Aktualności:

Ilu nowych pracowników jest potrzebnych w Niemczech ?

Niemiecka gospodarka rusza ostro do przodu ! Ta informacja ucieszy szczególnie tych wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wyjazd do pracy do Niemiec. W Niemczech brakuje rąk do pracy. Póki co wiosną 2011 roku niemieccy pracodawcy szukali potencjalnych pracowników wśród bezrobotnych zarejestrowanych w niemieckich urzędach pracy. Część z nich podjęła zatrudnienie, ale jest to zbyt mało osób (Niemców), aby zaspokoić potrzeby rynku pracy. Od 01.05.2011 legalną pracę w Niemczech będą mogli podjąć obywatele polscy i to właśnie dla nich stwarza się duża szansa zapełnienia wolnych miejsc pracy w niemieckich firmach.

Oto najnowsze statystyki z miesiąca marca, które opublikowała Federalna Agencja Pracy :
liczba bezrobotnych 3.210.000

Porównując powyższą liczbę aktualnie bezrobotnych w Niemczech z liczbą bezrobotnych z marca 2010r., to można odnotować następujący fakt: liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w przeciągu ostatnich 12 miesięcy aż o 350.000 !!!! Rynek pracy w Niemczech może wchłonąć z marszu 350.000 pracowników. Jak widać potencjał niemieckiego rynku pracy jest ogromny. Zaznaczyć tutaj należy, iż i tak nie wszystkie wolne stanowiska pracy zostały obsadzone. Zatem Polacy pragnący od maja 2011 podjąć legalne zatrudnienie w Niemczech mogą liczyć nawet na kilkaset tysięcy wolnych miejsc pracy.

Gdyby porównać liczbę bezrobotnych w Niemczech pomiędzy marcem a lutym 2011, to od razu można zauważyć, iż w marcu liczba bezrobotnych spadła o 102.000. Jednak wiosną zawsze jest więcej ofert pracy, dlatego najbardziej wiarygodnym porównaniem faktycznego wzrostu zatrudnienia jest porównanie marca 2010 z marcem 2011, gdzie widać tak naprawdę, ilu Niemców znalazło zatrudnienie.

Porównajmy teraz liczbę pracujących w Niemczech osób. Przed rozpoczęciem sezonu, a więc w lutym 2011 roku pracowało za Odrą 40,29 miliona pracowników. Gdyby porównać te dane z rokiem poprzednim, to widać wzrost zatrudnienia o 494.000 pracowników. Zatem w ciągu roku w Niemczech przybyło prawie pół miliona miejsc pracy !

Jaki zatem wniosek dla polskich pracowników ?

Jeżeli ktoś ma fach w ręku i nie może znaleźć pracy w Polsce, ten zwiększy swoje szanse zatrudnienia szukając pracy w Niemczech. Bo tej to akurat teraz tam nie brakuje. Wszystko dzięki wzrostowi gospodarczemu. Ekonomiści i analitycy rynku przewidują, że zarówno wzrost gospodarczy będzie nadal postępował, jak i rosła liczba nowych miejsc pracy. Niemiecki rynek pracy jest bardzo perspektywiczny.

Źródło: Na podstawie danych statystycznych Federalnej Agencji Pracy.

 

Polski uczeń w niemieckim zakładzie pracy

Kształcenie w niemieckim zakładzie pracy jest coraz częściej bardzo ciekawą opcją dla młodych Polaków. Niemieckie zakłady pracy bardzo często rozsyłają po Polsce oferty przyuczenia do zawodu, z których mogą skorzystać polscy uczniowie. W ostatnim czasie pojawia się w polskiej prasie bardzo wiele artykułów poświęconych zainteresowaniu niemieckich firm polską młodzieżą pod kątem wyuczenia ich w konkretnym zawodzie, a po zakończeniu edukacji w Niemczech zaoferowaniu umowy o pracę. Szczególnie największa i najpopularniejsza gazeta na Opolszczyźnie NTO (Nowa Trybuna Opolska) wychodzi naprzeciw młodym ludziom i z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych informuje o takiej możliwości podjęcia nauki zawodu w Niemczech. Sprawa świetna. Natomiast ci wszyscy, którzy są taką nauką zawodu zainteresowani, ale nie do końca zdecydowani, powinni zapoznać się z przygotowanym materiałem, co pomoże z pewnością rozwiać wiele wątpliwości natury "czy warto".

