Aktualności:

Niemieckie firmy budowlane chcą przejąć Hiszpanie

Niemieckie firmy z branży budowlanej są łakomym kąskiem dla zagranicznych firm. W szczególności hiszpańskie firmy z branży budowlanej przyglądają się niemieckiemu rynkowi budowlanemu i interesują się przejęciem w nich udziałów.

Oto wypowiedź pana Michaela Knipper - szefa związku firm budowlanych:

"Niemieckim firmom brakuje fachowego personelu, przez co łatwiej narażają się na przejęcia. Obawiam się, że po niemieckim budownictwie o światowym formacie nie zostanie dosłownie nic."

Obawy szefa związku firm budowlanych są odzwierciedleniem tego, o czym mówi się już od dawna w kuluarach. Ministrowi Gospodarki zarzuca się, że duże niemieckie koncerny budowlane, które zostały jeszcze na rynku, nie są traktowane w sposób fair. Udziałowcy firm budowlanych i ludzie związani z branżą chcą otwarcia rynków. Knipper pokazuje sytuację hiszpańskich firm, które są w lepszej sytuacji w stosunku do niemieckich. Hiszpanie posiadają 30% udziałów w Hochtief i chcą przejąć docelowo ponad 50%, aby kontrolować branżę w Niemczech. Przejęcie udziałów będzie możliwe dzięki kupnie na giełdzie akcji niemieckich spółek.

Czy w przypadku przejęcia niemieckich firm przez Hiszpanów zmieni się coś dla polskich pracowników zatrudnionych w tych firmach ? Dopiero czas to pokaże.

Źródło: Financial Times Deutschland - wywiad z Michaelem Knipper.

 

Wzrost cen za usługi lekarskie

W związku z zapowiadanym wzrostem cen za usługi lekarskie warto zastanowić się, co może zmniejszyć obciążenie nas pacjentów i naszego portfela. Wynagrodzenie lekarzy ma wzrosnąć w Niemczech o łączną kwotę 1 miliarda Euro. Tę astronomiczną kwotę będą musieli pokryć pacjenci przy okazji wizyt u lekarza. Aby koszty usług lekarskich można było odliczyć od podatku, to należy zadbać o atest.

Atest musi określić środki zapobiegawcze, musi być także gwarantem na medyczną potrzebę zastosowania - a więc w przypadku lekarstw musi zagwarantować, że dane lekarstwo z punktu widzenia medycyny powinno być zastosowane przez pacjenta. Dodatkowo atest powinien określić długość terapii oraz sposób dozowania leku.

W związku z tym, że od roku 2010 można dużo więcej zyskać na odliczeniu składek zdrowotnych i pielęgnacyjnych, to warto także przygotować się do uzyskania odliczeń za koszty leczenia. Dlatego bardzo rozsądnie byłoby zainteresować się tematykę atestów.

Źródło: Atesty a koszty choroby 2010/2011.

 

Dodatki do wynagrodzenia pracownika wypożyczonego

Pracownik podczas urlopu nadal otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Kwestię urlopów regulują w Niemczech przepisy ustawy o urlopie.

Wysokość wynagrodzenia podczas urlopu wynosi średnią z zarobków, które pracownik uzyskał w okresie 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu. Owe 13 tygodni to tzw. okres referencyjny.

Ciekawa sytuacja krystalizuje się w momencie, kiedy pracownik jest zatrudniony przez pośrednika (Leihfirma) i pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego. Do tej pory sporną kwestią była kwota przysługująca pracownikowi. I w tej sytuacji należy rozpatrzyć jeden konkretny przypadek pracownika wypożyczonego (Leiharbeitnehmer) :

Firma wypożycza pracownika do pracy u innego pracodawcy. Zgodnie z zawartą umową z Krajowym Związkiem Agencji Pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie według umowy taryfowej, a także poza wynagrodzeniem wszelkie dodatki za pracę w niedziele, święta oraz za pracę w godzinach nocnych. Firma wypożyczająca pracownika (Leihfirma) podpisuje także umowę o pracę z pracownikiem wypożyczanym (Leiharbeitnehmer), w której dodatkowo znajduje się zapis, że pracownik ma otrzymać dodatek pieniężny w kwocie 6,96 Euro z tytułu wypożyczenia pracownika oraz 0,81 Euro za pracę w godzinach nocnych.

W wyżej opisanym przypadku do niedawna jeszcze pracownikowi wypożyczonemu nie przysługiwały podczas urlopu dodatkowe kwoty - w tym konkretnym przypadku 6,96 Euro za wypożyczenie i 0,81 Euro za pracę w godzinach nocnych - a tylko podczas miesięcy, w których świadczył pracę.

Jednak zmieniła się interpretacja wyżej wymienionego przypadku.

Zgodnie z nową interpretacją nie wyklucza się, że pracownikowi wypożyczonemu (Leiharbeitnehmer) również w trakcie urlopu należą się dodatki, które pracodawca zawarł z pracownikiem w umowie o pracę poza ustaleniami taryfowymi.

