%, a w 2011 roku nawet +2,1%. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego wartości lekko poniżej 2% sygnalizują stabilne ceny. Dzięki słabej koniunkturze światowej wyraźniej mniej kosztował olej. Podrożały jednak artykuły spożywcze. W grudniu kosztowały one aż o +3,8% więcej niż w roku ubiegłym.

© finanzamt.pl

Handel na lekkim plusie

Pomimo, iż jak zwykle okres świąteczny był bardzo dobry dla niemieckich handlarzy detalicznych, to jednak w całym roku 2013 osiągnęli oni najsłabszy wzrost obrotów od czterech lat. Według oficjalnych danych dochody wzrosły między 1,6 a 1,8 %. Jednak po odliczeniu podwyżek cen realny wzrost był wyższy już tylko o +0,5%. W latach od 2010 do 2012 odnotowano wzrost o więcej niż +2%.

© finanzamt.pl

 

Płaca minimalna w wysokości 8,50 EUR dla wszystkich !

Nowa minister Pracy Andrea Nahles (SPD) zapewniła, że najpóźniej od roku 2017 będzie obowiązywać w całych Niemczech wynagrodzenie minimalne. Zagwarantowała, że ustalanie płacy minimalnej to był priorytet w umowie koalicyjnej, dlatego też od 01.01.2017 nikt w Niemczech nie będzie zarabiał mniej niż 8,50 Euro za godzinę. Jasno zapowiedziała, że nie będzie żadnych odstępstw i wyjątków. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Polaków pracujących w Niemczech, gdyż ich zarobki nie będą mogły być już zaniżane przez niemieckich pracodawców oraz przez polskie firmy delegujące do pracy w Niemczech. Obecnie w kilkunastu strategicznych branżach obowiązują płace minimalne obowiązujące każdego pracownika znajdującego się na obszarze Niemiec.

© finanzamt.pl

Obcokrajowcy zwiększą bezrobocie w 2014r.

Otwarcie niemieckiego rynku pracy z dniem 01.01.2014 dla obywateli Rumunii i Bułgarii może przyczynić się do wzrostu bezrobocia jeśli fala emigracji zarobkowej z tych krajów zalałaby Niemcy. Niestety pomimo lepszej koniunktury Instytut Badań Makroekonomicznych (IMK) informuje, że w roku 2014 wzrośnie liczba osób bezrobotnych w Niemczech. W ciągu roku średnio 3 miliony osób będzie bez pracy, a to jest o 50.000 więcej niż odnotowano w mijających dwunastu miesiącach. Prognozowany wzrost gospodarczy o +1,2% przyczyni się wprawdzie do tego, że będzie więcej osób zatrudnionych, jednak jest on zbyt słaby, aby znacząco zredukować bezrobocie. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to zwłaszcza kobiety, osoby zaawansowane wiekowo oraz imigranci nadal intensywnie poszukują i będą poszukiwać pracy.

© finanzamt.pl

Negocjacje wynagrodzenia minimalnego w przemyśle mięsnym

Rozmowy między pracodawcami a związkami zawodowymi dotyczące ustalenia płacy minimalnej w przemyśle mięsnym nadal nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (VdEW) oferowało dla 80.000 zatrudnionych osób od 1 lipca 2014 płacę minimalną w wysokości 8 Euro, a od 1 lipca 2015 wynosiłaby ona 8,50 Euro. Związki zawodowe uważają, że kwoty te są zdecydowanie za małe. Nie ustalono nowego terminu negocjacji.

© finanzamt.pl

15 Euro za wyciąg bankowy

Trybunał Federalny w Karlsruhe (BGH) orzekł na korzyść rzecznika konsumentów, że banki nie mogą naliczać sobie zawyżonych cen za wystawienie archiwalnego wyciągu bankowego. Oddalił tym samym rewizją nadzwyczajną Commerzbank. Drugi co do wielkości niemiecki bank żądał bowiem do tej pory aż 15 Euro za wyciąg archiwalny. To zbyt duża kwota zdaniem BGH.

© finanzamt.pl

Większe zużycie gazu w roku 2013

W roku 2013 z powodu mroźnej zimy odnotowano zdecydowanie większe zużycie gazu ziemnego. Według informacji Federalnego Stowarzyszenia ds. Energii i Gospodarki Wodnej lekko spadło z kolei zapotrzebowanie na prąd. Jak pokazują pierwsze szacunki zużycie gazu zwiększyło się o prawie 7 % i wynosi 970 miliardów kilowatogodzin. Dla porównania w roku ubiegłym wynosiło 909 miliardów kilowatogodzin. Zużycie prądu spadło zaś o -1, 8 % na 596 miliardów kilowatogodzin. W roku 2012 zużycie wynosiło 607 miliardów kilowatogodzin.

