Z OSTATNIEJ CHWILI

W Niemczech jest 655.000 wolnych miejsc pracy!

Sytuacja na rynku pracy w Niemczech nie była od ćwierć wieku tak dobra jak teraz. Niemieckie firmy wchłaniają duże ilości pracowników dając im zatrudnienie. Jednak nadal mnóstwo niemieckich przedsiębiorstw ma wiele nieobsadzonych stanowisk pracy. Na tym mogą skorzystać polscy pracownicy, ponieważ w niemal wszystkich branżach w Niemczech jest duży niedobór zatrudnionych.  Liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w maju 2016 roku o 80.000. Tym samym poziom bezrobocia w 05/2016 wynosi 2.664.000 zarejestrowanych bezrobotnych. UWAGA! Jest to najniższa wartość jaką odnotowano w Niemczech od 25 lat!!! Spadek w porównaniu do kwietnia był nieco większy niż średnia z ostatnich trzech lat. Taki stan rzeczy przekazała w Norymberdze Federalna Agencja Pracy. W porównaniu do roku ubiegłego w maju 2016 roku Niemcy miały 98.000 bezrobotnych mniej. Stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,0%. Zatrudnienie silnie wzrosło i popyt na pracę znacząco wzrósł. Miało na to wpływ wznowienie prac w firmach należących do sektorów uzależnionych od warunków pogodowych, które to zgarnęły dużą pulę bezrobotnych. Skorygowana sezonowa liczba bezrobotnych spadła o 11.000 osób do poziomu 2.695.000. Po skorygowaniu czynników sezonowych bezrobocie w Niemczech zachodnich spadło w porównaniu do kwietnia 2016 roku o 8.000 osób. Natomiast w Niemczech wschodnich spadek wyniósł 3.000 osób. Liczba zatrudnionych wzrosła w porównaniu do miesiąca kwietnia o 41.000 do poziomu 43.360.000. Daje to wynik lepszy o +544.000 w porównaniu do roku 2015. Firmy będą nadal poszukiwać wielu nowych pracowników: liczba wakatów wzrosła w maju w porównaniu do poprzedniego roku o 98.000 do poziomu 655.000 tysięcy. Daje to duże pole do popisu dla polskich pracowników, którzy mają wysokie kwalifikacje zawodowe. Należy jednak pamiętać, że polskie uprawnienia i dyplomy muszę być uznane na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Tylko wtedy pozwoli to Polakom zarabiać tyle samo, co ich niemiecki współpracownik na tym samym stanowisku.

©finanzamt.pl

Więcej o pracy w Niemczech na portalu www.arbeitsamt.pl

 

Niemiecka sprzedaż detaliczna odnotowuje nieznaczny spadek

W miesiącu kwiecień 2016 niespodziewanie spadła sprzedaż detaliczna w Niemczech, o czym poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Dochody przemysłu zostały skorygowane i osiągnęły spadek o -0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  Nominalnie, czyli bez uwzględnienia zmian cen, sprzedaż spadła o -0,5%. Ekonomiści przewidują jednak szybkie odbicie i wzrost. W porównaniu z kwietniem 2015 roku wyniki w kwietniu 2016 roku były i tak lepsze. Na ich podstawie sprzedaż wzrosła nominalnie o +2,3% w ujęciu realnym. Jednak w kwietniu 2016 roku miesiąc miał o dwa dni handlowe więcej, niż w kwietniu ubiegłego roku, a więc przez dodatkowe dwa dni odbywała się sprzedaż. Ten fakt wpłynął także na statystyki sprzedaży. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku sprzedaż wzrosła o +1,9 w ujęciu realnym oraz o +2,0 w ujęciu nominalnym w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Powinniśmy się spodziewać, że miesiące letnie będą dobre dla sprzedaży detalicznej w Niemczech, na czym powinni skorzystać także polscy sprzedawcy oferujący swoje produkty na rynku niemieckim.

©finanzamt.pl

1.140.00 osób żyje w Niemczech od wielu lat na garnuszku państwa

W Niemczech nadal mnóstwo osób żyje na koszt państwa – mowa tu o osobach pobierających świadczenie socjalne o nazwie Hartz IV, które zasiłkobiorcy i jego rodzinie gwarantuje minimum na utrzymanie się. Około jedna czwarta wszystkich dorosłych odbiorców zasiłku Hartz IV pobiera to świadczenie już od ponad dziewięciu lat. Dane te podaje „Thüringer Allgemeine“ powołując się na odpowiedź rządu federalnego, który udzielił w Bundestagu odpowiedzi Zielonym na ich zapytanie. Zgodnie z tym w czerwcu 2015 roku było w sumie 4.400.000 zarejestrowanych odbiorców Hartz IV. Wśród nich było 1.140.000 miliona mężczyzn i kobiet, którzy już otrzymywali Hartz IV od dziewięciu lub więcej lat. Odbiorcami Hartz IV są nie tylko bezrobotni, ale także osoby które otrzymują zasiłek w uzupełnieniu do ich dochodu. Są to także ludzie, którzy dbają o członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy. Ze świadczenia tego korzysta dużo emigrantów, którzy wcale nie palą się do podjęcia pracy. Dla wielu osób zasiłek Hartz IV stał się sposobem na życie.

©finanzamt.pl

Negocjacje w układzie zbiorowym w przemyśle chemicznym w Hessen

W Landzie Hessen rozpoczęła się pierwsza tura negocjacji zbiorowych w przemyśle chemicznym. Przedstawiciele związków zawodowych chcą wynegocjować jak najwyższą podwyżkę dla pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym. Pierwsze negocjacje są prowadzone na szczeblu regionalnym (w danym Landzie), następne będą prowadzone na szczeblu ogólnokrajowym. Związek zawodowy IG BCE żąda 5 procent więcej pieniędzy i lepszej perspektywy przy zatrudnianiu przeszkolonych pracowników. Związek Pracodawców broni się i wskazuje na zastój w sytuacji gospodarczej. Tym działaniem pracodawcy chcą jak najniższej podwyżki płac. Negocjacje te są ważne także dla polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech, ponieważ od ich wyniku będzie uzależniona minimalna stawka wynagrodzenia obejmująca wszystkich pracowników sektora chemicznego w Niemczech, niezależnie od tego, czy dany pracownik należy do związków zawodowych, czy też nie.

