Z OSTATNIEJ CHWILI

Obietnica niższych podatków

Jest duża szansa na to, że już w przyszłym roku w Niemczech wszyscy będą płacili niższe podatki. Jak to bywa przed każdymi wyborami, tak i teraz partie w Niemczech przelicytowują się w swoich obietnicach wyborczych. Skorzystają na tym także polscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy pracują bądź działają na niemieckim rynku pracy. Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble ogłosił publicznie redukcję podatkową o 15 miliardów euro, na której to powinni skorzystać wszyscy podatnicy w Niemczech. W wyniku negocjacji rządów krajów związkowych i rządu federalnego doszło tylko póki co tylko do częściowego porozumienia. Wprawdzie podczas negocjacji nie doszło do pełnego porozumienia, by system federalny był bardziej efektywny, to jednak wszystko na to wskazuje, że obciążenia podatkowe w Niemczech będą mniejsze. Taka jest w tej chwili tendencja. Spadek podatków dotyczy wielu dziedzin, a w szczególności obniżenia podatku solidarnościowego już od 2020 roku. Podatek ten wprowadzono po zjednoczeniu Niemiec, a płacą go podatnicy zatrudnieni w zachodniej części kraju na rzecz wschodnich Niemiec. Jeżeli zatem Polak podejmuje pracę w zachodnich Niemczech, to jego dochody są obciążone także tym podatkiem. Największym punktem spornym jest główna stawka podatkowa. Maksymalna stawka podatkowa nie została zmieniana od 2005, a pracownicy w Niemczech zarabiają coraz więcej. Skutek jest taki, że przy wyższych płacach zyskuje skarb państwa, a coraz większa grupa podatników płaci więcej. Z tego powodu politycy zastanawiają się nad obniżką podatków. Gdyby do niej doszło, a po wygraniu wyborów przez obecną koalicję są na zmiany w prawie podatkowym duże szanse, to na niższych podatkach skorzystaliby także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Z uwagi na wyższą stawkę wynagrodzenia minimalnego, ale także z uwagi na notoryczny brak fachowców i związane z tym faktem podwyżki płac, w całych Niemczech wzrosły wynagrodzenia. Tym samym także Polacy zaczęli więcej zarabiać, co wiązało się z płaceniem coraz wyższych podatków od dochodu. Gdyby obniżono stawki podatkowe, to praca nad Renem byłaby dla Polaków jeszcze bardziej opłacalna niż teraz. Wzrósłby bowiem realny dochód pracowników. Tak naprawdę Niemcy nie mają innej możliwości jak tylko stworzyć bardziej preferencyjne warunki do pracy, gdyż w Niemczech w wielu branżach nie ma kto pracować. Pomóc ma w tym min. redukcja podatków.

©finanzamt.pl

W Niemczech rośnie liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

W Niemczech osoby zatrudnione w pełnym wymiarze pracy pracują coraz mniej! Z kolei coraz bardziej rośnie liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Rzeczywisty czas pracy spadł odpowiednio w ciągu dekady od 2006 roku do 2016 dla pełnoetatowych pracowników z 1692 do 1645 godzin rocznie. W tym samym okresie rzeczywisty czas pracy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wzrósł z 652 do 711 godzin rocznie. Dane te podała gazeta Rheinsche Post w Düsseldorf. Zgodnie z wynikami ostatnich badań czasu pracy, obecnie pracownicy pracują w bardzo elastyczny sposób. W przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Niemczech tendencja póki co jest taka sama – pracownicy ci chcą mieć jak najwięcej godzin pracy i spędzają w niej często więcej niż 8 godzin dziennie. Szczególnie trend ten widać w branży budowlanej, gdyż polscy budowlańcy  pracują niejednokrotnie po kilkanaście godzin dziennie.

©finanzamt.pl

Jeden na czterech bezrobotnych natychmiast dostaje Hartz IV

Zgodnie z ostatnim raportem Federalnej Agencji Pracy, prawie jedna czwarta bezrobotnych i to pomimo wcześniejszych ubezpieczeń, od razu przechodzi na Hartz IV. Zgodnie z danymi wskazanego raportu ponad 580.000 ludzi musiało otrzymać w 2016 roku podstawowe zabezpieczenie socjalne. Osoby te nie spełniały warunków do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub też były zatrudnione przez zbyt krótki okres czasu. Daje nam to 23 procent wszystkich pracowników objętych w ubiegłym roku zwolnieniami. Zgodnie z danymi Rządu Federalnego z ostatnich dwunastu miesięcy tylko 239 osób zatrudnionych czasowo skorzystało z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

©finanzamt.pl

Dodatkowe opłaty w ubezpieczalni KKH

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych KKH (Krankenkasse) z dniem 1 kwietnia 2017 roku zwiększył swój wkład o 0,3 punktu procentowego. Rzecznik funduszu obwieścił złe nowiny dla blisko 1,8 miliona ubezpieczonych. Krankenkasse KKH jest jedną z ostatnich podnoszących swój wkład. Z dniem 1 stycznia 2017 roku już 27 ubezpieczycieli zwiększyło swoje składki. Ubezpieczyciel KKH to jeden z większych funduszy w Niemczech. Dodatkowy wkład ubezpieczonego wynosi średnio 1,1 procenta i ubezpieczony musi pokryć go z własnych środków. Do tego dochodzi stawka składki w wysokości 14,6%, którą po połowie płaci pracownik i pracodawca.

©finanzamt.pl

Spadek liczby zwolnień lekarskich

Niemcy coraz mniej chodzą do lekarza po zwolnienie lekarskie! W ubiegłym roku odnotowano pierwszy raz po dziesięciu latach spadek liczby wystawionych zwolnień lekarskich. Zgodnie z danymi Techniker Krankenkasse w 2016 roku przeciętny mieszkaniec Niemiec był na zwolnieniu lekarskim 15,2 dnia. Jeszcze w roku 2015 na jednego mieszkańca Niemiec przypadało 15 dni chorobowych. Daje nam to w ciągu zaledwie jednego roku kalendarzowego 0,2 dnia mniej. Dane odnoszą się do zwolnień podlegającym niezdolności do pracy na dzień ubezpieczenia dniowego danej siły roboczej. Stopa chorobowa w 2016 roku wyniosła 4,18 procent. W roku 2015 było to 4,23 procent. Jak wynika z najnowszych danych było to dokładnie 5.770.000 wydanych zwolnień, co daje łącznie 75 milionów dni. Spadek liczby dni chorobowych, na których przebywali pracownicy na zwolnieniu lekarskim, spowodowany był w 2016 roku głównie niższym procentem trwania okresów zwolnienia. Jeszcze w starym roku było to 1,4 procent średniego czasu.

©finanzamt.pl

W marcu spadło bezrobocie

Niemiecki rynek pracy obudził się wraz z miesiącem marcem. Początek wiosny zawsze skutkuje ożywieniem gospodarczym i zwiększonym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na siłę roboczą. Wielu budowlańców i pracowników pracujących w zawodach na wolnym powietrzu powróciło do swoich zajęć. Znajduje to po raz kolejny odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia. Ogólnie ujmując w miesiącu marcu było 2.692.000 mężczyzn i kobiet bez pracy.  Daje nam to o 70 tys. mniej niż w lutym i 150 tys. mniej niż rok wcześniej. Wynika to z szacunkowych danych Federalnej Agencji Pracy. W całym roku 2017 analitycy ekonomiczni spodziewają się dalszego spadku bezrobocia. W zależności od okoliczności będzie to spadek od około 60 tysięcy do 100 tysięcy osób. Zgodnie z danymi podanymi przez Federalną Agencję Pracy, liczba wolnych miejsc pracy w Niemczech osiągnęła w marcu 2017 roku kolejny rekord. W większości z gałęzi niemieckiego przemysłu popyt na pracę w marcu był wyższy niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Najsilniejszy wzrost wolnych miejsc można było odczuć w przemyśle budowlanym i wśród agencji pracy tymczasowej (Zeitarbeit). To są branże, w których pracuje bardzo duża liczba Polaków.

