Z OSTATNIEJ CHWILI

Coraz więcej starszych osób pobiera pomoc socjalną

W Niemczech wzrasta liczba seniorów, którzy skazani są na pomoc socjalną. W roku 2012 liczba osób powyżej 65-roku życia, które otrzymywało podstawowe zabezpieczenia emerytalne wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o +6,6 %. Na koniec roku 2012 prawie 465.000 osób pobierało zapomogę socjalną, dalsze 435.000 z powodu trwałej niezdolności do pracy musiało korzystać z zabezpieczeń emerytalnych. W szczególności starsze panie z Landów zachodnich są skazane na wsparcie państwa.

© finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka planuje więcej inwestycji

Inwestycje gospodarcze zwyżkują, co widać po jesiennej ankiecie niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK). Dobre widoki na biznes skłaniają przedsiębiorców do ekspansywnych planów inwestycyjnych. Od zeszłego roku plany inwestycyjne przeżywały stagnację. 28.000 przedsiębiorstw poinformowało o swojej sytuacji gospodarczej i związanych z nią planach inwestycyjnych. Nowe inwestycje przyniosą nowe miejsca pracy, które będą mogli obsadzić min. pracownicy z Polski.

© finanzamt.pl

Co trzecie gospodarstwo domowe kupuje na kredyt

W okresie niskiego oprocentowania coraz więcej osób mieszkających w Niemczech pożycza pieniadze od banków na swoje zakupy. Według najnowszych statystyk 33 %  (przed rokiem było to 29%) gospodarstw domowych wykorzystuje kredyty ratalne, aby sprawić sobie np. nowy telewizor, kuchnie czy auto. 40% gospodarstw korzysta z kart kredytowych oraz leasingu (w roku poprzednim 39%). Miesięczne obciążenia domowego budżetu spowodowane zadłużeniem wynoszą około 296 Euro (nie uwzględnia się kredytów hipotecznych). Niemcy na kredyt kupują przede wszystkim auta. 1/3 wszystkich prywatnych samochodów jest zakupiona w ten właśnie sposób.

© finanzamt.pl

Darmowe korepetycje dla uczniów

Jak zadecydował Sąd Społeczny w Braunschweig uczniowie, których rodzice pobierają zasiłek Hartz-IV mogą rościć sobie prawo do bezpłatnych korepetycji. Sędziowie przyznali rację szesnastolatkowi, którem Agencja Pracy nie chciała dalej opłacać korepetycji z języka angielskiego. Sąd orzekł, że aby zapewnić minimum egzystencji godne człowieka, Państwo powinno również w sposób wystarczający pokrywać potrzeby uczniów związane ze wsparciem edukacyjnym. W uzasadnieniu zostało orzeczone, że dla powoda korepetycje umożliwiają kształcenie, które potrzebuje dla rozwoju zawodowego.

© finanzamt.pl

Wzrosły dochody z podatków

Po zaskakującym sierpniowym spadku dochody z podatków znowu mocno się podniosły. Według danych Federalnego Ministerstwa Finansów w poprzednim miesiącu niemieckie Urzędy Skarbowe zebrały 54,7 miliarda Euro, a tym samym o +7,8 % więcej niż w roku poprzednim. W pierwszych trzech kwartałach wpłynęło do kasy 416,4 miliardów Euro czyli więcej o +3,2% niż od stycznie do września 2012. Jeżeli ten trend się utrzyma, to zwiększy się prognoza dla całego roku 2013. Eksperci przewidzieli wzrost o +2,5%.

© finanzamt.pl

 

W roku 2014 wyższe składki na ubezpieczenia społeczne

W roku 2014 czekają pracowników wyraźne podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności od dochodu trzeba liczyć się z dodatkowymi obciążeniami w wysokości do 251 Euro w ciągu roku. Powodem są rosnące wynagrodzenia. Granica wymiaru składki to kwota brutto, od której pobierane jest zobowiązanie. Jest ona zależna zatem od wysokości dochodów. Wzrost płac = wzrost składki.

© finanzamt.pl

Rekord w poborze podatku Gewerbesteuer

Wpływy z podatku od działalności przemysłowej i handlowej osiągnęły w roku ubiegłym nowy rekord. Wpływy podatkowe w roku 2012 wynosiły prawie 42,3 miliardy euro. To było o 1,8 miliarda euro (+4,6 %) więcej niż w roku 2011. Do tej pory najwyższą wartość odnotowano w roku 2008 i wynosiła ona 41,1 miliardów euro. Wpływy spadły w landzie Bremen, Saarland, Hamburg i Schleswig-Holstein; w pozostałych krajach związkowych zauważa się wzrost.