© finanzamt.pl

 

Już ponad 100.000 wniosków na Betreuungsgeld !

Cztery miesiące po wprowadzeniu zasiłku opiekuńczego ciągle wzrasta ilość złożonych wniosków. Do tej pory ponad 100.000 osób wnioskowało o dodatkowe pieniądze na dzieci. Wśród wnioskodawców jest wielu Polaków pracujących w Niemczech. Betreuungsgeld to świadczenie pieniężnie dla rodziców, którzy nie zdecydowali się ani na wysłanie swoich małych pociech do przedszkola ani na pozostawienie ich pod opieką opiekunek. Na takie rozwiązanie przystaje wiele polskich rodzin i także im należy się wypłata tego świadczenia. Do tej pory niewielka liczba rodziców wywodzących się z Polski zdecydowała się na taki krok. Zdecydowanie dużo więcej wniosków składa ludność pochodzenia tureckiego, a także wywodząca się z dawnej Jugosławii oraz dawnych republik radzieckich.

© finanzamt.pl

1500 pracowników tymczasowych otrzyma stałe zatrudnienie w VW

Niemieckie zakłady koncernu Volkswagen przejmą na przełomie roku blisko 1500 pracowników czasowych (Leiharbeiter). 912 pracowników czasowych w centralnym zakładzie w Wolfsburg oraz 572 ich kolegów z innych niemieckich fabryk VW zostają zatrudnieni na stałe. Skończy się tym samym czas niepewności i oczekiwania dla osób zatrudnionych za pośrednictwem prywatnych agencji pośrednictwa pracy. Regulacje dotyczyć będą wszystkich pracowników tymczasowych, którzy w grudniu, styczniu i lutym osiągną 3 letni ciągły staż pracy w niemieckim zakładzie VW. Zatem kto legitymuje się pracą w Leihfirmie trwającą 3 lata, może przejść do koncernu na stałe (Festanstellung).

© finanzamt.pl

Rosną koszty utrzymania

Na koniec roku niskie ceny za benzynę oraz olej opałowy trzymają w ryzach inflację w Niemczech. Ceny utrzymania (Unterhaltskosten) w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o +1,3%. Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem dąży do wartości poniżej 2%, wówczas mogłaby być zapewniona stabilizacja cenowa. Wyraźnie droższe jak przed rokiem były artykuły spożywcze a przede wszystkim masło i oleje. Są to produkty niezbędne praktycznie każdemu.

© finanzamt.pl

Stopa inflacji poszła lekko w górę

Niemcy odnotowały w listopadzie lekki wzrost stopy inflacji. W porównaniu rocznym wskaźnik inflacji wynosił 1,3%. We wrześniu roczna stopa wynosiła 1,4%, a w październiku 1,2%. Pozostaje jednak ona na dość niskim poziomie. Dla polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech nie widać w tym żadnego większego zagrożenia. Biorąc pod uwagę wzrost zarobków nie spada realna siła nabywcza Polaków w Niemczech.

© finanzamt.pl

Mniejsza liczba firm ogłaszających upadłość

Dzięki dobrej koniunkturze w Niemczech spadła liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw. Przykładowo we wrześniu tylko 2000 firm złożyło wniosek o upadłość, a to jest o 3% mniej niż w roku ubiegłym. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku swoje bankructwo ogłosiło łącznie 20.000 przedsiębiorstw, czyli o 8,6% mniej niż o tej samej porze w roku 2012. Również konsumenci mają korzyści z lepszej koniunktury. Liczba upadłości konsumenckich spadła do września tego roku o 7% na blisko 69.000. Warto wiedzieć, że prawo niemieckie pozwala na ogłoszenie bankructwa również osobom prywatnym. Czasem z tego przywileju korzystają Polacy mieszkający w Niemczech.

