Z OSTATNIEJ CHWILI

Z OSTATNIEJ CHWILI

Duży wzrost obrotów w przemyśle budowlanym

Branża budowlana rozwija się w Niemczech w niesamowitym tempie. Znaczny wzrost obrotów jest najlepszym dowodem na to, iż polskie firmy budowlane mogą na niemieckim rynku budowlanym zdobyć wiele zleceń. Najnowsze dane statystyczne, które zostały podliczone dla miesiąca maja 2017 dowodzą, iż w miesiącu tym obroty w głównym przemyśle budowlanym były  o 12,8% wyższe niż w maju roku 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, w maju 2017 roku w głównym przemyśle budowniczym było o 3,1 % więcej osób zatrudnionych niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Na podstawie tych danych widać, jak dobrze prosperuje w tej chwili budowlanka w Niemczech. Silny wzrost obrotów z dwucyfrową stopą wzrostu ukazał się w prawie wszystkich obszarach głównego przemysłu budowlanego. To odnosiło się również do obydwu ważnych działów gospodarki przemysłu budowlanego, tj. budownictwa podziemnego, gdzie wzrost obrotów wzrósł o +13,7% w stosunku do maja 2016 oraz budownictwa naziemnego, które w tym samym okresie odnotowało wzrost o +13,3%. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane dane z miesięcy letnich, tj. czerwca, lipca i sierpnia. W tych miesiącach budowlanka notuje wysokie obroty z uwagi na szczyt sezonu.

©finanzamt.pl

Ochrona środowiska wypracowała 66 miliardów euro obrotu

Działania na rzecz ochrony środowiska są w Niemczech ważnym czynnikiem gospodarczym, który napędza koniunkturę. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, w roku 2015 zakłady produkcyjne firm jednoosobowych i sektory usług w Niemczech osiągnęły 66 miliardów euro obrotu w zakresie towarów, robót i usług na rzecz środowiska. Do najważniejszych składników zaliczały się środki mające na celu polepszenie zarówno wydajności, jak i oszczędzanie energii (19,8 miliardów euro) oraz środki służące do użytkowania energii odnawialnej (16,5 miliardów euro). To są aktualnie najważniejsze trendy w zakresie ochrony środowiska.  Gospodarka ochrony środowiska jest nastawiona w Niemczech w głównej mierze na rynek krajowy, co stanowi odzwierciedlenie w danych Federalnego Urzędu Statystycznego. W ten sposób osiągnięto w roku 2015 aż 41,4 miliardy euro obrotu (w przeliczeniu 62,7%), co stanowi prawie dwie trzecie obrotów całej branży ochrony środowiska. Jedynie 24,6 miliardów euro przypadło na eksport towarów, robót i usług w zakresie ochrony środowiska. Tylko niewiele sektorów składających się na ochronę środowiska wykazało wyższy udział obrotów z eksportu. W tym wąskim gronie są przykładowo dobra i usługi w zakresie energii wodnej i morskiej, gdyż w w tych sektorach aż 87,5 % obrotów stanowił eksport. Produkcja towarów, robót i usług dla ochrony środowiska wpływa również na zatrudnienie i tym samym jest ważnym czynnikiem odbijającym się na rynku pracy. W roku 2015 było w Niemczech 260.000 osób zatrudnionych w gospodarce ochrony środowiska. 174.000 osób w branży, a więc ponad dwie trzecie z ogółu zatrudnionych, pracowało w lokalnych jednostkach produkcyjnych. W przemyśle budowlanym było zatrudnionych nieco ponad 45.000 osób, w sektorze usługowym około 37.000, a w pozostałych branżach zatrudnionych było 2.000 osób. W Niemczech jest sporo ofert pracy dla specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Niemiecki rynek pracy jest w stanie przyjąć polskich pracowników, którzy wykazują chęć podjęcia zatrudnienia nad Renem. Branża ochrony środowiska jest na tyle perspektywiczna, że stwarza potencjalnym pracownikom duże możliwości rozwoju.

©finanzamt.pl

Niewielki spadek produkcji

Produkcja w przemyśle wytwórczym obniżyła się według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego o 1,1% pod względem czynników takich jak ceny, sezon i dzienna praca. Dane te dotyczą czerwca 2017 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei w maju 2017 odnotowano wzrost o 1,2% w stosunku do kwietnia 2017. Produkcja przemysłowa w czerwcu 2017 spadła na tle poprzedniego miesiąca o 1,4 %. W obrębie przemysłu zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych o 1,9 %, a produkcja dóbr pośrednich o 1,2%. Biorąc pod uwagę dobra konsumpcyjne spadła produkcja w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 0,7%. Poza przemysłem wytwarzanie energii było w czerwcu 2017 o 1,4% wyższe niż w maju 2017, natomiast produkcja budowlana spadła o 1,0%. Mimo drobnego spadku sytuacja jest bardzo stabilna.

©finanzamt.pl

Prawie co czwarty pracownik jest zatrudniony na zasadzie Minijob

Polacy pracujący w Niemczech niechętnie podejmują prace, za które płaci się 450 euro. Dane z niemieckiego rynku pracy pokazują jednak, iż 23% pracowników najemnych zatrudnionych w Niemczech pracowało na koniec roku 2016 na zasadzie Minijob. To aż 7.630.000 pracowników! Wynika to z danych Federalnej Agencji Pracy, która oblicza nie tylko liczbę zatrudnionych, ale także rodzaj świadczonej pracy. Według tych samych danych 22% osób zatrudnionych było starszych niż 60 lat. Ich udział zwiększył się od roku 2006 aż o 48%. Sama liczba osób zatrudnionych na zasadzie Minijob dla grupy wiekowej powyżej 65 roku życia wzrosła w ostatnich dziesięciu latach aż o 38% do liczby ponad jednego miliona.

©finanzamt.pl

Wzrost w niemieckim eksporcie

W czerwcu 2017 wyesportowano z Niemiec towary o łącznej wartości 107,2 miliarda euro, natomiast wartość importowanych towarów była na poziomie 84,9 miliarda euro. Jak na podstawie wstępnych wyników informuje Federalny Urząd Statystyczny, niemiecki eksport był w czerwcu 2017 roku o 0,7% wyższy niż w czerwcu 2016 roku. Z kolei import zwiększył się w tym czasie aż o 3,6%. Biorąc pod uwagę miesiąc maj 2017 roku, zmniejszył się o 2,8% eksport dostosowany do sezonu i kalendarza. Trzeba także zauważyć, że ciągu tego samego okresu 12 miesięcy import obniżył się o 4,5%. Bilans handlu zagranicznego zakończył nadwyżkę w czerwcu 2017 roku w wysokości 22,3 miliardów euro. W czerwcu 2016 saldo bilansu handlu zagranicznego wynosiło +24,5 miliarda euro. Uzależniona od kalendarza i sezonu nadwyżka tego bilansu wynosiła w czerwcu 2017 aż 21,2 miliardów euro. Biorąc pod uwagę bilans handlu towarami łącznie z uzupełnieniem do handlu zagranicznego (+24,1 miliarda euro), usług (-1,5 miliarda euro), podstawowych dochodów (+4,6 miliarda euro) i drugorzędnych dochodów ( -3,6 miliarda euro) według wstępnych obliczeń Niemieckiego Banku Federalnego ukończono bilans handlowy w czerwcu 2017 z nadwyżką w wysokości 23,6 miliarda euro. W czerwcu 2016 niemiecki bilans handlowy wykazał saldo aktywne w wysokości 24 miliardów euro. W państwach członkowskich Unii Europejskiej w czerwcu 2017 eksportowane towary wyniosły wartość 63,9 miliarda euro, a importowano towary o wartości 56,1 miliarda euro. Eksport towarów poza UE wyniósł w czerwcu 2017 wartość 43,3 miliarda euro, natomiast import z krajów spoza Unii Europejskiej wyniósł 28,8 miliarda euro. W przeciwieństwie do czerwca roku 2016 zmniejszył się eksport do krajów spoza Unii Europejskiej i to o 1,7%. Import spoza UE wzrósł z kolei aż o 7,5%.

