Holenderskie rozliczenie podatkowe

Większość Polaków pracujących w Holandii podlega obowiązkowi złożenia w Holandii rocznego rozliczenia podatkowego, które jest podstawą do uzyskania pieniędzy z tytułu zwrotu podatku dochodowego.

Zagraniczni podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w Holandii, jeśli zostali wezwani do złożenia zeznania podatkowego w Holandii, otrzymali podatkowy formularz rozliczeniowy, a także wtedy gdy nie otrzymali wezwania lub formularza, ale uzyskali holenderskie dochody, które jeszcze nie zostały opodatkowane. Wymóg w Holandii jest taki, że podatek należny musi być większy niż 45 Euro. Jeżeli podatnik spodziewa się zwrotu podatku, to w każdym przypadku warto złożyć roczne rozliczenie podatkowe.

Zagraniczny podatnik ma obowiązek najpóźniej do 30 czerwca złożyć zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Do końca roku otrzyma on od holenderskiego fiskusa tymczasową decyzję podatkową.

Jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone do 31 marca, to podatnik najpóźniej do 30 czerwca otrzyma tymczasową decyzje podatkową oraz ewentualnie tymczasową decyzję o zwrocie ubezpieczenia zdrowotnego. Na decyzji znajduje się kwota zwrotu podatku. Obliczona kwota bazuje na przekazanych w rocznym rozliczeniu podatkowym informacjach. Po zweryfikowaniu podanych danych zostaje wydana decyzja definitywna. Na podstawie zeznania podatkowego holenderski Urząd Skarbowy sprawdzi, czy podatnik nie będzie musiał płacić podatku zaliczkowo w następnym roku. Jeśli tak się stanie, podatnicy są o tym fakcie informowani w tymczasowej decyzji podatkowej na następny rok. W przypadku złożenia zeznania podatkowego po 30 czerwca należy w formie pisemnej wnioskować o przesunięcie terminu złożenia deklaracji. Termin rozliczenia można przesunąć do 5 lat wstecz. De facto termin na rozliczenia holenderskiego podatku wynosi 5 lat. Jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z partnerem fiskalnym, to każda z osób musi potwierdzić zeznanie podatkowe własnym podpisem, który składają oboje małżonkowie (partnerzy). Wypełniona i podpisana roczna deklaracja podatkowa trafia bezpośrednio do rozpatrzenia do holenderskiego Urzędu Skarbowego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl