Z OSTATNIEJ CHWILI

Polacy emigrujący do Niemiec nie chcą wracać do Polski

Polacy decydujący się na wyjazd na stałe do stolicy Niemiec są zazwyczaj młodzi, wykształceni i nie wykazują zamiaru wracać do macierzystego kraju w przeciwieństwie do przedstawicieli innych nacji. Dane pochodzą z raportu Instytutu Minor dla berlińskiego ministerstwa pracy i integracji (Ministerium für Arbeit und Integration). Z przeprowadzonych badań wynika, iż prawie 47% Polaków zadeklarowało, że przyjechali do Berlina na stałe, kolejne 40% Polaków nie potrafiło zdefiniować, jak długo chcą zostać w Niemczech. Następne 6% chce mieszkać w Berlinie ponad pięć lat, kolejne 6% określa pobyt w Niemczech przez okres od 2 do 5 lat. Znacznie niewielki odsetek naszych rodaków deklaruje krótszy pobyt. Najliczniejszą grupę wiekową wymienia się wśród imigrantów z Polski, bo aż 66,4%  młodych ludzi będących w wieku od 18 do 35 lat. Następne 23,3% mieści się w przedziale 36-45 lat, a jedynie 8,2% w grupie wiekowej 46-55 lat. Z raportu końcowego można dostrzec również pewną zależność. Otóż do Berlina emigruje zdecydowanie więcej kobiet (69,3%) w porównaniu do mężczyzn (30,7%). Niemal połowa przebadanych Polaków (47,6% ) osiedlających się w Berlinie posiada wykształcenie wyższe. Doszukując się przyczyn wyjazdu z kraju, Polacy najczęściej padają takie powody jak: poszukiwania zatrudnienia na lepszych warunkach oraz zapewnienie godziwej przyszłości dzieciom, zaznaczając jednocześnie chęć i wolę nauki języka.
©finanzamt.pl

Co czwarty Niemiec wieczorami nadrabia zaległości z pracy w domu

Nie tylko Polacy bywają bardzo pracowici. Najnowsze badania pokazują, że także spora liczba Niemców okazuje się bardzo pracowita, ponieważ wychodząc z pracy nie kończą od razu z życiem zawodowym. Opierając się na statystykach od 1992 około 15% Niemców nadrabiało zaległości z pracy po godzinie 18:00. Nowe badania w tym zakresie wskazują znaczny wzrost, bo aż 26% badanych przyznaje się do pracy w godzinach wieczornych w domu. Analizując badania wnioskuje się, iż nie tylko praca w godzinach wieczornch znacznie wzrosła, ale także praca w weekendy oraz w nocy. Wzrost pracy w czasie wolnym zauważa się coraz częściej w branży pielęgniarstwa, m.in. w szpitalach oraz u osób wykonujących zawód stóża nocnego. Dane pochodzą z aktualnego raportu na temat jakości pracy przeprowadzonego przez Federalny Urząd Statystyczy. Szczególnie często do pracy w biurze po godzinach przyznaje się około 37% osób mających samozatrudnienie. Pozostali pracownicy przyjęci na umowę o pracę pracują w godzinach wieczornych w domowym zaciszu (około 24%). W porównaniu do roku 1992 praca wieczorem po ustalonych godzinach pracy ogromnie wzrosła. Tendencja wzrostowa będzie się w najbliższym czasie utrzymywać, a wraz z upływem lat ponownie wzbierać. W latach 90-tych do nadrabiania zaległości z pracy wieczorami w domu przyznawało się około 13% zatrudnionych. Aktualnie pracujących do późnych godzin wieczornych oraz w dni wolne od pracy szacuje się prawie dwa razy tyle pracowników w różnych branżach zawodowych. Do pracy w dni świateczne przyznaje się około 14% pracowników. Według statystyki prawdopodobnie do tego stanu przyczyniła się liberalizacja w projekcie ustawy o godzinach otwarcia sklepów w weekendy, święta oraz dni wolne od pracy. W tym zakresie jednak Polska wyprzedza zdecydowanie pracowitych Niemców.
©finanzamt.pl

