Z OSTATNIEJ CHWILI

Prognoza wyższych emerytur

Osoby, które nabyły w Niemczech prawo do świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na wyższą kwotę należnych pieniędzy. Według wstępnych założeń powinno się uniemożliwić obniżenie standardu emerytur i zatrzymania procesu silnego wzrostu składek ubezpieczenia społecznego. Sytuacja w Niemczech ma być w przyszłości taka, że obok ustawowej emerytury ważnym filarem pozostają również prywatne i zakładowe ubezpieczenia. Jasną koncepcję mają politycy partii SPD. Według nich ustawowe emerytury muszą zostać ponownie zwiększone, między innymi poprzez zwiększenie standardu emerytur na co najmniej 53 %, zniesienie współczynników redukcji, wprowadzenia emerytury od 67 roku życia, a ponadto wprowadzenie solidarnej renty minimalnej. Poziom standardowego świadczenia emerytalnego SPD porównuje z przeciętną pensją pracownika i ma być ona wyrażona w procentach. Niemiecką emeryturę pobiera wiele osób w Polsce. Podstawą do jej wypłacenia jest przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co odpowiada okresowi pięciu lat pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Bosch buduje fabrykę chipów w  Saksonii

Niemiecki koncern Bosch planuje budowę nowej fabryki na wschodzie Niemiec. Zakład będzie produkował chipy dla urządzeń sieciowych produktów zakupionych w internecie oraz dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja wynosić będzie miliard euro, o czym opinię publiczną poinformowało przedsiębiorstwo. Powstanie również blisko 700 nowych miejsc pracy. Nowa produkcja dla półprzewodnika ma być największą inwestycją detaliczną w całej historii Boscha. Koalicja chce przeznaczyć 200 milionów euro w postaci dofinansowania inwestycji.

©finanzamt.pl

Wzrost cen u producenta przemysłowych produktów

Ceny producentów produktów przemysłowych w maju 2017 były o 2,8 % wyższe niż w maju 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny spadły ceny producenta w porównaniu z miesiącem kwiecień o 0,2%, po tym czasie w kwietniu 2017 podano wynik na plusie 0,4%. Rozwój cen przy towarach pośrednich (dobra, które się używa w procesie produkcji, przetwarza lub przekształca), które mają udział z dobrymi 31% w całym indeksie, wpłynął mocno na rozwój całego indeksu. Towary pośrednie były w maju 2017 o 3,7 % droższe niż w maju 2016. W stosunku do miesiąca poprzedniego kwietnia spadły te ceny jednak nieznacznie o 0,1 %. Metale kosztowały ogólnie 11,2% więcej niż w maju 2016 (-0,8% w porównaniu z kwietniem 2017). Przy tym była droższa stal walcowana w porównaniu do roku poprzedniego o 15,5%. Ceny chemicznych podstawowych surowców leżą w granicach 7,1% i są niższe niż w maju roku ubiegłego. Natomiast ceny nawozów i związków azotu były droższe o 2,6%. Mąka kosztowała 3,4% mniej niż w zeszłym roku. Energia była w maju 2017 droższa o 3,0% niż w maju 2016 roku. W stosunku do kwietnia ceny spadły o 0,8%. Rozwój cen w porównaniu do roku ubiegłego był w poszczególnych nośnikach energii bardzo różny: podczas gdy produkty naftowe kosztowały o 6,7% więcej niż w maju roku 2016, to prąd elektryczny był droższy o 5,6%, a gaz ziemny był o 5,5% droższy niż w roku ubiegłym. Bez uwzględnienia energii ceny producenta były o 2,7% wyższe niż w maju roku ubiegłego. W stosunku do kwietnia spadły nieznacznie o 0,1%.

©finanzamt.pl

Przyczyny dobrej koniunktury

Niemiecki przemysł przeżywa obecnie koniunkturę. Według Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu dobra sytuacja gospodarcza jest spowodowana słabym kursem euro, umiarkowaną ceną ropy i ekspansywną polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego.

©finanzamt.pl

Telelezakupy na rekordowym poziomie

Nigdzie wcześniej w Europie klienci nie zamawiali tak dużo towarów za pomocą telewizora jak w Niemczech. Przy obrotach branży około 1,9 miliardów euro w zeszłym roku, Republika Federalna w telezakupach znajduje się przed wieloletnim liderem rankingu Wielką Brytanią. Wynika to z danych zaprezentowanych przez Europejską Organizację Home-Shopping. Zgodnie z badaniami Goldmedia w samych tylko Niemczech zostanie wypracowanych 40% wszystkich obrotów w Europie. To oznacza, że na kontynencie Niemcy są liderem teleshoppingu.

©finanzamt.pl

Obroty w branży turystycznej

Przemysł turystyczny w Niemczech wskazuje w kwietniu 2017 niższe ceny o 2,2% w porównaniu do stanu z kwietnia 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny pojawił się nominalny minus w wysokości 0,4%. Przemysł turystyczny wykazał w kwietniu 2017 realne 3,9 % i nominalne 2,8 % niższe obroty niż w roku ubiegłym w tym samym miesiącu. Obrót w gastronomii spadł w kwietniu 2017 realnie o 1,0 % i wzrósł nominalnie o 0,9% w porównaniu z kwietniem 2016. W zakresie gastronomii zwiększył się obrót kateringowy. W ujęciu realnym wyniósł o 7,9% i nominalnym o 6,3% poniżej wartości tego samego miesiąca roku ubiegłego. Od stycznia do kwietnia 2017 przemysł turystyczny w ujęcie realnym ma obroty o 0,4 % niższe i nominalnym o 1,5 % wyższe niż porównywalnie w tym samym okresie roku poprzedniego. Kalendarzowy i sezonowy spadek obniżył obrót w kwietniu 2017, co widać doskonale w porównaniu z marcem 2017 - w ujęcie realnym o 2,5% i nominalnym o 2,3%.

©finanzamt.pl

W Niemczech rozwija się turystyka krajowa

W kwietniu 2017 w zakładach kwaterunkowych w Niemczech miało miejsce 37,1 milionów noclegów krajowych i zagranicznych gości. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, według wstępnych wyników było to o 13% więcej na plusie w porównaniu do kwietnia 2016. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Święta Wielkanocne w roku 2016 wypadły w marcu, natomiast 2017 w kwietniu. Liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła o +5% na 6,6 milionów. Natomiast liczba noclegów gości z kraju zwiększyła się w porównaniu do miesiąca w ubiegłym roku aż o +15% na poziom 30,5 milionów. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 wzrosła liczba noclegów gości w porównaniu do odpowiedniego okresu w zeszłym roku o +3% na poziom 117,8 milionów. Z tego przypadło 22 milionów noclegów na gości zagranicznych (+3%) i 95,8 milionów na gości krajowych (+3%). Wszystkie dane odnoszą się do jednostek hotelarskich z co najmniej 10 miejscami do spania.

©finanzamt.pl

Rzemiosło osiągnęło 6,5 % więcej obrotu

W pierwszym kwartale 2017 roku wzrosły obroty rzemiosła wymagającego uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. Wzrost wyniósł +6,5 % w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2016. O wzroście informował Federalny Urząd Statystyczny bazując na wstępnych wynikach. Jednocześnie z końcem marca 2017 było w rzemiośle wymagającym uzyskania zezwolenia 1,0 % więcej osób zatrudnionych niż na koniec marca 2016. Większy wzrost obrotów osiągnął przemysł motoryzacyjny (+8,5 %). Również w rzemiośle z przeznaczeniem komercyjnym (+7,1 %), w służbie zdrowia (+5,5 %), w budownictwie (+5,4 %), w pracach budowlanych (+5,1 %) i w rzemiosłach do celów prywatnych (+2,0 %) zostało więcej sprzedane niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Najmniejszy wzrost odnotowano w przemyśle spożywczym, bo tylko 1,8 % na plusie. Rozwój obrotu w branżach, które wymagają zezwolenia jest spowodowanym tym, że w pierwszym kwartale roku 2017 było o 3 dni robocze więcej, niż w porównaniu do roku ubiegłego.

