Z OSTATNIEJ CHWILI

1200 nowych miejsc pracy w sieci sklepów meblowych XXXL w Niemczech

Sieć sklepów meblowych XXXL wdraża nowy plan inwestycyjny, w skład którego wchodzi rozszerzenie liczby pracowników. Ma powstać aż 1200 nowych miejsc pracy! To świetna informacja dla polskich pracowników oraz polskich agencji pracy, gdyż wiele z nowopowstających stanowisk pracy można byłoby obsadzić polskim personelem pracowniczym. W najbliższym czasie zostaną otwarte trzy nowe sklepy meblowe w Wolfratshausen w pobliżu Monachium. Kolejne dwa w Bopfingen oraz Villingen – Schwennigen. Wszystkie cztery sklepy swoją działalność zaczną jeszcze w tym roku. Czwarte miejsce zaplanowane jest w Turyngii w mieście Gera. Ponadto spółka planuje także budowę nowego, dużego centrum logistycznego. To właśnie w nowym centrum logistycznym w Erfucie ma być przeprowadzana cała internetowa sprzedaż asortymentu. Cała suma inwestycji opiewa na potężną sumę 240 milionów euro. Warto zatem zastanowić się nad możliwością znalezienia tam zatrudnienia.

©finanzamt.pl

W lutym nieznaczny spadek bezrobocia

W lutym na rynku pracy przeważał niewielki ruch. Miesiąc ten zakończył się z lekkim spadkiem bezrobocia. Niemiecki rynek pracy jest w okresie zimowym niezbyt aktywny. Niewielki spadek liczby bezrobotnych w miesiącu lutym (o ok. 10.000 osób) sprawił, że w drugim miesiącu 2017 roku liczba bezrobotnych w Niemczech wynosiła 2.760.000. Tyle bowiem osób było zarejestrowanych jako poszukujący pracy, co wynika z danych Federalnej Agencji Pracy. Daje nam to około 140.000 mniej bezrobotnych niż w roku 2016 o tej samej porze. W Niemczech jest w tej chwili wiele wolnych miejsc pracy. Ta faza wzrostu wolnych wakatów powoli osiąga swój kulminacyjny punkt. Sytuacja jest bardzo dobra dla osób poszukujących dobrze płatnej pracy. Najsilniej wzrosła liczba wolnych miejsc pracy w przemyśle, handlu i budownictwie. W tych branżach akurat wielu Polaków poszukuje zatrudnienia!

©finanzamt.pl

Wyrównanie poziomu emerytur wschodu z zachodem

Zgodnie z wprowadzoną w ostatnim czasie ustawą o dostosowaniu wschodnich emerytur do zachodnich, całkowite wyrównanie ma być przeprowadzone do dnia 1 stycznia 2025 roku. Podnoszenie poziomu wschodnich emerytur powinno rozpocząć się w 2018 roku. Świadczenia emerytalne będą podnoszone sukcesywnie w siedmiu kolejnych etapach, aż do uzyskania jednolitych stawek emerytalnych. Ma to jednak także niekorzystny wpływ dla emerytur otrzymywanych na zachodzie. Tam będą one obniżane w siedmiu etapach, aby mogły się spotkać na tym samym poziomie ze wschodnimi. Ponadto rząd przyjął ustawę korzystną dla tych, którzy z powodu niezdolności do pracy otrzymują już emeryturę. W przyszłości także ich poziom ma wzrosnąć, jednakże plan wzrostu jest w trakcie opracowania.