Niemcy deklarują chęć utrzymania stosunków partnerskich z Polską

Dobre stosunki polsko-niemieckie są bardzo ważne dla pracujących w Niemczech Polaków i ich rodzin, a także dla polskich przedsiębiorstw handlujących z niemieckimi przedsiębiorstwami. Zdaniem niemieckiego rzecznika rządu Steffena Seibert zmiana rządzących w Polsce spowoduje nową reorganizację państwa polskiego. W swych słowach wyraża również gotowość Berlina do kontynuowania bliskich, przyjaznych i partnerskich kontaktów z nowym polskim rządem, tak jak miało to miejsce z rządem Ewy Kopacz. Słusznie zauważa również fakt, iż Niemcy i Polska stały się bliskimi sobie partnerami nie tylko w aspekcie współpracy politycznej, ale przede wszystkim w sferze kontaktów międzyludzkich, które stały się wraz z upływem czasu bardzo intensywne. Podkreślił również, iż dowodem na to jest chociażby fakt dużej liczby Polaków mieszkających i pracujących na stałe w Niemczech. Niemiecki rzecznik rządu jest przekonany, iż  Polacy przebywający w Niemczech najwidoczniej dobrze się tutaj czują oraz integrują się w życie społeczne i polityczne Niemiec.
©finanzamt.pl

Kondycja gospodarcza Polski i Niemiec

Już tylko 10 miejsc dzieli Polskę od Niemiec w międzynarodowym rankingu gospodarczym. To naprawdę bardzo niewiele. W najnowszym rankingu opublikowanym przez Doing Business polski rynek pracy zajął 25 miejsce. Polscy przedsiębiorcy są coraz lepiej oceniani w zakresie otwartości, jakości i współdziałania na rynku pracy, doceniania jest również m.in.: sprawność administracyjna, polityka zarządzania i kierowania mniejszych i większych firm, łatwości dochodzenia należności. Niemcy, które w tym roku zajęły 15 miejsce, są tylko 10 miejsc przed Polską, co wydaje się wynikiem zaskakującym, sczególnie zważywszy na fakt, że bardzo duża liczba polskich pracowników jest zatrudniona zarówno na stałe, jak i czasowo, w niemieckich przedsiębiorstwach. ©finanzamt.pl

 

Polski PKN Orlen przejmie kolejnych 13 stacji benzynowych w Niemczech!

Orlen Deutschland GmbH - spółka zależna PKN Orlen - podpisała właśnie umowę z operatorem sieci stacji paliw, a dokładnie z firmą Germania Petrol, w której zarządza się przejęcie 13 obiektów marki SUN zlokalizowanych w Berlinie. Dzięki transakcji liczba stacji zarządzanych przez Orlen Deutschland wzrośnie do ponad 570. Zdaniem zarządu PKN Orlen przejmowane obiekty w Berlinie działają w segmencie ekonomicznym i mają wysoki potencjał sprzedażowo – dochodowy. Stacja paliw Orlen prowadzi działalność na rynku niemieckim za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Deutschland. Obecność polskiego Koncernu na niemieckim rynku zapoczątkowała transakcja, w wyniku której w 2003 roku płocka spółka nabyła od firmy BP 494 stacje. Po zakończeniu współpracy z firmą Germania Petrol, Orlen Deutschland będzie zarządzał siecią sprzedaży detalicznej liczącą ponad 570 stacji paliw (głównie pod znaną marką STAR, która obecnie jest największą siecią stacji paliw działających w segmencie ekonomicznym i finansowym w Niemczech). Grupa PKN Orlen zarządza 6 rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. PKN Orlen prowadzi również działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skumulowane dochody koncernu liczono w 2014 roku na obrót blisko 106,83 mld zł. Zarząd Spółki zależnej PKN Orlen liczy na zwiększenie dochodów oraz przejęcie kolejnych stacji benzynowych w Niemczech i w niedalekiej przyszłości także w innych krajach europejskich. Już teraz PKN Orlen jest największą firmą w środkowo-wschodniej Europie.
©finanzamt.pl

