Z OSTATNIEJ CHWILI 9

Niemcy są bogaci !

Pomimo rekordowo niskiego oprocentowania środków finansowych ulokowanych w bankach, Niemcy znów powiększyli swój majątek. Na koniec drugiego kwartału majątek prywatnych gospodarstw domowych w formie gotówki, papierów wartościowych, depozytów bankowych lub roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych zwiększył się w porównaniu z ubiegłym kwartałem o 23 miliardy Euro lub o +0,5% na rekordową wysokość 5,027 bilionów Euro. Niemcy są po prostu bogaci.

© finanzamt.pl

Negocjacje płacy minimalnej w przemyśle mięsnym

Z uwagi na raporty o nieludzkich warunkach pracy, wynagrodzeniach dumpingowych oraz nadużyciach przy umowach o dzieło po raz pierwszy przemysł mięsny negocjuje płace minimalne. Do rozmów usiedli przedstawiciele branży oraz związek zawodowy zrzeszający pracowników przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa (NGG). NGG żąda płacy minimalnej jednakowej dla całego kraju w wysokości 8,50 Euro dla wszystkich zatrudnionych, również dla tych zatrudnionych na umowę o dzieło. Przemysł mięsny dąży także do ustalenia płacy minimalnej, zależy mu bowiem na tym, aby wizerunek branży już więcej nie ucierpiał.

© finanzamt.pl

Coraz więcej dzieci w Niemczech żyje w ubóstwie

Według badań UNICEF dzieci i młodzież z biedniejszych rodzin społecznie odstają od swoich rówieśników. Między rokiem 2000 a 2010 równe 8,6 % dzieci doświadczyło długotrwałego ubóstwa. Większość z tych dzieci wychowywało się od 7 do11 lat w gospodarstwach domowych, których to budżet wynosił mniej niż 60% średniego dochodu. UNICEF żąda od nowych władz zwiększenia wysiłków, aby polepszyć byt pokrzywdzonej młodzieży.

© finanzamt.pl

Drogie mieszkania w mieście

Zdaniem Niemieckiego Banku Federalnego szczególnie w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach mieszkania są zdecydowanie za drogie. Przede wszystkim ceny za mieszkania na piętrze w Monachium, Hamburgu i Frankfurcie są aż do 20% zawyżone. Powodem są niskie stopy procentowe. Nie inaczej wygląda sytuacja w stolicy. Aglomeracja berlińska jest zdecydowanie za droga do mieszkania.

© finanzamt.pl

Rekordowo wysoka liczba operacji w niemieckich szpitalach

W roku ubiegłym w niemieckich szpitalach wykonano rekordową liczbę operacji. Chirurdzy ponad 15,7 milionów razy sięgali po skalpel. Operacjom poddawali się przed wszystkim pacjenci w wieku emerytalnym. Jak w roku poprzednim 41,9 % zabiegów dotyczyło osób powyżej 65 roku życia. Najczęściej chodzi o wymianę stawu biodrowego lub operacje jelita. Nie znane są powody dla od lat utrzymującego się wzrostu wykonywanych operacji.

© finanzamt.pl

Składka emerytalna może spaść na 18,3 %

Pod względem czysto rachunkowym na początku roku 2014 wysokość składki emerytalnej mogłaby spaść z 18,9% na 18,3%. Tak wynika z szacunkowych obliczeń Deutsche Rentenversicherung. Wszystko leży jednak w rękach nowej władzy. Ze względu na fakt, iż ewentualna „Große Koalition” planuje dodatkowe świadczenia, specjalistka ds. zabezpieczeń emerytalnych z frakcji SPD – Elke Ferner opowiada się przeciwko obniżeniu składek. Jej zdaniem powinno się bardziej skupić na rozbudowie rezerw emerytalnych.

© finanzamt.pl

Spadek cen za benzynę

Kierowcy w Niemczech mają okazje bardzo korzystnie zatankować swoje auta, gdyż cena za benzynę zmniejszyła się do poziomu z przed prawie dwóch lat. Przeciętna cena za litr paliwa Super E10 spadła w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 2,3 centa poniżej 1,50 euro i według obliczeń ADAC wynosi około 1,497 euro. Jak poinformował AutoClub ceny osiągnęły poziom z początku stycznia 2012.

© finanzamt.pl