Aktualności:

Koniunktura na budowę mieszkań. Firmy budowlane do dzieła !

W Niemczech wzrasta koniunktura na budowę mieszkań. Według zapowiedzi Creditreform liczba nowo-wybudowanych mieszkań w Niemczech wzrośnie za rok 2010 o aż 6%. Dobra koniunktura utrzyma się także w roku 2011 i liczba nowo-wybudowanych mieszkań ma wzrosnąć o 3%.

Jednocześnie w branży budowlanej w sektorze usług "Tiefbau" będzie zawieranych mniej umów budowlanych. Powodem tego jest fakt, że właśnie kończą się programy koniunkturalne, a strony finansujące nie mają na razie kolejnych środków na tego typu inwestycje. Jak informują specjaliści Deutsche Bank sytuacja w sektorze "Tiefbau" nie powinna się na razie poprawić.

Firmy budowlane kierują jednak swoją uwagę w kierunku budowy mieszkań, na budowę których jest teraz koniunktura.

Źródło: Creditreform.

 

Turcy oszukiwali władze niemieckie, a Polacy odpokutują

W Polsce od wielu lat było popularne stosowanie zapomogi w niemieckim rozliczeniu podatkowym. Ten trick podatkowy polegał na obdarowaniu (przeważnie fikcyjnym) krewnego w Polsce częścią pieniędzy, które pracownik zarobił w Niemczech.

W 2010r. zostały wydane jednak wyroki w/s Turków, którzy obdarowywali zapomogą swoje dzieci mieszkające w Turcji - i to nawet pełnoletnie dzieci! Sądy niemieckie wyraźnie podkreślają, że jeżeli ktoś jest pełnoletni, to sam może się utrzymać. Zatem zapomogi, którymi od wielu lat można było obdarować krewnego zagranicą, tracą na swojej skuteczności. Powodem tego jest nowa interpretacja: osoba pełnoletnia musi umieć się utrzymać sama, bez jakiejkolwiek pomocy.

Jeżeli osoba pełnoletnia otrzyma środki finansowe od krewnego z Niemiec, to takie pieniądze są podarunkiem prywatnym krewnego i nie podlegają odliczeniu od podatku. W związku z nową interpretacją straci na tym wielu pracowników zatrudnionych w Niemczech, którzy wspierali dorosłych krewnych w Polsce.

Zasada wspierania jest następująca: aby odliczyć zapomogę na krewnego mieszkającego zagranicą (np. w Polsce), to wspierać można finansowo tylko taką osobę, dla której podatnik jest ustawowo zobowiązany do utrzymywania. Ustawowo utrzymywać należy swoje nieletnie dzieci. Natomiast podatnicy nie są zobowiązani żadną ustawą do utrzymywania dorosłych i pełnoletnich ludzi. Osoby pełnoletnie są same odpowiedzialne za swoje utrzymanie, więc zapomoga na osobę dorosłą nie powinna podlegać odliczeniu od podatku.

Pracownicy z Polski, którzy pracują w Niemczech, stosowali najczęściej zapomogę na któregoś z rodziców, najczęściej emeryta. Ale ustawa nie nakłada przecież obowiązku utrzymywania finansowo rodzica.

Co więcej, jeżeli pracujący w Niemczech podaruje rodzicom w Polsce zapomogę finansową, to:

a) od kwoty zapomogi odlicza się dochody osoby wspieranej (np. polskie wynagrodzenie lub emeryturę), więc ulga podatkowa byłaby dla podatnika bardzo niska,

b) osoba wspierana musi zadeklarować otrzymanie zapomogi w swojej rocznej deklaracji i w efekcie końcowym zapłaci od zapomogi podatek.

Zatem pracujący w Niemczech i tak ma niską ulgę podatkową, a obdarowany w Polsce zapłaci dodatkowy podatek.

Nastąpi ciekawa rzecz, jeżeli osoba obdarowana w Polsce nie otrzyma pieniędzy, a zapomoga była fikcyjna. Wtedy nie dosyć, że osoba wspierana w Polsce nie zobaczy na oczy żadnych pieniędzy, to jeszcze zgodnie z oficjalnymi dokumentami będzie musiała opodatkować fikcyjną zapomogę. W takiej sytuacji straty będą jeszcze większe.