©finanzamt.pl

Średnia wieku społeczeństwa w Niemczech

Po 24 latach ciągłego wzrostu spadła przeciętna długość życia społeczeństwa w Niemczech.  Po raz pierwszy od czasu zjednoczenia Niemiec mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w 2015 roku. Na koniec roku 2015 średni wiek mieszkańców wyniósł 44 lata i 3 miesiące. W roku ubiegłym wyniósł jeszcze 44 lata i 4 miesiące. Regresja dotyczy wyłącznie społeczności spoza Niemiec. Natomiast przeciętna długość życia niemieckiej społeczności wzrastała w dalszym ciągu z 44 lat i 10 miesięcy na 45 lata – stan taki miał miejsce na koniec roku 2015. Szczególnie wyraźnie spadła przeciętna długość życia obywateli spoza Niemiec, a wywodzących się z krajów takich jak: Afganistan, Erytrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Syria. Zmniejsza się przeciętny wiek wszystkich osób zameldowanych w Niemczech z obywatelstwem z krajów kryzysowych. Na przestrzeni lat 2014 i 2015 zmniejszyła się aż o 3 lata i 1 miesiąc i wynosiła 26 lat i 5 miesięcy. Duża imigracja nieproporcjonalnie większej ilości młodych ludzi z tych krajów do Niemiec w roku 2015 doprowadziła do spadku przeciętnej średniej długości życia wśród zagranicznych obywateli, a to przełożyło się na dane dotyczące wszystkich mieszkańców.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby osób, które otrzymało niemieckie obywatelstwo

W roku 2016 zostały nadane obywatelstwa niespełna 110.400 obcokrajowcom. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To o 3.000 więcej nadań, co przekłada się na wzrost o +2,9 % w porównaniu do 2015 roku. W ubiegłych dwóch latach liczba nadania obywatelstwa była jeszcze niższa. W szczególności obywatele z wysp brytyjskich znacznie częściej występowali o nadanie obywatelstwa. Jest to związane z opuszczeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarejestrowane 2.865 nadania obywatelstwa oznaczają wzrost o ponad 2.200 w stosunku do roku 2015 (+361%). Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą obywateli brytyjskich. Natomiast spadła liczba nadań obywatelstw niemieckich dla Turków, zresztą podobnie jak i w poprzednich latach. Turcy jednak stanowią w Niemczech w dalszym ciągu największą grupę mieszkańców o zagranicznych korzeniach, którzy legitymują się niemieckim obywatelstwem. W 10 krajach związkowych było w 2016 roku więcej naturalizacji niż w roku 2015. Najwyższy procentowy wzrost odnotowano w Mecklenburg-Vorpommern (+19,0 %), natomiast najwyższy spadek w Bremen (-20,4 %). Osoby, które otrzymały obywatelstwo były przeciętnie w wieku 33 lata, a od 17 lat mieszkały w Niemczech. Wśród tych osób proporcjonalnie więcej było kobiet (53,9%) niż mężczyzn.

©finanzamt.pl

Długi czas oczekiwania na poradnictwo kredytowe

Osoby, które z powodów finansowych problemów korzystały z doradztwa kredytowego, oczekiwały przeciętnie 10 tygodni na pierwszy termin konsultacji. Pomimo tak długiego czasu przeciętnego oczekiwania w 62 % wszystkich przypadków mogłaby zostać rozpoczęta procedura już w obrębie pierwszych trzech tygodni od podjęcia kontaktu. Takie są pierwsze wyniki statystyczne dotyczące nadmiernego zadłużenia w roku 2016. Opublikował je Federalny Urząd Statystyczny. Z uwagi, że przypadki zadłużeń najczęściej wymagają terminów płatności i postępowań upominawczych z  dodatkowymi opłatami, to dla osób zainteresowanych ma wielkie znaczenie szybko rozpoczęte doradztwo kredytowe.

©finanzamt.pl

Żegluga kontenerowa jest bezpieczna

Żegluga kontenerowa jest tak bezpieczna jak nigdy wcześniej. W poprzednim roku zaginęło 85 statków na całym świecie, jak poinformowało specjalne towarzystwo ubezpieczeniowe. To było 16% mniej niż w poprzednik roku i tylko połowę więcej niż  jeszcze 10 lat temu. W większości przypadków statki zatonęły, często przy ciężkich warunkach na morzu. Mogły one również być tak spalone lub zniszczone na skutek wypadku, że musiały zostać zezłomowane. Liczba katastrof przy udziale statków zmniejszyła się jednak o 4% i wynosi 2.611 przypadków.

©finanzamt.pl

Poczta i Ford budują ogromny Elektro-Transporter

Niemiecka poczta ma na celu poszerzyć swoją gamę samochodów elektro-dostawczych i współpracować w tym zakresie z amerykańskim koncernem Ford. Spółka zależna od poczty StreetScooter i Ford zawierają współpracę w związku z budową pojazdów dostawczych zasilanych na baterie. O tym fakcie poinformowała Deutsche Post. Na bazie podwozia tranzytu Forda powinien powstać Elektro-Transporter, który będzie większy niż dotychczasowe modele StreetScooter. Produkcja powinna rozpocząć się już w lipcu 2017. Do końca roku 2018 poczta chce wprowadzić 2.500 takich nowych pojazdów .

©finanzamt.pl

Duże zbiory małż w Niemczech

W roku 2016 zostało wytworzone przez około 3000 zakładów w Niemczech około 32.400 ton ryb, małż i innych produktów akwakultury. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, wzrosła całkowita produkcja akwakultury w porównaniu do 2015 roku o prawie 5.500 ton lub 20,3 %. Większy wzrost bazuje przede wszystkim na zwiększonych zbiorach małż. Tutaj zostało wytworzone z 13.100 ton około 5.200 ton więcej niż w roku 2015 (+65,4 %). Z powodu naturalnych warunków zbiory małż mogą znacznie chwiać się z roku na rok. Przy produkcji ryb był niewielki wzrost z 1,5 % (+284 ton) na 19.200 ton. Ponad połowa zbioru pochodziła ze zbiornika, z kanału i ze stawu przepływowego, tj. około 10.600 ton. Produkcja z innych stawów wyniosła prawie 6.000 ton.

©finanzamt.pl

O +1,5 % więcej zatrudnionych w porównaniu do roku poprzedniego

Według wstępnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2017 było zatrudnionych około 43,9 milionów osób mieszkających w Niemczech. W porównaniu  do kwietnia 2016 zwiększyła się liczba zatrudnionych o 655.000 osób, co stanowi wzrost o +1,5%. Również w miesiącach od stycznia 2017 do marca 2017 wzrost wystąpił każdorazowo o +1,5 %. Bezrobotnych było w kwietniu 2017 około 1,8 miliona osób, a więc o 6.000 więcej niż  poprzednim roku.

©finanzamt.pl

 

Doskonała koniunktura w budownictwie mieszkaniowym szansą dla polskich firm budowlanych

Boom w niemieckim budownictwie mieszkaniowym jest tak duży, że sytuacja rynkowa stwarza świetne możliwości zarobkowe dla polskich firm budowlanych. Dzięki realizowaniu zleceń na rynku niemieckim  można dobrze zarobić. Popyt na mieszkania w Niemczech jest olbrzymi, a jednocześnie brakuje fachowców, którzy mogliby pracować na niemieckich budowach w sektorze mieszkaniowym. W 2016 roku zostało ukończonych 277.700 mieszkań, co wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Te liczby mówią same za siebie. Wystarczyć porównać liczbę oddanych do użytku mieszkań z latami poprzednimi. Wzrost w 2016 roku wyniósł o 12,1 procent więcej w stosunku do 2015 roku. Tak dużo wybudowanych mieszkań jak w 2016r. nie odnotowano w Niemczech w ostatnich dwunastu latach. Większą liczba wybudowanych mieszkań można się było pochwalić tylko w 2004 roku. Wtedy powstało ich 278.000. Szczególnie wysoki wzrost nowych mieszkań odnotowano w 2016 roku w segmencie budynków mieszkalnych. Tu wzrost wyniósł aż +59,3 procent! Nieźle wygląda także sytuacja w segmencie domów wielorodzinnych, gdzie w ciągu zaledwie roku odnotowano wzrost o +9,6 procent. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania wiąże się z większą ilością wolnych zleceń. Brak fachowców ogranicza moce przerobowe niemieckich firm budowlanych, stąd polskie firmy są bardzo mile widziana na niemieckich budowach. Niemiecka gospodarka budowlana planuje w najbliższych latach tak dużo inwestycji jak nigdy wcześniej, zatem warto pomyśleć o zleceniach na zachód od Odry.

©finanzamt.pl

Brak specjalistów na niemieckim rynku pracy

Niemieccy przedsiębiorcy są zgodni, że w Niemczech brakuje specjalistów. Co prawda sytuacja ekonomiczna i rosnąca koniunktura pozwalają patrzeć na przyszłość z optymizmem, to jednak coraz więcej przedsiębiorców obawia się, że mimo planowanych inwestycji i chęci zwiększenia zatrudnienia, nie będzie miał kto pracować. Nastroje wśród przedsiębiorców są jednak nadzwyczaj optymistyczne, gdyż prawie co drugi niemiecki przedsiębiorca nie dostrzega zagrożeń ekonomicznych dla prowadzonej przez siebie działalności. Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową niemal co drugi przedsiębiorca w Niemczech ocenia swoją pozycję na tak dobrą, jak nigdy dotąd od zjednoczenia kraju! Płynność finansowa i wzrost zapotrzebowania rynku pozwalają oczywiście snuć plany na przyszłość, jednak nadal nie pozostaje rozwiązany problem siły roboczej, która miałaby obsadzić nowe stanowiska pracy. Oczekiwania Niemców są nadzwyczaj wysokie, a sytuacja na rynku pracy mimo wszystko nie napawa optymizmem. Według przytoczonych badań o złej pozycji mówi tylko 8 procent badanych przedsiębiorców. W kwestii problemów z zatrudnianiem w przyszłości nowych pracowników wypowiada się już z niepokojem więcej niż co drugi niemiecki przedsiębiorca. Brak wykwalifikowanych specjalistów może zastopować plany rozwojowe niejednego niemieckiego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, wiele niemieckich firm dysponuje znacznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa, lecz barierą do rozwoju są braki kadrowe. Jaką alternatywę mają niemieckie przedsiębiorstwa? Albo ich plany inwestycyjne zostaną wstrzymane w związku z problemami z zatrudnieniem nowych specjalistów, bądź też przedsiębiorstwa sięgną po pracowników zagranicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby niemieckie firmy wstrzymały planowane inwestycje, dlatego opcja z poszukiwaniem pracowników za granicą wydaje się dużo bardziej prawdopodobna. To z kolei jest na rękę polskich pracownikom noszącym się z zamiarem podjęcia pracy w Niemczech, gdyż wysoki popyt na pracę pociągnie za sobą wyższe stawki płacowe.

