Z OSTATNIEJ CHWILI

Zasiłek Elterngeld pobiera coraz więcej rodziców!

Rodzicom, z których przynajmniej jeden pracuje w Niemczech, przysługuje zasiłek rodzicielski na nowo narodzone dzieci. Z zasiłku tego mogą skorzystać także Polacy zatrudnieni za zachodnią granicą. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości, gdyż opłaca się to finansowo. Wypłacana stawka tego zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodów rodzica i wynosi przynajmniej 300 euro na miesiąc. Maksymalna kwota wypłacana miesięcznie na dziecko to 1.800 euro.  W roku 2016 zasiłek Elternegld pobierało 1,64 miliona rodziców. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego było to o 5% więcej niż w 2015 roku. Podczas gdy liczba matek wzrosła o 3%, to liczba ojców, którzy pobierali Elterngeld, wzrosła aż o 12%. Wiąże się to z tym, że wielu emigrantów będących ojcami zaczęło występować o wypłatę Elterngeld. Tym samym wzrosła liczba wnioskodawców wśród mężczyzn. Mimo wszystko w całych Niemczech Elterngeld był wypłacany znacznie częściej matkom niż ojcom. Aż 1,28 milionów wnioskodawczyń stanowiło 77,8% wszystkich pobierających zasiłek. Udział w 2016 roku mieści się w granicy 22,2%. Dla porównania w 2015 roku wynosił 20,9 %. Wyższy odsetek ojców pobierających Elterngeld był w 2016 w Sachsen – 26,5 %, niższy odnotowano zaś w Saarland – 17,0%. Udział matek i ojców nie powinien być mylony z tak zwanym uczestnictwem matek i ojców, to znaczy z udziałem dzieci, których matka i ojciec pobierali Elterngeld. To uczestnictwo można określić, jeśli wszystkie pobierane zasiłki z tytułu narodzin dziecka zostały zakończone. W roku 2016 było 1,2 milionów pobierających świadczenia, których dzieci urodziły się po 30 czerwca 2015 roku. Dla tego grona osób obowiązywały już nowe możliwości wyboru Elterngeld Plus, który w szczególności pracę w niepełnym wymiarze godziny czyni atrakcyjniejszą dla osób pobierających Elterngeld. Świadczenie Eltergeld Plus przypada przede wszystkim kobietom, gdyż co piątka matka (20,1%), która otrzymywała Elterngeld w 2016 roku i posiadała do tego prawo, planowała w ramach pobierania rodzicielskiego świadczenia Elterngeld Plus. Zasiłek dla ojców przypadł w niewielkim udziale i wyniósł zaledwie 8,2%. W sumie zdecydowano się na 17,4 % pobierających świadczenie dla nowych form udzielania świadczeń. Skorzystanie z tego jest w poszczególnych regionach Niemiec zróżnicowane. Podczas gdy w Hamburgu 11,8 % osób wnioskowało o Elterngeld Plus, w Thürigen było to aż 26,9 %. To z kolei dobitnie pokazuje, iż na wschodzie Niemiec zasiłek rodzicielski cieszy się większą popularnością wśród rodziców.

©finanzamt.pl

Więcej niż 10 mln obcokrajowców w Niemczech

Na terenie Niemiec przebywa coraz więcej osób legitymujących się obcym obywatelstwem. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego było do końca roku 2016 w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców było zarejestrowanych ponad 10 mln osób posiadających wyłącznie zagraniczne obywatelstwo. Jest to największa liczba zarejestrowanych osób, którą odnotowano w Niemczech od początku założenia Centralnego Rejestru Cudzoziemców w roku 1967. W latach 2015 i 2016 zwiększyła się liczba cudzoziemek i cudzoziemców o 1,886 mln (wzrost +23,1 %). Największy udział w rozwoju miał odsetek emigracji netto (saldo z emigracji i migracji). W roku 2015 obejmowała ona 1,535 mln osób. Z kolei 482.300 osób w roku 2016 mieści się w przedziale o zaledwie 70% poniżej wartości roku ubiegłego. Dodatni przyrost naturalny zagranicznego społeczeństwa (saldo urodzeń i zgonów) wynosił w roku 2015 i 2016 niecałe sto tysięcy osób (98.700). Od początku roku 2015 zostało usuniętych z rejestru 229.800 osób z powodu nadania niemieckiego obywatelstwa. Zagraniczne społeczeństwo w  Centralnym Rejestrze Cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej zwiększyło się od początku roku 2015 aż o 1,279 mln (wzrost o +28,5 %) osób. W latach od 2007 do 2014 było razem tylko +879.400. Wzrost od roku 2016 w porównaniu do roku 2014 bazował przede wszystkim na imigracji z Syrii (+519.700 osób, co stanowi wzrost o +439,7 %), Afganistanu (+178.100 osób, co stanowi wzrost 263,3 %) i Iraku (+138.500 osób, co stanowi wzrost +156,1 %). Fala uchodźców zrobiła swoje i na terenie Niemiec znalazła się rekordowa liczba obcokrajowców.