©finanzamt.pl

Koncern BMW odnotowuje spadek sprzedaży w USA

W maju w koncernie BMW sprzedaż spadła o 8,8 procent do 33.612 sprzedanych samochodów. Dane pochodzą bezpośrednio od koncernu samochodowego z Monachium, który ogłosił te liczby. Za przyczynę spadku uznaje się mniejsze zapotrzebowania na modele limuzyn. Dodatkowo inne popularne modele SUV odnotowały spadek. Przede wszystkim liczba sprzedaży X5 zmniejszyła się znacząco. Jednak wpływ na to mógł mieć fakt, iż maj roku 2016 miał o dwa dni handlowe mniej, niż maj roku 2015. Koncern BMW spodziewa się, że wkrótce sprzedaży w USA wzrośnie. Dzięki temu koncern mógłby odrobić powstałą stratę spowodowaną spadkiem sprzedaży. Do tej pory sprzedaż BMW w ujęciu rocznym jest mniejsza o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

©finanzamt.pl

Problemy prawne koncernu Opel

Wkrótce na wokandę sądową trafi sprawa Opla. Niemieckie Stowarzyszenie Ochronny Środowiska w dalszym ciągu wywiera dużą presję na koncernie motoryzacyjnym Opel. Powodem podjęcia kroków prawnych przeciwko potentatowi jest podejrzenie o fałszywą reklamę i złe wyniki emisji badanych spalin. Pozew wobec koncernu został złożony przed Sądem Krajowym w Darmstadt, o czym w Berlinie poinformowało stowarzyszenie. Koncernowi zarzuca się, że mógł wprowadzać swoich klientów w błąd mówiąc, że emisja spalin była badana przy 30 stopniach. Obecnie koncern wykazał, że aktywne gazy przy oszczaniu spalin w temperaturze 17 stopni są aktywne w bardzo mały stopniu. Sprawa jest rozwojowa i w tej chwili trzeba ze spokojem czekać na dalszy rozwój wypadków, a przede wszystkim na orzeczenie Sądu Krajowego w Darmstadt, który zbada sprawę.

©finanzamt.pl

Intel planuje zmniejszyć ilość miejsc pracy w Niemczech

Uwaga pracownicy zatrudnieni w koncernie Intel – coraz silniej słychać głosy, że koncern będzie przechodził restrukturyzację, a to może pociągnąć za sobą zwolnienia. Takie niekorzystne dla pracowników zatrudnionych w Intel wieści przewinęły się przez całe Niemcy. Chodzi o pogłoski, że firma ma redukować zatrudnienie ze względu na kryzys w przedsiębiorstwach specjalizujących się w komputerach osobistych. Firma Intel chce ponoć wprowadzić w życie plany restrukturyzacyjne. W skład planu wchodzi zwolnienie od 300 do 350 osób z około 3.500 zatrudnianych obecnie ludzi. Informacja taka znalazła się w Wirtschaftswoche, a następnie powtórzyły są czołowe niemieckie dzienniki. Sama firma Intel odmówiła komentarza na temat tych planów. Domniemuje się, że lokalizacja w Ulm zatrudniająca 60 pracowników, może zostać całkowicie zamknięta. Wtedy ci pracownicy straciliby zatrudnienie. Przytoczone wyżej źródło podaje, że na całym świecie firma chce od 2017 roku zmniejszyć liczbę pracowników w sumie o około 12.000, co odpowiadałoby likwidacji około 11% miejsc pracowniczych. Firma postanowiła skoncentrować się w większym stopniu na procesorach dla serwerów i infrastrukturze dla Internetu. W pierwszym kwartale 2016 roku Intel odnotował mocny zysk w wysokości 2 miliardów dolarów. Tym samym sprzedaż wzrosła o siedem procent do 13,7 miliardów dolarów.

©finanzamt.pl

Ceny towarów importowych nadal spadają

Tak silna jak obecnie tendencja spadku cen towarów importowanych do Niemiec nie miała miejsca od sześciu lat. Federalny Urząd Statystyczny poinformował opinię publiczną, że ceny importu w kwietniu 2016 roku spadły o -6,6%. Daje na to wynik niższy niż w roku ubiegłym. To był największy spadek od października 2009 roku. W stosunku miesięcznym ceny importu nieznacznie spadły o -0,1%. Ważną przyczyną gwałtownego spadku cen towarów importowych są spadające ceny energii. Były one niższe niż w poprzednim miesiącu o blisko jedną trzecią (-30,8%). Ceny oleju były z kolei o 36,0% tańsze niż rok wcześniej. Produkty naftowe, takie jak benzyna, były o 33,1% tańsze. Dla Polaków mieszkających w Niemczech są to akurat dobre wieści. Dzięki niższym cenom za energię maleją nieco koszty utrzymania się w Niemczech, a dzięki niższym cenom towarów importowanych życie na obczyźnie staje się ciut tańsze.

©finanzamt.pl

 

Wzrost płac w Niemczech!

Coraz więcej pracowników jest zadowolonych z podwyżek płac. W pierwszej kolejności podwyżki wynagrodzeń objęły urzędników i pracowników służby publicznej, następnie metalowców, a teraz pracowników budowlanych. Jak informują związki zawodowe poszczególnych branż, pracownicy budowlani dostaną z mocą wsteczną od 1 maja 2016 podwyżkę płac o +2,4% (zachód) i o +2,9% (wschód). W przyszłym roku przewiduje się kolejną podwyżkę w tej branży na poziomie +2,2 % oraz +2,4%. Z podwyżki płynie bardzo wiele innych korzyści. Najważniejsze to np.: blisko 5% podwyżki w 2017 roku dla emerytów, wzrost o 3,2%  płac minimalnych do 8,80 euro na godzinę. Ponadto od 1 stycznia 2017 osoby pobierające Hartz IV otrzymują dodatkowo 5 euro na miesiąc więcej (409 euro). Polacy pracujący w Niemczech są także objęci podwyżkami. Przewidywane dodatkowe wpływy do budżetu Niemiec pochodzące z podatku dochodowego będą wynosiły 5,6 miliarda euro za rok 2016, a podwyżki płac w Niemczech są największe od 24 lat!

©finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka wzrasta w 2016 roku

Kierując się wydatkami konsumpcyjnymi konsumentów oraz sprzyjającą łagodną zimą, krajowy produkt brutto (PKB) odnotował wzrost. PKB wzrosło w pierwszym kwartale 2016 w stosunku do poprzedniego o 0,7 procenta, o czym poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,6 procenta, więc wzrost jaki odnotowała niemiecka gospodarka był zdziwieniem dla wszystkich. W ostatnim kwartale 2015 roku niemiecka gospodarka wzrosła o 0,3 procenta. Wzrost był napędzany głównie przez wydatki konsumpcyjne i rządowe wsparcie dla integracji setek tysięcy uchodźców. Sektor budowlany skorzystał z łagodnej zimy. Inwestycje przedsiębiorstw w sprzęt były także na wysokim poziomie. Wielu konsumentów ma luźne pieniądze, miedzy innymi dzięki dużo niższym cenom za energię. Płace i emerytury wzrastają, a inflacja idzie w dół. Ponadto sytuacja na rynku pracy jest historycznie niska. W kwietniu stopa bezrobocia w Niemczech spadła do najniższego poziomu od 25 lat. Według szacunków ekspertów konsumpcja państwowa i prywatna pozostanie filarem niemieckiego ożywienia gospodarczego w bieżącym roku.

©finanzamt.pl

Henkel może zaliczyć silny wzrost zysków

Grupa Henkel informuje opinię publiczną o bardzo dobrych wynikach i świetnych prognozach na przyszłość. Producent min. marki Persil od ubiegłego roku prowadzi również dystrybucję na rynku detalicznym w USA. W ostatnim czasie bardzo dobrze marka ma się także na rynku kanadyjskim.  W szczególności sprzedaż w Europie Zachodniej i Niemczech wpłynęła na tak dobry wynik sprzedażowy w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż wzrosła o +0,6 procenta do 4,5 miliarda euro. Bez wliczania niskiego kursu walut obcych takich jak ruble czy tureckie liry zbycie produktów marki Henkel wzrosło o 2,9 proc. Oszczędności, niższe koszty marketingu i niższe koszty surowców pomogły w uzyskaniu takich wysokich zysków. Operacyjnie Henkel zarobił 751 mln euro, a więc o 6,2 procent więcej niż przed rokiem. Nadwyżka wzrosła o prawie 12 procent do 525 milionów euro, a tym samym oczekiwania analityków zostały przebite. Koncern Henkel jest znany z produkcji detergentów i środków czyszczących (np. Persil, Pril) i kosmetyków (np. Schwarzkopf, Syoss). Największy podział jest natomiast w produkcji klei, które są stosowane w opakowaniach, motoryzacji i przemyśle elektronicznym. To właśnie ten segment w grupie Henkel wypadł w pierwszym kwartale 2016 najsłabiej. Wynikało to częściowo z powodu spowolnienia gospodarczego w Chinach i spadku popytu ze strony przemysłu elektronicznego, zwłaszcza w produkcji telefonów komórkowych i wyświetlaczy. Mimo, że światowa gospodarka rozwija się tylko nieznacznie i niepewność na rynkach prawdopodobnie utrzyma się, Henkel ma silne marki i wprowadza wiele innowacji. Dzięki własnym wysiłkom Henkel zamierza rozwinąć się w tym roku od 2 do 4 procent. Skorygowana marża operacyjna ma osiągnąć wzrost do 16,5 procent i  skorygowany zysk na akcję o 8 do 11 procent.

©finanzamt.pl

Ceny ropy będą spadać

Osoby pracujące w Niemczech, a posiadające samochód, powinna ucieszyć informacja o ciągłym spadku cen paliwa. Już w tej chwili po cenach na stacjach benzynowych widać, że stopniowo cena obniża się. Presja na cenę ropy pochodzi głównie od strony zmieniających się walut. Silny dolar i droższa ropa dla wielu inwestorów oznacza spadek popytu. Na szczęście kierowcy jak i przedsiębiorcy w najbliższym czasie mogą oczekiwać spadku cen ropy. To z kolei spowoduje zmniejszenie kosztów i wydatków. Co ważne, więcej pieniędzy zostanie w portfelach osób pracujących w Niemczech. Polacy zatrudnieni na terenie Niemiec ponoszą duże koszty związane z przejazdami do domów rodzinnych w Polsce. Dzięki spadkowi cen ropy koszt podróży zmaleje, a w portfelach Polaków zatrudnionych nad Renem pozostanie więcej na inne wydatki.

©finanzamt.pl

BMW spadek sprzedaży względem Mercedesa

Czołowe niemieckie koncerny samochodowe ogłosiły najnowsze wyniki sprzedaży. Monachijski koncern odnotował w kwietniu 2016 sprzedaż o 1,1 procent większą niż rok temu o tej porze. Jednak konkurent Mercedes-Benz uzyskał wzrost sprzedaży o 10,8 procent i rozszerza swoją przewagę w ujęciu rocznym. Koncern BMW w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku ma sprzedanych 629.325 samochodów marki głównej. Dla porównania Mercedes-Benz ma ich w tym samym okresie 647.550.