©finanzamt.pl

Deutsche Bank zarabia coraz więcej

Czołowy niemiecki bank - Deutsche Bank - zarabia coraz więcej pieniędzy na transakcjach pieniężnych i to pomimo spadku transakcji na głównych rynkach kapitałowych. W drugim kwartale 2017 roku wynik przed opodatkowaniem podwoił się i wskoczył na poziom 822 miliona euro, o czym opinię publiczną poinformował bank. Zyski Deutsche Bank za ten sam okres wyniosły 466 miliona euro, a wynik ten trzeba uznać za naprawdę dobry. Do końca 2017 roku Deutsche Bank może osiągnąć obrót w wysokości nawet 9 miliardów euro, a wypracowany zysk około 200 milionów euro. Ta prognoza powoduje, że Deutsche Bank wiele zyskał w oczach inwestorów i kapitałodawców.

©finanzamt.pl

Audi planuje zaoszczędzić miliardy

Audi chce obniżyć koszty rozwoju aż o kwotę 10 miliardów euro. Wszystko za sprawą  programu ,,Strategia 2025”, która przewiduje przestawienie części produkcji na auta napędzane prądem. O sprawie opinię publiczną poinformował ,,Handelsblatt”. Rozwój nowych pojazdów powinien kosztować w przyszłości tylko połowę, a tym samym zwiekszą się zyski producenta samochodów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej platformie z Porsche w ramach produkcji nowych samochodów elektrycznych.

©finanzamt.pl

W Niemczech spada sprzedaż piwa

Sprzedaż piwa spadła w pierwszej połowie roku 2017 w porównaniu do roku ubiegłego o 2,1%, co stanowi 1 milion hektolitrów. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, istniejące w Niemczech browarstwo i składy piwa sprzedały w pierwszej połowie roku 2017 około 46,8 milionów hektolitrów piwa. W liczbach tych nie zostały zawarte ceny piwa bezalkoholowego, napojów słodowych, jak i importowanych piw z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Piwo w miksie z lemoniadą, colą i sokami owocowymi oraz innymi bezalkoholowymi dodatkami  stanowiły w pierwszej połowie roku 2017 roku 4,5% całej sprzedaży piwa, co daje 2,1 mln hektolitrów napojów. 81,7% całego zbytu piwa było przeznaczone na konsumpcję krajową i zostało opodatkowane. Sprzedaż krajowa spadła w porównaniu do pierwszej połowy roku 2016 o 1,2% na poziom 38,8 mln hektolitrów.

©finanzamt.pl

Redukcja etatów w Commerzbank spowodowała stratę

Redukcja tysiąca stanowisk pracy odbijała się stratami w Commerzbank w drugim kwartale 2017 roku. Straty są dużo większe niż się tego spodziewano. Generalnie rzecz biorąc powstała strata w wysokości 637 miliona euro, gdyż zysk wyniósł 2015 milionów euro w tym samym okresie roku poprzedniego. Commerzbank zapowiedział, do 2020 roku zostanie w sumie zlikwidowanych 9600 miejsc pracy na pełnym etacie.

©finanzamt.pl

Wakacje w Uni Europejskiej

W ubiegłych latach wczasowicze mogli w korzystnej cenie spędzić urlop w Bułgarii. Według aktualnych danych Eurostat ceny za nocleg i restauracje w Bułgarii w 2016 były o 50% niższe niż w Niemczech. Podobnie przedstawia się sytuacja w Rumunii, gdzie ceny są o -52% niższe. Poza tym urlopowicze mogli zaoszczędzić w Chorwacji i Portugalii, gdzie w roku 2016 za gościńce i hotele płacono 34% do 31% miej niż w Republice Federalnej Niemiec. Jednak w wielu miastach Unii Europejskiej noclegi i restauracje są droższe niż w Niemczech. Sytuacja taka jest między innymi we Francji (+7%) i Irlandii (+10%). Największe koszty turyści odczują w północnej Europie, gdzie poziom cen noclegów w Danii jest o 38% wyższy niż w Niemczech, a w Szwecji o 32%. W całej Europie najdrożej można było spędzić urlop w Szwajcarii (+53%) i Islandii (+49%).

©finanzamt.pl

Skutki wysokich składek ubezpieczeń społecznych

Pracodawcy ostrzegają przed utratą pracy przez rosnące składki na ubezpieczenie społeczne. Każdy dodatkowy punkt składki będzie według szacunkowych obliczeń kosztował długoterminowo aż do roku 2040 około 90.000 miejsc pracy! Dane te przedstawiła Konfederacja Stowarzyszeń Niemieckich Pracodawców, powołując się na swoje badania prognozowe. Całkowita wysokość składki na kluczowych czterech ubezpieczeniach socjalnych nie może jednak przekroczyć pułapu 40 procent wynagrodzenia brutto pracowników.

©finanzamt.pl

Większe zyski Deutsche Bahn

W pierwszej połowie roku nastąpił wzrost sprzedaży i zysków Deutsche Bahn (niemiecka kolej). Rekord osiągnięto w liczbie pasażerów na trasach długodystansowych. Według danych podanych przez państwowy koncern w Berlinie, w porównaniu z tym samym okresem z 2016 roku sprzedaż wzrosła o 5,2 procent w liczbie 21,1 miliarda euro na dzień. W ruchu dalekobieżnym kolej osiągnęła nowy rekord w liczbie pasażerów. W pierwszych sześciu miesiącach przetransportowano 68 milionów podróżnych, co stanowiło o 2,4 procent więcej, niż w pierwszej połowie roku 2016. Od ubiegłego roku Deutsche Bahn znów jest rentowna.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby zatrudnionych w przemyśle

Pod koniec maja 2017 w Niemczech w jednostkach produkcyjnych zatrudniających od 50 osób w wzwyż zatrudnionych było prawie 5,5 miliona osób. Jak wstępnie podaje Federalny Urząd  Statystyczny była to liczba około 78.000 pracowników, większa o 1.4% niż w maju ubiegłego roku. Tym wynikiem sektor produkcyjny osiągnął w maju 2017 najwyższy poziom zatrudnienia od stycznia 2005 roku. W maju 2017 w porównaniu z majem 2016 najbardziej wzrosła liczba pracowników zatrudnionych w produkcji wyrobów spożywczych, bo aż o 3,4%. Znacznie wyżej niż przeciętnie podwyższyła się również liczba pracowników w produkcji urządzeń elektrycznych ( +3,0%), jak również w produkcji nośników pamięci i wszelkiego rodzaju wyrobów elektronicznych oraz optycznych (+0,2%). Nieco powyżej średniej, bo z wynikiem + 1,8% wzrosła liczba pracujących zarówno w produkcji wyrobów z gumy i tworzywa sztucznego, jak i w produkcji wyrobów metalowych. W produkcji metali w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego nastąpił spadek pracowników (-0,3%).  Porównując  z  tym samym miesiącem roku ubiegłego liczba godzin przepracowanych w maju 2017 wzrosła o 10,7% do 721 milionów godzin. Należy również uwzględnić, że zależnie od landu doszło do dwóch dodatkowych dni roboczych w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016. Płace dla pracujących w sektorze produkcyjnym wyniosły około 24,7 miliardów euro, a w porównaniu z poprzednim miesiącem stanowi to wzrost o 3,1%.