©finanzamt.pl

Klimat gospodarczy euro na rekordowym poziomie

Dobra sytuacja gospodarcza w Europie sprzyja polskim firmom eksportowym. Szczególnie korzystnie wyglądają prognozy dla krajów, w których walutą jest euro. Nastrój w gospodarce w strefie euro jest obecnie tak dobry, że podobna sytuacja nie miała miejsca od ponad 10 lat. Barometr wzrósł w czerwcu o 1,9 punkta na poziom 111,1 punktów, o czym poinformowała Komisja Europejska. Ekonomiści oszacowali tylko minimalny wzrost. Wobec powstającego ryzyka wzrostu, było to zdumiewające. Również w trzecim kwartale powinien utrzymać się ten ciągły dynamiczny wzrost w strefie Euro. Określony barometr dla klimatu gospodarczego wzrósł z 0,9 na 1,15 punktów. W tej sytuacji opłaca się polskim firmom działać na rynku w Niemczech.

©finanzamt.pl

Przedsiębiorstwa chcą mniejszych kosztów energii elektrycznej

Niemieckie przedsiębiorstwa żądają szybkiego odciążenia przy aktualnych cenach prądu., gdyż w ich ocenie są one zbyt wysokie! Zarząd Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwalił dokument przedstawiający stanowisko związane z natychmiastowymi środkami dotyczącymi obniżenia opłat zgodnie z ustawą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii (EEG). Informację tę podał do publicznej wiadomości ,,Handelsblatt”. W związku z podwyżkami cen energii taki postulat nie powinien nikogo dziwić. Przy silnych naciskach Izby Przemysłowo-Handlowej jest szansa na zmniejszenie obciążeń.

©finanzamt.pl

Imigranci z Unii Europejskiej ożywiają rynek pracy

Zgodnie z zagranicznymi doniesieniami prasowymi niemiecki rynek pracy korzystał z innych krajów UE.  Migranci stanowią znaczącą siłę w sektorze pracowników wykwalifikowanych w Niemczech, o czym napisała gazeta ,,Passauer Neue Presse”, powołując się na badanie przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. Trzy czwarte czynnych zawodowo emigrantów zostało zatrudnionych w specjalistycznych branżach, z kolei jedna piąta wykonuje nawet wysoce wyspecjalizowane działalność eksperckie. Te informacje napawają dużym optymizmem i dowodzą tezie, że dla dobrze wykształconych specjalistów z zagranicy niemiecki rynek pracy stoi otworem. Polscy specjaliści mogą znaleźć w Niemczech atrakcyjną pracę zapewniającą duże dochody.

©finanzamt.pl

Majątek dla spadkobierców

Według danych Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w następnych latach  odnotuje się w Niemczech znacznie więcej przypadków dziedziczenia i darowizn, niż dotychczas zakładano. Pomiędzy rokiem 2012 a 2027 liczba spadków będzie wynosiła w przybliżeniu do 400 miliardów euro rocznie.Jest to o jedną czwartą więcej niż to ustalono w poprzednim badaniu, a co wynika z aktualnego raportu DIW. Badania przeprowadzone w Berlinie uwzględniają również zmiany wartości jak i następstwa regularnych oszczędności. Jeżeli zatem macie Państwo w Niemczech krewnych, a w przypadku ich śmierci zostawią oni po sobie majątek, to warto sprawdzić, czy należy się Państwu spadek.