© finanzamt.pl

Mniej wniosków o upadłość w pierwszym półroczu 2013r.

W pierwszych sześciu miesiącach roku liczba firm, które zbankrutowały wyraźnie spadła. Od stycznia do czerwca złożono w sądach rejonowych 70.990 wniosków o upadłość, a to jest o 7,8 % mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku- informuje Federalny Urząd Statystyczny. Prawie 1/5 (18,7 %) wszystkich przypadków bankructwa to upadłość firm. Wierzyciele przedsiębiorstw oczekują przeciętnie roszczeń w wysokości 787.700 Euro.

© finanzamt.pl

42% Niemców boi się ubóstwa na starość

W sumie 42% osób zatrudnionych w Niemczech nie liczy się z tym, że renta zagwarantowana przez państwo wystarczy, by prowadzić spokojne życie na starość. Według ankiety Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) tylko co piąty ankietowany (18%) oczekuje, że gdy osiągnie wiek emerytalny będzie mógł dobrze a nawet bardzo dobrze żyć dzięki wypracowanej rencie. Poza tym 69 % zatrudnionych uważa, że w ogóle nie otrzyma, lub też przysługiwać im będzie tylko niewielki dodatek z zakładowych zabezpieczeń emerytalnych np. renta zakładowa. W związku z tymi pesymistycznymi nastrojami Niemiecki Związek Zawodowy wymaga od przyszłego rządu, aby ustabilizować ustawę dotyczącą zabezpieczeń rentowych i emerytalnych. Ważne jest, aby nie zmniejszać już składek emerytalnych tylko rozpocząć budowanie rezerw demograficznych w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym.

© finanzamt.pl

Miliardowa dziura w ubezpieczeniach społecznych

Niemieckie kasy ubezpieczeniowe wykazały w pierwszym półroczu 2013 dziurę w swoim budżecie w wysokości 3,1 miliardów euro. W roku poprzednim ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz pielęgnacyjne jak również Federalna Agencja Pracy notowały nadwyżkę w wysokości 4,8 miliardów Euro. Jako powód tych zmian eksperci wymieniają między innymi likwidację subwencji dla promocji zatrudnienia o 3,6 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszty spowodowała również obniżka wysokości składki emerytalnej z 19,6 % na 18,9 % oraz wycofanie dopłat w wysokości 10 euro dokonywanych przez ubezpieczanego raz na kwartał podczas wizyt lekarskich.

© finanzamt.pl

We wrześniu ceny poszły lekko w górę

We wrześniu ceny dla nabywców w Niemczech znowu wzrosły. Zwyżka cen wyniosła +1,4% w porównaniu do września roku ubiegłego. W sierpniu stopa wzrostu inflacji wynosiła 1,5%. Słabszy wzrost doprowadził do niższych cen za paliwo napędowe i olej opałowy. Bez tych spadków inflacja wynosiłaby 1,9%. Wyraźnie droższe były artykuły spożywcze ( 4,7%) , i tak: masło kosztowało +30%, owoce +6,8% , warzywa +6,6%, mięso i wyroby mięsne kosztowały +4,2 % więcej.

© finanzamt.pl

 

Inflacja pochłania podwyżki płac

W 2. kwartale tego roku inflacja odbiła się negatywnie na zwiększeniu dochodów. Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny od kwietnia do czerwca zarówno płace jak i ceny dla nabywcy wzrosły o 1,5%. Realne wynagrodzenia nie zostały zatem zmienione.Według statystyk przeciętny pracownik na pełnym etacie zarabiał 3447 Euro brutto miesięcznie. Największe wynagrodzenia były wypłacane w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych (4535 Euro) oraz w przedsiębiorstwach dostarczających energię elektryczną (4522 Euro). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w branży hotelarskiej (2013 Euro).