© finanzamt.pl

Leiharbeit bez odgórnie ustalonych ram czasowych

Uwaga pracownicy wypożyczani : Federalny Sąd Pracy zadecydował, że nawet w przypadku, gdy pracownik czasowy pracuje w danym przedsiębiorstwie już dłuższy okres, nie ma prawa wymagać od pracodawcy zatrudnienia na stałe. Tego typu zaskarżenia na pracodawców wpływają do Sądu Pracy notorycznie. Wprawdzie Sąd cały czas obstaje przy swoim zdaniu, że praca czasowa ze względu na swój charakter, a nawet nazwę powinna być tylko „tymczasowa”, jednak nie została podana żadna górna granica, po której osiągnięciu zmieniałby się forma zatrudnienia. Nie jest to dobra informacja dla pracowników wypożyczonych do dużych zakładów pracy (np. koncernów samochodowych), gdyż na dobrą sprawę to pracodawca decyduje, jak długo trwa taki stosunek pracy z pracownikiem wypożyczanym.

© finanzamt.pl

Wyższe obciążenia podatkowe

Osoby zarobkujące w Niemczech będą płaciły coraz to wyższe podatki. Według zapowiedzi w nadchodzących czterech latach na podatników niemieckich czekają podwyżki obciążeń podatkowych. Jak wyliczyło niemieckie Ministerstwo Finansów podatnicy w Niemczech musieliby tylko w roku 2017 z powodu zimnej progresji zapłacić około 8 miliardów Euro więcej podatków niż dzisiaj. W ciągu całej kadencji Państwo ściągnie przez to dodatkowo 17,5 miliarda Euro.

© finanzamt.pl

W Niemczech wolniej drożeje praca

W drugiej połowie roku praca w Niemczech nie drożeje tak mocno jak w pierwszym półroczu. W trzecim kwartale koszty pracy podniosły się o + 1,6 % w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Jak wynika z obliczeń statystycznych jest to najniższy wzrost licząc od czwartego kwartału 2010. Na początku roku wynosił jeszcze +4,1%, wiosną już tylko +2,0%. W porównaniu do kwartału poprzedniego koszty spadły nawet po raz pierwszy od 2012 o -0,3%. Na koszty pracy składają się zarobki brutto oraz dodatkowe koszty pozapłacowe.

© finanzamt.pl

Czynsz za wynajem mieszkania w dużym mieście nadal rośnie

Uwaga osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w dużych niemieckich aglomeracjach. Jak donosi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opłaty związane z wynajmem mieszkań w dużych niemieckich miastach w przyszłym roku dalej będą rosnąć. Naukowcy liczą się ze wzrostem przeciętnie o +3,5%. Ceny kupna zwiększą się nawet o +6,5%. Rynek nieruchomości od roku 2010 przeżywa swój rozkwit. Powodem jest zmniejszająca się ilość mieszkań w dużych miastach, które są szczególnie atrakcyjne do zamieszkania.

© finanzamt.pl

EADS redukuje etaty o 5800 miejsc

Koncern żeglugi powietrznej oraz zbrojenia EADS ma zamiar zredukować w nadchodzących 3 latach aż 5.800 miejsc pracy, a w samych tylko Niemczech 2.600 stanowisk. Cięcia dotyczyć będą również Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Zdaniem szefa koncernu takie postępowanie jest konieczne, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. W Niemczech centrala przedsiębiorstwa znajduje się w bawarskim Ottobrunn.

© finanzamt.pl

Fałszywe banknoty o nominale 20 EUR

W Berlinie zwiększa się liczba sfałszowanych banknotów o nominale 20 Euro, które trafiły do obiegu. Jens Bachmann z Państwowego Urzędu Kryminalnego (LKA) ostrzega i zaleca zarówno klientom, jak również sprzedawcom w sposób szczególny przyglądać się każdemu banknotowi o nominale 20 Euro. Dlaczego akurat ten banknot jest sfałszowany? Odpowiedź jest zdaniem Bachamnna prosta: nie są one tak często sprawdzane jak np. banknot o nominale 100 Euro. Chociaż sfałszowane banknoty są najwyższej jakości, wystarczy wiedzieć jak wyglądają prawdziwe, żeby móc się ochronić przed „fałszywkami”. Problem z fałszywymi pieniędzmi może pojawić się także w Polsce. Berlin leży nie tak daleko od granicy z Polską, a w stolicy przebywa wielu pracujących Polaków, a także miasto odwiedzają licznie polscy konsumenci. Nieopatrznie część z nich całkowicie nieświadomie może przywieźć ze sobą do Polski sfałszowane banknoty, które znajdują się w obiegu w Berlinie.

