Spadek po krewnym w Niemczech

W Niemczech na rachunkach bankowych znajduje się ponad 2 miliardy euro, które czekają na właścicieli. Pieniądze te należą się spadkobiercom zmarłych i nikt się po te środki nie zgłasza!

Macie Państwo w Niemczech krewnych, którzy zmarli? Zapewne pozostawili po sobie jakieś pieniądze. Warto zainteresować się sprawą, gdyż może okazać się, że należą się Wam spore sumy. Polacy mający w Niemczech rodzinę powinni niezwłocznie sprawdzić, czy jakiś krewny nie zostawił im po śmierci spadku! W Niemczech na kontach bankowych znajduje się ponad dwa miliardy euro, które na dzień dzisiejszy do nikogo nie należą. Wielu właścicieli rachunków bankowych zginęło lub zmarło, a ich spadkobiercy nie są świadomi faktu, że mogą dziedziczyć fortunę.

 

 

Dlaczego w Niemczech nie ma właścicieli dla ponad 2.000.000.000 euro?

Większość krajów europejskich wprowadziła już system raportowania dla kont nieaktywnych, co pozwala szybko interweniować w przypadku dłuższej nieaktywności konta bankowego. To z kolei pozwala w sytuacji śmierci właściciela konta na przekazanie środków ich nowym właścicielom, którymi są przede wszystkim żyjący krewni.

W Niemczech jednak jest inaczej. Banki nie są za bardzo zainteresowane, by sprawnie działał system raportowania dla kont nieaktywnych. Gdy nie działa system raportowania, to zalegające na kontach bankowych pieniądze nie trafiają do osób uprawnionych do ich otrzymania. Pieniądze te są cały czas zdeponowane w banku, ale w przypadku śmierci właściciela konta, nie trafiają do spadkobiercy. Pieniędzmi tymi obraca bank!

W ten sposób niemieckie banki zgromadziły zawrotną sumę ponad dwóch miliardów euro. Starzy właściciele tych pieniędzy nie żyją, natomiast nowych właścicieli (spadkobierców) banki nie szukają. Dzięki temu bankierzy mogą obracać tak zawrotnymi sumami.

Warto jednak upomnieć się o pieniądze, jeżeli nasi krewni w Niemczech zmarli. Zapewne mieli konta bankowe i pieniądze mogą nadal znajdować się w posiadaniu banku.


Jak sprawdza się aktywność konta bankowego?

Działający system raportowania dla kont nieaktywnych umożliwia zarządzanie nieaktywnymi i zablokowanymi kontami bankowymi. Dzięki temu staje się możliwe wyszukiwanie kont bankowych, w przypadku których od ostatniego logowania w internetowym systemie bankowości bądź od ostatniej operacji na rachunku bankowym upłynęło więcej niż określona liczba dni. Dzisiejsza technologia informatyczna pozwola bez problemu na wyszukiwanie nieaktywnych kont bankowych – z wygasłym hasłem, z nieważnym dowodem osobistym, z brakiem operacji finansowych, z upływem długiego czasu od ostatniego logowania bądź wylogowania, itd.

Lokalizacja nieaktywnych kont jest bardzo prosta, a eksport raportów do plików CSV, XLS, HTML, PDF nie stanowi żadnego problemu. Banki mogą sprawdzać, które konta bankowe nie są aktywne. Jednak banki w Niemczech nie chciały tego przez wiele lat robić…


Co zrobić, jeżeli nasi krewni w Niemczech zmarli?

Wiedząc, że nasz krewny zmarł w Niemczech, trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, jaki majątek po sobie zostawił. Najbardziej rozsądne wydaje się znalezienie testamentu. To właśnie w testamencie powinny zostać określone składniki majątku, jakim dysponował zmarły. Testament mógł zostać sporządzony przy pomocy notariusza, ale równie dobrze mógł zostać spisany odręcznie. Obydwie formy mają moc wiążącą. Istnieje także opcja, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnego testamentu, więc w takim przypadku mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Jednak odnalezienie testamentu nie rozwiąże nam problemu z wyszukaniem kont bankowych należących do zmarłego. Krewni zmarłego najczęściej nawet nie wiedzą, że mają prawo do środków finansowych zmarłego, bo przecież mogli nie mieć dostępu do informacji, w których bankach zmarły zgromadził pieniądze.

W czasach gdy konta internetowe są na porządku dziennym, spadkobiercom nie jest tak łatwo znaleźć konta bankowe, które posiadał zmarły. A banki skrzętnie to przez lata wykorzystywały. Przede wszystkim nie informowały krewnych, że należą im się pokaźne sumy pieniędzy po zmarłym, który środki pieniężne posiadał w ich banku.