©finanzamt.pl

Więcej leków bez refundacji

Leczenie Polaków w Niemczech staje się coraz droższe. Wszystko za sprawą niemieckiego rynku farmaceutycznego, który wymusił na pacjentach wyższe wydatki finansowe na leki. Stowarzyszenie Farmaceutyczne ABDA poinformowało opinię publiczną o tym, że coraz częściej pacjenci są zmuszeni płacić za leki na receptę z własnej kieszeni. Liczba leków refundowanych zmniejszyła się prawie o połowę w ciągu ostatnich sześciu lat. Niemiecka prasa bardzo nagłośniła temat. Jak się okazuje, to sześć lat temu refundowanych leków było 7.116. W roku 2016 było to już zaledwie 3.650, co wynika z najnowszych danych przedstawionych przez ABDA. Wzrasta liczba chętnych, którzy chcą się ubezpieczyć prywatnie. Wostatnim czasie był to wzrost prawie o 3%. Wszystkie apteki mają nakaz żądania dopłat do poszczególnych recept, a pieniądze muszą przekazywać do kasy. Ogólnie rzecz biorąc dopłaty w 2016 wrosły o 2,8 procenta do poziomu 2,15 miliardów euro. Pracując w Niemczech warto porównać ceny lekarstw do tych oferowanych w Polsce.

©finanzamt.pl

Spadek liczby rejestracji firm w Niemczech

W Niemczech w roku 2016 zostało zarejestrowanych dużo mniej nowych firm niż jeszcze w 2015 roku. Liczba rejestracji spadła o 3 procent do poziomu 685.400 nowo powstałych firm. Dane te podał do publicznej wiadomości Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W szczególności liczba nowo utworzonych małych przedsiębiorstw zmniejszyła się znacząco o 10,1 procent do około 178.000 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie dało to 234.600 małych przedsiębiorstw. Wznowienie działalności wzrosło o 1,2 procenta do około 126.000. Firmy, które swoją działalność wykonują w niepełnym wymiarze czasu pracy, to prawie 250.000 nowych rejestracji. Czemu tak się dzieje? Wszystko za sprawą trendu na niemieckim rynku pracy. Jeszcze do niedawna przedsiębiorcom w Niemczech bardzo odpowiadało angażowanie jednoosobowych firm podwykonawczych (Gewerbe), a w tej chwili z uwagi na brak fachowców wolą oni zatrudniać pracownika i w ten sposób związać go bardziej z własnym przedsiębiorstwem.

©finanzamt.pl

Opłaty za przejazdy po niemieckich drogach już w 2019 roku

Niedobre wiadomości dla Polaków podróżujących po Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że proces legislacyjny związany z wprowadzeniem obowiązkowych opłat za korzystanie z niemieckich dróg i autostrad zostanie wprowadzony już w 2019 roku i obejmie min. obowiązkowe opłaty dla pojazdów zagranicznych. W ten sposób także samochody na polskich numerach rejestracyjnych będą musiały płacić opłatę za przejazd. W tej chwili użytkownicy pojazdów na polskich numerach rejestracyjnych, którzy są minimum rok zameldowani w Niemczech, muszą zapłacić niemiecki podatek drogowy. W najbliższym czasie Federalne Ministerstwo Transportu podejmie kroki w celu wznowienia procesu legislacyjnego. Poprzedni proces został wstrzymany w 2015 z powodu podejrzeń o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Centralnym punktem spornym był zarzut dyskryminacji kierowców z zagranicy, ponieważ tylko mieszkańcy Niemiec mieli zostać zwolnieni z opłat z wyłączeniem opłat za podatek drogowy. Sprawa jest rozwojowa i z pewnością wkrótce będą znane szczegóły dotyczące nowego prawa drogowego w Niemczech.

©finanzamt.pl

 

Duże różnice w płacach w sektorach niemieckiej gospodarki mają wpływ na zarobki Polaków

Dysproporcja w wysokości płac w Niemczech jest ogromna. Branża oraz region, w którym dany pracownik jest zatrudniony, mają istotny wpływ na ostateczną wysokość zarobków pracownika. Jest to bardzo istotne dla polskich pracowników szukających zatrudnienia w Niemczech. W określonych branżach można zarobić w Niemczech świetne pieniądze, a dodatkowo wybierając jako miejsce emigracji zarobkowej odpowiedni region, można zwiększyć swoje dochody. Jak wynika z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego osoby pracujące przykładowo w przetwórstwie ropy naftowej zarabiają zwykle ponad trzy razy tyle, co pracownicy zatrudnieni w sektorze sprzątającym. Oczywiście w przetwórstwie ropy naftowej zatrudnienie znajdzie wykwalifikowany personel, natomiast sprzątaczki nie potrzebują specjalnych kwalifikacji, by podjąć się prac polegających na sprzątaniu obiektów. Ta zasadnicza różnica pomiędzy personelem specjalistycznie wykwalifikowanym, a tym bez kwalifikacji zawodowych jest olbrzymia, stąd też inny poziom wynagradzania. Nie tylko branża ma wpływ na poziom zarobków, ale także miejsce świadczenia pracy. Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich pracownicy mogą liczyć na odpowiednio wysokie zarobki. Z tym, że w dużych niemieckich miastach można znaleźć przeróżne oferty pracy, gdzie oferowana za podobną pracę stawka wynagrodzenia jest bardzo różnorodna. Przykładowo w Berlinie miesięczne zarobki różnią się w zależności od sektora nawet do kilku tysięcy euro. Najmniej zarabia się w salonach fryzjerskich, pralniach, salonach piękności, domach pogrzebowych, saunach, solariach i temu podobnych zakładach usługowych. Średnia płaca w tych zakładach pracy wynosi 1.672 euro brutto miesięcznie. Jak już wyżej wspomniano, największe dochody osiągają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach trudniących się wydobyciem ropy naftowej i gazu. W agencjach pracy pracownik biurowy zajmujący się weryfikowaniem kandydatów do pracy zarobi średnio około 1.758 euro. Udział niskich płac w gastronomii, w działalności gier hazardowych i zakładów to ponad 70 procent. W przypadku gazu, ropy naftowej, przeróbki ropy naftowej i ubezpieczeń jest to od 0,4 do 1,7 procenta. Jak widać na bazie przedstawionych przykładów mimo wszystko najwięcej osób znajduje w Niemczech zatrudnienie w słabo opłacanych branżach. W tej sytuacji dla polskich emigrantów zarobkowych najlepiej będzie najpierw uzyskać dobry zawód w Polsce i po zdobyciu na rodzimym rynku pracy doświadczenia zawodowego, poszukać odpowiednio dobrze wynagradzanej pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Ceny importowe najwyższe od sześciu lat

Uwaga polscy eksporterzy! Ceny towarów importowanych do Niemiec osiągnęły w lutym 2017 roku tak silny wzrost, jak nigdy wcześniej w przeciągu ostatnich sześciu lat. Według danych podanych przez Federalny Urząd Statystyczny, ceny importowe wzrosły w tym miesiącu o 7,4 procenta w porównaniu do tego samego miesiąca 2016 roku. W związku z tym bardzo opłaca się w tej chwili eksportować towary z Polski do Niemiec, gdyż niemieckie przedsiębiorstwa są w tej chwili w stanie płacić za eksportowane towary dużo większe pieniędze niż w ostatnich kilku latach. Sytuacja z lutego 2017 roku pokazuje nam, iż to najwyższy poziom cen od kwietnia 2011 roku. W styczniu 2017 roku wzrost był na poziomie +6,0 procenta, w grudniu 2016 roku na poziomie +3,5 procenta. Jak wyraźnie widać po przedstawionych danych, tendencja jest wzrostowa. Głównym powodem znacznych podwyżek cen to różnica w cenach energii. W lutym były o prawie połowę (49,7 procent) wyższe niż przed rokiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że ceny ropy gwałtownie spadały aż do początku 2016 roku. W porównaniu z tym okresem są one teraz znacznie wyższe. Dodatkowo inne paliwa, a w szczególności węgiel i energia elektryczna, były znacznie droższe niż rok temu.