Barmer GEK chce wykupić niemiecką ubezpieczalnię BKK

Trwają rozmowy zarządów ustawowych ubezpieczalni zdrowotnych Barmer GEK i BKK w sprawie podjęcia decyzji co do fuzji obu firm. Barmer GEK jako druga co do wielkości ubezpieczalnia w Niemczech, która ubezpiecza ok. 8,6 mln osób, chce przejąć nieco mniejszy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych BKK, mający z kolei ok. 1,2 mln klientów. Opierając się na danych z popularnej niemieckiej gazety ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung", data fuzji wyznaczona jest w terminie do 1 stycznia 2017 roku. Rzecznik prasowy Barmer GEK potwierdził ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung " o przeprowadzanych w międzyczasie rozmowach z Deutsche BKK w sprawie możliwych formach współpracy oraz zarządzania. W kręgach innych ubezpieczalni niemieckich coraz częściej mówi się o pogorszonej sytuacji finansowej BKK. Właśnie kiepska sytuacja ekonomiczna ma być glównym powodem planowanego połączenia się z Barmer GEK. Największą ubezpieczalnią niemiecką pozostaje póki co Techniker Krankenkasse, który ubezpiecza blisko 9,4 mln osób.
©finanzamt.pl

Plan Angeli Merkel na problemy związane z uchodźcami w Niemczech

Zdaniem Kanclerz Niemiec to integracja powinna być kluczem do sukcesu zawodowego uchodźców. Zapewnia również, iż imigranci z Bliskiego Wschodu, którzy bez wątpienia mają prawo do azylu w Niemczech, ze względu na wojnę w ich macierzystych krajach, otrzymają szeroką ofertę integracyjną.  Oferta ma zawierać min. pakiet kursów językowych (przede wszystkim nauka ok. 600 godzin j. niemieckiego oraz w znacznie mniejszym stopniu j. angielskiego) będący kluczem do sukcesu na niemieckim rynku pracy. Angela Merkel pozostaje również przy decyzji, iż imigranci, którzy nie mają szans otrzymania statusu azylanta oraz pozwolenia na pozostanie w Niemczech, będą musieli wyjechać z kraju, a do nich zaliczają się przede wszystkim obywatele z Kosowa, Albanii oraz Czarnogóry. Merkel wraz z szefem Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców są zdania, iż proponowane kursy językowe i zawodowe będą przystosowane specjalnie do indywidualnych potrzeb uchodźców, co ma ułatwić integrację imigrantów w Niemczech. Zdaniem obu polityków znaczna część imigrantów ma duże szanse oraz predyspozycje na sukces zaistnienia na niemieckim rynku pracy. Opierając się na danych statystycznych w tym roku do Niemiec ma trafić ponad 800 tys. imigrantów. Według niemieckich mediów w rzeczywistości ich liczba może sięgnąć ponad 1,5 mln. Uchodźcy będą mieli duży wpływ na sytuację Polaków pracujących w Niemczech. Więcej o tym problemie przeczytacie Państwo w rubryce Aktualności. 
©finanzamt.pl

Niemieckie media o wyborach parlamentarnych w Polsce

Niemieckie media głośno komentowały wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Zdaniem niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF o wyniku wyborów przeprowadzonych 25.10.2015 zadecydowały problemy socjalne Polaków. Jak zauważa ZDF, zwycięstwo PiS w dużym stopniu przyczyni się do odmowy przyjęcia uchodźców napływających do Europy. W swej kampanii wyborczej PiS deklarował konsekwentnie przeciwko napływowi uchodźców oraz udało się im zgromadzić wokół siebie przeciwników przyjmowania imigrantów, do których należą: Węgry i Słowacja. Zdaniem dziennikarzy z Niemiec polska gospodarka urosła w czasach poprzedniego rządu prawie o 40%, a zarobki jedynie o połowę. Ten właśnie aspekt zadecydował prawdopodobnie o utracie władzy przez rząd PO. Jak słusznie zauważa ZDF, nie jest jeszcze do końca jasne jak długo Beata Szydło utrzyma się przy władzy z uwagi na dobre posunięcie w czasie kampanii wyborczej PiS, w której Jarosław Kaczyński usunął się w cień, a wysunął na pierwszy plan Beatę Szydło. Zdaniem dziennikarzy z popularnych niemieckich gazet ,,Bildˮ oraz ,,Süddeutsche Zeitungˮ wynik wyborów w Polsce uznali za prawdziwe trzęsienie ziemi. Można zgodnie uznać, iż z powierzchni został dosłownie zmieciony odnoszący sukcesy rząd centroprawicowy. Niemiecki ,,Bildˮ na wiadomość o wynikach wyborów napisał o zwycięstwie ,,podżegacza uchodźcówˮ mając na myśli prezesa partii PiS: Jarosława Kaczyńskiego za ostatnie jego wypowiedzi dotyczące przejęcia imigrantów przez państwo polskie. Polskę czekają kolejne wyzwania, min. przebudowa i reorganizacja państwa w aspekcie politycznym. Niemieckie media piszą również o dążeniu Jarosława Kaczyńskiego do stworzenia paternalistyczno-nacjonalistycznego państwa współpracującego z radykalno-tradycyjną częścią potężnego w Polsce Kościoła katolickiego. Posiadając większość głosów oraz własnego prezydenta, PiS dysponuje wszelkimi predyspozycjami, by objąć absolutną władzę w Polsce bez konieczności wejścia w koalicję z inną partią polityczną. Jak widać Niemcy są bardzo ostrożni co do wyniku wyborów w Polsce i oczekują na dalszy bieg wydarzeń, a także na stanowisko nowego rządu wobec problemów w obrębie Unii Europejskiej, ale także w polityce zagranicznej wobec Niemiec.
©finanzamt.pl