Podjęcie nauki zawodu w Niemczech to bardzo interesująca perspektywa - w szczególności dla młodych ludzi z południowej i zachodniej Polski, którzy bardzo często znają na dobrym poziomie język niemiecki.
Dzisiejsza młodzież zna języki i dla niej nie istnieją takie bariery, jak kiedyś istniały dla ich rodziców. Dzisiaj młody człowiek może sam wybierać, gdzie chce uczyć się swojej wymarzonej profesji. A akurat niemiecka edukacja zawodowa kładzie duży nacisk na przygotowanie praktyczne. Dlatego jeśli ktoś marzy o dobrym przygotowaniu do zawodu, ten powinien rozważyć alternatywę podjęcia kształcenia w Niemczech.

Wielu rodziców nieco boi się wysłać swoje dziecko do Niemiec. Jednym z powodów jest brak dostatecznej wiedzy na temat uregulowań prawnych takiej formy przyuczenia do zawodu. A jak wiemy często z własnego przeświadczenia, stąpanie po nowym dla nas gruncie nie zawsze wiąże się ze stawianiem pewnych i zdecydowanych kroków. Dlatego zanim wyślemy naszą pociechę po naukę zawodu do Niemiec, sprawdźmy dokładnie, z czym wiąże się taka edukacja zawodowa dziecka w praktyce. Musimy przecież wiedzieć, jakie nasze dziecko ma prawa i obowiązki.   

Takie aspekty jak :
* Umowa o naukę zawodu
* Okres próbny
* Kwoty wynagrodzenia
* Świadectwo po okresie próbnym
* Świadectwo po zakończeniu kształcenia
* Ocena ucznia przez pracodawcę
* Wypowiedzenie

są niezmiernie ważne, aby rozważyć wszystkie za i przeciw wyjazdu młodego człowieka do Niemiec w celu zdobycia wymarzonych kwalifikacji zawodowych.
Obszerne informacje o w/w aspektach możecie Państwo znaleźć na stronie www.arbeitsamt.pl

Wiedząc już, z czym wiąże się nauka zawodu w Niemczech, można podejmować decyzję, czy wysyłamy nasze dziecko do niemieckiego zakładu pracy.

Opracowanie własne.

 

Czy kobiety zarabiają na „saksach” w Niemczech tyle co mężczyźni ?

Podstawowe pytanie osoby chcącej podjąć pracę zagranicą brzmi – ile na tym wyjeździe zarobię ? Przecież to aspekt ekonomiczny decyduje w dzisiejszych czasach o wyjeździe zarobkowym zagranicę, więc tu nie miejmy wobec pracodawców i pośredników żadnych sentymentów. My pracownicy chcemy zarobić jak najwięcej w najkrótszym możliwym okresie, a pracodawcy/pośrednicy chcą na nas jak najwięcej zarobić. Oczywiście różnie wygląda to w praktyce, szczególnie jeśli chodzi o zdroworozsądkowe proporcje kto ile dostaje. Z jednej strony chcemy dużo dla siebie, ale pośrednik zabiera sporą część naszego zarobku w postaci prowizji pośrednika pracy – i to od każdej naszej przepracowanej godziny. Warto zatem podejmować pracę bezpośrednio w niemieckim zakładzie pracy i nie dać się zwerbować pośrednikowi. Wtedy zarobimy zdecydowanie więcej. Nie będziemy musieli dzielić się naszymi pieniędzmi z pośrednikiem. Wszystko co zarobimy, zostanie dla nas. A że w Niemczech zarobić można przyzwoicie, to raczej wiedzą wszyscy. Tylko kto zarabia najwięcej ? Czy aby kobiety zarabiają aż tak dobrze jak mężczyźni ? Poprzyjmy to przekonanie o równości mężczyzn i kobiet w pracy faktyczną wiedzą. A za podstawę niech służą nam statystyki prowadzone przez niemiecki Urząd Statystyczny – źródło pewne i nie do podważenia.