©finanzamt.pl

Opłaty za skrzynki pocztowe

Polacy pracujący lub prowadzący działalnosć gospodarczą w Niemczech muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z posiadaniem mieszkania, względnie meldunku w Niemczech. Chodzi o koszty dostarczania przesyłek pocztowych, które od 1 marca 2017 roku wpływają na niemiecki adres (np. pisma urzędowe, pocztowe, itd.). Większość pracujących w Niemczech Polaków korzysta ze skrzynek pocztowych w miejscu zamieszkania bądź zameldowania. Kto nadal chce otrzymywać listy do skrzynki pocztowej, ten zobowiązany jest uiścić roczną opłatę. Od 1 marca niemiecka poczta (Deutsche Post) wprowadza obowiązkową opłatę dla klientów prywatnych oraz handlowców, a informację tę podała do publicznej wiadomości. Dotychczas klienci niemieckiej poczty byli zobowiązani opłacić jedynie ryczałt za korzystanie z takiej skrzynki w kwocie 15 euro. Od początku marca do dotychczasowych opłat dochodzi jeszcze opłata za użytkowanie urządzenia w wysokości 19,90 euro rocznie. Niemiecka poczta uzasadnia ponowne wprowadzenie takiej opłaty zwiększeniem kosztów nieruchomości, utrzymania i konserwacji skrzynek oraz wyższymi kosztami za energię elektryczną. Obecnie niemiecka poczta ma w sumie 818.000 skrzynek pocztowych w całym kraju. Zdecydowana większość użytkowników to biznesmeni. Wprowadzenie dodatkowej opłaty to dla poczty przychód w wysokości około 16 milionów euro. Jednakże stosowanie w ostatnich latach skrytek pocztowych spada. Ma to także związek z coraz bardziej powszechnymi usługami cyfrowymi, jak SMS-y, portale społecznościowe, komunikatory czy prywatne firmy kurierskie. Dodatkowo usługi pocztowe stale drożeją, więc wiele osób w mniejszym stopniu korzysta z tradycyjnej poczty.

©finanzamt.pl

Banki z grupy Sparkasse z większym zyskiem

Jak poinformowała jedna z największych w Niemczech grup finansowych – Bank Sparkasse (tzw. Kasa Oszczędności) – w Landach Hesja i Turyngia zwiększono zyski i to pomimo niskich stóp procentowych. Stało się to możliwe między innymi dzięki nowym ofertom biznesowym. W obu instytucjach bankowych rozszerzono ofertę zarówno o zwiększoną liczbę depozytów, jak i kredytów dla klientów. Wynik operacyjny wyniósł około 1,06 miliardów euro, tuż poniżej ubiegłorocznego wyniku 1,11 miliarda euro. Zyski banku to 325,5 miliona euro, daje to dużo wyższy wynik w porównaniu do roku poprzedniego z końcowym zyskiem 246,3 miliona euro. Głównym czynnikiem wzrostu zysków była dobra gospodarka papierów wartościowych i instytucji finansowych, a wpływ na taki stan rzeczy miała świetna sytuacja gospodarcza w Niemczech.

©finanzamt.pl

Niemieckie szpitale z problemami finansowymi

W niemieckich szpitalach trzeba zabezpieczyć środki dla niektórych interwencji medycznych, które w tej chwili są obarczone zasadą kwoty minimalnej. Im częściej takie interwencje byłyby wykonywane, tym lepsze są wyniki leczenia dla pacjentów. Odnosi się do kilku badań szpitalnych oraz aktualnego raportu szpitali z 2017 roku. AOK zachęca do rozszerzenia tzw. minimalnej ilości reguł w lecznictwie zamkniętym. Przepisy te nakazują, jak często dany zabieg musi być wykonany w szpitalu, aby dane usługi medyczne mogły być nadal oferowane. Minimalna kwota na poszczególne zabiegi musi być pilnie rozszerzona dla lepszej ochrony pacjentów z przeniesieniem na inne usługi szpitalne. W Niemczech powinna odbyć się wkrótce restrukturyzacja branży medycznej, która będzie nastawiona na jakość.

©finanzamt.pl

Wzrost opłat w Niemczech za energię elektryczną

W Niemczech rosną ceny prądu. To zła informacja zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Szczególnie te pierwsze są narażone na zbyt wysokie koszty opłat. Gospodarstwa domowe w Niemczech zapłacą w tym roku wraz z opłatami za energię elektryczną ponad 35 miliardów euro, o czym informuje opinię publiczną Federalny Związek Gospodarki Energetycznej i Wodnej.  Dodatkowe opłaty są z tytułu podatków, cła i innych opłat związanych z dostarczaniem energii. Największą część 24 miliardów euro to opłata na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii. W związku z tym udział podatków i ceł oraz pozostałych opłat wzrasta w pierwszej połowie o 55 procent.