©finanzamt.pl

Ceny za najem mieszkań nadal idą w górę

Jak informuje zgodnie niemiecka prasa, ustawa, która weszła w życie w czerwcu 2015 roku, miała na  celu zapobieganie wygórowanym cenom wynajmu mieszkań w dużych miastach Niemiec – jednak stan faktyczny jest zgoła inny. Ustawa nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jak informuje Bild od momentu wprowadzenia ustawy w Berlinie ceny wzrosły o +4,8 %, a w Düsseldorfie ceny wzrosły o  4,1%. Również w innych miastach sprawne działanie ustawy pozostawia wiele do życzenia. Berlin chce, aby rząd federalny naprawił felernie działającą ustawę. Chodzi głównie o zapis, aby właściciel ujawniał wysokość czynszu poprzedniego lokatora bez monitowania.

©finanzamt.pl

 

Opłaty za ciężarówki w połowie 2018r. na wszystkich niemieckich autostradach

Nowa ustawa, która określa wysokość opłat za samochody ciężarowe poruszające się po wszystkich drogach federalnych na terenie całych Niemiec, ma wejść w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z projektem ustawy opłaty za ciężarówki zostaną wprowadzone na wszystkich głównych niemieckich drogach. Jak poinformował opinię publiczną rząd federalny, celem wprowadzenia opłat ma być zwiększenie i poprawa kontroli. Pozytywnym skutkiem zmian ma być również zwiększenie przychodów do budżetu, a te zgodnie ze wstępnymi danymi szacunkowymi mają osiągnąć poziom dwóch miliardów euro rocznie. Opłaty za przejazd samochodów ciężarowych na wszystkich głównych drogach dokona istotnej zmiany w systemie z podatkowym. Przede wszystkim uzyskane z opłat pieniądze będą mogły być zainwestowane w infrastrukturę drogową, która niestety nie jest już w najlepszym stanie, co widać chociażby po aktualnym stanie technicznym dróg i autostrad w zachodnich Niemczech. Warto przypomnieć w tym miejscu, że opłata za przejazd dla samochodów ciężarowych od 7,5 do 12 ton obowiązuje już od października 2015 roku. Najpóźniej do końca 2017 roku rząd federalny ma zadecydować, czy pojazdy o masie 3,5 tony oraz autobusy poruszające się na długich odległościach, także mają być objęte obowiązkiem opłat za przejazdy. Trzeba otwarcie przyznać, że dla polskich firm transportowych i spedycyjnych zmiana przepisów w Niemczech zwiększy koszty transportu dokonywanego na obszarze Niemiec.

Więcej o usługach dla firm transportowych na www.zollamt.pl

©finanzamt.pl

Adidas z niesamowitymi wynikami finansowymi

Niemiecki koncern Adidas osiąga niesamowity wrost sprzedaży. Najpopularniejsza europejska marka sprzętu sportowego spodziewa się świetnych prognoz w okresie letnim. Wszystko za sprawą rozpoczynającego się w dniu 10 czerwca 2016 roku na francuskich boiskach turnieju o Mistrzostwo Europy w Piłce Nożnej. Jak podaje koncern, tak mocny początek roku zaskoczył zarówno kierownictwo Adidasa jak i analityków finansowych. UWAGA! Nawet na giełdzie papierów wartościowych akcje spółki Adidas osiągnęły w ostatnim czasie najwyższy poziom w swojej historii. To bardzo dobry okres dla nowych planów i perspektyw niemieckiego producenta odzieży i sprzętu sportowego. Pierwszy kwartał 2016 roku był lepszy niż oczekiwano, dlatego też roczne prognozy zostały skorygowane na plus. Teraz kierownictwo koncernu Adidas spodziewa się zarobić krocie na walutowej sprzedaży, która to jak prognozują wzrośnie do około 15 procent. Wcześniejsza prognoza przewidywała wzrost na poziomie od 10 do 12 procent. Ponadto Adidas chce zmniejszyć swoje koszty prowadzenia dzialalności. W związku z tym, zysk z działalności będzie teraz wzrastał od 15 do 18 procent. Ostatnio Adidas zakładał wzrost z zysku od 10 do 12 procent. Sprzedaż w okresie od stycznia do marca 2016 roku wzrósł do 4,8 miliarda euro, co stanowi wzrost o +17 procent w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Z wyłączeniem różnic kursowych sprzedaż wzrosła aż o +22 procent. Wynik operacyjny w pierwszym kwartale wzrósł o +35 procent do kwoty 490 milionów euro. Dzięki temu marża brutto uległa dużej poprawie. Zysk z działalności kontynuowanej podniósł się o +38 procent do kwoty 350 milionów euro. Przedstawione przez konern Adidas wyniki finansowe pokazują dobitnie, że firma rozwija sprzedaż w niesamowitym tempie, a osiągnięte wyniki nie są kwestią przypadku. Trzeba wyraźnie przyznać, że na całym świecie widać duży popyt na produkty sportowe oznaczone trzema paskami. W samych tylko Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej, które odbywają się pomiędzy 10 czerwca a 10 lipca 2016 roku Adidas sponsoruje aż dziewięć zespołów narodowych. W grupie tej nie ma jednak Reprezentacji Polski. Warto podkreślić, iż dzięki bardzo pozytywnemu trendowi na rynku inwestorzy, którzy posiadają akcje Adidasa, mogą liczyć w 2016 roku na spore zyski.

