Z OSTATNIEJ CHWILI

Prognoza wyższych emerytur

Osoby, które nabyły w Niemczech prawo do świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na wyższą kwotę należnych pieniędzy. Według wstępnych założeń powinno się uniemożliwić obniżenie standardu emerytur i zatrzymania procesu silnego wzrostu składek ubezpieczenia społecznego. Sytuacja w Niemczech ma być w przyszłości taka, że obok ustawowej emerytury ważnym filarem pozostają również prywatne i zakładowe ubezpieczenia. Jasną koncepcję mają politycy partii SPD. Według nich ustawowe emerytury muszą zostać ponownie zwiększone, między innymi poprzez zwiększenie standardu emerytur na co najmniej 53 %, zniesienie współczynników redukcji, wprowadzenia emerytury od 67 roku życia, a ponadto wprowadzenie solidarnej renty minimalnej. Poziom standardowego świadczenia emerytalnego SPD porównuje z przeciętną pensją pracownika i ma być ona wyrażona w procentach. Niemiecką emeryturę pobiera wiele osób w Polsce. Podstawą do jej wypłacenia jest przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co odpowiada okresowi pięciu lat pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Bosch buduje fabrykę chipów w  Saksonii

Niemiecki koncern Bosch planuje budowę nowej fabryki na wschodzie Niemiec. Zakład będzie produkował chipy dla urządzeń sieciowych produktów zakupionych w internecie oraz dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja wynosić będzie miliard euro, o czym opinię publiczną poinformowało przedsiębiorstwo. Powstanie również blisko 700 nowych miejsc pracy. Nowa produkcja dla półprzewodnika ma być największą inwestycją detaliczną w całej historii Boscha. Koalicja chce przeznaczyć 200 milionów euro w postaci dofinansowania inwestycji.

©finanzamt.pl

Wzrost cen u producenta przemysłowych produktów

Ceny producentów produktów przemysłowych w maju 2017 były o 2,8 % wyższe niż w maju 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny spadły ceny producenta w porównaniu z miesiącem kwiecień o 0,2%, po tym czasie w kwietniu 2017 podano wynik na plusie 0,4%. Rozwój cen przy towarach pośrednich (dobra, które się używa w procesie produkcji, przetwarza lub przekształca), które mają udział z dobrymi 31% w całym indeksie, wpłynął mocno na rozwój całego indeksu. Towary pośrednie były w maju 2017 o 3,7 % droższe niż w maju 2016. W stosunku do miesiąca poprzedniego kwietnia spadły te ceny jednak nieznacznie o 0,1 %. Metale kosztowały ogólnie 11,2% więcej niż w maju 2016 (-0,8% w porównaniu z kwietniem 2017). Przy tym była droższa stal walcowana w porównaniu do roku poprzedniego o 15,5%. Ceny chemicznych podstawowych surowców leżą w granicach 7,1% i są niższe niż w maju roku ubiegłego. Natomiast ceny nawozów i związków azotu były droższe o 2,6%. Mąka kosztowała 3,4% mniej niż w zeszłym roku. Energia była w maju 2017 droższa o 3,0% niż w maju 2016 roku. W stosunku do kwietnia ceny spadły o 0,8%. Rozwój cen w porównaniu do roku ubiegłego był w poszczególnych nośnikach energii bardzo różny: podczas gdy produkty naftowe kosztowały o 6,7% więcej niż w maju roku 2016, to prąd elektryczny był droższy o 5,6%, a gaz ziemny był o 5,5% droższy niż w roku ubiegłym. Bez uwzględnienia energii ceny producenta były o 2,7% wyższe niż w maju roku ubiegłego. W stosunku do kwietnia spadły nieznacznie o 0,1%.

©finanzamt.pl

Przyczyny dobrej koniunktury

Niemiecki przemysł przeżywa obecnie koniunkturę. Według Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu dobra sytuacja gospodarcza jest spowodowana słabym kursem euro, umiarkowaną ceną ropy i ekspansywną polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego.

©finanzamt.pl

Telelezakupy na rekordowym poziomie

Nigdzie wcześniej w Europie klienci nie zamawiali tak dużo towarów za pomocą telewizora jak w Niemczech. Przy obrotach branży około 1,9 miliardów euro w zeszłym roku, Republika Federalna w telezakupach znajduje się przed wieloletnim liderem rankingu Wielką Brytanią. Wynika to z danych zaprezentowanych przez Europejską Organizację Home-Shopping. Zgodnie z badaniami Goldmedia w samych tylko Niemczech zostanie wypracowanych 40% wszystkich obrotów w Europie. To oznacza, że na kontynencie Niemcy są liderem teleshoppingu.