©finanzamt.pl

Coraz więcej urzędników pracuje w Niemczech

W  Niemczech jest zatrudnianych coraz więcej osób w służbach publicznych. Ten trend jest spowodowany narastającymi potrzebami państwa z uwagi na nowe problemy społeczne. Na dzień 30 czerwca 2016 zatrudnionych w sektorze publicznym było około 4,69 milionów osób, co daje o 43.600 lub 0,9 % pracowników więcej niż rok wcześniej. To bardzo duży wzrost. Dane o liczbie zatrudnionych w służbach publicznych można znaleźć w statystycznym opracowaniu Federalnego Urzędu Statystycznego. W służbach publicznych nastąpił ogólny wzrost liczby zatrudnionych. W ciągu roku przybyło około 22.200 pracowników, co stanowi wzrost o +2,9%. Jedna trzecia wzrostu wynika z nieustającego zwiększenia personelu w gminnych placówkach dziennej opieki nad dzieckiem (+7.500 osób, co daje wzrost o +3,8 %). W ciągu ostatnich dziesięciu lat mocno wzrosła przede wszystkim liczba wychowawczyń i wychowawców (+ 73.700 osób, co daje wzrost o +56%). Duża liczba emigrantów spowodowała zwiększenie zatrudnienia w branży. W porównaniu z rokiem 2015 szczególny wzrost personelu odnotowano w usługach społecznych świadczonych przez gminy (+6.700 osób, co daje +31,0%). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, czym zajmuje się min. policja i straż pożarna, nastąpił przyrost personelu o +6.800 pracowników (+1,5%). Oprócz tego wzrosła liczba personelu w wyższych szkołach, gdzie w ciągu zaledwie roku przybyło około +8.100 osób (+1,6%). Wśród pracujących osób sektora publicznego było w połowie roku 2016 około 36% zatrudnionych jako urzędnicy państwowi, a na stanowisku sędziego pracowało 61% pracowników. Zawodowi i kontraktowi żołnierze stanowią pozostałe 3%. Udziały te są podzielone bardzo różnie w zależności od obszaru. W obrębie kraju więcej niż co druga osoba była zatrudniona na stanowisku urzędnika mianowanego (54%).  Niemcy przyjmując coraz więcej imigrantów i azylantów muszą liczyć się z tym, że w urzędach będzie brakowało coraz to więcej urzędników.

©finanzamt.pl

Osłabienie siły nabywczej w Niemczech

Siła nabywcza Niemców zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2017 roku. Powodem takiego stanu rzeczy jest wyższa inflacja. Taka sytuacja nie miała miejsca w Niemczech od ponad dwóch lat. Rzeczywiste wynagrodzenia pracowników wzrosły od stycznia do marca o 0,6% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Dane te opublikował Federalny Urząd Statystyczny. Wprawdzie zarobki podniosły się o 2,6% w porównaniu do trzech ostatnich kwartałów, to wskaźnik inflacji osiągnął 1,9% najwyższej wartości licząc od końca 2012 roku. Sytuacja tę wywołały wyższe ceny benzyny i oleju opałowego.

©finanzamt.pl

Testy spalania modeli aut Smart i Zafira

Uzytkownicy obu pojazdów powinni zwrócić uwagę na komunikat wydany przez Federalne Ministerstwo Transportu. Podczas sprawdzania emisji CO2 wykryto duże wartości dwutlenku węgla w dwóch modelach samochodu o silnikach diesla. Zarówno Opel Zafira jak i Smart For Two wyprodukował więcej dwutlenku węgla niż podano, o czym opinię publiczną poinformowało niemieckie Ministerstwo Transportu. Oba modele, które nie będą już produkowane, przekroczyły dozwoloną granicę. Jednakże zezwolenia dla obu pojazdów nie zostało uchylone. Mówi się, że Smart w dieslu o pojemności silnika 0,8 litrów będzie potrzebował jeszcze dalszych badań. Zafira mająca silnik o pojemności 1,6 lirów musiałaby ulepszyć swoje oprogramowanie sterownika silnika.

©finanzamt.pl