©finanzamt.pl

Firma ThyssenKrupp osiąga mniejsze zyski

Grupa przemysłowa ThyssenKrupp odnotowała kolejny słaby kwartał. Zarząd oczekuje w okresie do końca września bieżącego roku kolejnego zmniejszenie zysku operacyjnego, o czym poinformował koncern na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Zarząd spodziewa się, że grupa zarobi około 1,4 miliarda euro przed opodatkowaniem. W poprzednim roku obrotowym ThyssenKrupp zarobił przed opodatkowaniem 1,7 miliarda euro, a więc w ciągu zaledwie jednego roku spadek ma wynieść około 300 milionów euro. To bardzo dużo. Analitycy przewidywali, że zyski koncernu będą w bieżącym roku obrotowym stabilne z tendencją do wzrostu. Pierwsze wyniki finansowe pokazały jednak, że mocno się mylili. Zgodnie z najnowszymi prognozami zysk przed opodatkowaniem wyniesie od 1,6 miliarda euro do 1,9 miliarda euro. Czemu wynik finansowy koncernu ThyssenKrupp uległ znacznemu pogorszeniu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Otóż głównie z powodu ciągle malejących na rynku cen stali wynik poszedł mocno w dół. Ożywienie cen, jakie niedawno nastąpiło na rynku stali przyszło zbyt późno, by nadrobić tak duże spadki z pierwszej połowy roku obrotowego. Przez cały rok zarząd oczekuje zrównoważonego bilansu końcowego, co jednak może okazać się nie możliwe do zrealizowania. Grupa stara się jednak ze szczególną dbałością o to, by końcowy bilans uzyskał wynik dodatni. Ostatni rok był w działalności gospodarczej ThyssenKrupp najsłabszy od dziewięciu lat. Jeżeli ceny stali nie wzrosną, to można się spodziewać dalszych problemów koncernu. Gdyby jednak rynek stali ustabilizował się, to oczywiście są duże szanse na powrót koncernu do lat świetności. Jednak póki co wahające się ceny stali zbyt mocno wpływają na kondycję finansową firmy.

©finanzamt.pl

Spółka lotnicza AirBerlin z wielomilionową stratą

W pierwszym kwartale 2016 roku spółka AirBerlin odnotowała stratę w wysokości aż 182 milionów euro, o czym poinformował zarząd. Mimo tak ogromnej straty spółka nadal działa. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że strata w roku 2015 za ten sam okres była większa o 13%. Obrót spółki spadł o -7% i wynosi w tej chwili 737 milionów euro. Linia lotnicza AirBerlin jest drugą co do wielkości linią lotniczą w Niemczech (prym wiedzie Lufthansa) i korzysta z niej min. wielu Polaków wylatujących z Niemiec na wczasy (popularnymi kierunkami lotów są Hiszpania i Włochy).

©finanzamt.pl

ALDI chce być konkurencyjne względem sieci LIDL

Sieć sklepów spożywczych ALDI Süd zamierza do 2019 roku otworzyć w południowych Niemczech do 200 nowych sklepów, o czym poinformował zarząd spółki. To nie koniec nowości! Wszystkie sklepy ALDI mają otrzymać zupełnie nowy i ekskluzywny design. Zmiany mają być odpowiedzią na działalność rynkową największego konkurenta firmy tj. sieci LIDL. Oba dyskonty należą do ulubionych sklepów Polaków pracujących w Niemczech. Na walce o klienta powinni skorzystać przede wszystkim klienci, gdyż zakupy przyjdzie im robić w bardzo ładnych, czystych i dobrze zorganizowanych halach.

©finanzamt.pl

Planowane zniesienie ulgi podatkowej za zatrudnianie pomocy domowych

Bardzo złe informacje płyną z Niemiec dla polskich opiekunek, sprzątaczek oraz polskich rzemieślników: ulga podatkowa dla osób zatrudniających pomoc w prywatnych gospodarstwach domowych Niemczech oraz korzystających z usług rzemieślniczych ma zostać skreślona! O planach informuje Süddeutsche Zeitung powołując się na informacje przekazane rządowi federalnemu przez Federalną Izbę Obrachunkową. Zmianie ma ulec paragraf 35 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Dzięki temu osoby angażujące do prac domowych (np. sprzątanie, naprawy, remonty) pomocników nie będą już mogły sobie więcej odliczyć od podatku kosztów takiej pomocy. Stracą na tym oczywiście Polacy, których zleceniodawcami są w Niemczech osoby prywatne. Jeżeli osoba prywatna angażująca do prac np. remontowych Polaka nie będzie mogła odliczyć sobie od podatku kosztów takiej usługi, to wtedy istnieje ryzyko, że albo nie zaangażuje go wcale, bo koszt usługi będzie zbyt wysoki, albo też zaangażuje na czarno. W obu przypadkach traci usługobiorca, a więc Polak świadczący taką usługę.

©finanzamt.pl

 

Duże zarobki na pośredniczeniu w pracy do Niemiec!

Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich pośredników pracy: siła robocza w Niemczech jest na tyle droga, że przekracza średnią europejską. Dzięki temu bardzo opłaca się polskim pośrednikom wypożyczać personel pracowniczy do pracy w Niemczech i doskonale zarabiać na tym interesie. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny godzina pracy w roku 2015 była na poziomie 32,70 euro. Jest to znacznie powyżej średniej z wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej, gdzie średnia wynosi 25,90 euro na godzinę. Różnica jest spora także w porównaniu do 19 krajów strefy euro, gdzie średnia jest na poziomie 29,60 euro. W ten sposób Niemcy są na ósmym miejscu wśród światowych liderów za Danią (42,70 euro) i Francją (35,70 euro). Tak wysokie koszty pracy generuje się głównie w przemyśle niemieckim. Ze średnią 38 euro za godzinę było 44 procent pracujących. W samej Europie Niemcy są na czwartym miejscu. Droższe czynniki pracy przemysłowej są tylko w Belgii, Danii i Szwecji. Wysokie koszty pracy mogą być rekompensowane przez wzrost produktywności. Niemcy pomimo wysokich kosztów pracy są zdecydowanie największym krajem przemysłowym w Europie. Tak wysokie koszty pracy oraz dobra koniunktura w niemieckim przemyśle sprzyjają pośrednikom pracy, którzy za odpowiednio wysoką stawkę wypożyczają na godziny personel pracowniczy.