© finanzamt.pl

Mniej zleceń dla branży przemysłowej

W sierpniu niemiecki przemysł pozyskał dla siebie zaskakująco mniej zleceń. Według danych Federalnego Ministerstwa do spraw Gospodarki w porównaniu do miesiąca poprzedniego ich liczba spadła o -0,3 %. W lipcu zamówienia spadły o -1,9% (do tej pory 2,7 %). W sierpniu duże zlecenia wypadły ponownie poniżej przeciętnej. Podczas gdy zamówienia krajowe zwyżkowały o +2,2 %, o tyle zlecenia zagraniczne spadły o -2,1 %. Popyt na takie dobra inwestycyjne jak pojazdy i maszyny spadł o -0,7 %.

© finanzamt.pl

Badania przewidują boom eksportowy do 2030r.

Według badań brytyjskiego banku HSBC światowy handel towarami do roku 2030 zwiększy się prawie czterokrotnie. Siłą napędzającą będzie gwałtowny nacisk krajów, które się szybko rozwijają, na poprawę infrastruktury. Rodzi się zatem duża szansa na bardzo dobrą wymianę handlową pomiędzy Polską a Niemcami, na czym skorzystają eksporterzy towarów i usług.

© finanzamt.pl

Lekki wzrost eksportu

Niemiecki eksport lekko zwyżkował w sierpniu. Według Federalnego Urzędu Statystycznego niemieckie przedsiębiorstwa eksportowały zagranicę towary o wartości 85,3 miliardy Euro. Pomimo, iż w liczbach było to mniej o 5,4% niż w lipcu, to uwzględniając wszystkie wahania dla całego roku eksport wzrósł szacunkowo o +1,0 %. Wzrost eksportu stał się możliwy głównie dzięki eksportowi do Azji i Ameryki. 

© finanzamt.pl

HRE-Bank zmienia plany dotyczące zysków w 2013r.

Upaństwowiony holding finansowy Hypo Real Estate, który jest złożony z wielu banków finansujących nieruchomości podniósł sobie poprzeczkę. Po mocnym wzroście zysków w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Deutsche Pfandbriefbank, z którym HRE jest szczególnie związany, liczy się z wynikiem przed opodatkowaniem dla roku 2013, który wynosi minimum 150 milionów Euro zamiast z zakładanymi 100 milionami Euro.W pierwszych dziewięciu miesiącach bank osiągnął większość celów zakładanych na ten rok. Zysk przed opodatkowaniem opiewał na kwotę większą niż 120 milionów Euro.

© finanzamt.pl

Niemcy oszczędzają coraz mniej

Obywatele Niemiec odkładają coraz mniej pieniędzy na czarną godzinę. Według danych Federalnego Związku Niemieckich Banków (Volksbanken) i banku Raiffeisen w roku 2012 stopa oszczędności, czyli stosunek między sumą oszczędności a dochodem do dyspozycji spadła o 0,1 punktu procentowego i wynosiła10,3 %. W pierwszych sześciu miesiącach 2013 mieliśmy dalej tendencję zniżkową i wynosiła ona 10,0 %. Zdaniem Andreasa Martin- członka zarządu BVR główną przyczyną spadku jest luźna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EZB). Niskie odsetki pomniejszają dochody z konwencjonalnych produktów zabezpieczających przyszłość a tym samym wpływają na obniżenie motywacji do oszczędzania.

© finanzamt.pl

Wyższe kary za niedozwolony telemarketing

Od środy 09.10.2013 niedozwolona sprzedaż produktów przez telefon będzie surowiej karana. Według Bundesnetzagentur firmy od zaraz muszą liczyć się z karami pieniężnymi nawet do 300.000 Euro jeśli naruszą powszechnie obowiązujące regulacje prawne. Do tej pory grzywna ograniczała się do kwoty 50.000 Euro. Kary mogą zostać również nałożone na niedozwolone rozmowy przychodzące, które prowadzi system komputerowy. Konsumenci powinni niezwłocznie zgłaszać takie telefony do Bundesnetzagentur. Koniecznym będzie tylko podanie daty połączenia, numeru rozmówcy oraz opisanie do jakiego produktu zachęcano i wreszcie kto był zleceniodawcą.

© finanzamt.pl

Konto bankowe a spadkobiercy

Trybunał Federalny (BGH) w Karlsruhe wyznaczył bankom i kasom oszczędnościowym granice. Instytucje te nie mają prawa uzależniać dostęp spadkobiercom do konta zmarłego od przedłożenia płatnego potwierdzenia nabycia spadku. Koszt takiego zaświadczenia zależy od wysokości spadku i waha się od 10 do 1.557 Euro. Jak zadecydował 08.10.2013 BGH takie klauzule w ogólnych warunkach handlowych zostają pozbawione mocy prawnej. Spadkobiercy mogą okazać się umową o spadek lub uwierzytelnionym testamentem zmarłego.