 

Zmiany w polityce zarządzania Deutsche Bank

Od pewnego czasu krążą wiadomości w niemieckiej prasie i mediach o rzekomo słabych wynikach dochodów Deutsche Bank. Popularnej niemieckiej gazecie ,,Bild,, udało się ustalić, iż klienci owego banku masowo zrywają umowy, lokaty, prowadzenie rachunku bankowego oraz wszelkie inne zobowiązania z bankiem i uciekają bezpośrednio do konkurencji. Zarząd Deutsche Banku zdecydował o wprowadzeniu radykalnych zmian oraz postawił na nową strukturę zarządzania usługami. Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem poinformował, iż bank zostanie w swej polityce zarządzania kompletnie przebudowany. Nie wyklucza się również zwolnień na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz cięć w zasobach budżetu banku. Rada Nadzorcza postanowiła, iż ​​zmieni podejście w kwestii do zmniejszenia złożoności w zarządzaniu bankiem, a tym samym poprawi efektywność w zaspokojeniu potrzeb klientów i wymogów organów regulacyjnych.
©finanzamt.pl

Wzrost produktu krajowego brutto

Zarówno w tym jak i w przyszłym roku, eksperci przewidują niewielki wzrost produktu krajowego brutto. Holger Sandte, Europejski główny ekonomista Banku Nordea oczekuje, że w Niemczech produkcja gospodarcza wzrośnie w 2015/2016 o około ćwierć procent. Szacuje się też, że koszty mieszkań i opieki wyniosą około 12.000 euro na osobę rocznie. W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest wzrost produktu krajowego brutto o około 1,7% ze względu na silny wzrost imigracji. Tym samym oznaczałoby to wzrost o około 50 mld Euro, w porównaniu do scenariusza bez dodatkowej imigracji.

©finanzamt.pl

Zaostrzenie prawa do azylu w Niemczech

Bundestag zadecydował o znowelizowaniu prawa do azylu. Zmiana ta ma na celu zniechęcić imigrantów ekonomicznych z Bałkanów do przyjazdu do Niemiec, których coraz więcej przybywa w nielegalny sposób. Równocześnie parlament zatwierdził pakiet ustaw i nowelizacji zapewniających uchodźcom z terenów ogarniętych wojnami i konfliktami lepsze warunki pobytu i integracji. Z danych statystycznych wynika, iż w pierwszej połowie roku wnioski osób pochodzących z krajów Bałkanów Zachodnich stanowiły ok. 40% wszystkich ubiegających się o przyznanie statusu azylanta lub uchodźcy. Zatwierdzono również, iż uchodźcy oczekujący na rozpatrzenie wniosku (obecnie trwa to ok. pół roku) nie będą otrzymywać świadczeń w gotówce, lecz jedynie świadczenia rzeczowe. Imigranci, którzy otrzymali decyzję odmowną, utracą szybciej niż dotychczas prawo do pobierania jakichkolwiek świadczeń. Bundestag zatwierdził nową ustawę budżetową. Z tegorocznej nadwyżki budżetowej na wparcie polityki imigracyjnej utworzono rezerwę w wysokości ok. 5 mld euro. Pomoc dla niemieckich landów, które póki co ponoszą główne ciężary pobytu uchodźców, zostanie podwojona w tym roku z jednego do dwóch miliardów euro. Pieniądze mają być w dużej mierze przeznaczone na problem integracji uchodźców. Za główny cel stawia się przede wszystkim utworzenie jak największej liczby miejsc pracy oraz umożliwienie nauki języka niemieckiego. 
©finanzamt.pl