Przy obecnej technologii informatycznej jest to jak najbardziej możliwe, by z ogólnie dostępnych danych wyszukać wiarygodnych informacji na temat pełnej gamy aktywów znajdujących się w posiadaniu banku. Dlatego w sytuacji, gdy nasz krewny w Niemczech zmarł, powinniśmy sprawdzić jakie aktywa zmarłego ma bank!


Dlaczego problem narasta i trzeba się śpieszyć z odzyskaniem pieniędzy od zmarłych krewnych, którzy zdeponowali je w bankach?

Problem jest naprawdę poważny. Spadkobiercy, którzy nie zgłoszą się po pieniądze, mogą je bezpowrotnie stracić. Niedawno niemiecka prasa zgodnie informowała na swoich łamach, że pieniądze zalegające od lat na niemieckich kontach bankowych chce dla skarbu państwa przejąć niemieckie Ministerstwo Finansów. Mogło to być tylko populistyczne straszenie społeczeństwa, ale takiego scenariusza nie można całkowicie wykluczyć. Teoretycznie pieniądze te mogą przepaść, gdyż paragraf 1936 BGB dopuszcza taką możliwość. Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku braku spadkobierców majątek przechodzi na rzecz skarbu państwa. Dlatego jest to tak ważne, aby spadkobiercy ujawnili się. Wtedy nie można zastosować par. 1936 BGB.

Aby pieniądze nie przepadły na rzecz niemieckiego skarbu państwa, warto zainteresować się sprawą już teraz i sprawdzić, czy zmarli (nawet dawno temu) w Niemczech krewni pozostawili po sobie konta bankowe, a następnie szybko reagować na zaistniałą sytuację. Może się bowiem okazać, że nieżyjący krewny miał zlokalizowane w banku środki pieniężne, do których prawo mogą mieć spadkobiercy. Szkoda by było, gdyby te pieniądze przepadły. Trzeba się jednak śpieszyć, bo chrapkę na tę niebagatelną kwotę dwóch miliardów euro, jakie zgromadziły niemieckie banki ze środków pochodzących od zmarłych klientów, ma także niemiecki skarb państwa.

W tej chwili mamy do czynienia w Niemczech z przepychanką pomiędzy Ministerstwem Finansów a bankami. Ministerstwo krytykuje banki za gromadzenie środków pieniężnych, które de facto nie należą do nich, a z drugiej strony chciałoby położyć rękę na te pieniądze. Do tej pory jeśli bank nie potrafił znaleźć spadkobierców, to cała suma pozostawała na kontach banku. Pieniądze te jednak mogą do kogoś należeć i najczęściej są to spadkobiercy, którzy się do tej pory nie ujawnili (np. żyją za granicą i nawet nie wiedzieli, że ich zmarły krewny pozostawił po sobie konto w banku). W grupie tej są z pewnością także Polacy, których krewni zmarli w Niemczech, a oni nie zostali poinformowani przez niemieckie banki o zgromadzonych środkach finansowych przez zmarłego.


Czy pieniądze zgromadzone w bankach trafią do spadkobierców?

Tak (o ile wcześniej nie przepadną na rzecz niemieckiego skarbu państwa – aby tę opcję wykluczyć, musi pojawić się spadkobierca). Pieniądze zgromadzone przez zmarłych krewnych w bankach trafią do spadkobierców, ale trzeba się o nie samemu upomnieć. Nie można liczyć na to, że któregoś dnia przyjdzie do nas list z Niemiec z informacją, że odnaleziono konto bankowego naszego krewnego i te pieniądze są dla nas. Aby taki scenariusz się ziścił, to sami musimy szukać tych środków po niemieckich bankach – i to teraz, póki są korzystne dla spadkobierców przepisy!  

Szczególnie dużym problemem są zgromadzone pieniądze na kontach, na których od lat nie było żadnego ruchu, tj. nie było wypłat środków, przelewów, itd. Nikt po te pieniądze się nie zgłasza, a one znajdują się w rękach banku. Skoro bank przez lata milczał, to nie liczmy na to, że kiedyś sam się do nas zgłosi z pieniędzmi. Musimy sami się upomnieć o pieniądze, które pozostawili po sobie krewni.

Opracowanie własne. Informacje na podstawie danych Ministerstwa Finansów NRW podanych do publicznej wiadomości. Zdjęcie: Rainer Sturm  / pixelio.de

Chcesz rozliczyć

spadek z Niemiec?

 

Zadzwoń!!!


TEL: +48 / 77 46 21 240