Uczniowie zarabiają w Niemczech do 1.339 EUR

Wynagrodzenie osób kształcących się w zawodzie regulują stawki taryfowe. Rozpiętość poziomu wynagrodzenia jest tak duża, że zanim ktoś zdecyduje podjąć kształcenie w Niemczech, ten powinien dobrze zastanowić się nad wyborem właściwego landu. Okazuje się bowiem, że we wschodnich Niemczech są niższe stawki niż w zachodnich. Ale nie tylko land decyduje o wysokości wynagrodzenia, także przykładowo branża oraz rok nauki. Przykładowo w zachodnich landach osoba kształcąca się w zawodzie budowlanym może zarobić w czwartym roku nauki aż 1.339 Euro. Kto zatem wybiera się po zdobycie zawodu do Niemiec lub planuje wysłać tam swoje dzieci, ten powinien dobrze zastanowić się i właściwie skalkulować, w których niemieckich miastach nauka zawodu jest najbardziej opłacalna zawodowo.

Wprawdzie w niektórych branżach obowiązują na terenie Niemiec te same stawki wynagrodzenia podczas kształcenia, to jednak w praktyce sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż w poszczególnych regionach płaci się różne stawki. Szczególnie jest to widoczne podczas porównania stawek pomiędzy zachodnimi z wschodnimi landami. Jeżeli chcemy wysłać dziecko po naukę do Niemiec, to chociaż Cottbus i Görlitz leżą blisko granicy z Polską, to niekoniecznie nauka w rejonach przygranicznych musi być bardzo opłacalna. Jeżeli porównamy wynagrodzenie ucznia podczas trzeciego roku nauki, to różnice w wynagrodzeniu wachają się pomiędzy 78 a 388 Euro. W przypadku dochodów ucznia kwota 388 Euro ma duże znaczenie. Różnice w wynagrodzeniu występują także pomiędzy północnymi a południowymi rejonami Niemiec.  

Jeżeli ktoś podejmuje naukę w zawodach związanych z branżą metalową i elektryczną, to nie widać aż tak dużych różnic w poziomie wynagradzania w różnych rejonach Niemiec. Różnica w branży metalowej i elektrycznej wynosi najwyżej 78 Euro. Widać to na przykładzie landu Nordrhein-Westfalen oraz Baden-Württemberg, gdy porównamy stawki obowiązującego tam wynagrodzenia. Uczeń otrzymuje 884 Euro w Nordrhein-Westfalen oraz do 962 Euro w Baden-Württemberg. Zatem różnica w poziomie wynagradzania nie jest faktycznie duża. Nieco większa różnica jest już widoczna w branży chemicznej. Wynosi ona 81 Euro. We wschodnich Niemczech wynagrodzenie podczas kształcenia się wynosi 855 Euro, gdzie w okręgu Nordrhein na zachodzie Niemiec wynosi do 934 Euro. Co ciekawe niektórzy uczniowie są prawie identycznie wynagradzani we wschodnich i zachodnich Niemczech, co widać na przykładzie 853 Euro płaconych uczniom w Schleswig-Holstein. W porównaniu do wschodnich Niemiec (855 Euro) różnica wynosi zaledwie 2 Euro i to na korzyść wschodnich Niemiec.

Dużo większe różnice w wynagradzaniu osób kształcących się widać w branży drzewnej. W graniczącej z Polską Brandenburgii osoba kształcąca się otrzymuje tylko 613 Euro, gdy ta sama osoba w landzie Baden-Württemberg dostaje 799 Euro. To są oficjalne dane z 30.04.2011. To pozwala zrozumieć, dlaczego zakłady pracy i szkoły ze wschodnich Niemiec tak chętnie reklamują się w Polsce wśród potencjalnych uczniów. Płacą przecież za naukę dużej mniej, niż można by było zarobić w zachodnich landach.

Jeśli ktoś wybiera się do szkoły handlowej i celuje w północ Niemiec, to różnice także i w tej branży są widoczne, gdyż rozpiętość tylko na północy Niemiec wynosi 171 Euro. W biednym landzie Mecklenburg-Vorpommern można zarobić 672 Euro, a w bogatym Hamburg 843 Euro.

Największe różnice w poziomie wynagrodzenia osób kształcących się możemy jednak zaobserwować w branży tekstylnej – osoby mające 18 lat zarabiają na wschodzie 648 Euro, a na zachodzie do 878 Euro (najwięcej w landzie Hessen). Także przyszła kadra hoteli powinna wziąść pod uwagę lokalizację hotelu, w którym przyjdzie odbywać naukę. W północnych landach (na wybrzeżu) zarobi się 507 Euro, a w hotelu w landzie Bayern aż 770 Euro.

W sektorze transportu prywatnego uczniowie otrzymają we wschodnioniemieckim landzie Thüringen tylko 442 Euro, gdy w Hamburgu mają prawo do wynagrodzenia na poziomie 830 Euro.

W tych sektorach wynagrodzenie osób kształcących się jest takie same w całych Niemczech:
a) banki (905 Euro)
b) ubezpieczenia (927 Euro)
c) drukarnie (937 Euro)
d) branża papierowa (876 Euro)
e) niemiecka kolej Deutsche Bahn (810 Euro)
f) niemiecka poczta Deutsche Post (817 Euro)
g) niemiecka telekomunikacja Deutsche Telekom (800/840 Euro w zależności od zawodu)
h) służba publiczna (związki i gminy: 795 Euro, administracja krajowa: 813 Euro).

Na sam koniec porównamy wynagrodzenie branży budowlanej. Uczniowie zarabiają we wschodnich landach 950 Euro, a w zachodnich 1.227 Euro. Kto zatem wybiera się od roku szkolnego 2011/2012 po naukę i zdobycie zawodu w Niemczech, ten powinien dokładnie przeanalizować aspekt finansowy takiego wyjazdu i wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie rejon Niemiec.

Źródło: Fundacja Hansa Böckler.