©finanzamt.pl

Dochody zajazdów gościnnych z maja 2017 skorygowane i są wyższe o 1,4% niż w roku 2016

Przemysł hotelarski w Niemczech po uwzględnieniu inflacji przyniósł zyski o 1,4% większe niż w maju 2016. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny dochód wzrasta nominalnie (bez uwzględnienia inflacji) o 3,1 %. Noclegownie wykazały  w porównaniu maja 2017 do maja roku 2016 obroty wyższe o 5,0%  (realnie) i 6,7% (nominalnie). W ujęciu realnym sprzedaż w gastronomii spadła w maju 2017 o 1,0% i wzrosła nominalnie o 0,8% w porównaniu z majem 2016. W sektorze gastronomii i cateringu sprzedaż wyniosła realnie 5,5%, a nominalnie 7,5% w porównaniu z wartością z maja roku 2016. Od stycznia do maja 2017 przychód w przemyśle restauracyjnym wzrósł w porównaniu do poprzedniego sezonu realnie o 0,1 % i nominalnie o 1,9%. Według kalendarza i sezonowej korekty (Verfahren Census X-12-ARIMA) przychód w maju 2017 wzrósł w porównaniu z kwietniem 2017 o 0,5% realnie oraz o 0,7% nominalnie. Jak widać na podstawie przytoczonych danych branża hotelowa i gastronomiczna funkcjonuje w Niemczech na dobrym poziomie.

©finanzamt.pl

Pracownicy na urlopie są dostępni dla swoich pracodawców

71 procent pracowników w Niemczech pozostaje także w trakcie urlopu do dyspozycji pracodawcy. Wynika to z aktualnej ankiety Bitkom Research. Jednak w trakcie wakacji maile służbowe odczytuje tylko czterech na dziesięciu pracowników (38 procent), 58- względnie, a  59 procent jest dostępnych przez Messenger’a bądź też Whatsapp’a . Najwyższy stopień dostępności notuje się u osób w wieku od 30 do 49 lat. Do badań przystąpiło 1000 osób, z czego 346 osób to osoby zatrudnione, które w czasie wakacji wyjadą na urlop.

©finanzamt.pl

Konzern VW sprzedaje więcej samochodów

W pierwszej połowie roku 2017 koncern Volkswagen zwiększył nieznacznie sprzedaż swoich samochodów. Do połowy czerwca VW sprzedał 5,2 miliona samochodów swoim klientom. Jest to liczba o 0,8 % większa w porównaniu z rokiem 2016. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku tegoroczna dostawa wzrosła o 4,2 procent do liczby 921.000 nowych samochodów, co wynika z danych przedstawionych przez koncern. Warto dodać, że samochody Volkswagena stanowią jedne z ulubionych pojazdów wśród Polaków.

©finanzamt.pl

 

Z OSTATNIEJ CHWILI

Sprzedaż w budownictwie spada minimalnie

Interesy na niemieckich placach budowy mają się dobrze i to mimo lekkiej sytuacji kryzysowej. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego przychody w ciągu roku spadły w kwietniu o 0,2%. Eksperci zaznaczają jednak, że mimo wszystko w kwietniu poziom sprzedaży osiągnął drugą najwyższą wartość w okresie od roku 2010. Powodem regresji był nieco gorszy rozwój kilku sektorów branży budowlanej, takich jak wyburzenia, przygotowywanie terenów do robót budowlanych oraz specjalistyczne działalności budowlane. Przychody przemysłu budowlanego wzrosły w budownictwie podziemnym o +1,5 % zaś w budownictwie naziemnym o +1,3%. Dane te są bardzo optymistyczne z uwagi na działalność polskich firm budowlanych na rynku niemieckim. Dobra koniunktura sprzyja podejmowaniu zleceń nad Renem.

©finanzamt.pl

Znaczący wzrost niemieckiego eksportu

W maju, będącym piątym z kolei miesiącem w roku, wystąpił wzrost eksportu w Niemczech. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost wyniósł 1,4%. Według sondażu przeprowadzonego przez Reuters ekonomiści spodziewali się 0,3 % wzrostu, po tym jak w kwietniu wystąpił dodatni wzrost o 0,9 %. Wbrew oczekiwaniom import wzrósł znaczniej o 1,2% i to już po raz trzeci z rzędu. Ogólnie przedsiębiorstwa sprzedały za granicą towary o wartości 110,6 miliardów euro, co odpowiada 14,1% wzrostowi w porównaniu z majem 2016.

©finanzamt.pl

Niewielu bezrobotnych znajduje zatrudnienie

Niewielka liczba bezrobotnych znajduje w Niemczech zatrudnienie. Jak wynika z danych opublikowanych przez Federalny Instytut Pracy zaledwie co ósmy bezrobotny znajduje pracę. Osób pozostających w Niemczech przez dłuższy czas bez pracy było zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotni aż 993.073. Zaledwie 12,2% osób znalazło zatrudnienie. Trzeba także dodać, że z uwagi na niezdolność do pracy 17,3% zarejestrowanych bezrobotnych zostało skreślonych z listy.

©finanzamt.pl

Prawo jazdy w Niemczech od lat 16

W roku 2018 ma wystartować pilotażowy program umożliwiający prowadzenie pojazdów mechanicznych już w wieku 16 lat. Informację taką ogłosiło Ministerstwo Transportu Landu Dolna Saksonia. Dzięki temu o rok wcześniej będzie można uzyskać prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodów. Zmiana przepisów podyktowana jest spadkiem liczby wypadków spowodowanych przez młodych kierowców. Ustawodawca postanowił obdarzyć młodych kierowców większym zaufaniem, a dzięki temu prawo jazdy będą oni mogli zdawać nie w wieku 17 lat, a już po skończeniu lat 16.

©finanzamt.pl

Wysokie obroty producenta sprzętu sportowego

Niemiecki koncern Puma osiąga bardzo wysokie obroty. Jak poinformował niemiecki gigant produkujący odzież i sprzęt sportowy obroty firmy wzrosły aż o 17% w drugim kwartale 2017 roku i wyniosły 968,7 miliona euro. Zysk przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem wyniósł 43,3 miliona euro. Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu Puma zarobiła „tylko” 11,9 miliona euro. Wzrost dochodów jest zatem bardzo widoczny.

©finanzamt.pl

Zwolnienia w Solarworld

Pracownicy zatrudnieni w koncernie zajmującym się energią solarną muszą drżeć o swoje posady. Spółka znajduje się w stanie upadłości, a na dodatek syndyk masy upadłościowej podał do publicznej wiadomości, że szykuje się duża redukcja stanowisk pracy. Zgodnie z informacjami koncernu przedsiębiorstwo zatrudnia 1.850 pracowników. Ilu z nich straci pracę, jeszcze nie wiadomo. Aby osób takich było jak najmniej. Niestety, ale branża solarna w Niemczech nie rozwija się tak, jak to wcześniej zakładano, stąd firmy solarne mają duże problemy finansowe.