Niemieckie Sądy sprawnie poradziły sobie z tzw. "kombinowaniem". Seria wyroków w/s Turków pracujących w Niemczech, a wspierających krewnych w Turcji, pozwoliła wypracować nową interpretację zapomogi. Obowiązuje ona wszystkich obdarowywanych, zarówno w Turcji, jak i w Polsce, a także w każdym innym kraju.

Źródło: na podstawie informacji prasowej 76/10 w sprawie wyroków dotyczących wspierania finansowo krewnego zagranicą.

 

Podwyżka wynagrodzeń o 3,5% w Bawarii

Świetna wiadomość dla pracowników sektora przewozów:

o 3,5% wzrasta wynagrodzenie przewoźników komunalnych w Landzie Bawaria. Od 01.09.2010 wynagrodzenie wzrasta o 1,6%, a w kwietniu 2011 o kolejne 1,9%. Odpowiednio zostaną także podniesione stawki za pracę w systemie zmianowym.

Źródło: Informacja prasowa Gewerkschaft Verdi.

 

Wyższe zarobki osób wyjeżdżających do opieki

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jako opiekunki lub opiekunowie, mają zagwarantowane wynagrodzenie minimalne za każdą przepracowaną godzinę pracy w Niemczech. Stawka minimalna gwarantuje pracownikowi zarobek na ściśle określonym poziomie, poniżej którego nie można wynagradzać pracownika.

Przepis ten dotyczy zarówno osób podejmujących zatrudnienie bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, jak również osób oddelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Decydujące znaczenie ma tu bowiem miejsce wykonywania pracy (opieki), a ta jest wykonywana na obszarze Niemiec - stąd obowiązywanie niemieckich stawek minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe stawki wynagrodzenia minimalnego dla osób pracujących jako opiekunki i opiekunowie.

Minimalne wynagrodzenie wynosi od 01.01.2012:

ZACHODNIE LANDY    8,75 €

WSCHODNIE LANDY   7,75 €

Stawki wynagrodzenia minimalnego wzrosły z początkiem 2012 roku o 25 Centów i będą obowiązywały do 30 czerwca 2013. W okresie wcześniejszym, tj. od 01.08.2010 do 31.12.2011, w zachodnich Landach obowiązywała jeszcze stawka 8,50 Euro za godzinę pracy, natomiast we wschodnich 7,50 Euro.

Najbliższa planowana podwyżka wynagrodzenia:

a) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 9,00 € w zachodnich Landach,

b) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 8,00 € we wschodnich Landach.

Podwyżka dotyczy zarówno opiekunów będących obywatelami Niemiec, jak i opiekunów z zagranicy. Pod opiekę kwalifikują się wszystkie usługi związane z opieką stacjonarną ludzi, wyżywieniem oraz ćwiczeniami ruchowymi. Podwyżka nie dotyczy osób kształcących się w zawodzie opiekuna, praktykantów oraz pokojówek.

W branży opiekuńczej w Niemczech pracuje aktualnie 800.000 osób, z czego 560.000 jako opiekunowie z tzw. grupy opieki podstawowej. Aktualnie ok. 2,25 miliona Niemców wymaga stałej opieki. Do roku 2050 liczba ta ma wzrosnąć do 4 milionów.

Opracowanie własne na podstawie wynagrodzenia minimalnego w branży opiekuńczej.

 

Dodatkowe 50% do wynagrodzenia

Niemieckie Ministerstwo Rodziny przygotowało nowy projekt dla rodzin, który ma wejść w życie jeszcze w 2010 roku:

Pracownik zatrudnionych w Niemczech, który opiekuje się swoimi członkami rodziny, jeżeli zredukuje swój czas pracy o połowę i będzie pracował na 1/2 etatu, to za owe pół etatu wynagrodzenia otrzyma pensję w wysokości 3/4 wcześniejszego wynagrodzenia.

Oznacza to, że praca na 1/2 etatu będzie opłacana jak za 3/4 etatu !!!

Projekt ten został już opracowany przez Ministerstwo i lada dzień ma zostać przedłożony parlamentarnej komisji d/s rodziny. Jesienią powinien zostać zatwierdzony przez Parlament i wprowadzony w życie.

Źródło: Projekt Federalnej Minister Rodzin pani Kristiny Schroeder podany do publicznej informacji w dniu 27 lipiec 2010r.

 

Strona 46 z 48

«pierwszapoprzednia4142434445464748następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.