©finanzamt.pl

Większa ochrona dla przelewów błyskawicznych

Kupując w internecie przelewem błyskawicznym, dane konta użytkownika muszą być lepiej chronione niż dotychczas. Oto rozwiązanie zabiega Federalny Związek Niemieckich Banków za pośrednictwem niemieckiej prasy. Przedsiębiorstwa usługowe, które realizowały przelewy od klienta do sprzedawcy, powinny otrzymywać w przyszłości tylko konieczne wymagane dane. Dotychczas usługodawca, jeśli klient dobrowolnie podał przelew błyskawiczny z szyfrem i numerem transakcji, otrzymywał szczegółowy wgląd w dane banku klienta, stan konta i limit dyspozycyjny. Obowiązująca w Europie standardowa technologia, którą zaproponował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, ograniczyłaby dostęp tylko do potrzebnych danych przelewu. Takie rozwiązanie chroni konsumenta.

©finanzamt.pl

Sparkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów

W okręgu Steinburg i Dithmarschen Sprarkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów, ze swoich 32 w tym regionie, o czym instytucja bankowa poinformowała opinię publiczną. Sześć dużych placówek i osiem miejsc samoobsługowych ma zostać objęte likwidacją. Po za tym dziesięć z placówek ma zostać przemienione dla celów serwisu samoobsługowego. Cyfryzacja prowadzi do coraz większej liczby osób, które swoją bankowość prowadzą przez Internet. Polityka niskich stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), daje zauważalne malejące przychody odsetkowe, a co za tym idzie bank ma coraz mniej pieniędzy na pokrycie wysokich kosztów personelu w oddziałach.

©finanzamt.pl

Planowane zwolnienia w koncernie Siemens

Niedobra wiadomość dla osób zatrudnionych w koncernie Siemens. Gigant elektroniczny planuje dalsze cięcia etatów. Zgodnie z informacjami podanymi przez przedsiębiorstwo, ryzyko utraty zatrudnienia dotyczy 2700 miejsc pracy. Zwolnienia mają odbywać się stopniowo, począwszy od 2017 roku i trwać przez najbliższe lata. Koncern planuje także część dotychczasowych umów o pracę zmienić na umowę zlecenie, co pomoże spółce obniżyć koszty zatrudnia pracowników. Likwidacja stanowisk dotyczy głównie wewnętrznej spółki IT, gdzie do zlikwidowania jest około 1350 miejsc pracy. Także cyfrowa fabryka zostanie pozbawiona wielu pracowników. Cięcia są także przewidziane w segmencie kształcenia pracowników. Koncern zmuszony jest reagować na problemy poszczególnych obszarów działania. Część pracowników objętych zwolnieniami pożegna się całkowicie z koncernem, a część zostanie przeniesiona na inne stanowiska pracy w obrębie przedsiębiorstwa.

©finanzamt.pl

 

Milion nowych miejsc pracy w Niemczech do końca 2018 roku

Zgodnie z prognozami Instytutu Niemieckiej Gospodarki z Kolonii na rynku pracy w Niemczech pojawi się łącznie milion nowych miejsc pracy. Prognoza ta została wydana dla okresu od początku 2017 roku, aż do końca 2018 roku. Milion miejsc pracy w przeciągu zaledwie dwóch lat, to nieprawdopodobny wynik. Stopa bezrobocia spadnie o 6,1 procent do zaledwie 5,5 procent w 2018 roku. Pomimo Brexitu i tendencji protekcjonistycznych nowego rządu USA sytuacja ekonomiczna w Niemczech wygląda bardzo dobrze. Szczególnie przedsiębiorcy patrzą bardzo optymistycznie w przyszłość. Prawie połowa z nich oczekuje w tym roku wzrostu produkcji, a tylko co dziesiąta spadku. W związku z dobrą koniunkturą i świetnymi prognozami ekonomicznymi dla rynku pracy w Niemczech koło 40 procent wszystkich niemieckich firm planuje zatrudnić nowych pracowników. Dla porównania tylko 12 procent oczekuje spadku zatrudnienia. Także gotowość do inwestowania wyraźnie wzrosła. Jeszcze w roku 2016 firmy czuły się dość niepewnie, jednak w latach 2017-2018 tendencja całkowicie się zmienia. Prawie 43 procent firm zakłada wzrost inwestycji w porównaniu do roku 2016, a tylko 14 procent szacuje pomniejszenie swoich inwestycji w porównaniu do roku ubiegłego. Według prognoz, niemiecki krajowy produkt brutto w roku 2017 wyniesie 1,5 procenta, w roku 2018 zwiększy się do 1,75 procenta. Prognozy Instytutu Niemieckiej Gospodarki są na tyle dobre, że pozwalają Polakom zatrudnionym w Niemczech z optymizmem patrzeć na swoją przyszłość zawodową na rynku niemieckim. Bardzo dobra koniunktura będzie sprzyjała także polskim agencjom pośrednictwa pracy, które będą chciały jak największą liczbę pracowników wysłać do pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Niskie bezrobocie w Niemczech w latach 2017-2018

Niemiecki rynek pracy nadal będzie potrzebował nowej siły roboczej, gdyż sytuacja na nim panująca będzie jeszcze długo stabilna. Wynika to z najnowszego raportu rządu federalnego. Bez względu na napływ wielu uchodźców Rząd Republiki Federalnej Niemiec nie spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia w ciągu najbliższych dwóch lat. W roku 2017 i 2018 będzie ona na poziomie 5,7 procenta. Poza tym prognozowany jest wzrost gospodarczy. Wielu uchodźców w bieżącym roku kończy kursy i szkolenia wsparcia integracyjnego, zatem w statystykach bezrobocia jeszcze się nie pojawiają. Brak wzrostu bezrobocia zawdzięczamy również dobrej kondycji gospodarki państwa. Trzeba jednak wiedzieć, że wielu uchodźców zwiększy wprawdzie szeregi bezrobotnych, ale nie wpłynie to znacząco na obsadzenie przez fachowców wolnych miejsc pracy nad Renem. Fachowców nadal będzie w Niemczech brakowało. Niemiecka gospodarka nadal ma się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że wskaźniki gospodarcze będą do roku 2018 wzrastać. Według prognozy wiosennej w 2017 roku wzrost gospodarczy wyniesie nawet do 1,5 procenta. W roku 2018 roku rząd federalny spodziewa się wzrostu o +0,1% większego niż w 2017 roku tj. na poziomie 1,6 procenta.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy dla najmniej zarabiających

Federalny Minister Pracy Andrea Nahles (SPD) chce narzucić wyższy system płac w obszarach o niskich dochodach. Podwyżka płac ma objąć takie branże jak opieka, pielęgniarstwo, handel detaliczny, a także usługi kurierskie. Wypowiedź pani Minister pojawiła się na łamach gazety „Bild am Sonntag”. Można się spodziewać, że wprowadzone zmiany w systemie wynagradzania najmniej zarabiających wpłyną na wzrost gospodarczy. Płace w opiece zdrowotnej, społecznej, handlu detalicznym i wśród pracowników poczty, a także w logistyce i gastronomii są w dużej stagnacji. W tych właśnie gałęziach należy szukać polepszenia warunków płacowych, a im bardziej godnie zarabiać będą pracownicy, tym większy wzrost osiągnie gospodarka. Jeżeli faktycznie w wymienionych branżach dojdzie do zwiększenia stawek płacowych, to zyskają na tym także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Szczególnie polskie opiekunki odczują ewentualną podwyżkę.

©finanzamt.pl

BMW zwiększa zyski ze sprzedaży aut

Lider wśród producentów samochodów i motocykli na rynku niemieckim – koncern BMW - zdobył w pierwszym kwartale 2017 roku znacznie większe zyski niż rok temu. Nadwyżka wzrosła od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku o 31 procent do poziomu 2,15 miliardów euro. W najbliższym czasie największy konkurent BMW, koncern Daimler ze Stuttgartu, ogłosi swoje wyniki, co pozwoli na porównanie dwóch gigantów w dziedzinie motoryzacji. Firma BMW uzyskuje wzrost sprzedaży i gwałtowny wzrost zysku brutto w kwietniu. Nie jest zatem dużym zaskoczeniem tak znaczny wzrost nadwyżki. Koncern BMW potwierdził również swoje prognozy na bieżący rok, przedstawiając szczegółowe dane za pierwszy kwartał. Koncern zatrudnia w swoich fabrykach znaczną liczbę pracowników z Polski. Wzrost nadwyżki może oznaczać dla nich wyższe premie finansowe.