©finanzamt.pl

Kobiety pełnią ważną rolę w zarządach niemieckich firm

Miejsca w zarządach niemieckich firm zaczynają być coraz częściej obsadzane przez kobiety, jednakże nadal takie stanowiska są bardziej domeną mężczyzn. Co prawda w pierwszej połowie 2017 roku wzrosła liczba menedżerek na szczeblach kierowniczych o 160 w notowanych na giełdzie przedsiębiorstwach, jednakże z badań EY wynika, iż 75% stanowisk jest obsadzonych przez mężczyzn. Według danych EY do 1. lipca z w przedsiębiorstwach takich jak Dax, MDax, SDax und TecDax zatrudnionych było 47 żeńskich członków zarządów, co stanowi czterokrotnie większą liczbę niż pół roku temu. Odsetek kobiet wynosi obecnie 6,9%, a zaledwie pół roku temu wynosił 6,4 %. Niemieckie kobiety dają sobie świetnie radę na zajmowanych do tej pory przez mężczyzn stanowiskach.

©finanzamt.pl

Wzrost w Niemczech turystyki krajowej

W maju 2017 w Niemczech skorzystało z usług zakwaterowania w noclegowni 41,7 milionów gości z kraju i zagranicy. Jak wstępnie podaje Federalny Urząd Statystyczny zgodnie z badaniami w porównaniu z majem 2016 wystąpił spadek zainteresowania noclegami o 3%. Należy zauważyć, że święto Zielone Świątki wypadło w 2016 w maju, a w roku 2017 dopiero w czerwcu. To miało z pewnością wpływ na nieznaczny spadek. Liczba noclegów dla gości z zagranicy wzrosła o 5% do 7,3 miliona. Liczba gości w noclegowniach z rynku krajowego spadła w porównaniu z do tego samego miesiąca ubiegłego roku o 5% do 34,4 milionów. W okresie od stycznia do maja 2017 w porównaniu do odpowiadającego okresu z roku ubiegłego, wzrosła liczba gości o 1% do 159,4 milionów. W tym dochodzą 29,3 miliony noclegów dla gości zagranicznych (+4%) i 130,1 milionów gości z kraju (+1%). Wszystkie podawane dane dotyczą noclegowni z co najmniej dziesięcioma miejscami noclegowymi.

©finanzamt.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI

Zasiłek Elterngeld pobiera coraz więcej rodziców!

Rodzicom, z których przynajmniej jeden pracuje w Niemczech, przysługuje zasiłek rodzicielski na nowo narodzone dzieci. Z zasiłku tego mogą skorzystać także Polacy zatrudnieni za zachodnią granicą. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości, gdyż opłaca się to finansowo. Wypłacana stawka tego zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodów rodzica i wynosi przynajmniej 300 euro na miesiąc. Maksymalna kwota wypłacana miesięcznie na dziecko to 1.800 euro.  W roku 2016 zasiłek Elternegld pobierało 1,64 miliona rodziców. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego było to o 5% więcej niż w 2015 roku. Podczas gdy liczba matek wzrosła o 3%, to liczba ojców, którzy pobierali Elterngeld, wzrosła aż o 12%. Wiąże się to z tym, że wielu emigrantów będących ojcami zaczęło występować o wypłatę Elterngeld. Tym samym wzrosła liczba wnioskodawców wśród mężczyzn. Mimo wszystko w całych Niemczech Elterngeld był wypłacany znacznie częściej matkom niż ojcom. Aż 1,28 milionów wnioskodawczyń stanowiło 77,8% wszystkich pobierających zasiłek. Udział w 2016 roku mieści się w granicy 22,2%. Dla porównania w 2015 roku wynosił 20,9 %. Wyższy odsetek ojców pobierających Elterngeld był w 2016 w Sachsen - 26,5 %, niższy odnotowano zaś w Saarland - 17,0%. Udział matek i ojców nie powinien być mylony z tak zwanym uczestnictwem matek i ojców, to znaczy z udziałem dzieci, których matka i ojciec pobierali Elterngeld. To uczestnictwo można określić, jeśli wszystkie pobierane zasiłki z tytułu narodzin dziecka zostały zakończone. W roku 2016 było 1,2 milionów pobierających świadczenia, których dzieci urodziły się po 30 czerwca 2015 roku. Dla tego grona osób obowiązywały już nowe możliwości wyboru Elterngeld Plus, który w szczególności pracę w niepełnym wymiarze godziny czyni atrakcyjniejszą dla osób pobierających Elterngeld. Świadczenie Eltergeld Plus przypada przede wszystkim kobietom, gdyż co piątka matka (20,1%), która otrzymywała Elterngeld w 2016 roku i posiadała do tego prawo, planowała w ramach pobierania rodzicielskiego świadczenia Elterngeld Plus. Zasiłek dla ojców przypadł w niewielkim udziale i wyniósł zaledwie 8,2%. W sumie zdecydowano się na 17,4 % pobierających świadczenie dla nowych form udzielania świadczeń. Skorzystanie z tego jest w poszczególnych regionach Niemiec zróżnicowane. Podczas gdy w Hamburgu 11,8 % osób wnioskowało o Elterngeld Plus, w Thürigen było to aż 26,9 %. To z kolei dobitnie pokazuje, iż na wschodzie Niemiec zasiłek rodzicielski cieszy się większą popularnością wśród rodziców.

©finanzamt.pl

Więcej niż 10 mln obcokrajowców w Niemczech

Na terenie Niemiec przebywa coraz więcej osób legitymujących się obcym obywatelstwem. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego było do końca roku 2016 w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców było zarejestrowanych ponad 10 mln osób posiadających wyłącznie zagraniczne obywatelstwo. Jest to największa liczba zarejestrowanych osób, którą odnotowano w Niemczech od początku założenia Centralnego Rejestru Cudzoziemców w roku 1967. W latach 2015 i 2016 zwiększyła się liczba cudzoziemek i cudzoziemców o 1,886 mln (wzrost +23,1 %). Największy udział w rozwoju miał odsetek emigracji netto (saldo z emigracji i migracji). W roku 2015 obejmowała ona 1,535 mln osób. Z kolei 482.300 osób w roku 2016 mieści się w przedziale o zaledwie 70% poniżej wartości roku ubiegłego. Dodatni przyrost naturalny zagranicznego społeczeństwa (saldo urodzeń i zgonów) wynosił w roku 2015 i 2016 niecałe sto tysięcy osób (98.700). Od początku roku 2015 zostało usuniętych z rejestru 229.800 osób z powodu nadania niemieckiego obywatelstwa. Zagraniczne społeczeństwo w  Centralnym Rejestrze Cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej zwiększyło się od początku roku 2015 aż o 1,279 mln (wzrost o +28,5 %) osób. W latach od 2007 do 2014 było razem tylko +879.400. Wzrost od roku 2016 w porównaniu do roku 2014 bazował przede wszystkim na imigracji z Syrii (+519.700 osób, co stanowi wzrost o +439,7 %), Afganistanu (+178.100 osób, co stanowi wzrost 263,3 %) i Iraku (+138.500 osób, co stanowi wzrost +156,1 %). Fala uchodźców zrobiła swoje i na terenie Niemiec znalazła się rekordowa liczba obcokrajowców.