Jak prowadzić polską agencję pracy w Niemczech? Wejdź na www.arbeitsamt.pl

finanzamt.pl

Najwięksi partnerzy handlowi Niemiec

Polska znajduje się na 8 miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec w 2015 roku w dziedzinie eksportu (52 miliardy euro). Z kolei biorąc pod uwagę największych importerów, to Polska za rok 2015 plasuje się na 6 pozycji (44 miliardy euro). Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny w 2015 roku najważniejszym partnerem handlowym Niemiec były Stany Zjednoczone Ameryki (eksport wyniósł 114 miliardów euro). Wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec w Europie prym wiedzie od wielu lat Francja. Eksport w 2015 roku do Francji wyniósł 103 miliardy euro, natomiast import 67 miliardów.

finanzamt.pl

VW wyprzedza Toyotę w pierwszym kwartale 2016 roku

Pomimo afery spalinowej koncern Volkswagen po 3 pierwszych miesiącach 2016 roku ponownie wyprzedził Toyotę. Tak dobry wynik koncern zawdzięcza głównie silnej działalności gospodarczej w Chinach. To producent samochodów z Wolfsburga był zatem w pierwszym kwartale 2016 roku największym producentem pojazdów na świecie. Trzeba przyznać, że taki stan rzeczy koncern Volkswagena zawdzięcza min. spadkowi sprzedaży w Toyocie, która miała zbyt dużo przestojów produkcyjnych. Jak podaje koncern, VW pomimo problemów w USA odnotował wzrost sprzedaży o 0,8 procenta do poziomu 2,51 mln samochodów. Jeszcze w 2015 roku największą sprzedaż samochodów na świecie miał koncern Toyoty. Japończycy w 2015 roku sprzedali 10,15 mln samochodów, co dało im czwarty rok z rzędu pierwsze miejsce na świecie. W 2015 roku na miejcu drugim uplasował się koncern Volkswagen ze sprzedażą 9,93 mln sztuk. Miejsce trzecie należało zarówno w 2015 roku jak i w pierwszym kwartale tego roku do General Motors.

©finanzamt.pl

Problemy Airbag BMW serii 7

Ze względu na możliwości awarii poduszki powietrznej koncern samochodowy BMW wzywa blisko 26 tys. właścicieli pojazdów serii 7 do zgłoszenia się w sprawie wadliwych poduszek, o czym poinformował opinię publiczną rzecznik firmy. W samych Niemczech jest zarejestrowanych około 2.600 pojazdów tej serii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych awaria dotyczy 6110 sedanów. Tak szybka reakcja koncernu pozwoli zminimalizować ryzyko wybuchu poduszek wraz z cząstkami plastiku. Duża część pojazdów jest jeszcze u dilerów, niektóre z nich już u klienta końcowego. Na pewno będzie to dużym zaskoczeniem dla użytkowników, że nowe auta będą wymagały naprawy. Problem bowiem dotyczy sedanów wyprodukowanych między lipcem a grudniem 2015 roku. Wszystkie BMW serii 7 wyprodukowane po 11 grudnia 2015 nie posiadają wadliwych poduszek powietrznych.

©finanzamt.pl

Na niemieckich stacjach benzynowych masowo kradnie się paliwo

Jak zgodnie informują niemieckie media, w Niemczech pojawiła się istna plaga kradzieży paliwa. Sprawcy podjeżdżają do dystrybutorów, tankują i odjeżdżają niepłacąc. Problem dotyczy blisko 15.000 niemieckich stacji benzynowych, gdzie kradzieże paliwa są powszechne. Sprawa nabrała ogólnokrajowego charakteru, gdyż w rozwiązanie problemu zaangażował się już nawet niemiecki rząd. Póki co apel do polskich właścicieli stacji benzynowych w Niemczech – proszę zachować ostrożność i mieć cały czas włączony monitoring, gdyż problem kradzieży paliwa cały czas narasta.

©finanzamt.pl

 

Polska firma bierze szturmem niemiecki rynek

Jak zgodnie informują największe media w Niemczech, polska firma z siedzibą we Wrocławiu ma przejąć na niemieckim rynku 144 oddziały największej na świecie sieci kawiarni. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach, że polska firma szturmem bierze rynek w Niemczech. Jak pokazują ostatnie tendencje rynkowe, polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej poczyniają sobie na wymagającym rynku w Niemczech. Przede wszystkim kupują już istniejące przedsiębiorstwa, a następnie rozwijają je. Ten model działa z powodzeniem w wielu branżach.


Chcesz uzyskać sukces w biznesie w Niemczech? Wejdź na portal: www.zollamt.pl

 

Bayern blisko wielkiego sukces finansowego

Bardzo dobre wieści finansowe napłynęły od najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego w Niemczech. Jak poinformował FC Bayern München oraz UEFA, za udział Bawarczyków w półfinałach Ligi Mistrzów od Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) niemiecki klub otrzyma gratyfikację finansową w wysokości 7 milionów euro. Dotychczasowe premie za udział w Champions League aktualnego mistrza Niemiec wzrastają do 38 milionów euro. Łączne przychody klubu w tej edycji Ligi Mistrzów wyniosły już 90 milionów euro. Zdobycie tytułu w dniu 28 maja w Mediolanie będzie dla bawarskiego klubu potwierdzeniem kolejnych 15 milionów euro dochodu. Jako przegrani otrzymaliby 10,5 miliona euro. W ubiegłym sezonie Bayern, jako półfinalista otrzymał 49.865 milionów euro premii z UEFA. W sezonie 2015/2016 rozkłady zysków znacznie wzrosły, a startowe 32 uczestników fazy grupowej wzrosło do dwunastu milionów euro.

©finanzamt.pl

Inflacja w Niemczech wyższa niż oczekiwano

Kupujecie Państwo w Niemczech produkty, usługi lub korzystacie z możliwości zakupu papierów wartościowych?  Złe informacje napływają z Niemiec dla konsumentów i oszczędzających. Wyższe niż oczekiwano dane na temat inflacji niemieckiej zwiększyły ceny niemieckich obligacji skarbowych. Rentowność obligacji dziesięcioletnich była na poziomie 0,16 procenta. Niemieckie ceny konsumpcyjne wzrosły zaskakująco silnie w marcu. Sytuacja roczna inflacji wyniosła 0,3 procent. Jednak oczekuje się, że inflacja utrzyma się w najbliższych miesiącach na tym samym poziomie, co przewidują specjaliści na podstawie danych niemieckiego Urzędu Statystycznego.