©finanzamt.pl

Job Center nakłada kolejne sankcje wobec przyjęć Hartz IV

Wzrasta coraz bardziej liczba osób dotknięta sankcjami z powodu okłamania lub nie dotrzymania terminów w Centrach Pracy. Jak poinformowała grupa medialna Funke powołując się na dane rządowe, pomimo dużej liczby nałożonych kar, wiele odwołań od decyzji o nałożeniu kary było zasadnych. W raporcie podanym przez Rząd Federalny w 2016 roku znajdowała się liczba 134.390 odbiorców Hart IV objętych sankcjami. W roku 2015 liczba ta wynosiła 131.520. Zgodnie z podanymi danymi sankcje dotyczą w jednej trzeciej gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci. Liczba ta wzrosła o 1.700 do 44.400 w średniej miesięcznej kalkulacji.

©finanzamt.pl

Amazon zapowiada kolejne 2000 miejsc pracy w Niemczech

Największy na świecie sklep internetowy Amazon chce stworzyć w tym roku ponad 15.000 nowych miejsc pracy w Europie, z czego w Niemczech ma powstać 2.000. Będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy w różnych zawodach z doświadczeniem np. inżynierowie i programiści. Dla praktykantów i stażystów, czy też młodych ludzi także znajdą się oferty pracy. Na początku roku firma ogłosiła plany zwiększenia swoich zasobów ludzkich w USA o 100.000 nowych miejsc pracy. Do połowy 2018 roku liczba etatów w Stanach Zjednoczonych powinna wynosić około 280.000. Ekspansja firmy na rynku rodzimym pociąga za sobą także rozwój na rynku europejskim. Daje to dużą szansę naszym wykwalifikowanym rodakom na dobrze płatną pracę w międzynarodowej firmie. Należy jednak pamiętać, że aby wykonywać na terenie Niemiec wyuczony w Polsce zawód, należy nostryfikować w Niemczech swój polski dyplom. Dzięki uznaniu dyplomu można zarabiać dużo więcej pieniędzy.

©finanzamt.pl

Ustawowy fundusz emerytalny ma rezerwy finansowe

Sytuacja finansowa ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest w lepszej kondycji niż oczekiwano. Zgodnie z danymi Federacji Ubezpieczenia Emerytalnego tak zwana rezerwa emerytalna wynosiła pod koniec 2016 roku 32,4 miliarda euro. Rząd federalny spodziewał się rezerw na poziomie 29,5 miliardów euro, a były to prognozy na bazie analiz i porównań z rokiem 2015. Powodem pozytywnego rozwoju i polepszenia się rezerw ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest stabilny rynek pracy. Co za tym idzie także stabilne, terminowe oraz coraz większe transfery ze składek. Nie możemy także zapomnieć, że w roku 2016 wzrosły obowiązkowe składki w porównaniu do roku 2015 i to aż o 4,1 procenta. Tym samym odczuliśmy zwiększenie wszystkich wpłat na rzecz składek. Wzrosły one do poziomu 194,8 miliarda euro. Zgodnie z zapowiedzią, wraz z początkiem roku 2022 nastąpi podniesienie stopy procentowej do wkładu obowiązkowego. Do tego czasu pozostanie ona prawdopodobnie na niezmiennym poziomie 18,7 procent.

©finanzamt.pl

Przemysł elektryczny zwiększył liczbę miejsc pracy

Niemiecki przemysł elektryczny zakończył rok 2016 bardzo udanie i z wieloma nowymi zleceniami. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w grudniu udało się wszystkim firmom w kluczowych segmentach ich działalności uzyskać aż 2,7 procent więcej zamówień, niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Zamówienia krajowe spadły o 4,2 procenta, podczas gdy to zamówienia zagraniczne dały tak potężny i gwałtowny wzrost (o +8,6 procent). W przyjęciu perspektywy rocznej ilość zleceń zmniejszyła się o 1 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Na wzroście w przemyśle elektrycznym skorzystają bardzo duże firmy.

©finanzamt.pl