©finanzamt.pl

Klimat gospodarczy euro na rekordowym poziomie

Dobra sytuacja gospodarcza w Europie sprzyja polskim firmom eksportowym. Szczególnie korzystnie wyglądają prognozy dla krajów, w których walutą jest euro. Nastrój w gospodarce w strefie euro jest obecnie tak dobry, że podobna sytuacja nie miała miejsca od ponad 10 lat. Barometr wzrósł w czerwcu o 1,9 punkta na poziom 111,1 punktów, o czym poinformowała Komisja Europejska. Ekonomiści oszacowali tylko minimalny wzrost. Wobec powstającego ryzyka wzrostu, było to zdumiewające. Również w trzecim kwartale powinien utrzymać się ten ciągły dynamiczny wzrost w strefie Euro. Określony barometr dla klimatu gospodarczego wzrósł z 0,9 na 1,15 punktów. W tej sytuacji opłaca się polskim firmom działać na rynku w Niemczech.

©finanzamt.pl

Przedsiębiorstwa chcą mniejszych kosztów energii elektrycznej

Niemieckie przedsiębiorstwa żądają szybkiego odciążenia przy aktualnych cenach prądu., gdyż w ich ocenie są one zbyt wysokie! Zarząd Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwalił dokument przedstawiający stanowisko związane z natychmiastowymi środkami dotyczącymi obniżenia opłat zgodnie z ustawą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii (EEG). Informację tę podał do publicznej wiadomości ,,Handelsblatt”. W związku z podwyżkami cen energii taki postulat nie powinien nikogo dziwić. Przy silnych naciskach Izby Przemysłowo-Handlowej jest szansa na zmniejszenie obciążeń.

©finanzamt.pl

Imigranci z Unii Europejskiej ożywiają rynek pracy

Zgodnie z zagranicznymi doniesieniami prasowymi niemiecki rynek pracy korzystał z innych krajów UE.  Migranci stanowią znaczącą siłę w sektorze pracowników wykwalifikowanych w Niemczech, o czym napisała gazeta ,,Passauer Neue Presse”, powołując się na badanie przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. Trzy czwarte czynnych zawodowo emigrantów zostało zatrudnionych w specjalistycznych branżach, z kolei jedna piąta wykonuje nawet wysoce wyspecjalizowane działalność eksperckie. Te informacje napawają dużym optymizmem i dowodzą tezie, że dla dobrze wykształconych specjalistów z zagranicy niemiecki rynek pracy stoi otworem. Polscy specjaliści mogą znaleźć w Niemczech atrakcyjną pracę zapewniającą duże dochody.

©finanzamt.pl

Majątek dla spadkobierców

Według danych Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w następnych latach  odnotuje się w Niemczech znacznie więcej przypadków dziedziczenia i darowizn, niż dotychczas zakładano. Pomiędzy rokiem 2012 a 2027 liczba spadków będzie wynosiła w przybliżeniu do 400 miliardów euro rocznie.Jest to o jedną czwartą więcej niż to ustalono w poprzednim badaniu, a co wynika z aktualnego raportu DIW. Badania przeprowadzone w Berlinie uwzględniają również zmiany wartości jak i następstwa regularnych oszczędności. Jeżeli zatem macie Państwo w Niemczech krewnych, a w przypadku ich śmierci zostawią oni po sobie majątek, to warto sprawdzić, czy należy się Państwu spadek.

©finanzamt.pl

Coraz więcej urzędników pracuje w Niemczech

W  Niemczech jest zatrudnianych coraz więcej osób w służbach publicznych. Ten trend jest spowodowany narastającymi potrzebami państwa z uwagi na nowe problemy społeczne. Na dzień 30 czerwca 2016 zatrudnionych w sektorze publicznym było około 4,69 milionów osób, co daje o 43.600 lub 0,9 % pracowników więcej niż rok wcześniej. To bardzo duży wzrost. Dane o liczbie zatrudnionych w służbach publicznych można znaleźć w statystycznym opracowaniu Federalnego Urzędu Statystycznego. W służbach publicznych nastąpił ogólny wzrost liczby zatrudnionych. W ciągu roku przybyło około 22.200 pracowników, co stanowi wzrost o +2,9%. Jedna trzecia wzrostu wynika z nieustającego zwiększenia personelu w gminnych placówkach dziennej opieki nad dzieckiem (+7.500 osób, co daje wzrost o +3,8 %). W ciągu ostatnich dziesięciu lat mocno wzrosła przede wszystkim liczba wychowawczyń i wychowawców (+ 73.700 osób, co daje wzrost o +56%). Duża liczba emigrantów spowodowała zwiększenie zatrudnienia w branży. W porównaniu z rokiem 2015 szczególny wzrost personelu odnotowano w usługach społecznych świadczonych przez gminy (+6.700 osób, co daje +31,0%). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, czym zajmuje się min. policja i straż pożarna, nastąpił przyrost personelu o +6.800 pracowników (+1,5%). Oprócz tego wzrosła liczba personelu w wyższych szkołach, gdzie w ciągu zaledwie roku przybyło około +8.100 osób (+1,6%). Wśród pracujących osób sektora publicznego było w połowie roku 2016 około 36% zatrudnionych jako urzędnicy państwowi, a na stanowisku sędziego pracowało 61% pracowników. Zawodowi i kontraktowi żołnierze stanowią pozostałe 3%. Udziały te są podzielone bardzo różnie w zależności od obszaru. W obrębie kraju więcej niż co druga osoba była zatrudniona na stanowisku urzędnika mianowanego (54%).  Niemcy przyjmując coraz więcej imigrantów i azylantów muszą liczyć się z tym, że w urzędach będzie brakowało coraz to więcej urzędników.

©finanzamt.pl

Osłabienie siły nabywczej w Niemczech

Siła nabywcza Niemców zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2017 roku. Powodem takiego stanu rzeczy jest wyższa inflacja. Taka sytuacja nie miała miejsca w Niemczech od ponad dwóch lat. Rzeczywiste wynagrodzenia pracowników wzrosły od stycznia do marca o 0,6% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Dane te opublikował Federalny Urząd Statystyczny. Wprawdzie zarobki podniosły się o 2,6% w porównaniu do trzech ostatnich kwartałów, to wskaźnik inflacji osiągnął 1,9% najwyższej wartości licząc od końca 2012 roku. Sytuacja tę wywołały wyższe ceny benzyny i oleju opałowego.

©finanzamt.pl

Testy spalania modeli aut Smart i Zafira

Uzytkownicy obu pojazdów powinni zwrócić uwagę na komunikat wydany przez Federalne Ministerstwo Transportu. Podczas sprawdzania emisji CO2 wykryto duże wartości dwutlenku węgla w dwóch modelach samochodu o silnikach diesla. Zarówno Opel Zafira jak i Smart For Two wyprodukował więcej dwutlenku węgla niż podano, o czym opinię publiczną poinformowało niemieckie Ministerstwo Transportu. Oba modele, które nie będą już produkowane, przekroczyły dozwoloną granicę. Jednakże zezwolenia dla obu pojazdów nie zostało uchylone. Mówi się, że Smart w dieslu o pojemności silnika 0,8 litrów będzie potrzebował jeszcze dalszych badań. Zafira mająca silnik o pojemności 1,6 lirów musiałaby ulepszyć swoje oprogramowanie sterownika silnika.