©finanzamt.pl

Rodzice w separacji mogą przenieść zasiłek na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko czyni dla wielu rodziców opłacalne korzyści podatkowe. Gdy rodzice się rozstają można ulgę podatkową na dziecko przenieść całkowicie na jedno z nich. Jednak nie zawsze się to opłaca. Kwotę wolną od podatku we wniosku może wnieść każdy, kto opiekuję się i utrzymuje dziecko. Warunkiem przeniesienia jest to, by drugi rodzic pokrywał mniej niż 75 % kosztów utrzymania, co wynika z informacji przekazanej do publicznej wiadomości przez Federalne Zrzeszenie  Stowarzyszeń Pomocy Rozliczeń Podatku Dochodowego. Przeniesienie kwoty wolnej od podatku jest możliwe nawet wtedy, gdy jedno z rodziców  (to, które opiekuje się dzieckiem) ponownie weźmie ślub. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub mieszka za granicą, nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to zostanie wtedy automatycznie uwzględniona cała kwota wolna od podatku dla pozostałego rodzica. Oddzielne przeniesienie kwot wolnych od podatku na rzecz potrzeb dotyczących opieki, wychowania i kształcenia w późniejszym terminie jest niemożliwe.

©finanzamt.pl

2,8 mln pracowników to pracownicy tymczasowi!

W Niemczech około 2,8 miliona ludzi ma tymczasową pracę. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z tymi danymi szczególnie kobiety i młodzi ludzi pracują na umowach tymczasowych. Zaledwie 7,6 procent zatrudnionych kobiet ma umowę o pracę czasową, z czego 6,5 procent mężczyzn pracuje na umowach tymczasowych. Ponadto w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat więcej niż jeden na pięciu pracujących ma pracę na czas określony. Osoby w wieku od 25 do 34 lat to aż 13,1 procent posiadających umowy czasowe. Cudzoziemcy dwukrotnie częściej pracują na krótkich umowach, tj. około 13 procent. Proporcje wypadają różnie w zależności od gałęzi przemysłu. Większość z umów tymczasowych jest w edukacji, bo około 12,7 procent. Następnie mamy branżę hotelarską i gastronomiczną, gdzie jeden na dziesięciu pracowników ma umowy czasowe (10%). W usługach socjalnych i zdrowotnych około 8,8 procent pracowników pracuje z umową tymczasową. Problem ten dotyczy także Polaków wyjeżdżających do pracy w Niemczech, gdyż wielu z nich pracuje przez pośrednika, a charakter pracy jest tymczasowy.

©finanzamt.pl

Rekordowa suma oszczędności finansowych

Według danych Niemieckiego Banku Federalnego (odpowiednik NBP w Niemczech) wzrósł znacznie majątek gospodarstw domowych w Niemczech. Gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych to oszczędności na poziomie 5.586 miliarda euro. Oznacza to, iż aktywa finansowe gospodarstw domowych w Niemczech wzrosły do rekordowego poziomu. Na dzień dzisiejszy niskie stopy procentowe bardzo martwią wszystkich oszczędzających w Niemczech. Problem dotyczy także Polaków, którzy mają w niemieckich bankach zlokalizowane środki finansowe pochodzące z pracy lub działalności zarobkowej. W tej sytuacji opłacalne są zwłaszcza akcje i fundusze. Niemcy pomimo niskich stóp procentowych posiadają tyle dóbr finansowych, jak nigdy przedtem w historii. Dzięki stabilności na rynku pracy i wzrostowi płacy realnej wielu ludziom udaje się odłożyć dużo więcej niż kiedyś. To z kolei dobry znak dla Polaków, którzy są w stanie także odłożyć dużo więcej pieniędzy podczas wyjazdu zarobkowego do Niemiec.

©finanzamt.pl

Nieprawidłowo przelane emerytury muszą być wypłacone na dobre konto

Zdarza się, że emerytura zostaje omyłkowo przelana na obce konto, a wtedy ubezpieczyciel ma obowiązek przelać ją jeszcze raz na właściwy numer rachunku bankowego. Doskonale pokazuje to przypadek zwieńczony decyzją Sądu Socjalnego w Koblencji (Sozialgericht Koblenz Ref.: S 1 R 291/16 ER). Przy zbliżającej się emeryturze za marzec 2016, beneficjent podał złe konto bankowe. Jednakże szybko poprawił swój błąd i przesłał do ubezpieczyciela poprawny numer, zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznie. Pomimo takiej korekty ubezpieczalnia przelała miesięczny transfer na niewłaściwe konto, odmawiając tym samym ponownej zapłaty. Jednocześnie tłumaczyła, że beneficjent sam powinien skontaktować się z bankiem i poprosić o zwrot. Decyzja sądu jest jednoznaczna. Ubezpieczalnia jest zobowiązana do niezwłocznego przelania pieniędzy na właściwy numer konta emeryta - tak brzmi orzeczenie. To nie emeryt jest odpowiedzialny za brak informacji w wewnętrznym systemie ubezpieczalni, bowiem poinformował ją o błędzie we właściwym czasie. Wyrok ten może przydać się emerytom, którzy pobierają niemieckie świadczenie emerytalne i mają problem z otrzymaniem przelewu na właściwe konto.

©finanzamt.pl

Ceny energii elektrycznej wciąż idą w górę

Podatki, opłaty i inne należności związane z cenami za energię elektryczną wzrosły w tym roku do rekordowej sumy. Stanowią one obecnie 56 procent ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych. Wzrost wynosi aż 17 punktów procentowych w porównaniu do okresu sprzed 10 lat. Dane te podał do publicznej wiadomości Verivox. W całym roku 2017 suma kosztów dla niemieckich gospodarstw domowych szacuje się na kwotę 21 miliardów euro. Obecny koszt przeciętnego gospodarstwa domowego ( 3500 kWh) zgodnego z indeksem cen konsumpcyjnych to do 994 euro rocznie. W skład opłat wchodzą 255 euro (ok. 26 procent) za użytkowanie sieci, 180 euro (18 procent) to opłaty dla dostawców energii dla zamówień, marży i sprzedaży. Pozostałe 559 euro (56 procent) stanowią podatki i opłaty. Udział podatku w opłatach za energię elektryczną wzrasta co roku. Dziesięć lat temu udział ten wynosił 39 procent. W roku 2012 było już 46 procent, a w 2013 obciążenie podatkowe po raz pierwszy przekroczyło 50 procent i rośnie aż do dziś.

©finanzamt.pl

Pracownicy wypożyczeni do Daimlera zarabiają zbyt mało

Osoby pracujące w koncernie Daimler Benz powinny liczyć na dodatkowe korzyści finansowe wynikające z faktu zatrudnienia w czołowym niemieckim przedsiębiorstwie produkującym samochody. Grupa Daimler produkująca pojazdy marki Mercedes świętowała w roku 2016 rekordowy rok. Sprzedaż, przychody i zysk netto były tak wysokie jak nigdy dotąd. Jednak sytuacja finansowa wielu pracowników pracujących przez pośredników nie jest wcale różowa. Co zaskakujące, w firmie tej jest bardzo duża grupa ludzi zarabiających tak mało, że otrzymują od państwa dotację Hartz IV. Grupa tych pracowników pracuje dla mniejszej firmy wykonującej pracę na terenie dużego potentata i jest połączona z główną siedzibą poprzez umowę o świadczenie usług. Powstanie mniejszej firmy zależnej miało na celu zmniejszenie kosztów. Rozwiązanie to zawsze jest niekorzystne dla pracowników. To samo odnosi się do specjalnych umów, które zawierane są z pracownikami tymczasowymi. Ponieważ wszystkie te umowy nie mają zastosowania dla pracowników firm wykonawczych, to jak donoszą dziennikarze SRW konsekwencje są takie, że pracownicy tymczasowi i podwykonawczych firm zarabiają znacznie mniej niż wynajęci bezpośrednio przez sam Daimler.

©finanzamt.pl

Podatek za samochód służbowy w sytuacji niezdolności do prowadzenia pojazdów

Pracownicy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego samochodu służbowego, są zwolnieni od zapłaty podatku za ten czas. Wynika to z wyroku Sądu Finansowego w Düsseldorfie. Pracownicy, którzy używają swoich samochodów firmowych i prywatnych muszą płacić podatek od tego świadczenia. W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, czy też choroby, osoba jest w tym czasie zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku. W podobnych sytuacjach pracownicy powinni się odnieść do wyroku Sądu Finansowego, który dotyczy przypadku, w którym ciężko chory pracownik miał wprawdzie do dyspozycji służbowy samochód, ale jego stan zdrowia nie pozwalał mu prowadzić pojazdów. Pracownik doznał udaru mózgu, w wyniku czego lekarz prowadzący wystawił zakaz prowadzenia pojazdów na okres pięciu miesięcy. Urząd Skarbowy pomimo to zażądał podatku zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami. Warto przypomnieć, że w niemieckim ustawodawstwie obowiązuje zasada płacenia 1-go procenta w miesiącach, w których samochód był wykorzystywany przez podatnika. Sąd Finansowy uznał, że w w/w przypadku (Akta spawy 10 K 1932/16 S) poprzez przewlekłą chorobę nie było możliwości korzystania z samochodu służbowego, w wyniku czego jego opodatkowanie było bezpodstawne. Tym samym przepis o opodatkowaniu auta służbowego nie ma zastosowania w sytuacji, w której pracownik nie jest uprawniony do kierowanie ze względów medycznych.