©finanzamt.pl

Koncern BMW chce zwiększyć zysk brutto

Producent samochodów BMW chce zwiększyć swoje zyski brutto, a środkiem do tego ma być nowa gama produktów, które mają wzbudzić pożądanie wśród konsumentów. Jak wynika z planów monachijskiego koncernu, w ciągu najbliższych dwóch lat koncern BMW chce zmienić łącznie 40 modeli aut w trzech swoich markach premium. Według zarządu koncernu spowoduje to znaczący wzrost sprzedaż w segmencie aut premium, a tym samym zwiększy zyski. BMW w roku 2016 straciło koronę najlepszego producenta samochodów w segmencie premium na rzecz koncernu Daimler. W roku 2017 rozpoczyna się wdrożenie szerokiego planu zwiększenia sprzedaży, a tym samym zwiększenia przychodów i zysku brutto. Analitycy szacują, że sprzedaż i przychody koncernu w tym roku nieznacznie wzrosną. W roku 2016 przychód koncernu spadł o -0.3% z poziomu 9,2% do poziomu 8,9%. W roku 2017 sytuacja ma się ustabilizować, a od roku 2018 przychód koncernu powinien mocno wzrosnąć.

©finanzamt.pl

Spadek liczby bezrobotnych w Niemczech

Liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w marcu 2017 roku aż o 100.000!!! W chwili obecnej zarejestrowanych bezrobotnych jest w Niemczech 2.662.000. W porównaniu do ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 183.000, co wynika z danych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. Bezrobocie spadło znacznie mocniej niż średnia z ostatnich trzech lat. Poziom bezrobocia w Niemczech osiągnął najniższą wartość w miesiącu marcu licząc od 1991 roku!!! Stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,0 procent.

©finanzamt.pl

Spadek inflacji w strefie euro

W marcu 2017 roku spadła inflacja w strefie euro. Ceny konsumpcyjne wzrosły o +1,5% w porównaniu do marca 2016 roku, co do publicznej wiadomości podał Eurostat. W lutym stopa po raz pierwszy wzrosła do 2,0%. W marcu został także osłabiony wzrost cen żywności nieprzetworzonej i energii. Inflacja, która obejmuje żywność i ceny energii spadła z 0,9% w miesiącu lutym do poziomu 0,7% w marcu. Spadek w ciągu jednego miesiąca wyniósł zatem 0,2%.

©finanzamt.pl

Podwyżki płac dla pracowników ubezpieczalni

Około 170.000 pracowników branży ubezpieczeniowej otrzyma w Niemczech podwyżkę wynagrodzenia. Związek zawodowy Verdi na wstępie nogocjacji o ustalenie nowej umowy taryfowej żąda 4,5 procent więcej pieniędzy dla pracowników zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej oraz wprowadzenia zasady elastycznych godzin pracy i możliwości pracy mobilnej. Ponadto pracodawcy mają zapewnić, iż nie będzie w branży żadnych przymusowych zwolnień aż do 2020 roku. Dodatkowo Verdi żąda od pracodawców płacenia 80 euro miesięcznie na poczet zabezpieczenia emerytury dla każdego członka należącego do ich związku zawodowego.

©finanzamt.pl

 

Zmiany w rozliczeniach podatkowych za 2017 rok

Federalne Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwa Finansów poszczególnych niemieckich Landów uzgodniły nowe uregulowania w sprawie rozliczeń podatkowych za rok 2017. Przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 podatnik będzie mógł zaoszczędzić na zbędnej biurokracji i nie musi koniecznie załączać do deklaracji wszystkich rachunków kosztowych. Nowa regulacja odnosi się zarówno do deklaracji składnych w formie papierowej jak i elektronicznej. Od początku 2018 roku, a więc od momentu, w którym będzie już można składać roczne rozliczenia za rok 2017, zmniejszy się liczba potwierdzeń w formie papierowej, potrzebnych do udowodnienia poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem pracy. Tym samym nie będzie potrzebne dodatkowe potwierdzenie za przekazane darowizny, zakupione bilety lub za skorzystanie z usług przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że niemiecki Urząd Skarbowy może zawsze poprosić o przedstawienie rachunków zakupowych przy rozpatrywaniu naszej deklaracji podatkowej. Fakt, iż nie będziemy musieli wysyłać rachunków do Urzędów Skarbowych nie oznacza wcale, że dany podatnik wykazujący ulgę podatkową nie jest zobowiązany do posiadania takowych poświadczeń. Urzędy Skarbowe w Niemczech już teraz zapewniają, że kto wykazuje ulgi i nie dołączy do zeznania podatkowego rachunków i potwierdzeń, ten może spodziewać się zapytań ze strony fiskusa. Jest to pewien nonsens. Z jednej strony ustala się, że forma papierowa rachunków nie jest już potrzebna, a z drugiej strony padają zapewnienia, że i tak podatnicy będą wzywani do okazywania rachunków. W ten sposób tylko wydłuży się procedura rozliczenia podatkowego, gdyż urzędnik będzie bardziej szczegółowo weryfikował dokumentację rozliczeniową, na czym straci oczywiście podatnik czekający na zwrot podatku. W przypadku gdy fiskus wezwie (pisemnie) podatnika do przedłożenia rachunków kosztowych w oryginale, to wydłuży się sam proces weryfikacji, a tym samym decyzja o przyznanym zwrocie podatku wystawiona zostanie później.

©finanzamt.pl

Od 1 lipca 2017 wzrost emerytur w Niemczech

Osoby pobierające w Niemczech emeryturę mogą liczyć na zwiększenie swoich miesięcznych uposażeń. Federalne Ministerstwo Pracy poinformowało o podwyżce emerytur z dniem 1 lipca 2017 roku. O ile wstępne analizy pokazywały, iż w połowie 2017 roku można się spodziewać wzrostu emerytur o około dwa procent, to w przypadku zachodnich Niemiec potwierdziły się wcześniejsze prognozy, gdyż od 01.07.2017 w zachodnich Landach emerytury wzrosną o +1,9%. Nieco lepiej wygląda sytuacja na wschodzie Niemiec. Tam od 01.07.2017 emerytury wzrosną aż o 3,6%, a więc wzrost jest zdecydowanie większy niż na zachodzie. Wcześniejsze prognozy nie przewidziały tego. Podwyżka obejmuje także Polaków, którzy pracowali w Niemczech i nabyli tam prawo do świadczenia emerytalnego.

©finanzamt.pl

Zatrudnienie w opiece

W opiece pracę znajduje bardzo wiele Polek, które przyjeżdżają do Niemiec, aby zaopiekować się starszymi i schorowanymi osobami. Z uwagi na rosnące w niebywałym tempie zapotrzebowanie na opiekunki w branży tej zaszły pewne zmiany. Z ponad 170.000 miejsc pracy utworzonych w ostatnich latach w opiece, aż 130.000 miejsc jest w niepełnym wymiarze godzin. Tylko 40.000 opiekunek mogło liczyć na zatrudnienie na pełnym etacie. Dane te zebrał Federalny Urząd Statystyczny. W przedziale czasowym od 1999 roku do 2015 roku wzrosła liczba pracowników w opiece ambulatoryjnej aż o 93%!!! W roku 1999 było w Niemczech 172.000 opiekunek, natomiast na koniec 2015 roku ich liczba wzrosła do ponad 355.000. Federalny Urząd Statystyczny podaje także, że 38,50% zatrudnionych w usługach opieki domowej to osoby w wieku 50 lat i więcej. Tylko 15,2% to osoby w wieku 30 lat lub młodsze. Trzeba otwarcie przyznać, że zdecydowana większość zatrudnionych w opiece osób to kobiety. Zgodnie z ostatnim prognozami w opiece będzie do roku 2050 potrzebnych aż 1,5 miliona pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że polskie opiekunki mają zapewnione zatrudnienie na jeszcze długie lata. Niedobór opiekunek na niemieckim rynku pracy może także spowodować wzrost wynagrodzeń pracowniczych w branży opieki.