©finanzamt.pl

 

Z OSTATNIEJ CHWILI

Prognoza wyższych emerytur

Osoby, które nabyły w Niemczech prawo do świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na wyższą kwotę należnych pieniędzy. Według wstępnych założeń powinno się uniemożliwić obniżenie standardu emerytur i zatrzymania procesu silnego wzrostu składek ubezpieczenia społecznego. Sytuacja w Niemczech ma być w przyszłości taka, że obok ustawowej emerytury ważnym filarem pozostają również prywatne i zakładowe ubezpieczenia. Jasną koncepcję mają politycy partii SPD. Według nich ustawowe emerytury muszą zostać ponownie zwiększone, między innymi poprzez zwiększenie standardu emerytur na co najmniej 53 %, zniesienie współczynników redukcji, wprowadzenia emerytury od 67 roku życia, a ponadto wprowadzenie solidarnej renty minimalnej. Poziom standardowego świadczenia emerytalnego SPD porównuje z przeciętną pensją pracownika i ma być ona wyrażona w procentach. Niemiecką emeryturę pobiera wiele osób w Polsce. Podstawą do jej wypłacenia jest przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co odpowiada okresowi pięciu lat pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Bosch buduje fabrykę chipów w  Saksonii

Niemiecki koncern Bosch planuje budowę nowej fabryki na wschodzie Niemiec. Zakład będzie produkował chipy dla urządzeń sieciowych produktów zakupionych w internecie oraz dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja wynosić będzie miliard euro, o czym opinię publiczną poinformowało przedsiębiorstwo. Powstanie również blisko 700 nowych miejsc pracy. Nowa produkcja dla półprzewodnika ma być największą inwestycją detaliczną w całej historii Boscha. Koalicja chce przeznaczyć 200 milionów euro w postaci dofinansowania inwestycji.

©finanzamt.pl

Wzrost cen u producenta przemysłowych produktów

Ceny producentów produktów przemysłowych w maju 2017 były o 2,8 % wyższe niż w maju 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny spadły ceny producenta w porównaniu z miesiącem kwiecień o 0,2%, po tym czasie w kwietniu 2017 podano wynik na plusie 0,4%. Rozwój cen przy towarach pośrednich (dobra, które się używa w procesie produkcji, przetwarza lub przekształca), które mają udział z dobrymi 31% w całym indeksie, wpłynął mocno na rozwój całego indeksu. Towary pośrednie były w maju 2017 o 3,7 % droższe niż w maju 2016. W stosunku do miesiąca poprzedniego kwietnia spadły te ceny jednak nieznacznie o 0,1 %. Metale kosztowały ogólnie 11,2% więcej niż w maju 2016 (-0,8% w porównaniu z kwietniem 2017). Przy tym była droższa stal walcowana w porównaniu do roku poprzedniego o 15,5%. Ceny chemicznych podstawowych surowców leżą w granicach 7,1% i są niższe niż w maju roku ubiegłego. Natomiast ceny nawozów i związków azotu były droższe o 2,6%. Mąka kosztowała 3,4% mniej niż w zeszłym roku. Energia była w maju 2017 droższa o 3,0% niż w maju 2016 roku. W stosunku do kwietnia ceny spadły o 0,8%. Rozwój cen w porównaniu do roku ubiegłego był w poszczególnych nośnikach energii bardzo różny: podczas gdy produkty naftowe kosztowały o 6,7% więcej niż w maju roku 2016, to prąd elektryczny był droższy o 5,6%, a gaz ziemny był o 5,5% droższy niż w roku ubiegłym. Bez uwzględnienia energii ceny producenta były o 2,7% wyższe niż w maju roku ubiegłego. W stosunku do kwietnia spadły nieznacznie o 0,1%.

©finanzamt.pl

Przyczyny dobrej koniunktury

Niemiecki przemysł przeżywa obecnie koniunkturę. Według Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu dobra sytuacja gospodarcza jest spowodowana słabym kursem euro, umiarkowaną ceną ropy i ekspansywną polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego.

©finanzamt.pl

Telelezakupy na rekordowym poziomie

Nigdzie wcześniej w Europie klienci nie zamawiali tak dużo towarów za pomocą telewizora jak w Niemczech. Przy obrotach branży około 1,9 miliardów euro w zeszłym roku, Republika Federalna w telezakupach znajduje się przed wieloletnim liderem rankingu Wielką Brytanią. Wynika to z danych zaprezentowanych przez Europejską Organizację Home-Shopping. Zgodnie z badaniami Goldmedia w samych tylko Niemczech zostanie wypracowanych 40% wszystkich obrotów w Europie. To oznacza, że na kontynencie Niemcy są liderem teleshoppingu.

©finanzamt.pl

Obroty w branży turystycznej

Przemysł turystyczny w Niemczech wskazuje w kwietniu 2017 niższe ceny o 2,2% w porównaniu do stanu z kwietnia 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny pojawił się nominalny minus w wysokości 0,4%. Przemysł turystyczny wykazał w kwietniu 2017 realne 3,9 % i nominalne 2,8 % niższe obroty niż w roku ubiegłym w tym samym miesiącu. Obrót w gastronomii spadł w kwietniu 2017 realnie o 1,0 % i wzrósł nominalnie o 0,9% w porównaniu z kwietniem 2016. W zakresie gastronomii zwiększył się obrót kateringowy. W ujęciu realnym wyniósł o 7,9% i nominalnym o 6,3% poniżej wartości tego samego miesiąca roku ubiegłego. Od stycznia do kwietnia 2017 przemysł turystyczny w ujęcie realnym ma obroty o 0,4 % niższe i nominalnym o 1,5 % wyższe niż porównywalnie w tym samym okresie roku poprzedniego. Kalendarzowy i sezonowy spadek obniżył obrót w kwietniu 2017, co widać doskonale w porównaniu z marcem 2017 - w ujęcie realnym o 2,5% i nominalnym o 2,3%.

©finanzamt.pl

W Niemczech rozwija się turystyka krajowa

W kwietniu 2017 w zakładach kwaterunkowych w Niemczech miało miejsce 37,1 milionów noclegów krajowych i zagranicznych gości. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, według wstępnych wyników było to o 13% więcej na plusie w porównaniu do kwietnia 2016. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Święta Wielkanocne w roku 2016 wypadły w marcu, natomiast 2017 w kwietniu. Liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła o +5% na 6,6 milionów. Natomiast liczba noclegów gości z kraju zwiększyła się w porównaniu do miesiąca w ubiegłym roku aż o +15% na poziom 30,5 milionów. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 wzrosła liczba noclegów gości w porównaniu do odpowiedniego okresu w zeszłym roku o +3% na poziom 117,8 milionów. Z tego przypadło 22 milionów noclegów na gości zagranicznych (+3%) i 95,8 milionów na gości krajowych (+3%). Wszystkie dane odnoszą się do jednostek hotelarskich z co najmniej 10 miejscami do spania.