©finanzamt.pl

 

Obietnica niższych podatków

Jest duża szansa na to, że już w przyszłym roku w Niemczech wszyscy będą płacili niższe podatki. Jak to bywa przed każdymi wyborami, tak i teraz partie w Niemczech przelicytowują się w swoich obietnicach wyborczych. Skorzystają na tym także polscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy pracują bądź działają na niemieckim rynku pracy. Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble ogłosił publicznie redukcję podatkową o 15 miliardów euro, na której to powinni skorzystać wszyscy podatnicy w Niemczech. W wyniku negocjacji rządów krajów związkowych i rządu federalnego doszło tylko póki co tylko do częściowego porozumienia. Wprawdzie podczas negocjacji nie doszło do pełnego porozumienia, by system federalny był bardziej efektywny, to jednak wszystko na to wskazuje, że obciążenia podatkowe w Niemczech będą mniejsze. Taka jest w tej chwili tendencja. Spadek podatków dotyczy wielu dziedzin, a w szczególności obniżenia podatku solidarnościowego już od 2020 roku. Podatek ten wprowadzono po zjednoczeniu Niemiec, a płacą go podatnicy zatrudnieni w zachodniej części kraju na rzecz wschodnich Niemiec. Jeżeli zatem Polak podejmuje pracę w zachodnich Niemczech, to jego dochody są obciążone także tym podatkiem. Największym punktem spornym jest główna stawka podatkowa. Maksymalna stawka podatkowa nie została zmieniana od 2005, a pracownicy w Niemczech zarabiają coraz więcej. Skutek jest taki, że przy wyższych płacach zyskuje skarb państwa, a coraz większa grupa podatników płaci więcej. Z tego powodu politycy zastanawiają się nad obniżką podatków. Gdyby do niej doszło, a po wygraniu wyborów przez obecną koalicję są na zmiany w prawie podatkowym duże szanse, to na niższych podatkach skorzystaliby także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Z uwagi na wyższą stawkę wynagrodzenia minimalnego, ale także z uwagi na notoryczny brak fachowców i związane z tym faktem podwyżki płac, w całych Niemczech wzrosły wynagrodzenia. Tym samym także Polacy zaczęli więcej zarabiać, co wiązało się z płaceniem coraz wyższych podatków od dochodu. Gdyby obniżono stawki podatkowe, to praca nad Renem byłaby dla Polaków jeszcze bardziej opłacalna niż teraz. Wzrósłby bowiem realny dochód pracowników. Tak naprawdę Niemcy nie mają innej możliwości jak tylko stworzyć bardziej preferencyjne warunki do pracy, gdyż w Niemczech w wielu branżach nie ma kto pracować. Pomóc ma w tym min. redukcja podatków.

©finanzamt.pl

W Niemczech rośnie liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

W Niemczech osoby zatrudnione w pełnym wymiarze pracy pracują coraz mniej! Z kolei coraz bardziej rośnie liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Rzeczywisty czas pracy spadł odpowiednio w ciągu dekady od 2006 roku do 2016 dla pełnoetatowych pracowników z 1692 do 1645 godzin rocznie. W tym samym okresie rzeczywisty czas pracy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wzrósł z 652 do 711 godzin rocznie. Dane te podała gazeta Rheinsche Post w Düsseldorf. Zgodnie z wynikami ostatnich badań czasu pracy, obecnie pracownicy pracują w bardzo elastyczny sposób. W przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Niemczech tendencja póki co jest taka sama – pracownicy ci chcą mieć jak najwięcej godzin pracy i spędzają w niej często więcej niż 8 godzin dziennie. Szczególnie trend ten widać w branży budowlanej, gdyż polscy budowlańcy  pracują niejednokrotnie po kilkanaście godzin dziennie.

©finanzamt.pl

Jeden na czterech bezrobotnych natychmiast dostaje Hartz IV

Zgodnie z ostatnim raportem Federalnej Agencji Pracy, prawie jedna czwarta bezrobotnych i to pomimo wcześniejszych ubezpieczeń, od razu przechodzi na Hartz IV. Zgodnie z danymi wskazanego raportu ponad 580.000 ludzi musiało otrzymać w 2016 roku podstawowe zabezpieczenie socjalne. Osoby te nie spełniały warunków do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub też były zatrudnione przez zbyt krótki okres czasu. Daje nam to 23 procent wszystkich pracowników objętych w ubiegłym roku zwolnieniami. Zgodnie z danymi Rządu Federalnego z ostatnich dwunastu miesięcy tylko 239 osób zatrudnionych czasowo skorzystało z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

©finanzamt.pl

Dodatkowe opłaty w ubezpieczalni KKH

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych KKH (Krankenkasse) z dniem 1 kwietnia 2017 roku zwiększył swój wkład o 0,3 punktu procentowego. Rzecznik funduszu obwieścił złe nowiny dla blisko 1,8 miliona ubezpieczonych. Krankenkasse KKH jest jedną z ostatnich podnoszących swój wkład. Z dniem 1 stycznia 2017 roku już 27 ubezpieczycieli zwiększyło swoje składki. Ubezpieczyciel KKH to jeden z większych funduszy w Niemczech. Dodatkowy wkład ubezpieczonego wynosi średnio 1,1 procenta i ubezpieczony musi pokryć go z własnych środków. Do tego dochodzi stawka składki w wysokości 14,6%, którą po połowie płaci pracownik i pracodawca.

©finanzamt.pl

Spadek liczby zwolnień lekarskich

Niemcy coraz mniej chodzą do lekarza po zwolnienie lekarskie! W ubiegłym roku odnotowano pierwszy raz po dziesięciu latach spadek liczby wystawionych zwolnień lekarskich. Zgodnie z danymi Techniker Krankenkasse w 2016 roku przeciętny mieszkaniec Niemiec był na zwolnieniu lekarskim 15,2 dnia. Jeszcze w roku 2015 na jednego mieszkańca Niemiec przypadało 15 dni chorobowych. Daje nam to w ciągu zaledwie jednego roku kalendarzowego 0,2 dnia mniej. Dane odnoszą się do zwolnień podlegającym niezdolności do pracy na dzień ubezpieczenia dniowego danej siły roboczej. Stopa chorobowa w 2016 roku wyniosła 4,18 procent. W roku 2015 było to 4,23 procent. Jak wynika z najnowszych danych było to dokładnie 5.770.000 wydanych zwolnień, co daje łącznie 75 milionów dni. Spadek liczby dni chorobowych, na których przebywali pracownicy na zwolnieniu lekarskim, spowodowany był w 2016 roku głównie niższym procentem trwania okresów zwolnienia. Jeszcze w starym roku było to 1,4 procent średniego czasu.

©finanzamt.pl

W marcu spadło bezrobocie

Niemiecki rynek pracy obudził się wraz z miesiącem marcem. Początek wiosny zawsze skutkuje ożywieniem gospodarczym i zwiększonym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na siłę roboczą. Wielu budowlańców i pracowników pracujących w zawodach na wolnym powietrzu powróciło do swoich zajęć. Znajduje to po raz kolejny odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia. Ogólnie ujmując w miesiącu marcu było 2.692.000 mężczyzn i kobiet bez pracy.  Daje nam to o 70 tys. mniej niż w lutym i 150 tys. mniej niż rok wcześniej. Wynika to z szacunkowych danych Federalnej Agencji Pracy. W całym roku 2017 analitycy ekonomiczni spodziewają się dalszego spadku bezrobocia. W zależności od okoliczności będzie to spadek od około 60 tysięcy do 100 tysięcy osób. Zgodnie z danymi podanymi przez Federalną Agencję Pracy, liczba wolnych miejsc pracy w Niemczech osiągnęła w marcu 2017 roku kolejny rekord. W większości z gałęzi niemieckiego przemysłu popyt na pracę w marcu był wyższy niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Najsilniejszy wzrost wolnych miejsc można było odczuć w przemyśle budowlanym i wśród agencji pracy tymczasowej (Zeitarbeit). To są branże, w których pracuje bardzo duża liczba Polaków.