©finanzamt.pl

Pracownicy Porsche otrzymają premię w wysokości 9111 euro

Dzięki dobrym wynikom finansowym uzyskanym ze sprzedaży samochodów sportowych i SUV-ów w roku 2016, pracownicy Porsche mogą liczyć na wysokie roczne premie. Każdy pracownik Porsche w Niemczech dostanie 9.111 euro specjalnej premii, co ogłosiła spółka w siedzibie firmy w Stuttgarcie. Rok wcześniej premia wynosiła 8.911 euro. Tegoroczna premia jak łatwo się można domyślić nawiązuje do jednego z najpopularniejszych modeli sportowych Porsche Carrera 911. Roczny bonus otrzyma aż 21.000 pracowników z niemieckiej fabryki Porsche, w tym: inżynierowie, pracownicy produkcji, ale także ochrona, personel stołówki czy sprzątaczki. Dla koncernu Porsche rok 2016 był najlepszym w jego historii. Rentowność wzrosła o około 10 procent.

©finanzamt.pl

Nowy banknot o nominale 50 EURO

Z początkiem kwietnia 2017 roku konsumenci będą mogli przekonać się na własne oczy, jak wygląda najnowszy banknot 50 euro. Zmiana kolejnego nominału euro jest następnym krokiem europejskich władz monetarnych w walce z fałszerzami. Nowy banknot o nominale 50 euro posiada bardziej skomplikowane zabezpieczanie przed próbą fałszowania niż jego poprzednik. Zgodnie z doniesieniami i statystykami banknot ten jest bowiem najczęściej podrabiany przez oszustów. W nowej pięćdziesiątce istnieją także te same innowacje jak w nowych dwudziestkach, które to zostały wprowadzone do obiegu od 25 listopada 2015 roku. Wzory i kolory pozostają bez zmian. Kolorystycznie nowy banknot 50 euro utrzymuje swoją mieszankę pomarańczowego i brązowego koloru. Do końca 2018 roku mają być wprowadzone również nowe wersje banknotów 100 euro i 200 euro.

©finanzamt.pl

1 milion nowych miejsc pracy w Niemczech do końca 2018 roku

Osoby, które szukają pracy na terenie Niemiec, mogą spodziewać się jeszcze lepszych perspektyw zatrudnienia. Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych w Berlinie przybędzie wkrótce w Niemczech mnóstwo nowych miejsc pracy. Ekonomiści oczekują, że w samym tylko 2017 roku pojawi się na niemieckim rynku pracy aż 600.000 dodatkowych wolnych wakatów. Stopa bezrobocia spadnie do 5,1 procenta do końca 2018 roku, co da wynik o 0,7 punktu procentowego niższy niż na koniec roku 2016. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy, a tym samym wielu ofert pracy dla poszukujących zatrudnienia, jest notoryczny brak pracowników w Niemczech. Niemieccy pracodawcy nie mają już kogo zatrudniać. Ponadto koszty pracy wzrosły i nie jest to szczególnie korzystne w stosunku do wydajności. Nowe miejsca pracy szykują się w instytucjach ubezpieczeń społecznych, w sektorze usług, ale także w biurach. Potrzeby kadrowe będzie trzeba także zaspokoić w obszarach edukacji, ochrony, zdrowia i opieki oraz w budownictwie. Boom zwiększy szanse znalezienia pracy przez emigrantów zarobkowych, z których to wielu przybywa co roku do Niemiec. Duże szanse na dobrą bądź lepszą pracę od dotychczasowej mają także Polacy.

©finanzamt.pl

Świetne prognozy dla niemieckiej gospodarki

Eksperci w dalszym ciągu podnoszą swoje prognozy związane ze wzrostem gospodarczym w Niemczech. Jak informują zgodnie Federalny Urząd Statystyczny oraz Instytut Badań Gospodarczych produkt krajowy brutto wzrośnie w Niemczech w 2017 roku o 1,4%. Dotychczas wzrost przewidywano na poziomie 1,3%. Przy jeszcze bardzie optymistycznych rokowaniach na 2017 rok eksperci ekonomiczni spodziewają się wzrostu nawet o 1,6%. Pozytywny rozwój jest także przedstawiany w kontekście pozytywnego nastawienia dla całej gospodarki światowej. Również Europejski Bank Centralny przedstawia swoje prognozy na nadchodzący czas jako bardziej ekspansywne. W dalszym ciągu mamy do czynienia z dobrą sytuacją na rynku pracy. Tak optymistyczne prognozy powodują, że praca w Niemczech nadal będzie pewna.

©finanzamt.pl

Koszty pracy w Niemczech rosną szybciej niż w Unii Europejskiej

W roku 2016 koszty pracy w Niemczech wzrosły o +2,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W szczególności koszty pracy związane ze wzrostem poziomu płac wzrosły o +3,4%. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zarobki brutto pracowników wzrosły przeciętnie w przeciągu roku o +2,3%. W porownaniu do standardów europejskich okazało się, że praca w Niemczech jest droższa niż przykładowo w południowej Europie. Średni koszt w całej Europie wzrósł o +1,9%. We Francji koszty wzrosły o +1,4%, podczas gdy we Włoszech zmalały o -0,5%, co daje nam malejące koszty robocizny w tym kraju. Rosnące koszty pracy zmniejszają konkurencyjność poszczególnych gospodarek, ale za to odzwierciedlają wyższą wydajność i zrównoważenie na rynku pracy. Wzrost kosztów pracy w Niemczech to kolejny dowód na to, że w tym kraju poszybowały w górę zarobki pracowników. To właśnie koszt siły roboczej spowodował w głównej mierze wzrost kosztów pracy.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy realnej

Niemcy w najbliższych latach odczują lekki wzrost płacy realnej. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Gospodarczych realne dochody gospodarstw domowych wzrosną, ale z powodu wyższej inflacji nie będzie to bardzo gwałtowny wzrost. To spowoduje, że konsumpcja prywatna nieco spadnie. Inflacja w roku 2017 wzrośnie w tempie +1,9%, natomiast w roku 2018 wzrost inflacji wyniesie nieco mniej, bo już tylko +1,7%. Choć inflacja nabiera tempa, to mimo wszystko oczekuje się w Niemczech wyraźnego wzrostu gospodarczego. Eksperci przewidują, że tylko w 2017 roku będzie to wzrost o +1,3%. Jednak już w 2018 roku tempo wzrostu powinno być wyższe i wynosić odpowiednio +1,8%. Liczba pracowników zatrudnionych w Republice Federalnej Niemiec wzrośnie, a tym samym liczba osób bezrobotnych spadnie.

©finanzamt.pl

Fałszywe oferty pracy

Polacy poszukujący pracy za granicą powinni uważać na coraz częstsze przypadki oszustw. W Niemczech krąży coraz więcej fałszywych ofert pracy. Szczególnie wiele jest ich w ogłoszeniach na róznych portalach internetowych. O problemie falszywych ofert pracy opienię publiczną poinformował Niemiecki Instytut Zgodności DICO. Jak wygląda proceder? Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Instytut, międzynarodowe grupy przestępców umieszczają fałszywe reklamy na portalach internetowych z ofertami pracy lub też wysyłają oferty pracy pocztą elektroniczną. Szukają w ten sposób naiwnych ludzi pragnących podjąć zatrudnienie w Niemczech. W rzeczywistości kradną tożsamość osób poszukujących pracy lub oszukują na duże pieniądze. Płatności dotyczą rzekomych opłat rekrutacyjnych lub też za specjalne oprogramowanie. Oszuści w kolejnych etapach rekrutacji żądają poufnych informacji (np. numeru ubezpieczenia, itp.), bądź wymagają od kandydatów zakupu specjalnego oprogramowania. Oprogramowanie to ma mu pomóc w wykonywaniu jego pracy w domowym biurze. Jak uchronić się przed tego typu oszustami? Przede wszystkim kandydaci do pracy w Niemczech powinni sprawdzić rzetelność firmy, która zamieszcza ogłoszenie. Jeżeli jest to niemiecka agencja pracy, to powinna ona być wpisana na specjalną listę firm prowadzoną przez Federalną Agencję Pracy.

