Z OSTATNIEJ CHWILI

Spadek liczby osób bezrobotnych

Bardzo istotna informacje dla pracowników z Polski poszukujących zatrudnienia w Niemczech ! Według najnowszych szacunków liczba osób bez pracy po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy znowu spadła poniżej 2,8 miliona. W październiku wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. Pracownicy szukali obecnie przed wszystkim przedsiębiorstw handlu detalicznego, firm zajmujących się instalacjami budowlanymi i gastronomii. Wolne miejsca pracy są również w opiece zdrowotnej i socjalnej, służbie publicznej oraz w firmach sprzątających. Nadarza się zatem świetna okazja dla Polaków, aby skorzystać z dobrej koniunktury w Niemczech i podjąć pracę w kraju nad Renem. Polacy pragnący znaleźć pracę w Niemczech mogą zgłaszać się do niemieckich Agencji Pracy lub na własną rękę szukać ogłoszeń firm poszukujących personelu. Generalnie osoby posiadające dobry zawód i znające język niemiecki przynajmniej w stopniu komunikatywnym nie mają problemów ze znalezieniem pracy.    

© finanzamt.pl

Niemcy importują więcej surowców

W roku 2012 Niemcy importowały więcej surowców niż w roku poprzednim. Własna produkcja pozostaje jednak nadal na poziomie z roku ubiegłego-tak poinformował Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Zasobów Naturalnych (BGR). W roku 2011 Niemcy importowały surowce za 140 miliardów Euro a sami wydobyli za kwotę 21 miliardów Euro. Dalsze korzyści finansowe w wysokości 12 miliardów Euro uzyskano z recyklingu. W grudniu zostaną opublikowane dokładne liczby.

© finanzamt.pl

Wzrasta liczba mężczyzn w sektorze sprzątania

Pomimo, iż w branży zajmującej się sprzątaniem dalej dominują kobiety, liczba mężczyzna trudniących się zawodem sprzątacza wzrasta. W roku ubiegłym z 597.000 osób oficjalnie zatrudnionych w tej branży 413.000 osób stanowiły kobiety, a to jest 69,2 %. Odsetek mężczyzn w roku ubiegłym wynosił 30,8%. To jest jednak tylko niewielki wzrost od roku 2002. Wtedy zatrudnionych mężczyzn było 26,7%.

© finanzamt.pl

Gwałtowny spadek zysków Deutsche Bank

W trzecim kwartale roku Deutsche Bank odnotował wyraźny spadek zysków. Zysk na czysto skurczył się od lipca do września o 94 % na 41 milionów Euro. Do tego stanu rzeczy przyczyniły się bezpośrednio koszty związane z prowadzeniem sporów prawnych oraz spadające dochody z działu inwestycyjnego. Skutki okazały się jeszcze gorsze niż przewidywali analitycy.

© finanzamt.pl

Niemcy wydają więcej pieniędzy na świąteczne upominki

Wiele osób znajdzie w tym roku znacznie większe prezenty pod choinką niż w roku ubiegłym. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie EY rosnące pensje i dobra koniunktura przyczyniają się do tego, że obywatele Niemiec zamierzają wydać na prezenty dla najbliższych więcej niż do tej pory. Niemcy chcą poświęci na upominki przeciętnie 273 Euro, a to jest o 43 Euro lub 19 % więcej niż w roku poprzednim.

© finanzamt.pl

 

Dodatki dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dodatki do Hartz-IV dla osób, które samotnie wychowują dzieci mogą być w przyszłości wypłacane przez Niemiecką Agencję Pracy (Bundesagentur für Arbeit) tylko pod warunkiem, że zainteresowany aktywnie szuka zatrudnienia. Do tej pory wypłacane dodatki nie motywowały bowiem bezrobotnych do szukania pracy. Nowe rozporządzenie wydane w tej sprawie ma być bardziej sprawiedliwe. Wymieniona propozycja jest tylko jedną z 124 zaproponowanych, które maja ułatwić regulacje w sprawie Hartz-IV.

© finanzamt.pl

Wzrost dochodów ze zobowiązań podatkowych

Dochody z podatków wzrosły o dużo więcej niż do tej pory planowano. Do roku 2017 budżety publiczne mogą liczyć na wzrost o 14 miliardów Euro - donosi Federalne Ministerstwo Finansów. Jednak w porównaniu z ostatnimi szacunkami nie będzie większych profitów z dodatkowych dochodów. Na nie przypada zaledwie 1,6 miliardów Euro. Z tego powodu w negocjacjach koalicyjnych nie ma dużej finansowej swobody działania odnośnie ustalenia kwoty przeznaczonej na nowe wydatki.