Różnice w kosztach prądu w Niemczech

Z najnowszych informacji płynących z Berlina wynika, iż w szacunkowych obliczeniach zużycia energii elektrycznej przez indywidualnych konsultantów firm energetycznych dla prywatnych gospodarstw domowych doszukano się sporych nieprawidłowości. Dochodzenie stowarzyszenia właścicieli domów ,,Haus & Grundˮ ujawniło, iż szacunkowe wyliczone koszty zużycia prądu dla tego samego obiektu różnią się w niektórych przypadkach nawet o 40%! Oznacza to, że konsultanci firm energetycznych źle szacują zużycie energii, wręcz zawyżają rachunki do uregulowania względem dostawcy prądu. Dla najemców i właścicieli domów oznacza to tylko jedno: są źle poinformowani w kwestii prawdziwej wartości zużycia energii nieruchomości, a tym samym także ponoszą coraz większe koszty. Wielu konsumentów czuje się przez to oszukanych i będą swoich praw domagać się przed sądem. Oszustwo najszybciej można wykryć na przykładzie nowych lokatorów prywatnych posesji, którzy muszą zapłacić więcej niż zakładały to wyliczenia w umowie o czynsz przed wprowadzeniem się do nowej nieruchomości.
©finanzamt.pl

Zamożność Niemca względem Polaka

Mieszkańcy Niemiec są bogatsi od mieszkańców Polski. Powołując się na dane z Europejskiej Komisji Gospodarczej dotyczące wynagrodzenia w Niemczech a w Polsce, analiza wykazuje, iż Niemiec zarabia ponad trzykrotnie więcej niż Polak. Do niedawna proporcje te wynosiły jeszcze więcej, gdyż przeciętnie Niemiec zarabiał czterokrotnie więcej niż Polak. Jeszcze większe różnice można doszukać się w rankingu najbogatszych osób miesięcznika ,,Forbes". W rankingu tym znalazło się aż 103 Niemców i jedynie 5 Polaków. Porównując wartości majątków, najbogatszy Niemiec dysponuje prawie pięciokrotnie wyższym majątkiem niż najbardziej majętny Polak. Majątki dziesięciu najbogatszych Polaków wylicza się w sumach od 514 mln euro do 3,6 mld euro. Nie jest to zaskoczeniem, iż na pierwszym miejscu w polskim rankingu znalazłby się nieżyjący biznesmen i przedsiębiorca: Jan Kulczyk. Biorąc pod uwagę listę najbogatszych Niemców, na pierwszej pozycji bez wątpienia uplasował się człowiek interesów będący aktualnie na 21 pozycji w rankingu najbogatszych na świecie, Georg Schäffler z majątkiem ponad 20 mld euro.
©finanzamt.pl

 

Równa płaca za równą pracę!

Komisja Europejska pracuje cały czas nad wprowadzeniem regulacji dotyczących zrównania wynagrodzeń za tą samą pracę na terenie całej Unii Europejskiej, co będzie bardzo korzystną opcją dla naszych rodaków. Będzie to miało szczególne znaczenie dla pracowników oddelegowanych do pracy na czas określony do pracy w innym kraju unijnym. Warto wiedzieć, że już w tej chwili obowiązują przepisy gwarantujące polskim pracownikom płacę minimalną obowiązującą w kraju oddelegowania. Pracodawcy delegując swoich pracowników do Niemiec winni zapewnić im odpowiednie warunki, by ci mogli pracować w wyznacznym miejscu, czyli zapewnić dojazd, nocleg, tłumaczenie dokumentów, a przede wszystkim zapewnić płacę minimalną obowiazującą pracowników w Niemczech. Przepisy o stawkach minimalnych są jednak nagminnie łamane przez pracodawców, jak również te o zapewnieniu im odpowiednich i komfortowych warunków pracy. Polska jako jeden z czołowych państw pod względem delegowania pracowników będzie musiała się zmierzyć z dużym problemem. Zasada „równa płaca za równą prace” może dla dużej liczby polskich przedsiębiorców oznaczać mniejsze zyski płynące z świadczenia usług na terenie Niemiec. Na pewno jednak nie będzie oznaczała końca delegowania.