©finanzamt.pl

Obroty w branży turystycznej

Przemysł turystyczny w Niemczech wskazuje w kwietniu 2017 niższe ceny o 2,2% w porównaniu do stanu z kwietnia 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny pojawił się nominalny minus w wysokości 0,4%. Przemysł turystyczny wykazał w kwietniu 2017 realne 3,9 % i nominalne 2,8 % niższe obroty niż w roku ubiegłym w tym samym miesiącu. Obrót w gastronomii spadł w kwietniu 2017 realnie o 1,0 % i wzrósł nominalnie o 0,9% w porównaniu z kwietniem 2016. W zakresie gastronomii zwiększył się obrót kateringowy. W ujęciu realnym wyniósł o 7,9% i nominalnym o 6,3% poniżej wartości tego samego miesiąca roku ubiegłego. Od stycznia do kwietnia 2017 przemysł turystyczny w ujęcie realnym ma obroty o 0,4 % niższe i nominalnym o 1,5 % wyższe niż porównywalnie w tym samym okresie roku poprzedniego. Kalendarzowy i sezonowy spadek obniżył obrót w kwietniu 2017, co widać doskonale w porównaniu z marcem 2017 – w ujęcie realnym o 2,5% i nominalnym o 2,3%.

©finanzamt.pl

W Niemczech rozwija się turystyka krajowa

W kwietniu 2017 w zakładach kwaterunkowych w Niemczech miało miejsce 37,1 milionów noclegów krajowych i zagranicznych gości. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, według wstępnych wyników było to o 13% więcej na plusie w porównaniu do kwietnia 2016. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Święta Wielkanocne w roku 2016 wypadły w marcu, natomiast 2017 w kwietniu. Liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła o +5% na 6,6 milionów. Natomiast liczba noclegów gości z kraju zwiększyła się w porównaniu do miesiąca w ubiegłym roku aż o +15% na poziom 30,5 milionów. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 wzrosła liczba noclegów gości w porównaniu do odpowiedniego okresu w zeszłym roku o +3% na poziom 117,8 milionów. Z tego przypadło 22 milionów noclegów na gości zagranicznych (+3%) i 95,8 milionów na gości krajowych (+3%). Wszystkie dane odnoszą się do jednostek hotelarskich z co najmniej 10 miejscami do spania.

©finanzamt.pl

Rzemiosło osiągnęło 6,5 % więcej obrotu

W pierwszym kwartale 2017 roku wzrosły obroty rzemiosła wymagającego uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. Wzrost wyniósł +6,5 % w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2016. O wzroście informował Federalny Urząd Statystyczny bazując na wstępnych wynikach. Jednocześnie z końcem marca 2017 było w rzemiośle wymagającym uzyskania zezwolenia 1,0 % więcej osób zatrudnionych niż na koniec marca 2016. Większy wzrost obrotów osiągnął przemysł motoryzacyjny (+8,5 %). Również w rzemiośle z przeznaczeniem komercyjnym (+7,1 %), w służbie zdrowia (+5,5 %), w budownictwie (+5,4 %), w pracach budowlanych (+5,1 %) i w rzemiosłach do celów prywatnych (+2,0 %) zostało więcej sprzedane niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Najmniejszy wzrost odnotowano w przemyśle spożywczym, bo tylko 1,8 % na plusie. Rozwój obrotu w branżach, które wymagają zezwolenia jest spowodowanym tym, że w pierwszym kwartale roku 2017 było o 3 dni robocze więcej, niż w porównaniu do roku ubiegłego.

©finanzamt.pl

Średnia wieku społeczeństwa w Niemczech

Po 24 latach ciągłego wzrostu spadła przeciętna długość życia społeczeństwa w Niemczech.  Po raz pierwszy od czasu zjednoczenia Niemiec mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w 2015 roku. Na koniec roku 2015 średni wiek mieszkańców wyniósł 44 lata i 3 miesiące. W roku ubiegłym wyniósł jeszcze 44 lata i 4 miesiące. Regresja dotyczy wyłącznie społeczności spoza Niemiec. Natomiast przeciętna długość życia niemieckiej społeczności wzrastała w dalszym ciągu z 44 lat i 10 miesięcy na 45 lata – stan taki miał miejsce na koniec roku 2015. Szczególnie wyraźnie spadła przeciętna długość życia obywateli spoza Niemiec, a wywodzących się z krajów takich jak: Afganistan, Erytrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Syria. Zmniejsza się przeciętny wiek wszystkich osób zameldowanych w Niemczech z obywatelstwem z krajów kryzysowych. Na przestrzeni lat 2014 i 2015 zmniejszyła się aż o 3 lata i 1 miesiąc i wynosiła 26 lat i 5 miesięcy. Duża imigracja nieproporcjonalnie większej ilości młodych ludzi z tych krajów do Niemiec w roku 2015 doprowadziła do spadku przeciętnej średniej długości życia wśród zagranicznych obywateli, a to przełożyło się na dane dotyczące wszystkich mieszkańców.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby osób, które otrzymało niemieckie obywatelstwo