©finanzamt.pl

Więcej leków bez refundacji

Leczenie Polaków w Niemczech staje się coraz droższe. Wszystko za sprawą niemieckiego rynku farmaceutycznego, który wymusił na pacjentach wyższe wydatki finansowe na leki. Stowarzyszenie Farmaceutyczne ABDA poinformowało opinię publiczną o tym, że coraz częściej pacjenci są zmuszeni płacić za leki na receptę z własnej kieszeni. Liczba leków refundowanych zmniejszyła się prawie o połowę w ciągu ostatnich sześciu lat. Niemiecka prasa bardzo nagłośniła temat. Jak się okazuje, to sześć lat temu refundowanych leków było 7.116. W roku 2016 było to już zaledwie 3.650, co wynika z najnowszych danych przedstawionych przez ABDA. Wzrasta liczba chętnych, którzy chcą się ubezpieczyć prywatnie. Wostatnim czasie był to wzrost prawie o 3%. Wszystkie apteki mają nakaz żądania dopłat do poszczególnych recept, a pieniądze muszą przekazywać do kasy. Ogólnie rzecz biorąc dopłaty w 2016 wrosły o 2,8 procenta do poziomu 2,15 miliardów euro. Pracując w Niemczech warto porównać ceny lekarstw do tych oferowanych w Polsce.

©finanzamt.pl

Spadek liczby rejestracji firm w Niemczech

W Niemczech w roku 2016 zostało zarejestrowanych dużo mniej nowych firm niż jeszcze w 2015 roku. Liczba rejestracji spadła o 3 procent do poziomu 685.400 nowo powstałych firm. Dane te podał do publicznej wiadomości Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W szczególności liczba nowo utworzonych małych przedsiębiorstw zmniejszyła się znacząco o 10,1 procent do około 178.000 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie dało to 234.600 małych przedsiębiorstw. Wznowienie działalności wzrosło o 1,2 procenta do około 126.000. Firmy, które swoją działalność wykonują w niepełnym wymiarze czasu pracy, to prawie 250.000 nowych rejestracji. Czemu tak się dzieje? Wszystko za sprawą trendu na niemieckim rynku pracy. Jeszcze do niedawna przedsiębiorcom w Niemczech bardzo odpowiadało angażowanie jednoosobowych firm podwykonawczych (Gewerbe), a w tej chwili z uwagi na brak fachowców wolą oni zatrudniać pracownika i w ten sposób związać go bardziej z własnym przedsiębiorstwem.

©finanzamt.pl

Opłaty za przejazdy po niemieckich drogach już w 2019 roku

Niedobre wiadomości dla Polaków podróżujących po Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że proces legislacyjny związany z wprowadzeniem obowiązkowych opłat za korzystanie z niemieckich dróg i autostrad zostanie wprowadzony już w 2019 roku i obejmie min. obowiązkowe opłaty dla pojazdów zagranicznych. W ten sposób także samochody na polskich numerach rejestracyjnych będą musiały płacić opłatę za przejazd. W tej chwili użytkownicy pojazdów na polskich numerach rejestracyjnych, którzy są minimum rok zameldowani w Niemczech, muszą zapłacić niemiecki podatek drogowy. W najbliższym czasie Federalne Ministerstwo Transportu podejmie kroki w celu wznowienia procesu legislacyjnego. Poprzedni proces został wstrzymany w 2015 z powodu podejrzeń o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Centralnym punktem spornym był zarzut dyskryminacji kierowców z zagranicy, ponieważ tylko mieszkańcy Niemiec mieli zostać zwolnieni z opłat z wyłączeniem opłat za podatek drogowy. Sprawa jest rozwojowa i z pewnością wkrótce będą znane szczegóły dotyczące nowego prawa drogowego w Niemczech.

©finanzamt.pl

 

Duże różnice w płacach w sektorach niemieckiej gospodarki mają wpływ na zarobki Polaków

Dysproporcja w wysokości płac w Niemczech jest ogromna. Branża oraz region, w którym dany pracownik jest zatrudniony, mają istotny wpływ na ostateczną wysokość zarobków pracownika. Jest to bardzo istotne dla polskich pracowników szukających zatrudnienia w Niemczech. W określonych branżach można zarobić w Niemczech świetne pieniądze, a dodatkowo wybierając jako miejsce emigracji zarobkowej odpowiedni region, można zwiększyć swoje dochody. Jak wynika z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego osoby pracujące przykładowo w przetwórstwie ropy naftowej zarabiają zwykle ponad trzy razy tyle, co pracownicy zatrudnieni w sektorze sprzątającym. Oczywiście w przetwórstwie ropy naftowej zatrudnienie znajdzie wykwalifikowany personel, natomiast sprzątaczki nie potrzebują specjalnych kwalifikacji, by podjąć się prac polegających na sprzątaniu obiektów. Ta zasadnicza różnica pomiędzy personelem specjalistycznie wykwalifikowanym, a tym bez kwalifikacji zawodowych jest olbrzymia, stąd też inny poziom wynagradzania. Nie tylko branża ma wpływ na poziom zarobków, ale także miejsce świadczenia pracy. Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich pracownicy mogą liczyć na odpowiednio wysokie zarobki. Z tym, że w dużych niemieckich miastach można znaleźć przeróżne oferty pracy, gdzie oferowana za podobną pracę stawka wynagrodzenia jest bardzo różnorodna. Przykładowo w Berlinie miesięczne zarobki różnią się w zależności od sektora nawet do kilku tysięcy euro. Najmniej zarabia się w salonach fryzjerskich, pralniach, salonach piękności, domach pogrzebowych, saunach, solariach i temu podobnych zakładach usługowych. Średnia płaca w tych zakładach pracy wynosi 1.672 euro brutto miesięcznie. Jak już wyżej wspomniano, największe dochody osiągają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach trudniących się wydobyciem ropy naftowej i gazu. W agencjach pracy pracownik biurowy zajmujący się weryfikowaniem kandydatów do pracy zarobi średnio około 1.758 euro. Udział niskich płac w gastronomii, w działalności gier hazardowych i zakładów to ponad 70 procent. W przypadku gazu, ropy naftowej, przeróbki ropy naftowej i ubezpieczeń jest to od 0,4 do 1,7 procenta. Jak widać na bazie przedstawionych przykładów mimo wszystko najwięcej osób znajduje w Niemczech zatrudnienie w słabo opłacanych branżach. W tej sytuacji dla polskich emigrantów zarobkowych najlepiej będzie najpierw uzyskać dobry zawód w Polsce i po zdobyciu na rodzimym rynku pracy doświadczenia zawodowego, poszukać odpowiednio dobrze wynagradzanej pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Ceny importowe najwyższe od sześciu lat

Uwaga polscy eksporterzy! Ceny towarów importowanych do Niemiec osiągnęły w lutym 2017 roku tak silny wzrost, jak nigdy wcześniej w przeciągu ostatnich sześciu lat. Według danych podanych przez Federalny Urząd Statystyczny, ceny importowe wzrosły w tym miesiącu o 7,4 procenta w porównaniu do tego samego miesiąca 2016 roku. W związku z tym bardzo opłaca się w tej chwili eksportować towary z Polski do Niemiec, gdyż niemieckie przedsiębiorstwa są w tej chwili w stanie płacić za eksportowane towary dużo większe pieniędze niż w ostatnich kilku latach. Sytuacja z lutego 2017 roku pokazuje nam, iż to najwyższy poziom cen od kwietnia 2011 roku. W styczniu 2017 roku wzrost był na poziomie +6,0 procenta, w grudniu 2016 roku na poziomie +3,5 procenta. Jak wyraźnie widać po przedstawionych danych, tendencja jest wzrostowa. Głównym powodem znacznych podwyżek cen to różnica w cenach energii. W lutym były o prawie połowę (49,7 procent) wyższe niż przed rokiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że ceny ropy gwałtownie spadały aż do początku 2016 roku. W porównaniu z tym okresem są one teraz znacznie wyższe. Dodatkowo inne paliwa, a w szczególności węgiel i energia elektryczna, były znacznie droższe niż rok temu.

©finanzamt.pl

Koncern BMW chce zwiększyć zysk brutto

Producent samochodów BMW chce zwiększyć swoje zyski brutto, a środkiem do tego ma być nowa gama produktów, które mają wzbudzić pożądanie wśród konsumentów. Jak wynika z planów monachijskiego koncernu, w ciągu najbliższych dwóch lat koncern BMW chce zmienić łącznie 40 modeli aut w trzech swoich markach premium. Według zarządu koncernu spowoduje to znaczący wzrost sprzedaż w segmencie aut premium, a tym samym zwiększy zyski. BMW w roku 2016 straciło koronę najlepszego producenta samochodów w segmencie premium na rzecz koncernu Daimler. W roku 2017 rozpoczyna się wdrożenie szerokiego planu zwiększenia sprzedaży, a tym samym zwiększenia przychodów i zysku brutto. Analitycy szacują, że sprzedaż i przychody koncernu w tym roku nieznacznie wzrosną. W roku 2016 przychód koncernu spadł o -0.3% z poziomu 9,2% do poziomu 8,9%. W roku 2017 sytuacja ma się ustabilizować, a od roku 2018 przychód koncernu powinien mocno wzrosnąć.

©finanzamt.pl

Spadek liczby bezrobotnych w Niemczech

Liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w marcu 2017 roku aż o 100.000!!! W chwili obecnej zarejestrowanych bezrobotnych jest w Niemczech 2.662.000. W porównaniu do ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 183.000, co wynika z danych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. Bezrobocie spadło znacznie mocniej niż średnia z ostatnich trzech lat. Poziom bezrobocia w Niemczech osiągnął najniższą wartość w miesiącu marcu licząc od 1991 roku!!! Stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,0 procent.