Będzie jednak nieco trudniej ustalić wysokość średnich zarobków z okresu ostatnich 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu. Ale za to wypłatę wspomnianych dodatków spoza umowy taryfowej wykluczyć się już nie da.

Źródło: BAG

 

Koniunktura na budowę mieszkań. Firmy budowlane do dzieła !

W Niemczech wzrasta koniunktura na budowę mieszkań. Według zapowiedzi Creditreform liczba nowo-wybudowanych mieszkań w Niemczech wzrośnie za rok 2010 o aż 6%. Dobra koniunktura utrzyma się także w roku 2011 i liczba nowo-wybudowanych mieszkań ma wzrosnąć o 3%.

Jednocześnie w branży budowlanej w sektorze usług "Tiefbau" będzie zawieranych mniej umów budowlanych. Powodem tego jest fakt, że właśnie kończą się programy koniunkturalne, a strony finansujące nie mają na razie kolejnych środków na tego typu inwestycje. Jak informują specjaliści Deutsche Bank sytuacja w sektorze "Tiefbau" nie powinna się na razie poprawić.

Firmy budowlane kierują jednak swoją uwagę w kierunku budowy mieszkań, na budowę których jest teraz koniunktura.

Źródło: Creditreform.

 

Turcy oszukiwali władze niemieckie, a Polacy odpokutują

W Polsce od wielu lat było popularne stosowanie zapomogi w niemieckim rozliczeniu podatkowym. Ten trick podatkowy polegał na obdarowaniu (przeważnie fikcyjnym) krewnego w Polsce częścią pieniędzy, które pracownik zarobił w Niemczech.

W 2010r. zostały wydane jednak wyroki w/s Turków, którzy obdarowywali zapomogą swoje dzieci mieszkające w Turcji - i to nawet pełnoletnie dzieci! Sądy niemieckie wyraźnie podkreślają, że jeżeli ktoś jest pełnoletni, to sam może się utrzymać. Zatem zapomogi, którymi od wielu lat można było obdarować krewnego zagranicą, tracą na swojej skuteczności. Powodem tego jest nowa interpretacja: osoba pełnoletnia musi umieć się utrzymać sama, bez jakiejkolwiek pomocy.

Jeżeli osoba pełnoletnia otrzyma środki finansowe od krewnego z Niemiec, to takie pieniądze są podarunkiem prywatnym krewnego i nie podlegają odliczeniu od podatku. W związku z nową interpretacją straci na tym wielu pracowników zatrudnionych w Niemczech, którzy wspierali dorosłych krewnych w Polsce.

Zasada wspierania jest następująca: aby odliczyć zapomogę na krewnego mieszkającego zagranicą (np. w Polsce), to wspierać można finansowo tylko taką osobę, dla której podatnik jest ustawowo zobowiązany do utrzymywania. Ustawowo utrzymywać należy swoje nieletnie dzieci. Natomiast podatnicy nie są zobowiązani żadną ustawą do utrzymywania dorosłych i pełnoletnich ludzi. Osoby pełnoletnie są same odpowiedzialne za swoje utrzymanie, więc zapomoga na osobę dorosłą nie powinna podlegać odliczeniu od podatku.

Pracownicy z Polski, którzy pracują w Niemczech, stosowali najczęściej zapomogę na któregoś z rodziców, najczęściej emeryta. Ale ustawa nie nakłada przecież obowiązku utrzymywania finansowo rodzica.

Co więcej, jeżeli pracujący w Niemczech podaruje rodzicom w Polsce zapomogę finansową, to:

a) od kwoty zapomogi odlicza się dochody osoby wspieranej (np. polskie wynagrodzenie lub emeryturę), więc ulga podatkowa byłaby dla podatnika bardzo niska,

b) osoba wspierana musi zadeklarować otrzymanie zapomogi w swojej rocznej deklaracji i w efekcie końcowym zapłaci od zapomogi podatek.

Zatem pracujący w Niemczech i tak ma niską ulgę podatkową, a obdarowany w Polsce zapłaci dodatkowy podatek.

Nastąpi ciekawa rzecz, jeżeli osoba obdarowana w Polsce nie otrzyma pieniędzy, a zapomoga była fikcyjna. Wtedy nie dosyć, że osoba wspierana w Polsce nie zobaczy na oczy żadnych pieniędzy, to jeszcze zgodnie z oficjalnymi dokumentami będzie musiała opodatkować fikcyjną zapomogę. W takiej sytuacji straty będą jeszcze większe.

Niemieckie Sądy sprawnie poradziły sobie z tzw. "kombinowaniem". Seria wyroków w/s Turków pracujących w Niemczech, a wspierających krewnych w Turcji, pozwoliła wypracować nową interpretację zapomogi. Obowiązuje ona wszystkich obdarowywanych, zarówno w Turcji, jak i w Polsce, a także w każdym innym kraju.

Źródło: na podstawie informacji prasowej 76/10 w sprawie wyroków dotyczących wspierania finansowo krewnego zagranicą.

 

Strona 46 z 48

«pierwszapoprzednia4142434445464748następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.