Aktualności:

Pieniądze dla pracowników pow. 50 lat

Aby utrzymać miejsca pracy w Niemczech osób powyżej 50-roku życia, ustawodawca przewidział cały pakiet pomocy dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby po pięćdziesiątce. W momencie zatrudnienia osoby starszej do wynagrodzenia zasadniczego dodaje się dodatek z publicznej kasy.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek pieniężny to : a) min. 50 lat, b) pobierać zasiłek dla bezrobotnych, c) do końca prawa do zasiłku dla bezrobotnych musi zostać przynajmniej 120 dni, d) nowa praca musi być gorzej opłacana niż poprzednia.

Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione, to pracownik i pracodawca otrzymują:

* wyrównanie różnicy 50% w pierwszym roku zatrudnienia

* wyrównanie w wysokości 30% do wynagrodzenia netto w drugim roku zatrudnienia

* składka emerytalna ubezpieczenia jest płacona w wysokości 90%

* prawo do zasiłku wynosi 2 lata, jest jednak dla pracownika odnawialne, a pracodawca może wnioskować o dodatek na większą ilość pracowników.

Opłaca się zatem zatrudniać pracodawcom pracowników powyżej 50 lat.

Źródło: Inicjatywa programowa plus 50 dot. zatrudniania starszych pracowników.

 

Pieniądze dla pracowników pow. 50 lat

Aby utrzymać miejsca pracy w Niemczech osób powyżej 50-roku życia, ustawodawca przewidział cały pakiet pomocy dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby po pięćdziesiątce. W momencie zatrudnienia osoby starszej do wynagrodzenia zasadniczego dodaje się dodatek z publicznej kasy.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek pieniężny to : a) min. 50 lat, b) pobierać zasiłek dla bezrobotnych, c) do końca prawa do zasiłku dla bezrobotnych musi zostać przynajmniej 120 dni, d) nowa praca musi być gorzej opłacana niż poprzednia.

Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione, to pracownik i pracodawca otrzymują:

* wyrównanie różnicy 50% w pierwszym roku zatrudnienia

* wyrównanie w wysokości 30% do wynagrodzenia netto w drugim roku zatrudnienia

* składka emerytalna ubezpieczenia jest płacona w wysokości 90%

* prawo do zasiłku wynosi 2 lata, jest jednak dla pracownika odnawialne, a pracodawca może wnioskować o dodatek na większą ilość pracowników.

Opłaca się zatem zatrudniać pracodawcom pracowników powyżej 50 lat.

Źródło: Inicjatywa programowa plus 50 dot. zatrudniania starszych pracowników.

 

 

Nowe dowody osobiste

Od dnia pierwszego listopada 2010 pojawią się w Niemczech nowe dowody osobiste. Opłaty za ich wystawienie będą wynosiły odpowiednio:

osoby pow. 24 lat - 28,80 Euro

osoby do 24 lat - 19,80 Euro

osoby pomiędzy 16 a 18 lat - bez opłat

przejściowy dowód osobisty - 10 Euro

Podstawa prawna: Rozporządzenie w/s opłat za nowe dowody osobiste

 

Doradca rozlicza w domu - podatnik otrzymuje mniej pieniędzy

Dojazd doradcy do klienta nie zapewnia odpowiednich warunków do świadczenia doradztwa, a samochód nie stanowi mobilnego biura - uznał Finanzgericht w orzeczeniu z 27.11.2009.

Oznacza to, że jakiekolwiek formy oferowania dojazdu do klienta w celu rozliczenia go z podatku są nielegalne i stanowią pogwałcenie prawa.

Doradca podatkowy jest zobowiązany przepisami prawnymi do posiadania własnego biura (absolutnie poza domem mieszkalnym) oraz do zapewnienia w biurze warunków do przeprowadzania poufnych rozmów. Dodatkowo musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywania dokumentów.

Ważne:

Jeżeli podatnik zgodzi się na rozliczenie podatku w domu - zarówno w domu doradcy, jak i we własnym domu - to nie przysługują mu pieniądze, o których mówi orzeczenie OLG Celle z 03.02.2010.

A więc rozliczając się metodą domową podatnikowi według prawa należy się mniej pieniędzy !

Nie warto zatem rozliczać się u osób, które rozliczają po domach, gdyż finansowo się to nie opłaca. Kto rozlicza się tzw. metodą "w domu", ten świadomie rezygnuje z części należnych mu pieniędzy.

Podstawa prawna:
FG Rheinland-Pfalz, vom 27.11.2009, Az. 4 K 1195/09
OLG Celle, Urteil vom 03.02.2010, Az. 3 U 194/09.

 

Targi dydaktyczne w Köln

W dniach od 16 do 20 marca 2010 odbywają się w Köln największe w Europie targi dydaktyczne, noszące nazwę Didacta.

Wydawnictwa akademickie posiadają na targach swoje stanowiska, w których informują o najnowszych narzędziach z zakresu podatków, prawa oraz finansów.  

W hali numer 6 F58 można zapoznać się z modelami oszczędzania oraz ze wskazówkami finansowymi dotyczącymi Homebanking 2010.

Źródło:
Pressemitteilung Didacta 2010

 

Strona 47 z 48

«pierwszapoprzednia4142434445464748następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.