©finanzamt.pl

Produkcja w Niemczech ponownie ze wzrostem

Po zaskakującym wyniku produkcyjnym na zakończenie roku 2016, początek roku 2017 wystartował jednak z dobrym wynikiem. W pierwszym miesiącu 2017 roku końcowe wyniki podajne przez Federalny Urząd Statystyczny wskazują, że całkowita produkcja wzrosła o +2,8%. Dane styczniowe były zatem zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami ekspertów. Koniec 2016 roku był zaskoczeniem dla ekonomistów. W grudniu produkcja spadła według zweryfikowanych danych o -2,4%. We wcześniejszych okresach spadek był jeszcze większy, bo aż o -3,0%. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu 2017 roku o +3,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Szczególnie korzystnie wypadły produkcje dóbr kapitałowych ze wzrostem aż o +6,1%.

©finanzamt.pl

Adidas z zapowiedzią większego zysku

Producent sprzętu sportowego firma Adidas ogłosiła  bardzo dobre prognozy na przyszłość. Od wprowadzenia nowego planu strategicznego w 2015 roku, mającego na celu zniwelowanie pojawiających się od dłuższego czasu strat, Adidas ponownie odnosi coraz większe sukcesy finansowe. Jak przekazał koncern Adidas na konferencji prasowej w Herzogenaurach, dzięki wprowadzonej strategii oczekuje się do roku 2020 wzrostu sprzedaży o 10% do 12%. Oczekuje się tym samym, że zysk firmy wzrośnie o 20% do 22% w tym samym okresie. Szacuje się, że zysk z działalności wzrośnie w bieżącym roku do 1.225 miliarda euro z wyłączeniem różnic kursowych od 11% do 13%. Marka Adidas jest bardzo popularna także w Polsce.

©finanzamt.pl

Spadek sprzedaży na niemieckim rynku samochodowym

Mniej osób kupuje w Niemczech samochody. Największy spadek sprzedaży w lutym odnotowała marka Volkswagen. Sprzedaż lidera na niemieckim rynku samochodowym spada z roku na rok i można mówić już nawet o pewnym załamaniu się rynku. W przeciągu 12 miesięcy, biorąc pod uwagę luty 2016 i luty 2017, był to spadek aż o -18,6%. Tym samym VW sprzedał w lutym 2017 roku tylko 42.500 pojazdów. W ubiegłym roku udział marki Volkswagen w rynku zmniejszył się z 20,9% do 17,5%. W dwóch pierwszych miesiącach 2017 roku spadek sprzedaży wyniósł aż -7,4%. Niewątpliwie na taką sytuację ma wpływ skandal z manipulacją spalinami w pojazdach silnikowych. Udział diesla w nowych samochodach na niemieckim rynku to 45,1% w pierwszych miesiącach 2017 roku. Reasumując: zgodnie z danymi Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego cała branża samochodowa w Niemczech zmniejszyła sprzedaż w lutym 2017 roku o -2,6% w porównaniu do lutego 2016 roku, a tym samym sprzedaż wyniosła 243.602 samochodów.

©finanzamt.pl

Drogie tankowanie i ogrzewanie

Rosnące ceny za energię w Niemczech powodują zwiększenie cen coraz większej ilości usług i rzeczy użytku codziennego. W samym już grudniu 2016 roku ceny konsumpcyjne wzrosły o +1,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę dane podane przez Federalny Urząd Statystyczny, daje to największy wzrost cen w Niemczech od lipca 2013 roku. Znacznie droższe niż na koniec roku 2015 były przede wszystkim oleje opałowe (+21,9%) i paliwa (+6,0%).  W pierwszych jedenastu miesiącach roku 2016, ceny za energię były mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety w chwili obecnej sytuacja na rynku jest taka, że cena za energię rośnie, a inflacja wzrasta. Oba te czynniki nie wpływają korzystnie na ceny konsumpcyjne.

©finanzamt.pl

 

1200 nowych miejsc pracy w sieci sklepów meblowych XXXL w Niemczech

Sieć sklepów meblowych XXXL wdraża nowy plan inwestycyjny, w skład którego wchodzi rozszerzenie liczby pracowników. Ma powstać aż 1200 nowych miejsc pracy! To świetna informacja dla polskich pracowników oraz polskich agencji pracy, gdyż wiele z nowopowstających stanowisk pracy można byłoby obsadzić polskim personelem pracowniczym. W najbliższym czasie zostaną otwarte trzy nowe sklepy meblowe w Wolfratshausen w pobliżu Monachium. Kolejne dwa w Bopfingen oraz Villingen – Schwennigen. Wszystkie cztery sklepy swoją działalność zaczną jeszcze w tym roku. Czwarte miejsce zaplanowane jest w Turyngii w mieście Gera. Ponadto spółka planuje także budowę nowego, dużego centrum logistycznego. To właśnie w nowym centrum logistycznym w Erfucie ma być przeprowadzana cała internetowa sprzedaż asortymentu. Cała suma inwestycji opiewa na potężną sumę 240 milionów euro. Warto zatem zastanowić się nad możliwością znalezienia tam zatrudnienia.

©finanzamt.pl

W lutym nieznaczny spadek bezrobocia

W lutym na rynku pracy przeważał niewielki ruch. Miesiąc ten zakończył się z lekkim spadkiem bezrobocia. Niemiecki rynek pracy jest w okresie zimowym niezbyt aktywny. Niewielki spadek liczby bezrobotnych w miesiącu lutym (o ok. 10.000 osób) sprawił, że w drugim miesiącu 2017 roku liczba bezrobotnych w Niemczech wynosiła 2.760.000. Tyle bowiem osób było zarejestrowanych jako poszukujący pracy, co wynika z danych Federalnej Agencji Pracy. Daje nam to około 140.000 mniej bezrobotnych niż w roku 2016 o tej samej porze. W Niemczech jest w tej chwili wiele wolnych miejsc pracy. Ta faza wzrostu wolnych wakatów powoli osiąga swój kulminacyjny punkt. Sytuacja jest bardzo dobra dla osób poszukujących dobrze płatnej pracy. Najsilniej wzrosła liczba wolnych miejsc pracy w przemyśle, handlu i budownictwie. W tych branżach akurat wielu Polaków poszukuje zatrudnienia!

©finanzamt.pl

Wyrównanie poziomu emerytur wschodu z zachodem

Zgodnie z wprowadzoną w ostatnim czasie ustawą o dostosowaniu wschodnich emerytur do zachodnich, całkowite wyrównanie ma być przeprowadzone do dnia 1 stycznia 2025 roku. Podnoszenie poziomu wschodnich emerytur powinno rozpocząć się w 2018 roku. Świadczenia emerytalne będą podnoszone sukcesywnie w siedmiu kolejnych etapach, aż do uzyskania jednolitych stawek emerytalnych. Ma to jednak także niekorzystny wpływ dla emerytur otrzymywanych na zachodzie. Tam będą one obniżane w siedmiu etapach, aby mogły się spotkać na tym samym poziomie ze wschodnimi. Ponadto rząd przyjął ustawę korzystną dla tych, którzy z powodu niezdolności do pracy otrzymują już emeryturę. W przyszłości także ich poziom ma wzrosnąć, jednakże plan wzrostu jest w trakcie opracowania.