© finanzamt.pl

 

Praca czasowa podbija przemysł metalowy

W przemyśle metalowym i elektrycznym pracuje ponad milion osób zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi lub na umowę o dzieło. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Przemysłowy Związek Zawodowy liczba ta odpowiada prawie 1/3 wszystkich zatrudnionych w tej branży.Trend ten jest najbardziej widoczny w przemyśle samochodowym. 763.000 osób jest zatrudnionych na stałe. Pracowników tymczasowych jest 100.000, a z umową o dzieło 250.000 osób. Również przemysł stalowy i stoczniowy coraz chętniej sięgają po pracowników czasowych.

© finanzamt.pl

Ożywienie branży budowlanej

Liczba zezwoleń na budowę osiągnęła w trzecim kwartale roku rekordowy wynik 202.100 pozwoleń ! Jest to najwyższy wynik od roku 2004. Jak tłumaczy główny ekonomista Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego (HDB) inwestorzy cały czas szukają możliwości inwestycyjnych i stawiają przede wszystkim na nieruchomości.

© finanzamt.pl

Mini-GmbH metodą na sukces

Relatywnie młoda struktura „Mini-GmbH” zyskała wielu zwolenników. Jak pokazały obliczenia w projekcie badawczym Uniwersytetu w Jenie, przedsiębiorcy założyli więcej niż 100.000 małych firm, których wymagany kaptał zakładowy wynosi 1 Euro. Liczba istniejących w Niemczech Ein-Euro-GmbH w ciągu roku zwiększyła się o 14.727 na 91.104. Forma prawna Mini-GmbH funkcjonuje dopiero od roku 2008.

© finanzamt.pl

Rok 2014 korzystny dla urlopowiczów

Rok 2014 okazuje się wyjątkowy korzystny dla pracowników zatrudnionych w Niemczech w aspekcie planowania urlopów. Wszystkie 9 świąt, które w całych Niemczech są ustawowo wolne od pracy wypadają w dni powszednie. Ten, kto zatem sprytnie planuje, może uzyskać z wyznaczonych 22 dni urlopowych minimum 6 tygodni wakacji dla siebie. Dodatkowo święta wypadają tak korzystnie, że tworzą się czterodniowe weekendy. Dla osób zatrudnionych w katolickich Landach 3 dodatkowe święta dają nam jeszcze więcej możliwości.

© finanzamt.pl

Mniej inwestycji w roku 2014

Pomimo zachęcającej koniunktury inwestycje w Niemczech w roku 2014 prawdopodobnie nie nabiorą odpowiedniego tempa. Tylko co trzecia firma chce zwiększyć swoje wydatki, a co szósta nawet obniżyć. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 3300 przedsiębiorstwach przez Instytut Gospodarki Niemieckiej sytuacja na rynku pracy polepsza się, inwestycje pozostają jednak słabe. Wydatki na maszyny i sprzęty będą miały tylko niewielki wpływ na oczekiwany w roku 2014 wzrost gospodarczy w wysokości 1,5 %.

© finanzamt.pl

Taki sam zawód, inna pensja

To, ile zarabia się w swoim zawodzie zależy w dużej mierze od tego, w jakim mieście jest się zatrudnionym, informuje FAZ. Najwyższe pensje brutto otrzymują osoby pracujące w Monachium, Frankfurcie nad Menem i Stuttgarcie. Najniższe zaś w Berlinie, Dreźnie i Lipsku. Różnice między Północą a Południem oraz Wschodem a Zachodem Niemiec pozostają bez zmian. Przykładem może być lekarz, który w Monachium zarabia rocznie 95.340 Euro brutto, a już w Bremen 83.713 Euro.

© finanzamt.pl

Co czwarty zakład w Niemczech chce tworzyć dodatkowe miejsca pracy

Według badań również w przyszłym roku w Niemczech będzie sporo dodatkowych miejsc pracy. Prawie 28 % przedsiębiorstw planuje zwiększyć zatrudnienie - informuje Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. Zaś 16 % z 3300 ankietowanych firm zmniejszy ilość miejsc pracy. Instytut utrzymuje swoją prognozę, że niemiecka gospodarka w przyszłym roku odnotuje wzrost o 1,5%.

© finanzamt.pl

Przedsiębiorstwa szukają nowych pracowników

Niemieckie przedsiębiorstwa coraz intensywniej szukają nowych pracowników- w mniejszym jednak stopniu niż miało to miejsce o tej samej porze rok temu. Obecnie niemieckie Agencje Pracy odnotowują utrzymujący się popyt na siłę roboczą. Przyczyniły się do tego widoki na dobrą koniunkturę. W roku 2014 eksperci oczekują jeszcze większego wzrostu gospodarczego.