©finanzamt.pl

70% kobiet pobiera rentę poniżej poziomu Hartz IV

Kobiety otrzymują średnio 566 Euro renty na zachodzie Niemiec, czyli o połowę mniej niż mężczyźni (1020 Euro). We wschodnich Niemczech otrzymują one 824 Euro, czyli 75% emerytury mężczyzn (1111 Euro). Około 70% rencistek (6,9 mln) otrzymuje mniej niż 800 Euro, a tym samym spada poniżej płatności Hartz IV dla osób samotnych. Około 312 tysięcy seniorów pobiera zasiłek Hartz IV, ponieważ ich własna emerytura nie wystarcza na życie. 4,8 mln kobiet otrzymuje rentę wdowią. Dla większości jest to główne źródło dochodu po śmierci partnera. Renta ma wynosić 584 Euro, a na wschodzie 628 Euro.

©finanzamt.pl

Presja konkurencyjna w branży lotniczej

Uwaga pasażerowie podruzujący samolotami do Niemiec. Presja konkurencyjna zmusza największą linią lotniczą w Europie Lufthansa do podjęcia działań. W celu utrzymania konkurencyjności wobec takich linii lotniczych jak Emirates i Etihad, Lufthansa chce zaoferować nową klasę Premium Economy. Oferta powinna wejść w życie w dniu 25 października 205 roku. W związku z tym grupa spodziewa się większej sprzedaży. Szczegóły nie zostały jednak do tej pory ujawnione. Miejsce w Premium Economy kosztować będzie średnio 600 Euro więcej niż w najtańszej klasie. Pasażerowie otrzymają w zamian m.in. szersze siedzenia i więcej miejsca na nogi.

©finanzamt.pl

Pewne miejsca pracy w fabrykach VW

Bardzo dobre wieści dla Polaków zatrudnionych w koncernie VW napłynęły z Wolfsburga. Szef rady zakładowej Volkswagena poinformował opinię publiczną, że póki co miejsca pracy w koncernie nie są zagrożone. Skandal z manipulowaniem pomiarem emisji spalin w silnikach dieslowskich będzie kosztował Volkswagena miliardy euro, ale na razie nie przewiduje się konsekwencji dla miejsc pracy - powiedział przewodniczący rady zakładowej koncernu Bernd Osterloh. Nie wiadomo natomiast jakie konsekwencje prawne i finansowe czekają na koncern VW, dlatego w przyszłości sytuacja może ulec zmianie. Wszystko zależy od wielkości skandalu i jego późniejszych konsekwencji typu kary, odszkodowania.

©finanzamt.pl

Rosną koszty skandalu dotyczącego manipulowania pomiarem emisji spalin w VW

Koszty związane ze skandalem manipulowania pomiarami emisji spalin w silnikach diesla mogą sięgać nawet dziesiątków miliardów dolarów. Skandal wpłynie niestety na utratę statusu najlepszego producenta aut na świecie. Aż 18 mld USD może wynieść kara, która nałożona została przez amerykańską federalną Agencję Ochrony Środowiska (EPA).  Jeśli Volkswagen manipulował pomiarem spalin również w innych krajach, gdzie sprzedano samochody ze złym oprogramowaniem, tam też może oczekiwać naliczenia kar. Także klienci indywidulani, którzy zostali oszukani przez VW, mają prawo do złożenia pozwu sądowego w/s odszkodowania. Takie sytuacje mają już miejsce w USA i Europie. Odszkodowania wobec osób prywatnych mogą wynieść kolejne miliardy dolarów.