© finanzamt.pl

Co druga osoba zatrudniona otrzymuje gratyfikację świąteczną

Około 54 % osób zatrudnionych otrzymuje premię świąteczną Weihnachtsgeld i nie jest to uzależnione od płci czy miejsca zamieszkania, co wynika z ankiety przeprowadzonej przez Ekonomiczno-Społeczny Instytut Badawczy (WSI) przy fundacji Hans-Böckler. Zasadniczo kobiety otrzymują rzadziej niż mężczyźni gratyfikację świąteczną. 57% mężczyzn, a przy tym tylko 51% kobiet, cieszy się z dodatkowych pieniędzy na święta. Niezmiennie istnieją widoczne różnice między wschodem a zachodem Niemiec. W zachodnich Niemczech dodatki pieniężne na Boże Narodzenia otrzymuje 58% pracowników przy czym na wschodzie Niemiec tylko 39%. Również sam sposób zatrudnienia odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. 56% osób, które podpisały umowę na czas nieokreślony otrzymują dodatek świąteczny. Z pracowników z umową na czas określony już tylko 45%.

© finanzamt.pl

Wzrosła liczba wolnych etatów

Trwający od miesięcy spadek ilości wolnych miejsc pracy wydaje się zatrzymany. Według informacji Niemieckiej Agencji Pracy wzrósł w październiku popyt na siłę roboczą. Wskaźnik leży na granicy 152 punktów, a tym samym przewyższa poziom z września o 3 punkty. Bezpośredni wpływa na taki stan rzeczy miało lekkie pobudzenie koniunktury oraz optymistyczna perspektywa na rok 2014. Niemniej jednak jest on nadal wyraźnie poniżej wysokiego poziomu z przełomu roku 2011/12. Nie dosięga on także wartości z roku ubiegłego w wysokości 159 punktów.

© finanzamt.pl

Co dziesiąty Niemiec jest zadłużony

Prawie co dziesiąty Niemiec jest według danych wywiadowni gospodarczej Creditreform nadmiernie zadłużony, a u 6,58 miliona osób w ogóle nie widać perspektyw na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Dług wynosi prawie 221 miliardów Euro z czego przeciętnie 33 000 Euro przypada na głowę. Powodem tak wysokiego zadłużenia są wydatki konsumpcyjne, a także na telefony komórkowe i auta, ponadto rosnące obciążenia finansowe związane ze stałymi kosztami za prąd i czynsz.

© finanzamt.pl

Po raz pierwszy 42,1 miliona osób czynnych zawodowo w Niemczech

Liczba osób czynnych zawodowo w Niemczech we wrześniu 2013 wynosiła 42,1 milionów. Po raz pierwszy od momentu zjednoczenia Niemiec przekroczony został próg 42 milionów. Według statystyk liczba ta w porównaniu do września 2012 wzrosła o 250.000 lub o +0,6% na rekordową wartość 42,1 milionów.

© finanzamt.pl

Neutralne kolory ścian w wynajmowanych mieszkaniach

Lokatorzy są zobowiązani do oddania wynajmowanego mieszkania zgodnie z założeniami umowy najmu. Nowością są obostrzenia dotyczące koloru ścian. Nawet jeśli nie ma tego wyraźnie zaznaczonego w umowie, powinny być one pomalowane na neutralne kolory. Jeśli ściany pomalowane są tak kolorowo, że uniemożliwia to nowy wynajem mieszkania, to za ten stan odpowiada sam lokator - tak zadecydował Trybunał Federalny (BGH) w wyroku z dnia 06.11.2013 (Az. VIII ZR 416/12). Oskarżeni lokatorzy wprowadzili się w roku 2007 do odnowionego na biało mieszkania i pomalowali ściany na intensywny czerwony, żółty i niebieski. W takim też stanie pozostawili mieszkanie po dwóch latach, co zdaniem właściciela było niedopuszczalne.

© finanzamt.pl

 

Niemcy są bogaci !