©finanzamt.pl

Rzemiosło osiągnęło 6,5 % więcej obrotu

W pierwszym kwartale 2017 roku wzrosły obroty rzemiosła wymagającego uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. Wzrost wyniósł +6,5 % w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2016. O wzroście informował Federalny Urząd Statystyczny bazując na wstępnych wynikach. Jednocześnie z końcem marca 2017 było w rzemiośle wymagającym uzyskania zezwolenia 1,0 % więcej osób zatrudnionych niż na koniec marca 2016. Większy wzrost obrotów osiągnął przemysł motoryzacyjny (+8,5 %). Również w rzemiośle z przeznaczeniem komercyjnym (+7,1 %), w służbie zdrowia (+5,5 %), w budownictwie (+5,4 %), w pracach budowlanych (+5,1 %) i w rzemiosłach do celów prywatnych (+2,0 %) zostało więcej sprzedane niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Najmniejszy wzrost odnotowano w przemyśle spożywczym, bo tylko 1,8 % na plusie. Rozwój obrotu w branżach, które wymagają zezwolenia jest spowodowanym tym, że w pierwszym kwartale roku 2017 było o 3 dni robocze więcej, niż w porównaniu do roku ubiegłego.

©finanzamt.pl

Średnia wieku społeczeństwa w Niemczech

Po 24 latach ciągłego wzrostu spadła przeciętna długość życia społeczeństwa w Niemczech.  Po raz pierwszy od czasu zjednoczenia Niemiec mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w 2015 roku. Na koniec roku 2015 średni wiek mieszkańców wyniósł 44 lata i 3 miesiące. W roku ubiegłym wyniósł jeszcze 44 lata i 4 miesiące. Regresja dotyczy wyłącznie społeczności spoza Niemiec. Natomiast przeciętna długość życia niemieckiej społeczności wzrastała w dalszym ciągu z 44 lat i 10 miesięcy na 45 lata – stan taki miał miejsce na koniec roku 2015. Szczególnie wyraźnie spadła przeciętna długość życia obywateli spoza Niemiec, a wywodzących się z krajów takich jak: Afganistan, Erytrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Syria. Zmniejsza się przeciętny wiek wszystkich osób zameldowanych w Niemczech z obywatelstwem z krajów kryzysowych. Na przestrzeni lat 2014 i 2015 zmniejszyła się aż o 3 lata i 1 miesiąc i wynosiła 26 lat i 5 miesięcy. Duża imigracja nieproporcjonalnie większej ilości młodych ludzi z tych krajów do Niemiec w roku 2015 doprowadziła do spadku przeciętnej średniej długości życia wśród zagranicznych obywateli, a to przełożyło się na dane dotyczące wszystkich mieszkańców.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby osób, które otrzymało niemieckie obywatelstwo

W roku 2016 zostały nadane obywatelstwa niespełna 110.400 obcokrajowcom. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To o 3.000 więcej nadań, co przekłada się na wzrost o +2,9 % w porównaniu do 2015 roku. W ubiegłych dwóch latach liczba nadania obywatelstwa była jeszcze niższa. W szczególności obywatele z wysp brytyjskich znacznie częściej występowali o nadanie obywatelstwa. Jest to związane z opuszczeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarejestrowane 2.865 nadania obywatelstwa oznaczają wzrost o ponad 2.200 w stosunku do roku 2015 (+361%). Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą obywateli brytyjskich. Natomiast spadła liczba nadań obywatelstw niemieckich dla Turków, zresztą podobnie jak i w poprzednich latach. Turcy jednak stanowią w Niemczech w dalszym ciągu największą grupę mieszkańców o zagranicznych korzeniach, którzy legitymują się niemieckim obywatelstwem. W 10 krajach związkowych było w 2016 roku więcej naturalizacji niż w roku 2015. Najwyższy procentowy wzrost odnotowano w Mecklenburg-Vorpommern (+19,0 %), natomiast najwyższy spadek w Bremen (-20,4 %). Osoby, które otrzymały obywatelstwo były przeciętnie w wieku 33 lata, a od 17 lat mieszkały w Niemczech. Wśród tych osób proporcjonalnie więcej było kobiet (53,9%) niż mężczyzn.

©finanzamt.pl

Długi czas oczekiwania na poradnictwo kredytowe

Osoby, które z powodów finansowych problemów korzystały z doradztwa kredytowego, oczekiwały przeciętnie 10 tygodni na pierwszy termin konsultacji. Pomimo tak długiego czasu przeciętnego oczekiwania w 62 % wszystkich przypadków mogłaby zostać rozpoczęta procedura już w obrębie pierwszych trzech tygodni od podjęcia kontaktu. Takie są pierwsze wyniki statystyczne dotyczące nadmiernego zadłużenia w roku 2016. Opublikował je Federalny Urząd Statystyczny. Z uwagi, że przypadki zadłużeń najczęściej wymagają terminów płatności i postępowań upominawczych z  dodatkowymi opłatami, to dla osób zainteresowanych ma wielkie znaczenie szybko rozpoczęte doradztwo kredytowe.

©finanzamt.pl

Żegluga kontenerowa jest bezpieczna

Żegluga kontenerowa jest tak bezpieczna jak nigdy wcześniej. W poprzednim roku zaginęło 85 statków na całym świecie, jak poinformowało specjalne towarzystwo ubezpieczeniowe. To było 16% mniej niż w poprzednik roku i tylko połowę więcej niż  jeszcze 10 lat temu. W większości przypadków statki zatonęły, często przy ciężkich warunkach na morzu. Mogły one również być tak spalone lub zniszczone na skutek wypadku, że musiały zostać zezłomowane. Liczba katastrof przy udziale statków zmniejszyła się jednak o 4% i wynosi 2.611 przypadków.

©finanzamt.pl

Poczta i Ford budują ogromny Elektro-Transporter

Niemiecka poczta ma na celu poszerzyć swoją gamę samochodów elektro-dostawczych i współpracować w tym zakresie z amerykańskim koncernem Ford. Spółka zależna od poczty StreetScooter i Ford zawierają współpracę w związku z budową pojazdów dostawczych zasilanych na baterie. O tym fakcie poinformowała Deutsche Post. Na bazie podwozia tranzytu Forda powinien powstać Elektro-Transporter, który będzie większy niż dotychczasowe modele StreetScooter. Produkcja powinna rozpocząć się już w lipcu 2017. Do końca roku 2018 poczta chce wprowadzić 2.500 takich nowych pojazdów .

©finanzamt.pl

Duże zbiory małż w Niemczech

W roku 2016 zostało wytworzone przez około 3000 zakładów w Niemczech około 32.400 ton ryb, małż i innych produktów akwakultury. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, wzrosła całkowita produkcja akwakultury w porównaniu do 2015 roku o prawie 5.500 ton lub 20,3 %. Większy wzrost bazuje przede wszystkim na zwiększonych zbiorach małż. Tutaj zostało wytworzone z 13.100 ton około 5.200 ton więcej niż w roku 2015 (+65,4 %). Z powodu naturalnych warunków zbiory małż mogą znacznie chwiać się z roku na rok. Przy produkcji ryb był niewielki wzrost z 1,5 % (+284 ton) na 19.200 ton. Ponad połowa zbioru pochodziła ze zbiornika, z kanału i ze stawu przepływowego, tj. około 10.600 ton. Produkcja z innych stawów wyniosła prawie 6.000 ton.

