Pobyt w Austrii obywatela polskiego

Obywatele Szwajcarii oraz Unii Europejskiej (w tym Polacy) nie potrzebują specjalnego zezwolenia na pobyt w Austrii, jakie wymaga austriacka administracja od obywateli krajów trzecich. Polacy mogą zatem przebywać w Austrii do 3 miesięcy bez załatwiania większych formalności. Po upływie okresu trzymiesięcznego każdy obywatel Polski musi się w Austrii oficjalnie zameldować. Skutkiem meldunku jest wystawienie przez administrację w Austrii zaświadczenia o zameldowaniu.

Po upływie 5 lat pobytu w Austrii obywatele Polski otrzymują prawo do tzw. pobytu stałego. Warunkiem uzyskania statusu pobytu stałego jest taki pobyt w Austrii, który jest absolutnie zgodny z prawem i co ważne – nieprzerwany. Owe 5 lat pobytu w Austrii nie może być przerwane. Oczywiście nie chodzi tu o przebywanie non-stop u stóp Alp bez wyjazdu na urlop poza granice kraju, jednakże trzeba udowodnić, że np. pracuje się przez pięć okrągłych lat w Austrii. Po spełnieniu tych dwóch kryteriów można dopiero mówić o pobycie stałym w Austrii. Od strony administracyjnej pobyt stały w Austrii zostaje potwierdzony kolejnym zaświadczeniem, które tym razem nosi nazwę „Zaświadczenie o pobycie na stałe”.

Obywatele Polski mają wolny dostęp do austriackiego rynku pracy. Mogą zatem swobodnie przemieszczać się po Austrii w poszukiwaniu zatrudnienia i takowe podejmować. Jedynym warunkiem jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub względnie paszportu. Polacy mogą w Austrii nie tylko legalnie pracować, ale również otwierać i prowadzić działalność gospodarczą.

Źródło: Ustawa o meldunku.