© finanzamt.pl

Postbank otwiera dodatkowe punkty informacyjne SEPA

Na dwa miesiące przed wdrożeniem nowego europejskiego programu związanego z obrotem płatniczym SEPA klienci banków czują się nadal niewystarczająco poinformowani o zmianach. W związku z tym Postbank startuje w swoich oddziałach z dużą kampanią informacyjną. W grudniu w 320 filiach w całych Niemczech zostaje otwarte nowe stanowisko „SEPA-Schalter”. Przede wszystkim w dużych i średnich miastach ponad 400 specjalnie przeszkolonych pracowników będzie odpowiadało na zapytania swoich klientów.

© finanzamt.pl

Porozumienie w sprawie rent i pracy czasowej

Jak zadecydowali negocjatorzy SPD i Unii od 01.01.2014 powinny wejść w życie proponowane przez koalicjantów zmiany dotyczące rent i pracy czasowej. SPD postuluje za rentą bez potrąceń w wieku 63 lat po 45 latach składkowych. Unia obiecała zaś lepsze perspektywy dla starszych matek, które urodziły dzieci przed 1992 rokiem. Poza tym od roku 2017 powinna zostać wprowadzona solidarna renta dla osób o niskich zarobkach wynosząca do 850 Euro miesięcznie. Będą też nowe regulacje odnośnie pracy czasowej. Wypożyczanie pracownika firmie pracy tymczasowej ma zostać ograniczone do 18 miesięcy.

© finanzamt.pl

Do 2017 podatki bez zmian

Chociaż umowa koalicyjna między Unią a SPD przewiduje w ciągu kolejnych czterech lat dodatkowe wydatki w wysokości 23 miliardów Euro minister finansów Wolfang Schäuble (CDU) jest przekonany, że podwyżka podatków nie będzie konieczna. W wywiadzie dla „Welt” zaznacza jednak wyraźnie, że umowa koalicyjna jest podpisana na okres do 2017 roku, a nie na kolejne 20 lat.

© finanzamt.pl

Wzrosły dochody taryfowe

W ostatnich miesiącach pensje w Niemczech mocno wzrosły. Dochody taryfowe zwiększyły się w trzecim kwartale roku od lipca do września przeciętnie o + 2,5 % w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Najbardziej wzrosły dochody osób zatrudnionych w przemyśle papierowym o +3,7%, następnie metalowym o +3,4% i samochodowym o +3,1%. Ceny dla nabywców wzrosły w tym samym czasie przeciętnie o +1,6%.

© finanzamt.pl

Coraz więcej obcokrajowców inwestuje w niemieckie nieruchomości

Niemieckie nieruchomości stały się znowu interesujące dla zagranicznych inwestorów. W roku 2013 wyniki sprzedaży są najlepsze od początku kryzysu finansowego. Tegoroczna sprzedaż szacowana jest na 30 miliardów co daje o +18,6% więcej niż w roku 2012. Transakcje nie osiągają dotychczasowej wartości rekordowej z roku 2007 kiedy to ich poziom wynosił 52,2 miliardy Euro, jednak w porównaniu do najsłabszego roku 2009, kiedy to wynosiły 10,8 miliardów Euro zauważa się znaczny wzrost. Inwestorzy pochodzą przede wszystkim z USA, Wielkiej Brytanii i Azji.

© finanzamt.pl

Hamburg stolicą przedsiębiorstw rodzinnych

Jak wynika z badań IfM na zlecenie Związku Przemysłowego BDI oraz Deutsche Bank Hamburg jest stolicą największych niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych. Właśnie tam ma 4,4 % tych firm swoją siedzibę. Na dalszym miejscu plasuje się Monachium z 2,1% i Berlin z 2,0%. Kolejne miasta to: Kolonia, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart i Nürnberg. Ocenionych zostało prawie 4500 największych firm rodzinnych w Niemczech, które wykazują obrót większy niż 50 milionów Euro. Firmy te zatrudniają co 6. pracownika.

© finanzamt.pl

Początek Adwentu satysfakcjonujący dla sprzedawców

Pierwsze weekend Adwentu rozbudził u niemieckich konsumentów chęć do robienia zakupów. Sprzedawcy są wyraźnie zadowoleni, ponieważ obroty są wyższe niż w roku ubiegłym. Sprzedawano przede wszystkim artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i artykuły spożywcze. Klienci kupowali również małe prezenty na „Mikołajki” oraz słodycze.

© finanzamt.pl

 

Strona 21 z 23

«pierwszapoprzednia212223następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.