©finanzamt.pl

Opłaty za skrzynki pocztowe

Polacy pracujący lub prowadzący działalnosć gospodarczą w Niemczech muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z posiadaniem mieszkania, względnie meldunku w Niemczech. Chodzi o koszty dostarczania przesyłek pocztowych, które od 1 marca 2017 roku wpływają na niemiecki adres (np. pisma urzędowe, pocztowe, itd.). Większość pracujących w Niemczech Polaków korzysta ze skrzynek pocztowych w miejscu zamieszkania bądź zameldowania. Kto nadal chce otrzymywać listy do skrzynki pocztowej, ten zobowiązany jest uiścić roczną opłatę. Od 1 marca niemiecka poczta (Deutsche Post) wprowadza obowiązkową opłatę dla klientów prywatnych oraz handlowców, a informację tę podała do publicznej wiadomości. Dotychczas klienci niemieckiej poczty byli zobowiązani opłacić jedynie ryczałt za korzystanie z takiej skrzynki w kwocie 15 euro. Od początku marca do dotychczasowych opłat dochodzi jeszcze opłata za użytkowanie urządzenia w wysokości 19,90 euro rocznie. Niemiecka poczta uzasadnia ponowne wprowadzenie takiej opłaty zwiększeniem kosztów nieruchomości, utrzymania i konserwacji skrzynek oraz wyższymi kosztami za energię elektryczną. Obecnie niemiecka poczta ma w sumie 818.000 skrzynek pocztowych w całym kraju. Zdecydowana większość użytkowników to biznesmeni. Wprowadzenie dodatkowej opłaty to dla poczty przychód w wysokości około 16 milionów euro. Jednakże stosowanie w ostatnich latach skrytek pocztowych spada. Ma to także związek z coraz bardziej powszechnymi usługami cyfrowymi, jak SMS-y, portale społecznościowe, komunikatory czy prywatne firmy kurierskie. Dodatkowo usługi pocztowe stale drożeją, więc wiele osób w mniejszym stopniu korzysta z tradycyjnej poczty.

©finanzamt.pl

Banki z grupy Sparkasse z większym zyskiem

Jak poinformowała jedna z największych w Niemczech grup finansowych - Bank Sparkasse (tzw. Kasa Oszczędności) - w Landach Hesja i Turyngia zwiększono zyski i to pomimo niskich stóp procentowych. Stało się to możliwe między innymi dzięki nowym ofertom biznesowym. W obu instytucjach bankowych rozszerzono ofertę zarówno o zwiększoną liczbę depozytów, jak i kredytów dla klientów. Wynik operacyjny wyniósł około 1,06 miliardów euro, tuż poniżej ubiegłorocznego wyniku 1,11 miliarda euro. Zyski banku to 325,5 miliona euro, daje to dużo wyższy wynik w porównaniu do roku poprzedniego z końcowym zyskiem 246,3 miliona euro. Głównym czynnikiem wzrostu zysków była dobra gospodarka papierów wartościowych i instytucji finansowych, a wpływ na taki stan rzeczy miała świetna sytuacja gospodarcza w Niemczech.

©finanzamt.pl

Niemieckie szpitale z problemami finansowymi

W niemieckich szpitalach trzeba zabezpieczyć środki dla niektórych interwencji medycznych, które w tej chwili są obarczone zasadą kwoty minimalnej. Im częściej takie interwencje byłyby wykonywane, tym lepsze są wyniki leczenia dla pacjentów. Odnosi się do kilku badań szpitalnych oraz aktualnego raportu szpitali z 2017 roku. AOK zachęca do rozszerzenia tzw. minimalnej ilości reguł w lecznictwie zamkniętym. Przepisy te nakazują, jak często dany zabieg musi być wykonany w szpitalu, aby dane usługi medyczne mogły być nadal oferowane. Minimalna kwota na poszczególne zabiegi musi być pilnie rozszerzona dla lepszej ochrony pacjentów z przeniesieniem na inne usługi szpitalne. W Niemczech powinna odbyć się wkrótce restrukturyzacja branży medycznej, która będzie nastawiona na jakość.

©finanzamt.pl

Wzrost opłat w Niemczech za energię elektryczną

W Niemczech rosną ceny prądu. To zła informacja zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Szczególnie te pierwsze są narażone na zbyt wysokie koszty opłat. Gospodarstwa domowe w Niemczech zapłacą w tym roku wraz z opłatami za energię elektryczną ponad 35 miliardów euro, o czym informuje opinię publiczną Federalny Związek Gospodarki Energetycznej i Wodnej.  Dodatkowe opłaty są z tytułu podatków, cła i innych opłat związanych z dostarczaniem energii. Największą część 24 miliardów euro to opłata na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii. W związku z tym udział podatków i ceł oraz pozostałych opłat wzrasta w pierwszej połowie o 55 procent.

©finanzamt.pl

Job Center nakłada kolejne sankcje wobec przyjęć Hartz IV

Wzrasta coraz bardziej liczba osób dotknięta sankcjami z powodu okłamania lub nie dotrzymania terminów w Centrach Pracy. Jak poinformowała grupa medialna Funke powołując się na dane rządowe, pomimo dużej liczby nałożonych kar, wiele odwołań od decyzji o nałożeniu kary było zasadnych. W raporcie podanym przez Rząd Federalny w 2016 roku znajdowała się liczba 134.390 odbiorców Hart IV objętych sankcjami. W roku 2015 liczba ta wynosiła 131.520. Zgodnie z podanymi danymi sankcje dotyczą w jednej trzeciej gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci. Liczba ta wzrosła o 1.700 do 44.400 w średniej miesięcznej kalkulacji.

©finanzamt.pl

Amazon zapowiada kolejne 2000 miejsc pracy w Niemczech

Największy na świecie sklep internetowy Amazon chce stworzyć w tym roku ponad 15.000 nowych miejsc pracy w Europie, z czego w Niemczech ma powstać 2.000. Będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy w różnych zawodach z doświadczeniem np. inżynierowie i programiści. Dla praktykantów i stażystów, czy też młodych ludzi także znajdą się oferty pracy. Na początku roku firma ogłosiła plany zwiększenia swoich zasobów ludzkich w USA o 100.000 nowych miejsc pracy. Do połowy 2018 roku liczba etatów w Stanach Zjednoczonych powinna wynosić około 280.000. Ekspansja firmy na rynku rodzimym pociąga za sobą także rozwój na rynku europejskim. Daje to dużą szansę naszym wykwalifikowanym rodakom na dobrze płatną pracę w międzynarodowej firmie. Należy jednak pamiętać, że aby wykonywać na terenie Niemiec wyuczony w Polsce zawód, należy nostryfikować w Niemczech swój polski dyplom. Dzięki uznaniu dyplomu można zarabiać dużo więcej pieniędzy.

©finanzamt.pl

Ustawowy fundusz emerytalny ma rezerwy finansowe

Sytuacja finansowa ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest w lepszej kondycji niż oczekiwano. Zgodnie z danymi Federacji Ubezpieczenia Emerytalnego tak zwana rezerwa emerytalna wynosiła pod koniec 2016 roku 32,4 miliarda euro. Rząd federalny spodziewał się rezerw na poziomie 29,5 miliardów euro, a były to prognozy na bazie analiz i porównań z rokiem 2015. Powodem pozytywnego rozwoju i polepszenia się rezerw ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest stabilny rynek pracy. Co za tym idzie także stabilne, terminowe oraz coraz większe transfery ze składek. Nie możemy także zapomnieć, że w roku 2016 wzrosły obowiązkowe składki w porównaniu do roku 2015 i to aż o 4,1 procenta. Tym samym odczuliśmy zwiększenie wszystkich wpłat na rzecz składek. Wzrosły one do poziomu 194,8 miliarda euro. Zgodnie z zapowiedzią, wraz z początkiem roku 2022 nastąpi podniesienie stopy procentowej do wkładu obowiązkowego. Do tego czasu pozostanie ona prawdopodobnie na niezmiennym poziomie 18,7 procent.

©finanzamt.pl

Przemysł elektryczny zwiększył liczbę miejsc pracy

Niemiecki przemysł elektryczny zakończył rok 2016 bardzo udanie i z wieloma nowymi zleceniami. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w grudniu udało się wszystkim firmom w kluczowych segmentach ich działalności uzyskać aż 2,7 procent więcej zamówień, niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Zamówienia krajowe spadły o 4,2 procenta, podczas gdy to zamówienia zagraniczne dały tak potężny i gwałtowny wzrost (o +8,6 procent). W przyjęciu perspektywy rocznej ilość zleceń zmniejszyła się o 1 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Na wzroście w przemyśle elektrycznym skorzystają bardzo duże firmy.

©finanzamt.pl

 

Pracownicy Daimlera z premią 5.400 euro!