Pomimo rekordowo niskiego oprocentowania środków finansowych ulokowanych w bankach, Niemcy znów powiększyli swój majątek. Na koniec drugiego kwartału majątek prywatnych gospodarstw domowych w formie gotówki, papierów wartościowych, depozytów bankowych lub roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych zwiększył się w porównaniu z ubiegłym kwartałem o 23 miliardy Euro lub o +0,5% na rekordową wysokość 5,027 bilionów Euro. Niemcy są po prostu bogaci.

© finanzamt.pl

Negocjacje płacy minimalnej w przemyśle mięsnym

Z uwagi na raporty o nieludzkich warunkach pracy, wynagrodzeniach dumpingowych oraz nadużyciach przy umowach o dzieło po raz pierwszy przemysł mięsny negocjuje płace minimalne. Do rozmów usiedli przedstawiciele branży oraz związek zawodowy zrzeszający pracowników przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa (NGG). NGG żąda płacy minimalnej jednakowej dla całego kraju w wysokości 8,50 Euro dla wszystkich zatrudnionych, również dla tych zatrudnionych na umowę o dzieło. Przemysł mięsny dąży także do ustalenia płacy minimalnej, zależy mu bowiem na tym, aby wizerunek branży już więcej nie ucierpiał.

© finanzamt.pl

Coraz więcej dzieci w Niemczech żyje w ubóstwie

Według badań UNICEF dzieci i młodzież z biedniejszych rodzin społecznie odstają od swoich rówieśników. Między rokiem 2000 a 2010 równe 8,6 % dzieci doświadczyło długotrwałego ubóstwa. Większość z tych dzieci wychowywało się od 7 do11 lat w gospodarstwach domowych, których to budżet wynosił mniej niż 60% średniego dochodu. UNICEF żąda od nowych władz zwiększenia wysiłków, aby polepszyć byt pokrzywdzonej młodzieży.

© finanzamt.pl

Drogie mieszkania w mieście

Zdaniem Niemieckiego Banku Federalnego szczególnie w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach mieszkania są zdecydowanie za drogie. Przede wszystkim ceny za mieszkania na piętrze w Monachium, Hamburgu i Frankfurcie są aż do 20% zawyżone. Powodem są niskie stopy procentowe. Nie inaczej wygląda sytuacja w stolicy. Aglomeracja berlińska jest zdecydowanie za droga do mieszkania.

© finanzamt.pl

Rekordowo wysoka liczba operacji w niemieckich szpitalach

W roku ubiegłym w niemieckich szpitalach wykonano rekordową liczbę operacji. Chirurdzy ponad 15,7 milionów razy sięgali po skalpel. Operacjom poddawali się przed wszystkim pacjenci w wieku emerytalnym. Jak w roku poprzednim 41,9 % zabiegów dotyczyło osób powyżej 65 roku życia. Najczęściej chodzi o wymianę stawu biodrowego lub operacje jelita. Nie znane są powody dla od lat utrzymującego się wzrostu wykonywanych operacji.

© finanzamt.pl

Składka emerytalna może spaść na 18,3 %

Pod względem czysto rachunkowym na początku roku 2014 wysokość składki emerytalnej mogłaby spaść z 18,9% na 18,3%. Tak wynika z szacunkowych obliczeń Deutsche Rentenversicherung. Wszystko leży jednak w rękach nowej władzy. Ze względu na fakt, iż ewentualna „Große Koalition” planuje dodatkowe świadczenia, specjalistka ds. zabezpieczeń emerytalnych z frakcji SPD - Elke Ferner opowiada się przeciwko obniżeniu składek. Jej zdaniem powinno się bardziej skupić na rozbudowie rezerw emerytalnych.

© finanzamt.pl

Spadek cen za benzynę

Kierowcy w Niemczech mają okazje bardzo korzystnie zatankować swoje auta, gdyż cena za benzynę zmniejszyła się do poziomu z przed prawie dwóch lat. Przeciętna cena za litr paliwa Super E10 spadła w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 2,3 centa poniżej 1,50 euro i według obliczeń ADAC wynosi około 1,497 euro. Jak poinformował AutoClub ceny osiągnęły poziom z początku stycznia 2012.

© finanzamt.pl

 

Coraz więcej starszych osób pobiera pomoc socjalną

W Niemczech wzrasta liczba seniorów, którzy skazani są na pomoc socjalną. W roku 2012 liczba osób powyżej 65-roku życia, które otrzymywało podstawowe zabezpieczenia emerytalne wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o +6,6 %. Na koniec roku 2012 prawie 465.000 osób pobierało zapomogę socjalną, dalsze 435.000 z powodu trwałej niezdolności do pracy musiało korzystać z zabezpieczeń emerytalnych. W szczególności starsze panie z Landów zachodnich są skazane na wsparcie państwa.

© finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka planuje więcej inwestycji

Inwestycje gospodarcze zwyżkują, co widać po jesiennej ankiecie niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK). Dobre widoki na biznes skłaniają przedsiębiorców do ekspansywnych planów inwestycyjnych. Od zeszłego roku plany inwestycyjne przeżywały stagnację. 28.000 przedsiębiorstw poinformowało o swojej sytuacji gospodarczej i związanych z nią planach inwestycyjnych. Nowe inwestycje przyniosą nowe miejsca pracy, które będą mogli obsadzić min. pracownicy z Polski.

© finanzamt.pl

Co trzecie gospodarstwo domowe kupuje na kredyt

W okresie niskiego oprocentowania coraz więcej osób mieszkających w Niemczech pożycza pieniadze od banków na swoje zakupy. Według najnowszych statystyk 33 %  (przed rokiem było to 29%) gospodarstw domowych wykorzystuje kredyty ratalne, aby sprawić sobie np. nowy telewizor, kuchnie czy auto. 40% gospodarstw korzysta z kart kredytowych oraz leasingu (w roku poprzednim 39%). Miesięczne obciążenia domowego budżetu spowodowane zadłużeniem wynoszą około 296 Euro (nie uwzględnia się kredytów hipotecznych). Niemcy na kredyt kupują przede wszystkim auta. 1/3 wszystkich prywatnych samochodów jest zakupiona w ten właśnie sposób.

© finanzamt.pl

Darmowe korepetycje dla uczniów

Jak zadecydował Sąd Społeczny w Braunschweig uczniowie, których rodzice pobierają zasiłek Hartz-IV mogą rościć sobie prawo do bezpłatnych korepetycji. Sędziowie przyznali rację szesnastolatkowi, którem Agencja Pracy nie chciała dalej opłacać korepetycji z języka angielskiego. Sąd orzekł, że aby zapewnić minimum egzystencji godne człowieka, Państwo powinno również w sposób wystarczający pokrywać potrzeby uczniów związane ze wsparciem edukacyjnym. W uzasadnieniu zostało orzeczone, że dla powoda korepetycje umożliwiają kształcenie, które potrzebuje dla rozwoju zawodowego.

© finanzamt.pl

Wzrosły dochody z podatków

Po zaskakującym sierpniowym spadku dochody z podatków znowu mocno się podniosły. Według danych Federalnego Ministerstwa Finansów w poprzednim miesiącu niemieckie Urzędy Skarbowe zebrały 54,7 miliarda Euro, a tym samym o +7,8 % więcej niż w roku poprzednim. W pierwszych trzech kwartałach wpłynęło do kasy 416,4 miliardów Euro czyli więcej o +3,2% niż od stycznie do września 2012. Jeżeli ten trend się utrzyma, to zwiększy się prognoza dla całego roku 2013. Eksperci przewidzieli wzrost o +2,5%.

© finanzamt.pl

 

W roku 2014 wyższe składki na ubezpieczenia społeczne

W roku 2014 czekają pracowników wyraźne podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności od dochodu trzeba liczyć się z dodatkowymi obciążeniami w wysokości do 251 Euro w ciągu roku. Powodem są rosnące wynagrodzenia. Granica wymiaru składki to kwota brutto, od której pobierane jest zobowiązanie. Jest ona zależna zatem od wysokości dochodów. Wzrost płac = wzrost składki.

© finanzamt.pl

Rekord w poborze podatku Gewerbesteuer

Wpływy z podatku od działalności przemysłowej i handlowej osiągnęły w roku ubiegłym nowy rekord. Wpływy podatkowe w roku 2012 wynosiły prawie 42,3 miliardy euro. To było o 1,8 miliarda euro (+4,6 %) więcej niż w roku 2011. Do tej pory najwyższą wartość odnotowano w roku 2008 i wynosiła ona 41,1 miliardów euro. Wpływy spadły w landzie Bremen, Saarland, Hamburg i Schleswig-Holstein; w pozostałych krajach związkowych zauważa się wzrost.

© finanzamt.pl

Mniej wniosków o upadłość w pierwszym półroczu 2013r.