©finanzamt.pl

 

Deutsche Post zwiększa ceny przesyłek

Z najnowszych informacji wynika, iż opłata pocztowa dla standardowego listu powinna wraz z nadejściem nowego roku wzrosnąć z obecnych 62 centów do 70 centów. Wzrost cen wynosi +13 %! Tylko w tym roku opłata pocztowa wzrosła o 2 centy, czyli z 60 centów dla standardowego listu do 62 centów. Nowy znaczek pocztowy o wartości 70 centów nosi nazwę "Schokoladenblume/czekoladowy kwiat" i został już wydrukowany w milionowym nakładzie.
©finanzamt.pl

Nowy szef Volkswagen w Niemczech

Popularna marka samochodowa (lubiana także wśród Polaków) będzie miała nowego szefa. Z ostatnich informacji wynika, iż rządy popularnej marki samochodowej VW obejmie znany szef Porsche Mathias Müller. Niedawno wypłynęła skandaliczna afera wokół manipulowania pomiarami szkodliwych substancji w spalinach. Skandal dotyczy głównie zmanipulowania pomiarem spalin z silników diesla, co przedłoży się na poniesienie dla producenta VW ogromnej kary. Prezes VW Martin Winterkorn wraz z dniem 23.09.2015 podał się do dymisji. Jego następca opowiedział się za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych zasad w przestrzeganiu standardów w całym przemyśle. Mathias Müller jest zdania, iż dołoży wszelkich starań, by Volkswagen stał się jeszcze silniejszym i bardziej dochodowym koncernem, niż był dotąd.
©finanzamt.pl

Dochodowy biznes na uchodźcach w Niemczech

Z najnowszych informacji popularnej gazety niemieckiej ,,Der Spiegel,, wynika, iż u naszych zachodnich sąsiadów dosłownie kwitnie biznes na dotkniętych trudną sytuacją życiową uchodźcach. Kokosy zbijają firmy transportowe, firmy wypożyczające namioty, hotele, punkty noclegowe oraz producenci prznośnych toalet. Jak zauważa gazeta, szefowie firm celowo zawyżają ceny swych usług i wykorzystują trudną sytuacje w Niemczech, gdzie od miesięcy słyszy się o kryzysie migracyjnym i związanymi z nim następstwach.
©finanzamt.pl

Poparcie Angeli Merkel gwałtownie spada

Wyniki aktualnych sondaży odbiegają w znaczącym stopniu od danych z przed roku. Coraz częściej w niemieckich mediach pojawiają się wzmianki dotyczące spadku poparcia dla polityki prowadzonej przez Kanclerz Niemiec. Prowadzona przez Merkel liberalna polityka wobec uchodźców, w tym również czasowe otwarcie niemieckiej granicy dla imigrantów z Syrii, przyczyniło się do wyraźnego spadku poparcia i aprobaty wśród obywateli Niemiec. Poparcie dla Merkel spadło w porównaniu do czerwca aż o pięć punktów procentowych, dając tym samym wynik: 63 %. Kanclerz Niemiec znalazła się zaledwie na czwartym miejscu, tzn. zaraz za następującymi politykami: ministrem spraw zagranicznych Frankiem-Walterem Steinmeierem (67%), ministrem finansów Wolfgangiem Schaeuble (65%) oraz prezydentem Joachimem Gauckiem (64 %). Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech powinni jednak pamiętać, że aktualna szefowa niemieckiego rządu gwarantowała do tej pory stabilną sytuację gospodarczą, a co za tym idzie pewne stanowiska pracy. 
©finanzamt.pl

 

Kobiety dostaną 57% mniej renty niż mężczyźni

Składki rencistek są średnio na poziomie 43%.  Tak więc, różnica w porównaniu do mężczyzn wynosi 57%.  Ta różnica na Zachodzie Niemiecz z 61% jest większa niż na Wschodzie (35%). Powód: Na Wschodzie dużo więcej kobiet pracuje dłużej niż na Zachodzie. Jednak luka emerytalna między mężczyznami i kobietami zmniejszyła się nieco. W 1995 roku różnica ta była jeszcze na poziomie 69%.  Eksperci twierdzą jednak, że proce wyrównania jest jednak zbyt wolny. Jeśli nadal utrzyma się dotychczasowe tempo, wtedy luka emerytalna zamknie się do roku 2087.