Niemiecki gigant samochodowy Daimler również w tym roku wypłaci pokaźne premie swoim pracownikom. Jak informuje koncern, każdemu  z 130.000 pracowników w Niemczech przekaże kwotę w wysokości 5.400 euro. Kwota ta jest nieco mniejsza niż w roku ubiegłym. Rożnica wynosi 250 euro. Roczne premie pracownicze w roku ubiegłym wynosiły bowiem 5.650 euro. Wysokość premii pracowniczej każdorazowo jest uzależniona od wypracowanego zysku. Niestety zysk operacyjny spadł do poziomu 12,9 miliarda euro, co było spowodowane dodatkowymi kosztami. W tej sytuacji premia musiała być nieco niższa. Warto dodać, że na całym świecie koncern Daimler zatrudniał na koniec 2016 roku 282.488 pracowników, natomiast na koniec 2015 roku było to 248.015. /zatrudnienie wzrosło zatem w ciągu tylko jednego roku aż o 34.473 pracowników. Tyle bowiem w roku 2016 powstało nowych stanowisk pracy. O ile trens wzrostowy był na całym świecie, to na rynku rodzimym zanotowano lekki spadek zatrudnienia. W ciągu 12 miesięcy w samych Niemczech liczba pracowników nieznacznie spadła. Na koniec roku 2016 Daimler miał w Niemczech 170.034 zatrudnionych, natomiast na koniec roku 2015 było to 170.454 osób. Spadek zatrudnienia wyniósł zatem 420 osób. W kontekście ponad 170.000 zatrudnionych liczba ta nie robi może większego wrażenia, jednak mimo wszystko zlikwidowano 420 stanowisk pracy.

©finanzamt.pl

Spadek produkcji w Niemczech

Produkcja w Niemczech zanotowała nieoczekiwany spadek na koniec 2016 roku. Jak wynika z danych statystycznych Federalnego Urzędu Statystycznego w miesiącu grudniu cała produkcja w kraju spadła o 3 procent w porównaniu z miesiącem poprzednim. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,3 procenta. Tak jednak się nie stało. Jeszcze w listopadzie produkcja zwiększyła się zmiennie o 0,5 procenta. Produkcja przemysłowa odnotowała w grudniu spadek aż o 3,4 procent. Produkcja dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych także odnotowała zauważalny spadek. Spadek także był zauważalny w produkcji energii przemysłowej. Wyniósł on 0,9 procenta. Natomiast produkcja w branży budowlanej odnotowała spadek o 1,7 procent. Eksperci są pełni obaw o nowy rok, jednakże mówią otwarcie o przyczynach takowego stanu rzeczy. Mają na to wpływ wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oraz co najważniejsze bardzo duża niepewność związana z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak zawsze są to tylko spekulacja i trudno w tej chwili ocenić, jak będzie wyglądała sytuacja na koniec 2017 roku.

©finanzamt.pl

Emerytury mężczyzn są nadal wyższe od emerytur kobiet

Pomimo wszystkich zmian jakie zachodzą w Niemczech, mężczyźni nadal wypracowywują znacznie większy dochód niż kobiety. Różnice w wysokości emerytur mężczyzn i kobiet są wprawdzie coraz mniejsze, ale nadal bardzo widoczne. Powodem malejących różnic nie są coraz lepsze emerytury dla kobiet, ale coraz niższe przeciętne emerytury dla mężczyzn. Różnice w wypłatach emerytur pomiędzy mężczyznami a kobietami to aż 42 procent na zachodzie i 23 procent na wschodzie, co wynika z obliczeń Niemieckiego Instytutu Badania Gospodarki. Kto przeszedł na emeryturę w 2014 roku, ten na zachodzie jako mężczyzna otrzymuje 994 euro, natomiast jako kobieta 576 euro. Z kolei we wschodnich Niemczech mężczyźni otrzymują średnio 1.057 euro, a kobiety 818 euro. Różnice pomiędzy emeryturami wypłacanymi mężczyznom a kobietom są spowodowane tym, iż kobiety bardzo często pracują w sektorach, w których występuje bardzo niska płaca. To zaś skutkuje później bardzo niską emeryturą. Trzeba także podkreślić, że kobiety są mniej aktywne na rynku pracy, a coraz częściej wpływ na to mają względy rodzinne. W bardzo dużej ilości przypadków kobiety pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jeszcze częściej pracują w sektorach o bardzo słabym wynagrodzeniu.

©finanzamt.pl

Liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu miesiąca o 260.000

Tradycyjnie okres zimowy powoduje zamieszanie na rynku pracy. Przede wszystkim skutki zimy są odczuwalne w sektorze budowlanym, w którym to zima czasowo blokuje wiele prac i inwestycji. To z kolei przekłada się na spadek zatrudnienia, gdyż wielu pracowników właśnie zimą traci tymczasowo pracę. Nie inaczej sytuacja kształtowała się na początku 2017 roku. Przerwa zimowa na wielu budowach i w zawodach powiązanych z budownictwem spowodowała wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu styczniu. Stan ten nie powinien nikogo dziwić, gdyż takie właśnie były przewidywania co do dynamiki rynku pracy i liczby bezrobotnych. Jak wynika z danych Federalnej Agencji Pracy łącznie w styczniu na terenie Niemiec było 2.828 miliona kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Daje nam to liczbę większa o 260.000 niż w miesięcy grudniu, ale o 90.000 mniej niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Za wzrost bezrobocia odpowiedzialne są czynniki sezonowe. Bez efektów sezonowych bezrobocie spadałoby z początkiem roku tylko nieznacznie. W miesiącach zimowych liczba bezrobotnych rośnie, wiosną zaś spada. Z kolei latem dochodzi do stagnacji, która trwa do jesieni. Przed końcem roku odnotowuje się znów nieznaczny wzrost bezrobocia. Taki jest co roku cykl wzrostu i spadku liczby bezrobotnych w Niemczech. Jednakże trzeba wyraźnie przyznać, iż niemiecki rynek pracy jest odporny w porównaniu do globalnej niepewności i dysponuje dużą liczbą wolnych miejsc pracy. Obecnie niemieckie firmy potrzebują tak wielu nowych pracowników, jak nigdy przedtem w historii. Zgodnie z obecnym indeksem bezrobocia BA-X, wzrósł on w styczniu do najlepszego dotąd poziomu z ilością 228 punków. Daje to aż 18 punktów więcej niż w roku ubiegłym. Federalna Agencja Pracy wychodzi z założenia, że wolne miejsca pracy są niemalże w każdej branży. Najsilniejszy popyt na pracę jest jednak w usługach okołobiznesowych. Ponadto istnieje dużo wolnych wakatów w handlu, przemyśle i budownictwie. Miejsca pracy w dwóch ostatnich branżach cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród pracowników z Polski wyjeżdżających do pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Coraz większe opłaty bankowe

Polacy pracujący bądź prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech muszą liczyć się z większymi kosztami opłat bankowych związanych z prowadzeniem konta. Zwiększenie opłat bankowych w Niemczech spowodowało, że trudno już otworzyć i prowadzić w jakimkolwiek niemieckim banku całkowicie darmowego rachunku. Wiele usług, które wcześniej były usługami bezpłatnymi, wymagają już opłaty. Wysokość opłat uzależniona jest od instytucji finansowej. W jednym banku ceny usług mogą rosnąć tylko nieznacznie i podwyżka może być nałożona tylko na pewien pakiet usług, natomiast w innym banku podwyżki mogą objąć wszystkie usługi, co spowoduje znaczny koszt. W 2017 roku osoby posiadające w Niemczech rachunki bankowe powinny dokładnie przyjrzeć się i sprawdzić aktualny cennik proponowany przez ich bank. W wielu przypadkach rzekome darmowe konta wcale nie okażą się darmowe. Wręcz przeciwnie,  będą miały ukryte koszty.