©finanzamt.pl

Spadek inflacji w strefie euro

W marcu 2017 roku spadła inflacja w strefie euro. Ceny konsumpcyjne wzrosły o +1,5% w porównaniu do marca 2016 roku, co do publicznej wiadomości podał Eurostat. W lutym stopa po raz pierwszy wzrosła do 2,0%. W marcu został także osłabiony wzrost cen żywności nieprzetworzonej i energii. Inflacja, która obejmuje żywność i ceny energii spadła z 0,9% w miesiącu lutym do poziomu 0,7% w marcu. Spadek w ciągu jednego miesiąca wyniósł zatem 0,2%.

©finanzamt.pl

Podwyżki płac dla pracowników ubezpieczalni

Około 170.000 pracowników branży ubezpieczeniowej otrzyma w Niemczech podwyżkę wynagrodzenia. Związek zawodowy Verdi na wstępie nogocjacji o ustalenie nowej umowy taryfowej żąda 4,5 procent więcej pieniędzy dla pracowników zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej oraz wprowadzenia zasady elastycznych godzin pracy i możliwości pracy mobilnej. Ponadto pracodawcy mają zapewnić, iż nie będzie w branży żadnych przymusowych zwolnień aż do 2020 roku. Dodatkowo Verdi żąda od pracodawców płacenia 80 euro miesięcznie na poczet zabezpieczenia emerytury dla każdego członka należącego do ich związku zawodowego.

©finanzamt.pl

 

Zmiany w rozliczeniach podatkowych za 2017 rok

Federalne Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwa Finansów poszczególnych niemieckich Landów uzgodniły nowe uregulowania w sprawie rozliczeń podatkowych za rok 2017. Przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 podatnik będzie mógł zaoszczędzić na zbędnej biurokracji i nie musi koniecznie załączać do deklaracji wszystkich rachunków kosztowych. Nowa regulacja odnosi się zarówno do deklaracji składnych w formie papierowej jak i elektronicznej. Od początku 2018 roku, a więc od momentu, w którym będzie już można składać roczne rozliczenia za rok 2017, zmniejszy się liczba potwierdzeń w formie papierowej, potrzebnych do udowodnienia poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem pracy. Tym samym nie będzie potrzebne dodatkowe potwierdzenie za przekazane darowizny, zakupione bilety lub za skorzystanie z usług przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że niemiecki Urząd Skarbowy może zawsze poprosić o przedstawienie rachunków zakupowych przy rozpatrywaniu naszej deklaracji podatkowej. Fakt, iż nie będziemy musieli wysyłać rachunków do Urzędów Skarbowych nie oznacza wcale, że dany podatnik wykazujący ulgę podatkową nie jest zobowiązany do posiadania takowych poświadczeń. Urzędy Skarbowe w Niemczech już teraz zapewniają, że kto wykazuje ulgi i nie dołączy do zeznania podatkowego rachunków i potwierdzeń, ten może spodziewać się zapytań ze strony fiskusa. Jest to pewien nonsens. Z jednej strony ustala się, że forma papierowa rachunków nie jest już potrzebna, a z drugiej strony padają zapewnienia, że i tak podatnicy będą wzywani do okazywania rachunków. W ten sposób tylko wydłuży się procedura rozliczenia podatkowego, gdyż urzędnik będzie bardziej szczegółowo weryfikował dokumentację rozliczeniową, na czym straci oczywiście podatnik czekający na zwrot podatku. W przypadku gdy fiskus wezwie (pisemnie) podatnika do przedłożenia rachunków kosztowych w oryginale, to wydłuży się sam proces weryfikacji, a tym samym decyzja o przyznanym zwrocie podatku wystawiona zostanie później.

©finanzamt.pl

Od 1 lipca 2017 wzrost emerytur w Niemczech

Osoby pobierające w Niemczech emeryturę mogą liczyć na zwiększenie swoich miesięcznych uposażeń. Federalne Ministerstwo Pracy poinformowało o podwyżce emerytur z dniem 1 lipca 2017 roku. O ile wstępne analizy pokazywały, iż w połowie 2017 roku można się spodziewać wzrostu emerytur o około dwa procent, to w przypadku zachodnich Niemiec potwierdziły się wcześniejsze prognozy, gdyż od 01.07.2017 w zachodnich Landach emerytury wzrosną o +1,9%. Nieco lepiej wygląda sytuacja na wschodzie Niemiec. Tam od 01.07.2017 emerytury wzrosną aż o 3,6%, a więc wzrost jest zdecydowanie większy niż na zachodzie. Wcześniejsze prognozy nie przewidziały tego. Podwyżka obejmuje także Polaków, którzy pracowali w Niemczech i nabyli tam prawo do świadczenia emerytalnego.

©finanzamt.pl

Zatrudnienie w opiece

W opiece pracę znajduje bardzo wiele Polek, które przyjeżdżają do Niemiec, aby zaopiekować się starszymi i schorowanymi osobami. Z uwagi na rosnące w niebywałym tempie zapotrzebowanie na opiekunki w branży tej zaszły pewne zmiany. Z ponad 170.000 miejsc pracy utworzonych w ostatnich latach w opiece, aż 130.000 miejsc jest w niepełnym wymiarze godzin. Tylko 40.000 opiekunek mogło liczyć na zatrudnienie na pełnym etacie. Dane te zebrał Federalny Urząd Statystyczny. W przedziale czasowym od 1999 roku do 2015 roku wzrosła liczba pracowników w opiece ambulatoryjnej aż o 93%!!! W roku 1999 było w Niemczech 172.000 opiekunek, natomiast na koniec 2015 roku ich liczba wzrosła do ponad 355.000. Federalny Urząd Statystyczny podaje także, że 38,50% zatrudnionych w usługach opieki domowej to osoby w wieku 50 lat i więcej. Tylko 15,2% to osoby w wieku 30 lat lub młodsze. Trzeba otwarcie przyznać, że zdecydowana większość zatrudnionych w opiece osób to kobiety. Zgodnie z ostatnim prognozami w opiece będzie do roku 2050 potrzebnych aż 1,5 miliona pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że polskie opiekunki mają zapewnione zatrudnienie na jeszcze długie lata. Niedobór opiekunek na niemieckim rynku pracy może także spowodować wzrost wynagrodzeń pracowniczych w branży opieki.

©finanzamt.pl

Pracownicy Porsche otrzymają premię w wysokości 9111 euro

Dzięki dobrym wynikom finansowym uzyskanym ze sprzedaży samochodów sportowych i SUV-ów w roku 2016, pracownicy Porsche mogą liczyć na wysokie roczne premie. Każdy pracownik Porsche w Niemczech dostanie 9.111 euro specjalnej premii, co ogłosiła spółka w siedzibie firmy w Stuttgarcie. Rok wcześniej premia wynosiła 8.911 euro. Tegoroczna premia jak łatwo się można domyślić nawiązuje do jednego z najpopularniejszych modeli sportowych Porsche Carrera 911. Roczny bonus otrzyma aż 21.000 pracowników z niemieckiej fabryki Porsche, w tym: inżynierowie, pracownicy produkcji, ale także ochrona, personel stołówki czy sprzątaczki. Dla koncernu Porsche rok 2016 był najlepszym w jego historii. Rentowność wzrosła o około 10 procent.

©finanzamt.pl

Nowy banknot o nominale 50 EURO

Z początkiem kwietnia 2017 roku konsumenci będą mogli przekonać się na własne oczy, jak wygląda najnowszy banknot 50 euro. Zmiana kolejnego nominału euro jest następnym krokiem europejskich władz monetarnych w walce z fałszerzami. Nowy banknot o nominale 50 euro posiada bardziej skomplikowane zabezpieczanie przed próbą fałszowania niż jego poprzednik. Zgodnie z doniesieniami i statystykami banknot ten jest bowiem najczęściej podrabiany przez oszustów. W nowej pięćdziesiątce istnieją także te same innowacje jak w nowych dwudziestkach, które to zostały wprowadzone do obiegu od 25 listopada 2015 roku. Wzory i kolory pozostają bez zmian. Kolorystycznie nowy banknot 50 euro utrzymuje swoją mieszankę pomarańczowego i brązowego koloru. Do końca 2018 roku mają być wprowadzone również nowe wersje banknotów 100 euro i 200 euro.

©finanzamt.pl

1 milion nowych miejsc pracy w Niemczech do końca 2018 roku

Osoby, które szukają pracy na terenie Niemiec, mogą spodziewać się jeszcze lepszych perspektyw zatrudnienia. Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych w Berlinie przybędzie wkrótce w Niemczech mnóstwo nowych miejsc pracy. Ekonomiści oczekują, że w samym tylko 2017 roku pojawi się na niemieckim rynku pracy aż 600.000 dodatkowych wolnych wakatów. Stopa bezrobocia spadnie do 5,1 procenta do końca 2018 roku, co da wynik o 0,7 punktu procentowego niższy niż na koniec roku 2016. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy, a tym samym wielu ofert pracy dla poszukujących zatrudnienia, jest notoryczny brak pracowników w Niemczech. Niemieccy pracodawcy nie mają już kogo zatrudniać. Ponadto koszty pracy wzrosły i nie jest to szczególnie korzystne w stosunku do wydajności. Nowe miejsca pracy szykują się w instytucjach ubezpieczeń społecznych, w sektorze usług, ale także w biurach. Potrzeby kadrowe będzie trzeba także zaspokoić w obszarach edukacji, ochrony, zdrowia i opieki oraz w budownictwie. Boom zwiększy szanse znalezienia pracy przez emigrantów zarobkowych, z których to wielu przybywa co roku do Niemiec. Duże szanse na dobrą bądź lepszą pracę od dotychczasowej mają także Polacy.