W pierwszych sześciu miesiącach roku liczba firm, które zbankrutowały wyraźnie spadła. Od stycznia do czerwca złożono w sądach rejonowych 70.990 wniosków o upadłość, a to jest o 7,8 % mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku- informuje Federalny Urząd Statystyczny. Prawie 1/5 (18,7 %) wszystkich przypadków bankructwa to upadłość firm. Wierzyciele przedsiębiorstw oczekują przeciętnie roszczeń w wysokości 787.700 Euro.

© finanzamt.pl

42% Niemców boi się ubóstwa na starość

W sumie 42% osób zatrudnionych w Niemczech nie liczy się z tym, że renta zagwarantowana przez państwo wystarczy, by prowadzić spokojne życie na starość. Według ankiety Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) tylko co piąty ankietowany (18%) oczekuje, że gdy osiągnie wiek emerytalny będzie mógł dobrze a nawet bardzo dobrze żyć dzięki wypracowanej rencie. Poza tym 69 % zatrudnionych uważa, że w ogóle nie otrzyma, lub też przysługiwać im będzie tylko niewielki dodatek z zakładowych zabezpieczeń emerytalnych np. renta zakładowa. W związku z tymi pesymistycznymi nastrojami Niemiecki Związek Zawodowy wymaga od przyszłego rządu, aby ustabilizować ustawę dotyczącą zabezpieczeń rentowych i emerytalnych. Ważne jest, aby nie zmniejszać już składek emerytalnych tylko rozpocząć budowanie rezerw demograficznych w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym.

© finanzamt.pl

Miliardowa dziura w ubezpieczeniach społecznych

Niemieckie kasy ubezpieczeniowe wykazały w pierwszym półroczu 2013 dziurę w swoim budżecie w wysokości 3,1 miliardów euro. W roku poprzednim ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz pielęgnacyjne jak również Federalna Agencja Pracy notowały nadwyżkę w wysokości 4,8 miliardów Euro. Jako powód tych zmian eksperci wymieniają między innymi likwidację subwencji dla promocji zatrudnienia o 3,6 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszty spowodowała również obniżka wysokości składki emerytalnej z 19,6 % na 18,9 % oraz wycofanie dopłat w wysokości 10 euro dokonywanych przez ubezpieczanego raz na kwartał podczas wizyt lekarskich.

© finanzamt.pl

We wrześniu ceny poszły lekko w górę

We wrześniu ceny dla nabywców w Niemczech znowu wzrosły. Zwyżka cen wyniosła +1,4% w porównaniu do września roku ubiegłego. W sierpniu stopa wzrostu inflacji wynosiła 1,5%. Słabszy wzrost doprowadził do niższych cen za paliwo napędowe i olej opałowy. Bez tych spadków inflacja wynosiłaby 1,9%. Wyraźnie droższe były artykuły spożywcze ( 4,7%) , i tak: masło kosztowało +30%, owoce +6,8% , warzywa +6,6%, mięso i wyroby mięsne kosztowały +4,2 % więcej.

© finanzamt.pl

 

Inflacja pochłania podwyżki płac

W 2. kwartale tego roku inflacja odbiła się negatywnie na zwiększeniu dochodów. Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny od kwietnia do czerwca zarówno płace jak i ceny dla nabywcy wzrosły o 1,5%. Realne wynagrodzenia nie zostały zatem zmienione.Według statystyk przeciętny pracownik na pełnym etacie zarabiał 3447 Euro brutto miesięcznie. Największe wynagrodzenia były wypłacane w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych (4535 Euro) oraz w przedsiębiorstwach dostarczających energię elektryczną (4522 Euro). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w branży hotelarskiej (2013 Euro).

© finanzamt.pl

Mniej zleceń dla branży przemysłowej

W sierpniu niemiecki przemysł pozyskał dla siebie zaskakująco mniej zleceń. Według danych Federalnego Ministerstwa do spraw Gospodarki w porównaniu do miesiąca poprzedniego ich liczba spadła o -0,3 %. W lipcu zamówienia spadły o -1,9% (do tej pory 2,7 %). W sierpniu duże zlecenia wypadły ponownie poniżej przeciętnej. Podczas gdy zamówienia krajowe zwyżkowały o +2,2 %, o tyle zlecenia zagraniczne spadły o -2,1 %. Popyt na takie dobra inwestycyjne jak pojazdy i maszyny spadł o -0,7 %.

© finanzamt.pl

Badania przewidują boom eksportowy do 2030r.