Przeglądając statystyki zarobków za rok 2010 (a są to najnowsze dostępne na rynku statystyki), może od razu znaleźć pewną zależność, że w Niemczech występuje sporo różnic w wynagrodzeniu np. tych samych zawodów, tych samych stanowisk pracy i osób o tych samych kwalifikacjach, doświadczeniu i stażu pracy. Pierwsza różnica w zarobkach dotyczy płci. Mężczyźni zarabiają średnio w Niemczech więcej niż kobiety. Aczkolwiek ta różnica w wysokości zarobku pomiędzy mężczyzną a kobietą jest bardzo widoczna. Jak obliczył niemiecki Urząd Statystyczny w roku 2010 różnica wyniosła aż 23% i dotyczyła zarobków brutto za 1 godzinę pracy. Zatem bardziej opłaca się wyjeżdżać do pracy w Niemczech mężczyznom, gdyż zarabiają na godzinę prawie 1/4 więcej, niż płeć piękna.

Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku pracy mężczyzny i kobiety na tym samym stanowisku. Także w tym przypadku mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, ale ta różnica nie jest już tak drastycznie duża. Wynosi ona 8%. Dla jednych może to być tylko 8%, a dla innych aż 8%, bo w końcu jest to godzinne wynagrodzenie za dokładnie tę samą wykonywaną pracę ! Zatem jak podejść do takiego problemu ? Przecież to jest jawna dyskryminacja kobiet zatrudnianych w Niemczech.

Mamy konkretny przykład niemieckiej firmy – praca na bandzie w dużej niemieckiej firmie produkującej części samochodowe. Może okazać się, że na tej samej bandzie mężczyzna wykonujący identyczną pracę co kobieta, zarobi nieco więcej. Czasem może być tak, że mamy w jednym niemieckim regionie 2 firmy. Jedna zatrudnia mężczyzn, a druga kobiety. Ale praca w jednym i drugim zakładzie pracy jest dokładnie taka sama. Różnica polega na tym, że zakład zatrudniający mężczyzn płaci im większą stawkę godzinową…

W bawarskim mieście Landshut jest pewna bardzo znana na całym świecie firma, której produkty należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych wśród konsumentów, a samo przedsiębiorstwo jest królem swojej branży. Od wielu lat do tej firmy wyjeżdżają kobiety ze Śląska, aby pracować przy taśmie przy produkcji słodyczy (we fioletowym opakowaniu). I proszę zapytać tych pań, czy one zarabiają tyle, co mężczyźni zatrudnieni w innych bawarskich przedsiębiorstwach przy taśmie ?    

Apel w szczególności do kobiet wyjeżdżających do pracy do Niemiec – warto przed podpisaniem umowy o pracę zapytać, ile na tym stanowisku będzie zarabiał mężczyzna ? Jeżeli okaże się, że więcej, to należałoby pracodawcy (względnie pośrednikowi) zwrócić uwagę, że to ewidentna dyskryminacja kobiet i żądać tej samej stawki, jaką pracodawca przewidział dla mężczyzn.

Źródło : Na podstawie danych statystycznych o wysokości zarobków mężczyzn i kobiet w Niemczech za 2010r., które opublikował niemiecki Urząd Statystyczny.  

 

Wzrost płac wpłynął na wzrost emerytur. Od 01.07.2011 wzrasta wysokość niemieckiej emerytury !

Wiele osób mieszkających w Polsce, ale w przeszłości pracujących w Niemczech, pobiera niemieckie emerytury. Część emerytów otrzymuje nawet przelew świadczenia emerytalnego na konto w Polsce. Dobra informacja dla emerytów napłynęła z Niemieckiego Związku Ubezpieczeń Emerytalnych: od dnia 1 lipiec 2011 roku wzrasta wysokość niemieckiej emerytury !

W związku z tym, iż w roku ubiegłym wzrosły nieco zarobki w Niemczech, to adekwatnie do tego należało pomyśleć o podwyżce emerytur. Tym bardziej, że światowy kryzys gospodarczy i finansowy wpłynął niekorzystnie na siłę nabywczą emerytów. Z tego też powodu podwyżka niemieckiej emerytury jest ukłonem polityków wobec osób w wieku emerytalnym, które pracowały w Niemczech.

W roku 2010 wynagrodzenie pracowników w Niemczech zachodnich wzrosło średnio o 3,10 %, natomiast w Niemczech wschodnich o 2,55 %. Przy takim wzroście płac pracownicy zatrudnieni w Niemczech odczuli finansowo faktyczny wzrost wynagrodzeń. W związku z tym w roku 2011 przyszedł czas także na podwyżki dla emerytów.  

