Z OSTATNIEJ CHWILI

Doskonała koniunktura w budownictwie mieszkaniowym szansą dla polskich firm budowlanych

Boom w niemieckim budownictwie mieszkaniowym jest tak duży, że sytuacja rynkowa stwarza świetne możliwości zarobkowe dla polskich firm budowlanych. Dzięki realizowaniu zleceń na rynku niemieckim  można dobrze zarobić. Popyt na mieszkania w Niemczech jest olbrzymi, a jednocześnie brakuje fachowców, którzy mogliby pracować na niemieckich budowach w sektorze mieszkaniowym. W 2016 roku zostało ukończonych 277.700 mieszkań, co wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Te liczby mówią same za siebie. Wystarczyć porównać liczbę oddanych do użytku mieszkań z latami poprzednimi. Wzrost w 2016 roku wyniósł o 12,1 procent więcej w stosunku do 2015 roku. Tak dużo wybudowanych mieszkań jak w 2016r. nie odnotowano w Niemczech w ostatnich dwunastu latach. Większą liczba wybudowanych mieszkań można się było pochwalić tylko w 2004 roku. Wtedy powstało ich 278.000. Szczególnie wysoki wzrost nowych mieszkań odnotowano w 2016 roku w segmencie budynków mieszkalnych. Tu wzrost wyniósł aż +59,3 procent! Nieźle wygląda także sytuacja w segmencie domów wielorodzinnych, gdzie w ciągu zaledwie roku odnotowano wzrost o +9,6 procent. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania wiąże się z większą ilością wolnych zleceń. Brak fachowców ogranicza moce przerobowe niemieckich firm budowlanych, stąd polskie firmy są bardzo mile widziana na niemieckich budowach. Niemiecka gospodarka budowlana planuje w najbliższych latach tak dużo inwestycji jak nigdy wcześniej, zatem warto pomyśleć o zleceniach na zachód od Odry.

©finanzamt.pl

Brak specjalistów na niemieckim rynku pracy

Niemieccy przedsiębiorcy są zgodni, że w Niemczech brakuje specjalistów. Co prawda sytuacja ekonomiczna i rosnąca koniunktura pozwalają patrzeć na przyszłość z optymizmem, to jednak coraz więcej przedsiębiorców obawia się, że mimo planowanych inwestycji i chęci zwiększenia zatrudnienia, nie będzie miał kto pracować. Nastroje wśród przedsiębiorców są jednak nadzwyczaj optymistyczne, gdyż prawie co drugi niemiecki przedsiębiorca nie dostrzega zagrożeń ekonomicznych dla prowadzonej przez siebie działalności. Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową niemal co drugi przedsiębiorca w Niemczech ocenia swoją pozycję na tak dobrą, jak nigdy dotąd od zjednoczenia kraju! Płynność finansowa i wzrost zapotrzebowania rynku pozwalają oczywiście snuć plany na przyszłość, jednak nadal nie pozostaje rozwiązany problem siły roboczej, która miałaby obsadzić nowe stanowiska pracy. Oczekiwania Niemców są nadzwyczaj wysokie, a sytuacja na rynku pracy mimo wszystko nie napawa optymizmem. Według przytoczonych badań o złej pozycji mówi tylko 8 procent badanych przedsiębiorców. W kwestii problemów z zatrudnianiem w przyszłości nowych pracowników wypowiada się już z niepokojem więcej niż co drugi niemiecki przedsiębiorca. Brak wykwalifikowanych specjalistów może zastopować plany rozwojowe niejednego niemieckiego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, wiele niemieckich firm dysponuje znacznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa, lecz barierą do rozwoju są braki kadrowe. Jaką alternatywę mają niemieckie przedsiębiorstwa? Albo ich plany inwestycyjne zostaną wstrzymane w związku z problemami z zatrudnieniem nowych specjalistów, bądź też przedsiębiorstwa sięgną po pracowników zagranicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby niemieckie firmy wstrzymały planowane inwestycje, dlatego opcja z poszukiwaniem pracowników za granicą wydaje się dużo bardziej prawdopodobna. To z kolei jest na rękę polskich pracownikom noszącym się z zamiarem podjęcia pracy w Niemczech, gdyż wysoki popyt na pracę pociągnie za sobą wyższe stawki płacowe.

©finanzamt.pl

Większa ochrona dla przelewów błyskawicznych

Kupując w internecie przelewem błyskawicznym, dane konta użytkownika muszą być lepiej chronione niż dotychczas. Oto rozwiązanie zabiega Federalny Związek Niemieckich Banków za pośrednictwem niemieckiej prasy. Przedsiębiorstwa usługowe, które realizowały przelewy od klienta do sprzedawcy, powinny otrzymywać w przyszłości tylko konieczne wymagane dane. Dotychczas usługodawca, jeśli klient dobrowolnie podał przelew błyskawiczny z szyfrem i numerem transakcji, otrzymywał szczegółowy wgląd w dane banku klienta, stan konta i limit dyspozycyjny. Obowiązująca w Europie standardowa technologia, którą zaproponował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, ograniczyłaby dostęp tylko do potrzebnych danych przelewu. Takie rozwiązanie chroni konsumenta.

©finanzamt.pl

Sparkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów

W okręgu Steinburg i Dithmarschen Sprarkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów, ze swoich 32 w tym regionie, o czym instytucja bankowa poinformowała opinię publiczną. Sześć dużych placówek i osiem miejsc samoobsługowych ma zostać objęte likwidacją. Po za tym dziesięć z placówek ma zostać przemienione dla celów serwisu samoobsługowego. Cyfryzacja prowadzi do coraz większej liczby osób, które swoją bankowość prowadzą przez Internet. Polityka niskich stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), daje zauważalne malejące przychody odsetkowe, a co za tym idzie bank ma coraz mniej pieniędzy na pokrycie wysokich kosztów personelu w oddziałach.

©finanzamt.pl

Planowane zwolnienia w koncernie Siemens

Niedobra wiadomość dla osób zatrudnionych w koncernie Siemens. Gigant elektroniczny planuje dalsze cięcia etatów. Zgodnie z informacjami podanymi przez przedsiębiorstwo, ryzyko utraty zatrudnienia dotyczy 2700 miejsc pracy. Zwolnienia mają odbywać się stopniowo, począwszy od 2017 roku i trwać przez najbliższe lata. Koncern planuje także część dotychczasowych umów o pracę zmienić na umowę zlecenie, co pomoże spółce obniżyć koszty zatrudnia pracowników. Likwidacja stanowisk dotyczy głównie wewnętrznej spółki IT, gdzie do zlikwidowania jest około 1350 miejsc pracy. Także cyfrowa fabryka zostanie pozbawiona wielu pracowników. Cięcia są także przewidziane w segmencie kształcenia pracowników. Koncern zmuszony jest reagować na problemy poszczególnych obszarów działania. Część pracowników objętych zwolnieniami pożegna się całkowicie z koncernem, a część zostanie przeniesiona na inne stanowiska pracy w obrębie przedsiębiorstwa.

©finanzamt.pl