©finanzamt.pl

Spór o podatki

U progu wyborów parlamentarnych w Niemczech dochodzi do coraz większych spięć. Kością niezgody są podatki i ich wysokość. Dwie wiodące partie polityczne w Niemczech podejmują ciągłą polemikę co do podwyższenia podatków. CSU jest przeciwko jakimkolwiek podwyżkom podatków, natomiast CDU widzi opcję w podwyższeniu obciążeń podatkowych. Tak gorąca wymiana zdań między partiami ma na celu zdobycie w nadchodzących wyborach jak największej liczby głosów. W związku z zaistniałą sytuacją nie można wykluczyć podwyżki podatków w następnym okresie legislacyjnym. W przypadku podwyższenia podatków w Niemczech odczują to także polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech na stałe, jak i pracownicy delegowani do Niemiec na okres powyżej pół roku, gdyż po przekroczeniu 183 dni ich dochody będą już na pewno podlegały pod niemiecki podatek dochodowy. W momencie gdy będzie on przez podwyżkę wyższy, to z pensji pracownika zostanie potrącona większa kwota pieniędzy na rzecz niemieckiego fiskusa.

©finanzamt.pl

Zmiany dla kierowców po ukończeniu 75 roku życia

Nowości dla kierowców w podeszłym wieku, których czekają nie tylko nowe ubezpieczenia, ale także obowiązkowe egzaminy. Kto ukończył 75 lat i chce nadal prowadzić pojazdy, ten będzie zobowiązany poddać się kontrolnej jeździe z instruktorem! Zmianę przepisów wymusiła duża liczba wypadków spowodowanych przez seniorów. Osoby w podeszłym wieku powodują w  Niemczech naprawdę sporo wypadków. Niemiecki ustawodawca widział konieczność działania w tym zakresie, stąd zmiana przepisów.

©finanzamt.pl

 

Niemcy z nowym rekordem eksportowym

Świetne wyniki notuje niemiecki eksport. W ostatnim miesiącu starego roku sprzedano towary za granicę o wartości 108,5 miliardów euro. Daje to wynik dużo lepszy niż w jakimkolwiek innym miesiącu w ciągu całego roku 2016. Poprzedni rekordowy wynik, jaki udało się uzyskać w miesiącu marzec 2015 roku, został pobity o kwotę sięgającą blisko miliard euro. Słabe euro stymuluje przede wszystkim eksport do USA. Końcówka roku 2016 była także bardzo dobra jeśli chodzi o eksport do Chin i krajów produkujących ropę naftową. Popyt ze strefy euro był na koniec 2016 roku także na plusie. W porównaniu z poprzednim miesiącem eksport wzrósł ośmiokrotnie. W ciągu czerech i pół roku eksport był silny, na poziomie 3,9 procenta. Wszyscy z niepokojem oczekują w Niemczech danych eksportowych w roku 2017. Trudno w tej chwili ocenić, czy uda się powtórzyć świetny wynik z poprzedniego roku.

©finanzamt.pl

Duże wpływy z podatków

W roku 2016 niemieckie organy skarbowy ściągnęły ogromne kwoty należnego podatku. Zgodnie z danymi Federalnego Ministerstwa Finansów wysokość zapłaconych w ubiegłym roku podatków wyniosła prawie 700 miliardów euro, co odpowiada sporemu plusowi w porównaniu do roku 2015. Część z tych pieniędzy rząd przeznaczył na zmiany społeczne i politykę podatkową dla obywateli w roku 2017. Pierwsza z nich to większy próg podatkowy kwoty wolnej od podatku. To jednak nie koniec zmian. Ulga podatkowa na dziecko dla rodzica zwiększa się o 54 euro do 2358 euro. Ponadto zwiększa się zasiłek rodzinny Kindergeld. Dla pierwszego i drugiego dziecka o dwa euro i w roku 2017 wynosi 192 euro. Kindergeld na trzecie dziecko od 01.01.2017 wynosi już 198 euro, a za czwarte i kolejne dziecko niemieckie Kasy Rodzinne płacą już 223 euro. Niestety w roku 2017 mamy także do czynienia ze wzrostem składek społecznych.

©finanzamt.pl

Wcześniejsza emerytura w Niemczech w 2017 roku

Jeżeli pracownik zatrudniony w Niemczech chciałby przejść w 2017 roku na wcześniejszejszą emeryturę, to może mu się to finansowo nie opłacać. W tej sytuacji osoba taka musi liczyć się ze znacznym obniżeniem swoich miesięcznych dochodów. Jednakże zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy istnieje możliwość kompensacji przynajmniej części utraconych dochodów. Od pierwszego stycznia 2017 roku ustawa pozwala emerytom na dłuższą pracę. Tym samym emeryci mogą pracować, aby zarobić więcej pieniędzy bez konieczności akceptowania obniżek. Regularny wiek emerytalny rozpoczynający się w roku 2017  wynosi 65 lat i sześć miesięcy. Osoby chcące przejść na wcześniejszą emeryturę muszą mieć co najmniej 35 lat pracy i w całym tym okresie odprowadzać składki. Do końca 2016 roku obowiązywały przepisy, które umożliwiały przejście na wcześniejszą emeryturę tym pracownikom, którzy skończyli 63 lata i posiadali 45 lat stażu pracy wraz z opłacanymi składkami.

©finanzamt.pl

Zwiększa się wysokość składek ubezpieczeniowych w Niemczech

Bardzo niedobre informacje dla pracowników i pracodawców podlegających pod niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z informacjami prasowymi 27 z 113 funduszy podniesie wysokość swojej składki zdrowotnej. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych wprowadziły zmiany z dniem pierwszym stycznia 2017 roku i od tego momentu w wielu Kasach Chorych zwiększyły się składki na ubezpieczenia. Droższe ubezpieczenia powodują wzrost kosztów pracy. Zakres podwyżek wyniósł od 14,6 procenta do 16,4 procenta w zależności od Kasy Chorych. Powodem, dla którego niektórzy ubezpieczycieli zdecydowali się na taki krok jest kosztowna reforma niemieckiej służby zdrowia. Chodzi tu przede wszystkim o pokrycie zwiększonych kosztów finansowania szpitali. Dlatego dla całej branży ubezpieczeniowej rok poza 2017 jest pod znakiem wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

©finanzamt.pl

Co piąty pracujący w Niemczech otrzymuje niskie zarobki

Ponad pięć milionów ludzi w Niemczech otrzymuje niskie wynagrodzenia i to pomimo zdobytego zawodu. Jak wynika z danych rządu federalnego niskie wynagrodzenie brutto stanowi mniej niż dwie trzecie średniej płacy brutto w Niemczech, a niskie zarobki zaczynają się poniżej 10 euro za godzinę pracy lub 1993 euro miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Daje nam to 5,1 miliona (20,9 procent) pracowników z dobrymi kwalifikacjami zawodowymi. Na wschodzie odsetek wynosi jeszcze więcej, bo aż 38,8 procent. Często wśród osób najgorzej opłacanych są obcokrajowcy, którzy za pracą przybywają do Niemiec w tym celu, aby obsadzić wolne stanowiska pracy, na których nie było chętnych wśród Niemców.

©finanzamt.pl

Mała liczba bezrobotnych w Hamburgu

Agencja Pracy z Hamburga poinformowała, że w mieście portowym w roku 2016 było około 70.600 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych rośnie, ale spowodowane jest to zastojem w branżach sezonowych. Rok 2017 może przynieść w Hamburgu większe bezrobocie. W tym drugim co do wielkości mieście w Niemczech (ze względu na liczbę mieszkańców) miesięcznie może przybyć nawet do 2 tysięcy bezrobotnych. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim uchodźcy. Tendencja ta widoczna jest nie tylko w Hamburgu, ale także w wielu innych regionach kraju. Prawie 19.000 uchodźców chce pracować w Hamburgu, ale tylko około jednej czwarta osób z tej liczby do tej pory zarejestrowała się jako bezrobotni. Większość uchodźców uczy się niemieckiego, odbywa staże lub przechodzi kursy kwalifikacyjne. Jednak problem polega na tym, że wielu uchodźców nie kwapi się z podjęciem pracy. To z kolei powoduje rosnącą liczbę bezrobotnych.

©finanzamt.pl

 

Strona 2 z 22

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.