W roku 2016 zostały nadane obywatelstwa niespełna 110.400 obcokrajowcom. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To o 3.000 więcej nadań, co przekłada się na wzrost o +2,9 % w porównaniu do 2015 roku. W ubiegłych dwóch latach liczba nadania obywatelstwa była jeszcze niższa. W szczególności obywatele z wysp brytyjskich znacznie częściej występowali o nadanie obywatelstwa. Jest to związane z opuszczeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarejestrowane 2.865 nadania obywatelstwa oznaczają wzrost o ponad 2.200 w stosunku do roku 2015 (+361%). Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą obywateli brytyjskich. Natomiast spadła liczba nadań obywatelstw niemieckich dla Turków, zresztą podobnie jak i w poprzednich latach. Turcy jednak stanowią w Niemczech w dalszym ciągu największą grupę mieszkańców o zagranicznych korzeniach, którzy legitymują się niemieckim obywatelstwem. W 10 krajach związkowych było w 2016 roku więcej naturalizacji niż w roku 2015. Najwyższy procentowy wzrost odnotowano w Mecklenburg-Vorpommern (+19,0 %), natomiast najwyższy spadek w Bremen (-20,4 %). Osoby, które otrzymały obywatelstwo były przeciętnie w wieku 33 lata, a od 17 lat mieszkały w Niemczech. Wśród tych osób proporcjonalnie więcej było kobiet (53,9%) niż mężczyzn.

©finanzamt.pl

Długi czas oczekiwania na poradnictwo kredytowe

Osoby, które z powodów finansowych problemów korzystały z doradztwa kredytowego, oczekiwały przeciętnie 10 tygodni na pierwszy termin konsultacji. Pomimo tak długiego czasu przeciętnego oczekiwania w 62 % wszystkich przypadków mogłaby zostać rozpoczęta procedura już w obrębie pierwszych trzech tygodni od podjęcia kontaktu. Takie są pierwsze wyniki statystyczne dotyczące nadmiernego zadłużenia w roku 2016. Opublikował je Federalny Urząd Statystyczny. Z uwagi, że przypadki zadłużeń najczęściej wymagają terminów płatności i postępowań upominawczych z  dodatkowymi opłatami, to dla osób zainteresowanych ma wielkie znaczenie szybko rozpoczęte doradztwo kredytowe.

©finanzamt.pl

Żegluga kontenerowa jest bezpieczna

Żegluga kontenerowa jest tak bezpieczna jak nigdy wcześniej. W poprzednim roku zaginęło 85 statków na całym świecie, jak poinformowało specjalne towarzystwo ubezpieczeniowe. To było 16% mniej niż w poprzednik roku i tylko połowę więcej niż  jeszcze 10 lat temu. W większości przypadków statki zatonęły, często przy ciężkich warunkach na morzu. Mogły one również być tak spalone lub zniszczone na skutek wypadku, że musiały zostać zezłomowane. Liczba katastrof przy udziale statków zmniejszyła się jednak o 4% i wynosi 2.611 przypadków.

©finanzamt.pl

Poczta i Ford budują ogromny Elektro-Transporter

Niemiecka poczta ma na celu poszerzyć swoją gamę samochodów elektro-dostawczych i współpracować w tym zakresie z amerykańskim koncernem Ford. Spółka zależna od poczty StreetScooter i Ford zawierają współpracę w związku z budową pojazdów dostawczych zasilanych na baterie. O tym fakcie poinformowała Deutsche Post. Na bazie podwozia tranzytu Forda powinien powstać Elektro-Transporter, który będzie większy niż dotychczasowe modele StreetScooter. Produkcja powinna rozpocząć się już w lipcu 2017. Do końca roku 2018 poczta chce wprowadzić 2.500 takich nowych pojazdów .

©finanzamt.pl

Duże zbiory małż w Niemczech

W roku 2016 zostało wytworzone przez około 3000 zakładów w Niemczech około 32.400 ton ryb, małż i innych produktów akwakultury. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, wzrosła całkowita produkcja akwakultury w porównaniu do 2015 roku o prawie 5.500 ton lub 20,3 %. Większy wzrost bazuje przede wszystkim na zwiększonych zbiorach małż. Tutaj zostało wytworzone z 13.100 ton około 5.200 ton więcej niż w roku 2015 (+65,4 %). Z powodu naturalnych warunków zbiory małż mogą znacznie chwiać się z roku na rok. Przy produkcji ryb był niewielki wzrost z 1,5 % (+284 ton) na 19.200 ton. Ponad połowa zbioru pochodziła ze zbiornika, z kanału i ze stawu przepływowego, tj. około 10.600 ton. Produkcja z innych stawów wyniosła prawie 6.000 ton.

©finanzamt.pl

O +1,5 % więcej zatrudnionych w porównaniu do roku poprzedniego

Według wstępnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2017 było zatrudnionych około 43,9 milionów osób mieszkających w Niemczech. W porównaniu  do kwietnia 2016 zwiększyła się liczba zatrudnionych o 655.000 osób, co stanowi wzrost o +1,5%. Również w miesiącach od stycznia 2017 do marca 2017 wzrost wystąpił każdorazowo o +1,5 %. Bezrobotnych było w kwietniu 2017 około 1,8 miliona osób, a więc o 6.000 więcej niż  poprzednim roku.

©finanzamt.pl