Według badań brytyjskiego banku HSBC światowy handel towarami do roku 2030 zwiększy się prawie czterokrotnie. Siłą napędzającą będzie gwałtowny nacisk krajów, które się szybko rozwijają, na poprawę infrastruktury. Rodzi się zatem duża szansa na bardzo dobrą wymianę handlową pomiędzy Polską a Niemcami, na czym skorzystają eksporterzy towarów i usług.

© finanzamt.pl

Lekki wzrost eksportu

Niemiecki eksport lekko zwyżkował w sierpniu. Według Federalnego Urzędu Statystycznego niemieckie przedsiębiorstwa eksportowały zagranicę towary o wartości 85,3 miliardy Euro. Pomimo, iż w liczbach było to mniej o 5,4% niż w lipcu, to uwzględniając wszystkie wahania dla całego roku eksport wzrósł szacunkowo o +1,0 %. Wzrost eksportu stał się możliwy głównie dzięki eksportowi do Azji i Ameryki. 

© finanzamt.pl

HRE-Bank zmienia plany dotyczące zysków w 2013r.

Upaństwowiony holding finansowy Hypo Real Estate, który jest złożony z wielu banków finansujących nieruchomości podniósł sobie poprzeczkę. Po mocnym wzroście zysków w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Deutsche Pfandbriefbank, z którym HRE jest szczególnie związany, liczy się z wynikiem przed opodatkowaniem dla roku 2013, który wynosi minimum 150 milionów Euro zamiast z zakładanymi 100 milionami Euro.W pierwszych dziewięciu miesiącach bank osiągnął większość celów zakładanych na ten rok. Zysk przed opodatkowaniem opiewał na kwotę większą niż 120 milionów Euro.

© finanzamt.pl

Niemcy oszczędzają coraz mniej

Obywatele Niemiec odkładają coraz mniej pieniędzy na czarną godzinę. Według danych Federalnego Związku Niemieckich Banków (Volksbanken) i banku Raiffeisen w roku 2012 stopa oszczędności, czyli stosunek między sumą oszczędności a dochodem do dyspozycji spadła o 0,1 punktu procentowego i wynosiła10,3 %. W pierwszych sześciu miesiącach 2013 mieliśmy dalej tendencję zniżkową i wynosiła ona 10,0 %. Zdaniem Andreasa Martin- członka zarządu BVR główną przyczyną spadku jest luźna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EZB). Niskie odsetki pomniejszają dochody z konwencjonalnych produktów zabezpieczających przyszłość a tym samym wpływają na obniżenie motywacji do oszczędzania.

© finanzamt.pl

Wyższe kary za niedozwolony telemarketing

Od środy 09.10.2013 niedozwolona sprzedaż produktów przez telefon będzie surowiej karana. Według Bundesnetzagentur firmy od zaraz muszą liczyć się z karami pieniężnymi nawet do 300.000 Euro jeśli naruszą powszechnie obowiązujące regulacje prawne. Do tej pory grzywna ograniczała się do kwoty 50.000 Euro. Kary mogą zostać również nałożone na niedozwolone rozmowy przychodzące, które prowadzi system komputerowy. Konsumenci powinni niezwłocznie zgłaszać takie telefony do Bundesnetzagentur. Koniecznym będzie tylko podanie daty połączenia, numeru rozmówcy oraz opisanie do jakiego produktu zachęcano i wreszcie kto był zleceniodawcą.

© finanzamt.pl

Konto bankowe a spadkobiercy

Trybunał Federalny (BGH) w Karlsruhe wyznaczył bankom i kasom oszczędnościowym granice. Instytucje te nie mają prawa uzależniać dostęp spadkobiercom do konta zmarłego od przedłożenia płatnego potwierdzenia nabycia spadku. Koszt takiego zaświadczenia zależy od wysokości spadku i waha się od 10 do 1.557 Euro. Jak zadecydował 08.10.2013 BGH takie klauzule w ogólnych warunkach handlowych zostają pozbawione mocy prawnej. Spadkobiercy mogą okazać się umową o spadek lub uwierzytelnionym testamentem zmarłego.

© finanzamt.pl

Wzrost kosztów ekologicznej energii elektrycznej

Opłata za ekologiczną energię eklektyczną, która jest zawarta w ogólnej cenie prądu wzrośnie przewidywalnie na 6,3 Centa za kilowatogodzinę. Do tej pory wynosiła ona 5,277 Centów za kilowatogodzinę, co przeciętne gospodarstwo domowe za zużycie 3500 kWh kosztowało w ciągu roku 185 Euro. Minimalne zmiany są jeszcze możliwe. Wysokości ostatecznej opłaty dla roku 2014 zostanie podane do wiadomości publicznej przez czterech odpowiedzialnych operatorów sieci przesyłowych 15. października. Początkowo oczekiwano większego wzrostu.