©finanzamt.pl

Miliony najemców może liczyć na zwroty

Dobra wiadomość dla najemców: miliony najemców może liczyć na zwroty z  rachunków za ogrzewanie za rok 2015. Zwrot może być mniej więcej taki sam jak w 2014 roku. Najważniejszym powodem jest łagodna zima. W 2014 roku zmniejszyły się koszty gazu i centralnego ogrzewania o 10 do 15%. Przy użyciu oleju opałowego różnica wynosi od 15 do 20%  wobec roku poprzedniego. Cena ropy w ciągu roku zmniejszyła się o połowę. Spadek cen energii nie jest dobry tylko dla konsumentów, ale również dla gospodarki. Bundesbank oczekuje zatem, że niemiecka gospodarka jest w trakcie stabilnego wzrostu.

©finanzamt.pl

Dramatyczny spadek akcji VW

Skandal dotyczący zmanipulowanych testów spalin w Stanach Zjednoczonych spowodował dramatyczny spadek akcji Volkswagena. Pozycja producenta samochodów spadła o 17,2 %. To największy spadek kursu w ciągu sześciu lat. Z 134,50 Euro VW był tak tani, jak ostatnio we wrześniu 2012 r. Czasami odnotowuje się cenę akcji nawet z 22,20 % na minusie w wysokości 126,35 Euro. Sprawa wywołała także spore echo wśród ekspertów i w prasie. Do dymisji podał się prezes Martin Winterkorn. Z powodu skandalu VW wstrzymał sprzedaż samochodów z silnikiem Diesla (silnik czterocylindrowy) do USA. Dotknięte są najnowsze modele marki VW i Audi.

©finanzamt.pl

Brak dotacji na E-samochody

Istnieje 32 elektrycznych modeli samochodów niemieckich producentów. Niestety, mało kto chce kupować samochody elektryczne. Kierowcy są co do tych aut bardzo nieufni. Wątpliwości budzą min. takie kwestie jak długo wytrzyma bateria, czy też gdzie doładować baterię na wyczerpaniu? Pod względem ekologicznym, samochód elektryczny nie wygrywa. Dzięki energii, która jest zużywana do budowy baterii, samochód na benzynę przejechałby 50.000 km. Rząd federalny chce, by do roku 2020 co najmniej milion elektrycznych samochodów poruszało się po drogach. Czy jest to możliwe? Do tych życzeń trzeba podejść sceptycznie. Jak dotąd jest tylko 25 000 kierowców poruszających się tego rodzaju pojazdami. Nadal brakuje 975 000 samochodów napędzanych na prąd, by osiągnąć rządowy cel.

©finanzamt.pl

SPD chce egzaminów na prawo jazdy w języku arabskim

Z powodu dużej liczby uchodźców z krajów arabskich, egzamin na prawo jazdy w Niemczech będzie mógł być pisany w języku arabskim. Minister transportu twierdzi, że wraz z szybką zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, Niemcy pokazałyby otwartość na ludzi, którzy przekraczają obecnie granice kraju. Cudzoziemcy z krajów spoza UE będą musieli podjąć po 6 miesiącach pobytu w Niemczech egzamin na prawo jazdy (2500 pytań), w celu umożliwienia zatwierdzenia ich wcześniejszych praw jazdy. Egzamin zdawany jest, oprócz niemieckiego, w jedenastu innych językach (w tym rosyjski i turecki). W języku arabskim jeszcze nie.

©finanzamt.pl

Morze Śródziemne zbiorowym grobem

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IMO) podaje liczbę 2812 ludzi, którzy utonęli w czasie ucieczki w okresie od stycznia do 15 września tego roku w Morzu Śródziemnym. Liczba ta wzrosła ponownie z powodu niedawnej tragedii. Dramatyczne sceny miały ponownie miejsce w weekend na tureckim wybrzeżu i na Morzu Egejskim. Dziesiątki uchodźców zginęło w trakcie przedostawania się do Europy, w tym sześć małych dzieci. Uchodźcy zostali staranowani przez statek handlowy. Jak ogłosił turecki Coast Guard co najmniej trzynaście osób utonęło, a 20 osób zostało uratowanych. Narodowość uchodźców początkowo jest niejasna.

©finanzamt.pl

 

Strona 10 z 22

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.