© finanzamt.pl

Wzrost kosztów ekologicznej energii elektrycznej

Opłata za ekologiczną energię eklektyczną, która jest zawarta w ogólnej cenie prądu wzrośnie przewidywalnie na 6,3 Centa za kilowatogodzinę. Do tej pory wynosiła ona 5,277 Centów za kilowatogodzinę, co przeciętne gospodarstwo domowe za zużycie 3500 kWh kosztowało w ciągu roku 185 Euro. Minimalne zmiany są jeszcze możliwe. Wysokości ostatecznej opłaty dla roku 2014 zostanie podane do wiadomości publicznej przez czterech odpowiedzialnych operatorów sieci przesyłowych 15. października. Początkowo oczekiwano większego wzrostu.

© finanzamt.pl

IWF obniża prognozę wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IWF) częściowo obniżył swoją prognozę wzrozstu dla najważniejszych krajów przemysłowych oraz szybko się rozwijających. Niemcy wypadają jednak całkiem nieźle. Według badań funduszu gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 2,9 % a w roku nastepnym o 3,6%. To jest o 0,3 ewentualnie 0,2 punkty mniej niż szacowano w lipcu. Podstawą tej prognozy jest jednak założenie, że USA szybko rozwiąże ich tak zacięcie prowadzony spór o budżet a limity zadłużenia zostaną na nowo podniesione.

© finanzamt.pl

Iskierka nadziei dla branży stalowej

We wrześniu po raz pierwszy od siedmiu miesięcy znowu lekko wzrosła niemiecka produkcja stali surowej. Według badań Gospodarczego Związku Stali z Düsseldorf w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego produkcja podwyższyła się o 1,4% na 3,6 milionów ton.Produkcja od początku roku z prawie 31,8 milionami ton, to nadal jednak o 2,2 % poniżej wartości z poprzedniego roku. Dane z września potwierdzają jednak, że koniunkturalna tendencja jest lekko wzrostowa.

© finanzamt.pl


Ponowny wzrost liczby zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Według badań Instytutu ds. badania rynku pracy oraz zatrudnienia (IAB) w Nürnberg wzrasta liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. W czerwcu 2011 roku 5,7 miliona osób pracowało na pół etatu, co w porównaniu z rokiem 2006 daje +25%. Wzrost ten jest zauważalny przy zatrudnieniu nowych pracowników. Blisko jedna piąta (18 %) osób zatrudnionych w roku 2012 pracuje na pół etatu. Nowe stanowiska pracy ze zredukowanym czasem pracy w większości (78%) zajmują kobiety.

© finanzamt.pl

Niemieckie dyskonty będą droższe

W minionych miesiącach dość drastycznie wzrosły ceny w dyskontach Aldi, Lidl i Co. w porównaniu z „klasycznymi” supermarketami. Tak wynika z analizy rynku Stowarzyszenia Badań Konsumenckich (GfK). W sierpniu klienci dyskontów zapłacili według badań GfK 4 % więcej za swoje zakupy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Przy czym w „klasycznych” supermarketach koszyk produktów podrożał tylko o 1,6%.

© finanzamt.pl


Niemcy kupują coraz więcej produktów Sprawiedliwego Handlu

Niemieccy konsumenci w pierwszej połowie roku kupowali wyraźnie więcej produktów Sprawiedliwego Handlu. Jak donosi Stowarzyszenie Handlowe Transfair z Kolonii obroty ze sprzedaż tych towarów wzrosły o 1 /5 w porównaniu z rokiem poprzednim i wynoszą 300 milionów Euro. Ilość sprzedanych produktów zwyżkowała o 45 procent. Zbyt wzrósł o 33.740 ton. W pierwszym półroczu sprzedano 16.930 ton bananów. W porównaniu z rokiem poprzednim wynik ten się podwoił.

