Aktualności:

Opiekunka osób starszych w Niemczech

Opiekunki starszych osób są i będą nadal poszukiwane w Niemczech. Społeczeństwo niemieckie starzeje się. W miarę tanie opiekunki z Polski wypełniają lukę na niemieckim rynku pracy. Polka opiekująca się starszą osobą oprócz wynagrodzenia otrzymuje dodatkowo wyżywienie oraz dach nad głową. Jednak w zamian za to musi być dyspozycyjna, często 24 godziny na dobę. Nie dla każdego praca w roli opiekunki jest spełnieniem jego marzeń. Jest to zajęcie trudne i wymagające dużego poświęcenia. Jednak kto zamierza zarobkować w Niemczech jako opiekun nad osobami starszymi, przed tym jawi się w następnych latach okres prosperity w tej branży.

Jak poinformował opinię publiczną niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, aktualnie długość życia w Niemczech kształtuje się dla kobiet i mężczyzn następująco:

średnia długość życia kobiety - 82 lata i 7 miesięcy

średnia długość życia mężczyzny - 77 lat i 6 miesięcy


Sześćdziesiąty rok życia osiąga w Niemczech 94% kobiet oraz 89% mężczyzn. Jeżeli Niemiec przekroczy 65 rok życia, a więc mówimy w tym przypadku już o grupie osób, która mogłaby potrzebować opieki, a taką usługę na wysokim poziomie oferują polskie opiekunki, to warto zauważyć, że po ukończeniu wspomnianego wieku przeciętna niemiecka kobieta żyje jeszcze średnio ponad 20, a przeciętny niemiecki mężczyzna ponad 17 lat. Zatem polskie pracownice w zawodzie opiekunki mają zapewnione zajęcie na długie lata.

Długość życia w porównaniu z rokiem 2009 (a więc dane statystyczne sprzed dwóch lat) wzrosła o dokładnie 1 miesiąc. Jest to wyraźny wskaźnik, że osoby starsze w Niemczech żyją coraz to dłużej. Warto zatem zainteresować się tę właśnie branżą i otworzyć w Niemczech przedsiębiorstwo oferujące usługi starszym i schorowanym ludziom. Na pewno pracy będzie sporo.

Jeżeli jakaś z pań wybiera się do Niemiec jako opiekunka, to najlepiej zarejestrować w Niemczech własną działalność gospodarczą i każdego miesiąca wystawiać rachunek za wykonaną usługę opieki. Przed podjęciem zlecenia warto zapoznać się z proponowanymi warunkami odpłatności za wykonywaną usługę oraz zawrzeć umowę na wykonanie usługi opieki, która zagwarantuje opiekunce wypłacalność wynagrodzenia. W umowie powinna zostać także zawarta klauzula o wyżywieniu i noclegu opiekunki.

Źródło: Na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego.

 

Usługi remontowo-budowlane w Niemczech

Dla polskich firm budowlanych nadchodzą wspaniałe czasy - w Niemczech w roku 2012 będzie jeszcze więcej pracy w sektorze budownictwa. A to wszystko za sprawą niemieckich parlamentarzystów, którzy
zadecydowali (Bundestag), iż remonty budynków będą wspomagane w postaci niższych podatków !

Dzięki ulgom podatkowym dla tych, którzy inwestują w remont starych budynków, zwiększy się w Niemczech liczba prywatnych inwestorów. Polskie firmy nie będą zatem musiały pracować jako podwykonawcy bądź ubiegać się o zlecenia drogą przetargów. Wystarczy szukać potencjalnych zleceń remontowo-budowlanych wśród prywatnych inwestorów. Dzięki temu polskie firmy będą mogły w końcu wynegocjować dla siebie korzystne stawki, a nie (jak to niestety najczęściej do tej pory było) liczyć na "resztki" i sprzedawać swoje usługi za marne grosze - bo jak nazwać np. stawkę 16 EUR polskiej firmy, gdy w tym samym czasie niemieckie firmy kasowały za te same usługi krocie.

Jeżeli chodzi o ulgi podatkowe dla prywatnych inwestorów, to przede wszystkim mogą na nie liczyć ci wszyscy, którzy poprzez remont budynku/mieszkania doprowadzają do mniejszego zużycia energii oraz mniejszej emisji dwutlenku węgla. Remonty ku temu skierowane będą wspierane finansowo przez państwo niemieckie.

Fachowcy zakładają, że wiele firm i osób prywatnych zdecyduje się na przeprowadzenie w 2012 roku remontu domu lub mieszkania, co powinny wykorzystać w swoim interesie szeroko rozumiane firmy remontowo-budowlane i przystąpić już najbliższej jesieni oraz zimy do poszukiwania zleceniodawców, których w Niemczech znacznie przybędzie. Na pewno łatwiej będzie negocjować polskim firmom z prywatnymi inwestorami, niż z inwestorami sektora publicznego.

Źródło: Informacja Izby Reprezentantów.

 

Uznanie polskiego dyplomu w Niemczech

Wszystkich tych, którzy pracują w Niemczech, a zdobyli zawód i wykształcenie w Polsce, z pewnością zainteresuje niniejsza informacja - od lutego 2012r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa polepszająca ustalenie oraz uznanie zdobytych zagranicą kwalifikacji zawodowych. Ustawa ta to tzw. "Anerkennungsgesetz".