Na wzrost wysokości niemieckich emerytur ma także wpływ jeszcze jeden fakt poza w/w wzrostem wynagrodzeń pracowniczych. Otóż zmieniły się relacje pomiędzy osobami pobierającymi emerytury, a osobami płacącymi składki na ubezpieczenie społeczne, a więc pomiędzy emerytami a aktualnymi jeszcze pracownikami.   

Według aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, niemiecką emeryturę pobiera 20 milionów osób. Planowana podwyżka obejmie zatem od 01.07.2011 aż tyle osób.

Dopasowanie emerytury kształtuje się na następującym poziomie:
a) Zachodnie Niemcy 1,99 %,
b) Wschodnie Niemcy 1,41 %.

W efekcie końcowym emeryt nie otrzyma aż takiej podwyżki, jak na to wskazują powyższe obliczenia, a to dlatego, że w Niemczech wraz z rokiem 2011 zniesiono w wyniku klauzuli ochronnej ustawowe pojęcie zapotrzebowania na wyrównanie. Oznacza to, że wyrównanie emerytur będzie de facto niższe. Wspomniane zapotrzebowania na wyrównanie wynosi w części zachodniej Niemiec 3,81 %, a we wschodniej części już tylko 1,83 %. Ale w następnych latach wyrównanie będzie stopniowo znikało i liczby w procentach, o których tu mowa, będą niższe. Przykładowo od 01.07.2011 stawki spadają odpowiednio z 3,81 % na 2,85 % (zachodnie landy) oraz z 1,83 % na 1,43 % (wschodnie landy).  

Przejdźmy jednak do kwestii najbardziej istotnej dla osób pobierających niemiecką emeryturę - ile faktycznie wyniesie podwyżka emerytury ?

Z dniem 1. lipiec 2011 w zachodnich Niemczech aktualna wartość emerytury wzrośnie z aktualnych 27,20 Euro na 27,47 Euro. Zatem podwyżka wyniesie dokładnie 0,99 %.

Od dnia 1. lipiec 2011 we wschodnich Niemczech aktualna wartość emerytury wzrośnie z aktualnych 24,13 Euro na 24,37 Euro. Podwyżka we wschodnich Niemczech będzie więc mniejsza i wyniesie 0,71 %.

Kto pracował legalnie w Niemczech i znajduje się krótko przed wiekiem emerytalnym, ten powinien niezwłocznie ustalić wysokość kapitału początkowego. To pierwszy krok do tego, aby otrzymać niemiecką emeryturę.

Źródło : Niemiecki Związek Ubezpieczeń Emerytalnych.

 

Odcholowanie samochodu kosztuje 219,50 EUR

Robiąc zakupy w niemieckich sklepach często można natknąć się na parkingu na informację, iż klient sklepu może jedynie przez 1 godzinę korzystać z parkingu znajdującego się przy sklepie. Wprawdzie parking jest przeznaczony dla samochodów osób kupujących, ale jako klient powinniśmy wiedzieć, że jeżeli będziemy blokowali parking naszym samochodem, to może on oczywiście na nasz koszt zostać przetransportowany na parking strzeżony. A za taką czynność administracja sklepu, do którego należy parking, może nas zgodnie z najnowszym ustawodawstwem obciążyć kosztami nawet w wysokości 219,50 Euro.

Owe 219,50 Euro przekracza znacznie koszt odholowania pojazdu, który nalicza niemiecka Policja. Dzieje się tak dlatego, że właściciel gruntu (parkingu), na którym zostawiamy pojazd ma prawo doliczyć sobie do ogólnych kosztów holowania auta także czas poświęcony na szukanie kierowcy pojazdu oraz zabezpieczenie samego pojazdu. Z tego też powodu koszty całej operacji będą wyższe, niż koszty, które zwyczajowo naliczają policjanci. Tym bardziej powinniśmy uważać, gdzie w Niemczech parkujemy i zwracać uwagę na wszelkie szyldy i znaki umocowane wokół miejsca, w którym planujemy pozostawić nasz samochód.

Źródło : KG Berlin.  

 

Strona 44 z 48

«pierwszapoprzednia4142434445464748następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.