Z OSTATNIEJ CHWILI

Federalna Agencja Pracy zaostrza kary dla pobierających w Niemczech zasiłki!

UWAGA osoby pobierające w Niemczech zasiłki: Federalna Agencja Pracy zaostrza kary dla osób, które zatajają przed nią istotne informacje. Odbiorca zasiłku zagrożony jest natychmiastową karą w wysokości do 5000 euro, jeśli ukrywa przed agencją pracy ważne informacje. Wynika to z najnowszej wewnętrznej dyrektywy Agencji Pracy, która została podana do publicznej wiadomości. Kara może zostać nałożona, gdy odbiorca zasiłku ukryje przed urzędem informacje istotne do ustanowienia prawa do niego. Wcześniej groziły kary tylko wówczas, gdy zainteresowani złożyli fałszywe oświadczenia. Kary nie nakładano, jeżeli dane osobowe były nieszczegółowe. Nowe rozporządzenie powinno zlikwidować tę lukę i ma zastosowanie zgodnie z raportem dla wszystkich wniosków, które zostały złożone począwszy od 1 sierpnia 2016 roku. Odbiorca otrzymujący zasiłek, który ukrywa przed urzedem istotne informacje mające wpływ na sprawę, a tym samym otrzymuje wyższy zasiłek niż mu przysługuje, zostanie ukarany karą finansową. Rośnie także wysokość najniższej kary. W przypadku przekroczenia przepisów w drobnych sprawach, Federalna Agencja Pracy może nałożyć karę w wysokości od 55 euro. Do tej pory najniższa kara finansowa wynosiła 50 euro (wzrost kary o 10%). Odbiorcy, którzy nie opłacą nałożonych grzywn i kar, w skrajnych przypadkach będą ponosili konsekwencje karne np. pójdą do aresztu.

©finanzamt.pl

Informacje o zasiłkach rodzinnych na stronie www.familienkasse.pl

 

Udzielona pomoc społeczna w Niemczech z nowym rekordem!

Liczba odbiorców pomocy społecznej w 2015 roku wzrosła do najwyższego poziomu od wprowadzenia ustawy i przyznania zasiłku Hartz IV. Prawie 398 tysięcy osób zostało zgłoszonych do końca 2015 roku celem otrzymania takowego zasiłku, a wyniki te ogłosił Federalny Urząd Statystyczny. Liczba osób otrzymujących zasiłek wzrasta drastycznie. Obecnie odnotowujemy wzrost osób pobierających zasiłek Hartz IV aż o +3,9 procent! W głównej mierze wpływ na taki stan rzeczy ma legalizacja uchodźców oraz coraz większa liczba osób pozostających długi okres bez pracy. Około dwie trzecie beneficjentów tego zasiłku zamieszkuje w warunkach mieszkalnych porównywalnych do domów rodzinnych lub opieki. Co trzeci z nich żyje w jednoosobowym gospodarstwie domowym. Z średnią wieku 44 lata daje nam to znacznie młodszych odbiorców niż w domach opieki.

©finanzamt.pl

Grupa Amazon zatrudni rekordową liczbę pracowników

Przypominamy, iż największa na świecie firma sprzedaży wysyłkowej Amazon szykuje się do wzmożonej sprzedaży w okresie Bożego Narodzenia. W największej niemieckiej lokalizacji Bad Hersfeld zatrudnionych będzie około 2000 pracowników tymczasowych. W ubiegłym roku była to „tylko” liczba 1100 pracowników. W dwóch magazynach w Bad Hersfeld zatrudnionych jest prawie 4 tysiące osób, a 80 procent z nich to pracownicy zatrudnieni na stałe. Jeżeli zatem ktoś szuka pracy sezonowej w Niemczech na okres zimowy, to informacja ta powinno go zainteresować.  Dla wszystkich centrów logistycznych we wszystkich jednostkach w Niemczech potrzebne jest około 13 tysięcy pracowników. Jest to znacznie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy było potrzebne około 10 tysięcy pracowników tymczasowych. Amazon w ciągu roku zwiększył liczbę zatrudnionych pracowników na stałe do 11000 osób! Z pomocą pracowników sezonowych potentat sprzedaży wysyłkowej może bardzo sprawnie i fachowo obsługiwać rosnącą liczbę zleceń w okresie przed Bożym Narodzeniem. Amazon w ten sposób próbuje zrekompensować pojawiające się strajki. Związki zawodowe Verdi cały czas walczą o umowy zbiorowe. Wywalczono już wzrost płac od 1 września we wszystkich lokalizacjach od 2,1 do 3,75 procenta.

©finanzamt.pl

Spadek cen importowych w Niemczech

Federalny Urząd Statystyczny podał, iż ceny towarów importowanych do Niemiec nadal spadają. We wrześniu ceny importowe spadły o 1,8 procent w stosunku do całego roku. W sierpniu spadły z kolei o 2,6 procent, natomiast w lipcu aż o 3,8 procent. W stosunku miesięcznym poziom cen nieznacznie wzrósł w miesiącu wrzesień o 0,1 procent. Ekonomiści spodziewali się w sierpniu spadku cen importowych o 1,9 procenta. Próby regulowania spadku inflacji poprzez spadek cen energii były słabsze niż w roku ubiegłym. Ceny importowanej energii wyniosły 9,6 procent i były niższe niż w poprzednim miesiącu. Produkty naftowe, takie jak benzyna, były o 10,2 procent tańsze. Ropa naftowa kosztowała o 6,7 ​​procent mniej. Z wyłączeniem energii, ceny importowe spadły jedynie o 0,9 procenta.

©finanzamt.pl

Spadek zaufania konsumentów

W Niemczech pomimo solidnego ożywienia w niemieckiej gospodarce spada zaufanie konsumentów. Federalny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze sprawozdanie, z którego jasno wynika, iż zaufanie konsumentów spadło o 0,3 punkta. Zgodnie z ustaleniami indeks zaufania konsumentów na listopad został skorygowany do poziomu 9,7 punkta. Jest to drugi z rzędu spadek. Po raz pierwszy w roku 2016 wskaźnik spadł w miesiącu czerwcu. Ekonomiści spodziewali się, że wartość ta pozostanie niezmienna. Według ekspertów przyczyną spadku nastrojów konsumentów są niższe oczekiwania wobec spodziewanych dochodów. Konsumenci niemieccy boją się zatem o to, że ich siła nabywacza będzie mniejsza ze względu na spadające dochody. Na taki stan rzeczy ma też wpływ brak jasnej deklaracji w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Konsumenci nie wiedzą, co stanie się w przypadku Brexitu. Mimo chwilowego zawahania, oczekuje się jednak w najbliższym czasie w Niemczech stopniowego wzrostu nastrojów konsumentów. Najlepszym okresem są tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Wtedy bowiem konsumenci chętnie sięgają do kieszeni i dokonują zakupów przedświątecznych, co jest świetnym potwierdzeniem na to, że nastroje konsumenckie nie są takie złe jak jeszcze jesienią.

©finanzamt.pl