©finanzamt.pl

Pracownicy call center Telekom zapowiadają strajk

Polacy korzystający w Niemczech z operatora jakim jest Telekom, mogą mieć przejściowe kłopoty z obsługą w wybranych punktach operatora w Bawarii.  Związek zawodowy Verdi poinformował, że wezwał pracowników Telekom z całej Bawarii do rozpoczęcia strajku zbiorowego. Około 380 pracowników obsługi klienta i sprzedaży chce przez cały dzień strajkować. Są to według Verdi zwłaszcza lokalizacje Schweinfurt, Norymberga, Augsburg i Weiden. Tego samego dnia w Bonn mają się rozpocząć rozmowy zbiorowe w nowej rundzie negocjacji.  Związek zawodowy domaga się od Telekom między innymi wzrostu płac o pięć procent i wykluczenia umownego przymusowych zwolnień. Telekom w ostatnich negocjacjach oferował podniesienie płac w dwóch etapach o 2,8 procenta.

©finanzamt.pl

Zmiany opłat abonamentowych za radio i telewizję

Dobra informacja dla osób, które mają w Niemczech telewizor lub odbiornik radiowy. Opłata radiowo-telewizyjna będzie wkrótce mniejsza. Plan jest taki, by od pierwszego stycznia 2017 roku gospodarstwa płaciły o 30 centów miesięcznie mniej niż dotychczas. Według obecnego projektu opłata miesięczna będzie wtedy wynosiła 17,20 euro. Komisji określająca potrzeby finansowe nadawców poinformowała opinię publiczną, że jest za ustanowieniem nowych cen na okres czterech lat. Może się jednak okazać, że zmiany mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 nie zostaną wcale wdrożone. Wtedy nowe rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2017. Na odłożenie w czasie mogą mieć wpływ parlamentarne procedury ratyfikacji.

©finanzamt.pl

 

Planowane zmiany w kwestii wypłacania emerytur

Bardzo ważna informacja dla osób, które już otrzymują bądź w przyszłości będą otrzymywały emeryturę za pracę wykonywaną w Niemczech. Pojawiły się nowe plany zmian emerytalnych, które to docelowo mają wejść w życie z końcem 2017 roku, a obejmą także Polaków pracujących legalnie w Niemczech. Chodzi o zwiększenie wysokości wypłacanych świadczeń.  Jako zgodnie informuje niemiecka prasa powołując się na źródła rządowe, powodem konieczności wprowadzenia zmian jest coraz większa liczba pracowników kończących pracę zawodową w wieku emerytalnym z emeryturą w wysokości ok. 800 euro. To niewiele, aby starczyło emerytowi na utrzymanie się w Niemczech, gdzie jak wiemy są np. bardzo drogie mieszkania. Obecnie takim stanem rzeczy dotkniętych jest 28 % mężczyzn i 70 % kobiet będących na emeryturze. W tej sytuacji poziom emerytur spadnie z obecnego 47,6% od wynagrodzenia do poziomu 44%. Świadczenia emerytalne są w Niemczech opodatkowane. Podatek od emerytur pogarsza już w tej chwili sytuację około 3,8 miliona emerytów. Dla przykładu: emeryci musieli w roku 2011 zapłacić niemieckiemu fiskusowi średnio około 724 euro rocznie! Spekuluje się, że zostanie obniżony podatek od emerytur, a tym samym podwyższy się poziom emerytur do 56%. Niestety pociągnie to za sobą istotną zmianę – składka emerytalna wzrośnie z 18,7% aż do 26 %, co w rezultacie odczuje na własnej kieszeni każda osoba zatrudniona w Niemczech i odprowadzająca tam składki ubezpieczeniowe. Tym samym Polak pracujący legalnie w Niemczech i tam odprowadzający podatki oraz składki ubezpieczeniowe musi liczyć się z większymi obciążeniami finansowymi, ale za to jego emerytura po nabyciu do niej prawa będzie wyższa.

©finanzamt.pl

Nieznaczny wzrost cen w Niemczech

Uwaga osoby robiące w Niemczech zakupy: poziom cen w ostatnim czasie nieznacznie wzrósł. Miały na nie niego wpływ niedawno obchodzone święta wielkanocne. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3 procent w marcu w porównaniu do poprzedniego miesiąca jak podał do wiadomości Federalny Urząd Statystyczny. Tak wczesny tegoroczny termin świąt nie wywindował zbyt drastycznie cen w tym roku. Jedynie ceny imprez turystycznych znacząco wzrosły. W miesiącu lutym inflacja stała na poziomie zero, stawki były w stagnacji. W marcu koszty utrzymania były wyższe o 0,8 procenta w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Podobnie jak w ostatnich miesiącach, niskie ceny energii znacząco przyczyniły się do niskiej inflacji. Ceny za energię w marcu były o 8,9 procenta niższe niż przed rokiem, co wynika przede wszystkim z gwałtownego spadku cen ropy naftowej.

©finanzamt.pl

Rekord przejęć i fuzji w Niemczech

W ubiegłym roku w Niemczech na rynku M&A było tak wiele fuzji i przejęć przedsiębiorstw jak nigdy wcześniej. Liczba transakcji wzrosła w 2015 roku o niesamowite 57 procent!!! Statystycy z PWC doszukali się w roku 2015 ponad 2.500 transakcji dotyczących przedsiębiorstw, o czym opinię publiczną w Niemczech poinformował FAZ. Daje to o 400 więcej transakcji niż w dotychczas rekordowym pod względem fuzji i przejęć roku 2007. Jak mówią eksperci, Niemcy to najbardziej atrakcyjny kraj w Europie do dokonywania fuzji i przejęć na najbliższe lata. Przede wszystkim stabilny rynek w Niemczech powoduje, iż łatwiej niż w innych krajach można dokonać analiz gospodarczych. Co ciekawe, obecnie to zagraniczni inwestorzy są coraz bardziej aktywni na niemieckim rynku przejęć i fuzji. Ich udział wzrósł do 54 procent. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są korzystne warunki finansowania. Ponadto niemiecki krajobraz korporacyjny jest interesujący dla nabywców, ponieważ wielu światowych liderów już teraz ma swoje siedziby na terenie Niemiec. Według prognoz rok 2016 ma być równie silny pod względem ilości fuzji i przejęć jak rok 2015. Tutaj rodzi się szansa dla polskich firm działających lub zamierzających podjąć działalność na terenie Niemiec. Przejęcie niemieckiego przedsiębiorstwa jest opcją dla wielu polskich inwestorów pragnących rozwinąć swoje interesy między Odrą a Renem.