W wyniku nowych przepisów pracownicy spoza Niemiec (w tym i z Polski) będą mieli łatwiejszy dostęp do niemieckiego rynku pracy, niż ma to miejsce w tej chwili. Decydującym czynnikiem jest bowiem uznanie zdobytych zagranicą (np. w Polsce) dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe. Zatem zarówno fachowcy posiadający polski tytuł mistrza, jak i absolwenci z dyplomem w ręku polskich wyższych uczelni skorzystają na wprowadzeniu wspomnianej ustawy. A bezpośrednio dotyczyć ona będzie bagatela 300.000 osób, które zdobyły swój zawód w innym kraju niż Niemcy. Specjaliści oceniają bowiem, że właśnie mniej więcej 300.000 wystąpi o uznanie zagranicznego dyplomu w Niemczech.

Wpływ nowej ustawy na pracowników zatrudnionych w Niemczech ma jednak o wiele większy wymiar. Przede wszystkim należy sięgnąć do danych statystycznych dotyczących struktury ludności w Niemczech. Ostatnie dostępne dane pochodzą z 2009r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w niemieckim Urzędzie Statystycznym w Niemczech zamieszkuje grupa 15,7 miliona osób obcego pochodzenia. Potocznie nazywa ich się w Niemczech jako tzw. "Menschen mit Migrationshintergrund". Ze wspomnianych 15,7 miliona ludzi aż 3 miliony zdobyło swój zawód w kraju pochodzenia. Biorąc emigrację zarobkową na przykładzie pracownika pochodzącego z Polski, to zdobył on wykształcenie i dyplom w Polsce, ale pracuje już w Niemczech. I właśnie takim osobom ma pomóc nowa ustawa Anerkennungsgesetz, dzięki której również w Polsce zdobyte dyplomy będą na równi traktowane z niemieckimi dyplomami.  

Znany od wielu lat problem emigracji zarobkowej z Polski, która pracuje w Niemczech poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, może zostać wkrótce rozwiązany. Od lutego 2012 roku będzie można bowiem łatwiej, szybciej i bez niepotrzebnej biurokracji potwierdzić swój polski dyplom w Niemczech.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Technologii oraz dane Urzędu Statystycznego.  

 

Nowy Lohnsteuerbescheinigung 2012

Niemieckie Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wzór zaświadczenia na rok 2012 potwierdzającego zarobki osób pracujących w Niemczech (jest to tzw. Lohnsteuerbescheinigung) już został przygotowany i podano go do publicznej wiadomości.

Przypomnijmy - pracodawcy są w Niemczech zobowiązani do tego, aby do 28. lutego 2012 roku przekazać niemieckim władzom skarbowym informacje znajdujące się zwyczajowo na zaświadczeniu o zarobkach.

Danymi znajdującymi się na Lohnsteuerbescheinigung są min.:

* okres wykonywanej pracy,
* przerwy występujące podczas wykonywania pracy,
* wysokość zarobku brutto,
* wysokość odprowadzonego podatku od wynagrodzenia,
* wysokość odprowadzonego podatku solidarnościowego,
* wysokość podatku kościelnego,
* wysokość odprowadzonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego,
* wysokość wolnych od podatku składników wynagrodzenia.

Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do wydania do końca lutego 2012 roku każdemu ze swoich pracowników wspomnianego zaświadczenia. I nie ma tu znaczenia, czy zatrudniony pracownik podlega ograniczonemu bądź nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ani także nie ma znaczenia fakt długości wykonywanej pracy - wszyscy pracownicy muszą otrzymać Lohnsteuerbescheinigung zgodnie z wytycznymi zawartymi w par. 41b ustawy o podatku dochodowym oraz zarządzenia R 41b dyrektyw o podatku dochodowym od wynagrodzeń.  

Jedyny wyjątek stanowią pracownicy, którym podatek dochodowy od wynagrodzenia odprowadza się ryczałtowo. Ci pracownicy nie muszą otrzymać Besondere Lohnsteuerbescheinigung.  

Źródło: Informacja prasowa niemieckiego Ministerstwa Finansów.

 

Umowa emerytalna a obowiązek jej zgłoszenia

Kto w Niemczech zawarł umowę emerytalną, ten powinien przypilnować, czy firma dopełniła obowiązku zgłoszenia podpisanej umowy. Firmy oferujące nawet podstawowe umowy emerytalne są bowiem zobowiązane ustawowo do przekazywania informacji nie tylko dotyczących samych danych osoby ubezpieczanej, ale także do przekazywania informacji o wysokości odprowadzanych składek emerytalnych.

Wymagane przepisami prawa dane należy przekazać do dnia 28 luty w tym roku, który następuje po roku składkowym. Według tego schematu kto miał okres składkowy w roku 2011, tego zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej 28 lutego 2012r.

Gdyby powyższy termin nie mógł zostać zachowany (np. w wyniku powstałych problemów technicznych), to wtedy podatnikowi wydaje się do dnia 31 marzec specjalne zaświadczenie.

Zaświadczenie musi zawierać :
a) nazwisko, imię i datę urodzenia płacącego składki emerytalne,
b) adres zameldowania płacącego składki emerytalne,
c) wysokość odprowadzonych składek emerytalnych za poprzedni rok składkowy,
d) numer certyfikacji,
e) numer podatkowy.

Po wydaniu zaświadczenia przez firmę musi ona dodatkowo zgłosić dane, które potwierdziła w zaświadczeniu.

Źródło: Na podstawie informacji Federalnego Ministerstwa Finansów.        

 

Strona 41 z 48

«pierwszapoprzednia4142434445464748następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.