© finanzamt.pl

Najbogatsi Niemcy: sieć Aldi nadal przoduje

Według obliczeń „Manager Magazin” właściciele sieci marketów spożywczo-przemysłowych Aldi pozostają najbogatszymi Niemcami. Majątek Karla Albrecht (93 l.) właściciela Aldi Süd wynosi ponad 17,8 miliardów Euro z nadwyżką 600 milionów Euro. Rodzina po jego zmarłym bracie Theo Albrecht z Aldi-Nord posiada 16 miliardów Euro. Na dalszych miejscach plasują się: Dieter Schwarz (Lidl/Kaufland, 13 miliardów Euro), rodzina Reimann (Reckitt Benckiser/Coty, 12 miliardów Euro) und Susanne Klatten (BMW/Altana, 10 miliardów Euro). Majątek „Top 100” osiągnął w ostatnich 12 miesiącach rekordową wysokość 337 miliardów Euro.

© finanzamt.pl

 

Spada liczba osób bezrobotnych w Niemczech

We wrześniu odnotowano spadek liczby osób bez pracy o 97.000. Obecnie bezrobotnych jest 2.849.000 osób, a więc o 61.000 więcej niż w roku poprzednim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w niemieckiej Agencji Pracy w porównaniu z sierpniem spadła o 0,2% i jest na poziomie 6,6%. W roku poprzednim bezrobocie wynosiło 6,5 %.

©finanzamt.pl

Dorabianie do pensji podstawowej

Coraz więcej pracowników w Niemczech opócz wykonywania swojej głównej pracy uzyskują dodatkowe, nie obłożone podatkiem świadczenia pieniężne. Według statystyk na koniec marca 2013 blisko 2,6 miliona zatrudnionych podwyższało swoje dochody dzięki pracy dodatkowej - to więcej o przeszło 67.000 niż w roku poprzednim. Liczba osób dorabiajacych wzrosła na koniec pierwszego kwartału w ciągu roku o 43.000 i uzyskała poziom 7,33 miliony.

©finanzamt.pl

Niemiecka kolej podnosi ceny biletów

Niemiecka kolej zaplanowała na grudzień podwyżki w cenach biletów. Bilet normalny w połączeniach międzymiastowych wzrośnie przeciętnie o 2,5%, bilety komunikacji miejskiej o 2,9%. Bez zmian zostaną ceny biletów z Berlina do Köln i Düsseldorf, z uwagi na i tak wydłużony czas jazdy spowodowany utrudnieniami po tegorocznej powodzi.

©finanzamt.pl

Ostra zima przyczyną wzrostu opłat za ogrzewanie

Lokatorzy muszą liczyć się z dopłatami za ogrzewanie za rok 2012. Przyczyną była mroźna zima, a tym samym wydłużony sezon grzewczy. Dodatkowo wzrosły ceny za energię. Dla właścicieli mieszkań koszty ogrzewania wzrosły już w zeszłym roku przeciętnie o 9%. Tendencja ta będzie się utrzymywać. Tylko pierwszy kwartał roku 2013 spowodował w gospodarstwach domowych wzrost kosztów o 55 Euro do 65 Euro.

©finanzamt.pl

Producenci maszyn dostają coraz więcej zleceń

Niemieccy producenci maszyn zdobyli w sierpniu po raz pierwszy od trzech miesięcy więcej zleceń. Nastąpił wzrost o +6% w porównaniu z wynikiem z roku poprzedniego. Interes w kraju zwiększył się o +2%, a handel eksportowy o +9%. W porównaniu trzymiesięcznym ilość zamówień jest jednak niższa o -1% w porównaniu do roku poprzedniego.

©finanzamt.pl

Umowa o wolnym handlu gwarantuje więcej miejsc pracy

Dzięki umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a USA tylko w Niemczech mogłoby powstać 160.000 nowych miejsc pracy. Według badań byłoby to z korzyścią dla prawie każdej branży we wszystkich Landach. Beneficjentami byłyby nie tylko duże koncerny, ale w szczególności firmy klasy średniej. Dochody mogłyby ciągle wzrastać. Negocjacje są w toku.

©finanzamt.pl

Niemiecki budżet prawie wyrównany

Podobnie jak w roku 2012 budżet państwa zostanie prawie wyrównany. Deficyt budżetowy będzie przewidywalnie wynosił 0,2% produktu krajowego brutto. W kwietniu niemieckie Ministerstwo zakładało deficyt w granicy 0,5% PKB. Z takim wynikiem Niemcy plasują się znacznie poniżej ustalonej w Traktacie z Maastricht granicy 3%. Jest to kolejny dowód na bardzo dobry stan niemieckich finansów.