©finanzamt.pl

Sprzedaż w firmie Henkel na poziomie poniżej 20 miliardów euro

Jak pokazują prognozy koncernu Henkel, to znane przedsiębiorstwo działające w branży chemicznej z całym prawdopodobieństwem w roku 2016 nie osiągnie swojego celu rocznej sprzedaży generując roczny wynik sprzedażowy na poziomie 20 miliardów euro. W roku 2015 Henkel był bliski osiągnięcia tego celu. Rok ubiegły został zakończony z wynikiem sprzedażowym 18,1 miliarda euro. Natomiast prognozy są pewne co do osiągnięcia celu zarobkowego u producenta Henkel. Przewidziany wzrost skorygowany o zysk na akcje uprzywilejowane wynosi średnio 10 procent rocznie. To pokazuje, że prognozy dla niemieckiego koncernu chemicznego są jak najlepsze. To powinno ucieszyć Polaków pracujących w zakładach Henkel. Dla przypomnienia – koncert Henkel produkuje środki piorące, środki czystości, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki zapachowe, kleje konsumenckie, chemię budowlaną, a także specjalizuje się w technologiach i usługach przemysłowych. Polacy znają koncern Henkel głównie za sprawą bardzo popularnego proszku do prania o nazwie Persil.

©finanzamt.pl

BOSCH zmniejsza zatrudnienie

Spółka zależna Boscha – Bosch AS – w pogoni za nowymi technologiami chce ostro obciąć koszty. Ma to się odbić na pracownikach zatrudnionych w tej spółce. Jeżeli produkcja pomp hydraulicznych do pojazdów użytkowych w Bietigheim-Bissingen rzeczywiście przeniesie się do Berlina, wtedy w niemieckiej spółce straci pracę 300 osób z obecnie 480 pracujących. O takim scenariuszu informują dwie gazety ze Stuttgartu, tj. „Stuttgarter Zeitung“ oraz „Stuttgarter Nachrichten“. Rzecznika spółki sukcesywnie odmawia komentarza na temat planowanego przenoszenia miejsc pracy.  W poniedziałek 11.04.2016 nastąpiły pierwsze negocjacje z Unią (związkami zawodowymi). Kto pracuje w zakładach Boscha w Bietigheim-Bissingen powinien mieć się na baczności, gdyż może zostać objęty redukcją etatów. Z drugiej zaś strony Polacy czasowo zatrudnieni w Niemczech mogą skorzystać na przeprowadzce do Berlina, gdyż w przypadku podjęcia zatrudnienia w nowej fabryce, będą mieli o wiele bliżej do domu w Polsce.

©finanzamt.pl

Apteczno-Kosmetyczny gigant Rossmann rośnie w siłę

Sieć sklepów Rossmann powiększa swoją siłę za granicą dwa razy szybciej niż w Niemczech. Podczas gdy wzrost sprzedaży odnotował trzeci rok z rzędu mniejszą dynamikę na rynku krajowym, to poza granicami Niemiec obrót znów ostro poszedł w górę. Sprzedaż zagraniczna wzrosła w 2015 roku o 14 procent, prawie dwa razy szybciej niż dochody w Niemczech. Jak podała sieć, obroty Rossmanna w Niemczech to ponad dwa miliardy euro, co stanowi prawie jedną czwartą całkowitych obrotów z 7,9 miliarda euro, jakie osiągają sklepy za granicą. Polska to kraj, w którym Rossmann osiąga poza granicami Niemiec największy obrót. Na terenie Polski znajduje się 1.264 sklepy samoobsługowe. Drogerie Rossmann są także w Czechach, na Węgrzech, w Albanii oraz w Turcji.

©finanzamt.pl

Niemiecka produkcja odnotowała mniejszy spadek

Manufacturing produkcji spadł w Niemczech w lutym z powodu słabego popytu na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Na tak mały spadek miała wpływ łagodna pogoda, zwłaszcza w sektorze budownictwa. Ogólnie rzecz ujmując produkcja przemysłowa w lutym spadła o 0,5 procenta w porównaniu do stycznia, co ogłosił Federalny Urząd Statystyczny. Eksperci prognozowali aż 1,8 procentowy spadek. Jednakże w porównaniu do roku ubiegłego poziom produkcji wzrósł w luty o 1,3 procenta. W przemyśle produkcja dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych spadła o jeden procent. Natomiast produkcja dóbr pośrednich podniosła się lekko. Produkcja energii zmniejszyła swój poziom, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła.

©finanzamt.pl

Nokia likwiduje tysiące miejsc pracy

Koncern Nokia wprowadza ogromny program oszczędnościowy, w którym głównym punktem jest zlikwidowanie wielu tysięcy miejsc pracy w okresie przejściowym. Sytuacja jest konsekwencją przejęcia konkurencyjnej marki Alcatel-Lucent. W Niemczech do końca 2018 roku ma być zlikwidowanych w sumie 1.400 miejsc pracy, w Finlandii zaś 1.300, co ogłosili przedstawiciele koncernu Nokia. Koszty jakie mają być zmniejszone do 2018 roku to aż 900 milionów euro. Około 1.250 miejsc pracy powinno być usuniętych do końca 2017 roku. To właśnie te oszczędności mają mieć wpływ na badania i rozwój w firmie Nokia. Jak mówią jej przedstawiciele, firma musi się skupić na przyszłych technologiach.

©finanzamt.pl

 

Strona 7 z 23

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.