©finanzamt.pl

Świetne prognozy dla niemieckiej gospodarki

Eksperci w dalszym ciągu podnoszą swoje prognozy związane ze wzrostem gospodarczym w Niemczech. Jak informują zgodnie Federalny Urząd Statystyczny oraz Instytut Badań Gospodarczych produkt krajowy brutto wzrośnie w Niemczech w 2017 roku o 1,4%. Dotychczas wzrost przewidywano na poziomie 1,3%. Przy jeszcze bardzie optymistycznych rokowaniach na 2017 rok eksperci ekonomiczni spodziewają się wzrostu nawet o 1,6%. Pozytywny rozwój jest także przedstawiany w kontekście pozytywnego nastawienia dla całej gospodarki światowej. Również Europejski Bank Centralny przedstawia swoje prognozy na nadchodzący czas jako bardziej ekspansywne. W dalszym ciągu mamy do czynienia z dobrą sytuacją na rynku pracy. Tak optymistyczne prognozy powodują, że praca w Niemczech nadal będzie pewna.

©finanzamt.pl

Koszty pracy w Niemczech rosną szybciej niż w Unii Europejskiej

W roku 2016 koszty pracy w Niemczech wzrosły o +2,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W szczególności koszty pracy związane ze wzrostem poziomu płac wzrosły o +3,4%. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zarobki brutto pracowników wzrosły przeciętnie w przeciągu roku o +2,3%. W porownaniu do standardów europejskich okazało się, że praca w Niemczech jest droższa niż przykładowo w południowej Europie. Średni koszt w całej Europie wzrósł o +1,9%. We Francji koszty wzrosły o +1,4%, podczas gdy we Włoszech zmalały o -0,5%, co daje nam malejące koszty robocizny w tym kraju. Rosnące koszty pracy zmniejszają konkurencyjność poszczególnych gospodarek, ale za to odzwierciedlają wyższą wydajność i zrównoważenie na rynku pracy. Wzrost kosztów pracy w Niemczech to kolejny dowód na to, że w tym kraju poszybowały w górę zarobki pracowników. To właśnie koszt siły roboczej spowodował w głównej mierze wzrost kosztów pracy.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy realnej

Niemcy w najbliższych latach odczują lekki wzrost płacy realnej. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Gospodarczych realne dochody gospodarstw domowych wzrosną, ale z powodu wyższej inflacji nie będzie to bardzo gwałtowny wzrost. To spowoduje, że konsumpcja prywatna nieco spadnie. Inflacja w roku 2017 wzrośnie w tempie +1,9%, natomiast w roku 2018 wzrost inflacji wyniesie nieco mniej, bo już tylko +1,7%. Choć inflacja nabiera tempa, to mimo wszystko oczekuje się w Niemczech wyraźnego wzrostu gospodarczego. Eksperci przewidują, że tylko w 2017 roku będzie to wzrost o +1,3%. Jednak już w 2018 roku tempo wzrostu powinno być wyższe i wynosić odpowiednio +1,8%. Liczba pracowników zatrudnionych w Republice Federalnej Niemiec wzrośnie, a tym samym liczba osób bezrobotnych spadnie.

©finanzamt.pl

Fałszywe oferty pracy

Polacy poszukujący pracy za granicą powinni uważać na coraz częstsze przypadki oszustw. W Niemczech krąży coraz więcej fałszywych ofert pracy. Szczególnie wiele jest ich w ogłoszeniach na róznych portalach internetowych. O problemie falszywych ofert pracy opienię publiczną poinformował Niemiecki Instytut Zgodności DICO. Jak wygląda proceder? Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Instytut, międzynarodowe grupy przestępców umieszczają fałszywe reklamy na portalach internetowych z ofertami pracy lub też wysyłają oferty pracy pocztą elektroniczną. Szukają w ten sposób naiwnych ludzi pragnących podjąć zatrudnienie w Niemczech. W rzeczywistości kradną tożsamość osób poszukujących pracy lub oszukują na duże pieniądze. Płatności dotyczą rzekomych opłat rekrutacyjnych lub też za specjalne oprogramowanie. Oszuści w kolejnych etapach rekrutacji żądają poufnych informacji (np. numeru ubezpieczenia, itp.), bądź wymagają od kandydatów zakupu specjalnego oprogramowania. Oprogramowanie to ma mu pomóc w wykonywaniu jego pracy w domowym biurze. Jak uchronić się przed tego typu oszustami? Przede wszystkim kandydaci do pracy w Niemczech powinni sprawdzić rzetelność firmy, która zamieszcza ogłoszenie. Jeżeli jest to niemiecka agencja pracy, to powinna ona być wpisana na specjalną listę firm prowadzoną przez Federalną Agencję Pracy.

©finanzamt.pl

Produkcja w Niemczech ponownie ze wzrostem

Po zaskakującym wyniku produkcyjnym na zakończenie roku 2016, początek roku 2017 wystartował jednak z dobrym wynikiem. W pierwszym miesiącu 2017 roku końcowe wyniki podajne przez Federalny Urząd Statystyczny wskazują, że całkowita produkcja wzrosła o +2,8%. Dane styczniowe były zatem zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami ekspertów. Koniec 2016 roku był zaskoczeniem dla ekonomistów. W grudniu produkcja spadła według zweryfikowanych danych o -2,4%. We wcześniejszych okresach spadek był jeszcze większy, bo aż o -3,0%. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu 2017 roku o +3,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Szczególnie korzystnie wypadły produkcje dóbr kapitałowych ze wzrostem aż o +6,1%.

©finanzamt.pl

Adidas z zapowiedzią większego zysku

Producent sprzętu sportowego firma Adidas ogłosiła  bardzo dobre prognozy na przyszłość. Od wprowadzenia nowego planu strategicznego w 2015 roku, mającego na celu zniwelowanie pojawiających się od dłuższego czasu strat, Adidas ponownie odnosi coraz większe sukcesy finansowe. Jak przekazał koncern Adidas na konferencji prasowej w Herzogenaurach, dzięki wprowadzonej strategii oczekuje się do roku 2020 wzrostu sprzedaży o 10% do 12%. Oczekuje się tym samym, że zysk firmy wzrośnie o 20% do 22% w tym samym okresie. Szacuje się, że zysk z działalności wzrośnie w bieżącym roku do 1.225 miliarda euro z wyłączeniem różnic kursowych od 11% do 13%. Marka Adidas jest bardzo popularna także w Polsce.

©finanzamt.pl

Spadek sprzedaży na niemieckim rynku samochodowym

Mniej osób kupuje w Niemczech samochody. Największy spadek sprzedaży w lutym odnotowała marka Volkswagen. Sprzedaż lidera na niemieckim rynku samochodowym spada z roku na rok i można mówić już nawet o pewnym załamaniu się rynku. W przeciągu 12 miesięcy, biorąc pod uwagę luty 2016 i luty 2017, był to spadek aż o -18,6%. Tym samym VW sprzedał w lutym 2017 roku tylko 42.500 pojazdów. W ubiegłym roku udział marki Volkswagen w rynku zmniejszył się z 20,9% do 17,5%. W dwóch pierwszych miesiącach 2017 roku spadek sprzedaży wyniósł aż -7,4%. Niewątpliwie na taką sytuację ma wpływ skandal z manipulacją spalinami w pojazdach silnikowych. Udział diesla w nowych samochodach na niemieckim rynku to 45,1% w pierwszych miesiącach 2017 roku. Reasumując: zgodnie z danymi Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego cała branża samochodowa w Niemczech zmniejszyła sprzedaż w lutym 2017 roku o -2,6% w porównaniu do lutego 2016 roku, a tym samym sprzedaż wyniosła 243.602 samochodów.

©finanzamt.pl

Drogie tankowanie i ogrzewanie

Rosnące ceny za energię w Niemczech powodują zwiększenie cen coraz większej ilości usług i rzeczy użytku codziennego. W samym już grudniu 2016 roku ceny konsumpcyjne wzrosły o +1,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę dane podane przez Federalny Urząd Statystyczny, daje to największy wzrost cen w Niemczech od lipca 2013 roku. Znacznie droższe niż na koniec roku 2015 były przede wszystkim oleje opałowe (+21,9%) i paliwa (+6,0%).  W pierwszych jedenastu miesiącach roku 2016, ceny za energię były mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety w chwili obecnej sytuacja na rynku jest taka, że cena za energię rośnie, a inflacja wzrasta. Oba te czynniki nie wpływają korzystnie na ceny konsumpcyjne.

©finanzamt.pl

 

Strona 2 z 23

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.