©finanzamt.pl

Producenci samochodów oczekują na zmianę trendu

Mały minus we wrześniu napawa producentów samochodów optymizmem i wierzą oni w rychłe polepszenie sytuacji. W poprzednim miesiącu zostało dopuszczonych do użytku 247.199 nowych aut, a to jest 1,2 % mniej niż przed rokiem. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku minus przy rejestracjach nowych aut wyniósł -6 %. Z niemieckich marek to Opel zanotował we wrześniu największy plus w wysokości +13%. Spadki widoczne są dla BMW oraz VW.

©finanzamt.pl

Nowe regulacje w sprawie emisji spalin

W Parlamencie Europejskim obraduje się nad niemiecką propozycją ustalenia nowych norm dotyczących emisji szkodliwych spalin przez samochody osobowe. Chodzi o ustalenie górnej granicy, która ma obowiązywać w Europie od roku 2020 dla nowych samochodów. Tymczasowy kompromis ustalony w czerwcu to średnio 95 gram CO₂ na kilometr, przy czym fabryki samochodowe powinny otrzymać indywidualną granicę. Zgodnie z niemiecką propozycją producenci samochodów dostaliby więcej czasu na osiągnięcie dopuszczalnej wartości. Ekolodzy krytykują pomysł.

©finanzamt.pl

 

Dzieci wymagają w Niemczech wsparcia finansowego

Aż 15% dzieci w Niemczech jest uzależnionych od zasiłku socjalnego Hartz IV, który zapewnia podstawy egzystencji osobom będącym bez środków do życia. Zaniepokojona tym stanem rzeczy jest Federalna Agencja Pracy, gdyż ubezpieczenie przeznaczone dla szukających pracy obejmuje aż 1,62 miliona osób.

© finanzamt.pl


Techniker Krankenkasse wyplaca 240 EUR !!!

Techniker Krankenkasse będąca drugą co do wielkości kasą chorych w Niemczech będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom premie pieniężne. Członkowie, których jest 6,2 miliona, otrzymają na początku roku nawet do 160 EUR na osobę, a pod koniec roku kolejną kwotę sięgającą do 80 EUR.

© finanzamt.pl


HKK wypłaca po 100 EUR

Kasa chorych HKK, której budżet szacuje się na ok. 700 milionów Euro, a posiadająca na terenie Niemiec 27 oddziałów i 2000 punktów serwisowych, będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom przynajmniej po 100 EUR. Do kasy tej należy 260.000 członków oraz 358.000 ubezpieczonych.

© finanzamt.pl


Spadek ilości nowopowstałych firm

W Niemczech spada liczba nowopowstałych zakładów pracy. W skali roku spadek wyniósł -5,1%. W pierwszym półroczu 2013r. zostało utworzonych w Niemczech 67.000 przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub wpisanych do rejestru handlowego.

© finanzamt.pl

 

Bum gospodarczy w Niemczech w 2014r.

Dla niemieckiej gospodarki rok 2014 będzie rokiem doskonałej prosperity, gdzie produkt krajowy brutto wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2013. Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Światowej Gospodarki zmniejszy się w 2014r. także liczba bezrobotnych. Będzie ich mniej o 50.000.

© finanzamt.pl

 

Odszkodowanie dla rodziców

Jeżeli rodzic nie otrzyma w Niemczech dla swojego dziecka wolnego miejsca w przedszkolu z powodu zbyt małej ilości miejsc, to przysługuje mu odszkodowanie finansowe za poniesione koszty na rzecz prywatnego przedszkola, o czym w najnowszym orzeczeniu informuje Federalny Sąd Administracyjny.

© finanzamt.pl

 

Nadzór nad unią bankową we Frankfurcie nad Menem

Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem przejmuje od jesieni 2014 roku kontrolę nad 130 najważniejszymi instytucjami bankowymi w strefie Euro. EBC będzie czuwał nad funkcjonowaniem jednolitych mechanizmów w bankach, nad regułami bankowymi i zabezpieczeniami wkładów pieniężnych.

© finanzamt.pl


10 milionów emigrantów w Niemczech

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie spośród krajów, w których mieszka największa liczba emigrantów. Aż 10 milionów obcokrajowców żyje w Niemczech. Więcej emigrantów żyje jedynie w Stanach Zjednoczonych (46 milionów) oraz w Rosji (11 milionów).

© finanzamt.pl

 

Strona 22 z 23

«pierwszapoprzednia212223następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.