©finanzamt.pl

O +1,5 % więcej zatrudnionych w porównaniu do roku poprzedniego

Według wstępnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2017 było zatrudnionych około 43,9 milionów osób mieszkających w Niemczech. W porównaniu  do kwietnia 2016 zwiększyła się liczba zatrudnionych o 655.000 osób, co stanowi wzrost o +1,5%. Również w miesiącach od stycznia 2017 do marca 2017 wzrost wystąpił każdorazowo o +1,5 %. Bezrobotnych było w kwietniu 2017 około 1,8 miliona osób, a więc o 6.000 więcej niż  poprzednim roku.

©finanzamt.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI

Doskonała koniunktura w budownictwie mieszkaniowym szansą dla polskich firm budowlanych

Boom w niemieckim budownictwie mieszkaniowym jest tak duży, że sytuacja rynkowa stwarza świetne możliwości zarobkowe dla polskich firm budowlanych. Dzięki realizowaniu zleceń na rynku niemieckim  można dobrze zarobić. Popyt na mieszkania w Niemczech jest olbrzymi, a jednocześnie brakuje fachowców, którzy mogliby pracować na niemieckich budowach w sektorze mieszkaniowym. W 2016 roku zostało ukończonych 277.700 mieszkań, co wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Te liczby mówią same za siebie. Wystarczyć porównać liczbę oddanych do użytku mieszkań z latami poprzednimi. Wzrost w 2016 roku wyniósł o 12,1 procent więcej w stosunku do 2015 roku. Tak dużo wybudowanych mieszkań jak w 2016r. nie odnotowano w Niemczech w ostatnich dwunastu latach. Większą liczba wybudowanych mieszkań można się było pochwalić tylko w 2004 roku. Wtedy powstało ich 278.000. Szczególnie wysoki wzrost nowych mieszkań odnotowano w 2016 roku w segmencie budynków mieszkalnych. Tu wzrost wyniósł aż +59,3 procent! Nieźle wygląda także sytuacja w segmencie domów wielorodzinnych, gdzie w ciągu zaledwie roku odnotowano wzrost o +9,6 procent. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania wiąże się z większą ilością wolnych zleceń. Brak fachowców ogranicza moce przerobowe niemieckich firm budowlanych, stąd polskie firmy są bardzo mile widziana na niemieckich budowach. Niemiecka gospodarka budowlana planuje w najbliższych latach tak dużo inwestycji jak nigdy wcześniej, zatem warto pomyśleć o zleceniach na zachód od Odry.

©finanzamt.pl

Brak specjalistów na niemieckim rynku pracy

Niemieccy przedsiębiorcy są zgodni, że w Niemczech brakuje specjalistów. Co prawda sytuacja ekonomiczna i rosnąca koniunktura pozwalają patrzeć na przyszłość z optymizmem, to jednak coraz więcej przedsiębiorców obawia się, że mimo planowanych inwestycji i chęci zwiększenia zatrudnienia, nie będzie miał kto pracować. Nastroje wśród przedsiębiorców są jednak nadzwyczaj optymistyczne, gdyż prawie co drugi niemiecki przedsiębiorca nie dostrzega zagrożeń ekonomicznych dla prowadzonej przez siebie działalności. Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową niemal co drugi przedsiębiorca w Niemczech ocenia swoją pozycję na tak dobrą, jak nigdy dotąd od zjednoczenia kraju! Płynność finansowa i wzrost zapotrzebowania rynku pozwalają oczywiście snuć plany na przyszłość, jednak nadal nie pozostaje rozwiązany problem siły roboczej, która miałaby obsadzić nowe stanowiska pracy. Oczekiwania Niemców są nadzwyczaj wysokie, a sytuacja na rynku pracy mimo wszystko nie napawa optymizmem. Według przytoczonych badań o złej pozycji mówi tylko 8 procent badanych przedsiębiorców. W kwestii problemów z zatrudnianiem w przyszłości nowych pracowników wypowiada się już z niepokojem więcej niż co drugi niemiecki przedsiębiorca. Brak wykwalifikowanych specjalistów może zastopować plany rozwojowe niejednego niemieckiego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, wiele niemieckich firm dysponuje znacznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa, lecz barierą do rozwoju są braki kadrowe. Jaką alternatywę mają niemieckie przedsiębiorstwa? Albo ich plany inwestycyjne zostaną wstrzymane w związku z problemami z zatrudnieniem nowych specjalistów, bądź też przedsiębiorstwa sięgną po pracowników zagranicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby niemieckie firmy wstrzymały planowane inwestycje, dlatego opcja z poszukiwaniem pracowników za granicą wydaje się dużo bardziej prawdopodobna. To z kolei jest na rękę polskich pracownikom noszącym się z zamiarem podjęcia pracy w Niemczech, gdyż wysoki popyt na pracę pociągnie za sobą wyższe stawki płacowe.

©finanzamt.pl

Większa ochrona dla przelewów błyskawicznych

Kupując w internecie przelewem błyskawicznym, dane konta użytkownika muszą być lepiej chronione niż dotychczas. Oto rozwiązanie zabiega Federalny Związek Niemieckich Banków za pośrednictwem niemieckiej prasy. Przedsiębiorstwa usługowe, które realizowały przelewy od klienta do sprzedawcy, powinny otrzymywać w przyszłości tylko konieczne wymagane dane. Dotychczas usługodawca, jeśli klient dobrowolnie podał przelew błyskawiczny z szyfrem i numerem transakcji, otrzymywał szczegółowy wgląd w dane banku klienta, stan konta i limit dyspozycyjny. Obowiązująca w Europie standardowa technologia, którą zaproponował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, ograniczyłaby dostęp tylko do potrzebnych danych przelewu. Takie rozwiązanie chroni konsumenta.

©finanzamt.pl

Sparkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów

W okręgu Steinburg i Dithmarschen Sprarkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów, ze swoich 32 w tym regionie, o czym instytucja bankowa poinformowała opinię publiczną. Sześć dużych placówek i osiem miejsc samoobsługowych ma zostać objęte likwidacją. Po za tym dziesięć z placówek ma zostać przemienione dla celów serwisu samoobsługowego. Cyfryzacja prowadzi do coraz większej liczby osób, które swoją bankowość prowadzą przez Internet. Polityka niskich stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), daje zauważalne malejące przychody odsetkowe, a co za tym idzie bank ma coraz mniej pieniędzy na pokrycie wysokich kosztów personelu w oddziałach.

©finanzamt.pl

Planowane zwolnienia w koncernie Siemens

Niedobra wiadomość dla osób zatrudnionych w koncernie Siemens. Gigant elektroniczny planuje dalsze cięcia etatów. Zgodnie z informacjami podanymi przez przedsiębiorstwo, ryzyko utraty zatrudnienia dotyczy 2700 miejsc pracy. Zwolnienia mają odbywać się stopniowo, począwszy od 2017 roku i trwać przez najbliższe lata. Koncern planuje także część dotychczasowych umów o pracę zmienić na umowę zlecenie, co pomoże spółce obniżyć koszty zatrudnia pracowników. Likwidacja stanowisk dotyczy głównie wewnętrznej spółki IT, gdzie do zlikwidowania jest około 1350 miejsc pracy. Także cyfrowa fabryka zostanie pozbawiona wielu pracowników. Cięcia są także przewidziane w segmencie kształcenia pracowników. Koncern zmuszony jest reagować na problemy poszczególnych obszarów działania. Część pracowników objętych zwolnieniami pożegna się całkowicie z koncernem, a część zostanie przeniesiona na inne stanowiska pracy w obrębie przedsiębiorstwa.

©finanzamt.pl

 

Strona 2 z 28

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.