© finanzamt.pl

IWF obniża prognozę wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IWF) częściowo obniżył swoją prognozę wzrozstu dla najważniejszych krajów przemysłowych oraz szybko się rozwijających. Niemcy wypadają jednak całkiem nieźle. Według badań funduszu gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 2,9 % a w roku nastepnym o 3,6%. To jest o 0,3 ewentualnie 0,2 punkty mniej niż szacowano w lipcu. Podstawą tej prognozy jest jednak założenie, że USA szybko rozwiąże ich tak zacięcie prowadzony spór o budżet a limity zadłużenia zostaną na nowo podniesione.

© finanzamt.pl

Iskierka nadziei dla branży stalowej

We wrześniu po raz pierwszy od siedmiu miesięcy znowu lekko wzrosła niemiecka produkcja stali surowej. Według badań Gospodarczego Związku Stali z Düsseldorf w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego produkcja podwyższyła się o 1,4% na 3,6 milionów ton.Produkcja od początku roku z prawie 31,8 milionami ton, to nadal jednak o 2,2 % poniżej wartości z poprzedniego roku. Dane z września potwierdzają jednak, że koniunkturalna tendencja jest lekko wzrostowa.

© finanzamt.pl


Ponowny wzrost liczby zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Według badań Instytutu ds. badania rynku pracy oraz zatrudnienia (IAB) w Nürnberg wzrasta liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. W czerwcu 2011 roku 5,7 miliona osób pracowało na pół etatu, co w porównaniu z rokiem 2006 daje +25%. Wzrost ten jest zauważalny przy zatrudnieniu nowych pracowników. Blisko jedna piąta (18 %) osób zatrudnionych w roku 2012 pracuje na pół etatu. Nowe stanowiska pracy ze zredukowanym czasem pracy w większości (78%) zajmują kobiety.

© finanzamt.pl

Niemieckie dyskonty będą droższe

W minionych miesiącach dość drastycznie wzrosły ceny w dyskontach Aldi, Lidl i Co. w porównaniu z „klasycznymi” supermarketami. Tak wynika z analizy rynku Stowarzyszenia Badań Konsumenckich (GfK). W sierpniu klienci dyskontów zapłacili według badań GfK 4 % więcej za swoje zakupy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Przy czym w „klasycznych” supermarketach koszyk produktów podrożał tylko o 1,6%.

© finanzamt.pl


Niemcy kupują coraz więcej produktów Sprawiedliwego Handlu

Niemieccy konsumenci w pierwszej połowie roku kupowali wyraźnie więcej produktów Sprawiedliwego Handlu. Jak donosi Stowarzyszenie Handlowe Transfair z Kolonii obroty ze sprzedaż tych towarów wzrosły o 1 /5 w porównaniu z rokiem poprzednim i wynoszą 300 milionów Euro. Ilość sprzedanych produktów zwyżkowała o 45 procent. Zbyt wzrósł o 33.740 ton. W pierwszym półroczu sprzedano 16.930 ton bananów. W porównaniu z rokiem poprzednim wynik ten się podwoił.

© finanzamt.pl

Najbogatsi Niemcy: sieć Aldi nadal przoduje

Według obliczeń „Manager Magazin” właściciele sieci marketów spożywczo-przemysłowych Aldi pozostają najbogatszymi Niemcami. Majątek Karla Albrecht (93 l.) właściciela Aldi Süd wynosi ponad 17,8 miliardów Euro z nadwyżką 600 milionów Euro. Rodzina po jego zmarłym bracie Theo Albrecht z Aldi-Nord posiada 16 miliardów Euro. Na dalszych miejscach plasują się: Dieter Schwarz (Lidl/Kaufland, 13 miliardów Euro), rodzina Reimann (Reckitt Benckiser/Coty, 12 miliardów Euro) und Susanne Klatten (BMW/Altana, 10 miliardów Euro). Majątek „Top 100” osiągnął w ostatnich 12 miesiącach rekordową wysokość 337 miliardów Euro.

© finanzamt.pl

 

Strona 22 z 23

«pierwszapoprzednia212223następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.