Z OSTATNIEJ CHWILI

W Niemczech dużo się pracuje

Polscy pracownicy dobrze wiedzą, że w Niemczech dużo i ciężko się pracuje. Dane oficjalne także potwierdzają taki stan rzeczy. W 2013 roku Niemcy pracowali więcej niż przez ostatnie dwie dekady. Liczba godzin pracy wyniosła 58,1 miliardów, a to o 0,2 % więcej niż rok wcześniej. Tak dużo pracowało się ostatnio w 1994 roku z ilością godzin 58,2 miliardów. Powodem tego jest osiągnięty w Niemczech rekord zatrudnienia. W oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze w przedsiębiorstwach w ostatnim roku liczba zatrudnień nadal rosła i to pomimo umiarkowanej liczby zamówień. Warto podkreślić, że 41.800.000 osób pracujących to liczba jakiej jeszcze nigdy w Niemczech nie odnotowano.

@finanzamt

Mniejsze premie dla pracowników Audi

Po spadku zysków koncernu samochodowego pracownicy Audi otrzymują mniej premii. Jak ogłosił producent samochodów z Ingolstadt za 2013 rok pracownicy taryfowi w Niemczech otrzymują około 6900 Euro. Rok wcześniej było to jeszcze 8030 Euro. Ciekawie wygląda sytuacja w przypadku wynagrodzeń i premii wypłacanych zarządowi. Choć członkom zarządu Audi rzeczywiście wypłacono nieco mniej zmiennego wynagrodzenia, to jednak całkowite wynagrodzenie siedmioosobowego zarządu wzrosło o około 3% do kwoty 23,4 mln Euro.

@finanzamt

Koszty pracy rosną wolniej

Koszty pracy w Niemczech w 2013 roku rosły wolniej niż w ciągu dwóch poprzednich lat – ale wyraźniej niż w większości innych krajów UE. Wzrost wyniósł o 2,4 % więcej w stosunku do roku 2012. Warto podkreślić, że w 2012 roku doszło do wzrostu o 2,9 %, a w 2011 roku o 2,8 %. Szczególnie silny wzrost odnotowano w ubiegłym roku jeśli chodzi o zarobki brutto, bo aż o 2,5 %, podczas gdy dodatkowe koszty płacowe wzrosły o 2,1 %.

@finanzamt


Niemieckie szpitale chcą więcej pieniędzy dla pracowników

Szpitale w Niemczech żądają więcej pieniędzy dla pracowników i ponadto sprzeciwiają się rankingom oraz raportach o błędach. Podwyżki płac są niezbędne w celu przyciągnięcia wystarczającej ilości lekarzy i pielęgniarek, co jednoznacznie oświadczyła niemiecka DKG. Wielka koalicja musi jednak zapewnić, że rosnące koszty zatrudnienia byłyby refinansowane. Co druga klinika w Niemczech ponosi straty. Kto chce więcej bezpieczeństwa i jakości, musiałby sfinansować lepsze wyposażenie personelu.

@finanzamt


Mieszkania w Niemczech coraz droższe

Osoby mieszkające w Niemczech muszą wydać więcej pieniędzy na mieszkania. Do grona tego zaliczają się także pracownicy z Polski podejmujący zatrudnienie w Niemczech. Oprócz dodatkowych kosztów mieszkańcy Niemiec musieli w 2013 roku zapłacić prawie ćwierć swoich wydatków konsumpcyjnych. Odsetek ten wzrósł od 2000 roku z 22,9% do 24,4 % .Powodem takiego rozwoju jest wzrost kosztów za prąd lub gaz. Część kosztów tzn. koszt za sam czynsz, pozostał w dużej mierze stabilny. Inne główne pozycje kosztów w sektorze gospodarstw domowych to transport o 13,4 % i żywność oraz napoje bezalkoholowe z 12,0 %.

@finanzamt


Zaangażowanie kobiet w pracę w Niemczech

Wiele kobiet w Niemczech chce pracować więcej niż do tej pory, choć statystyki pokazują fatalną sytuację odnoszącą się do zaangażowania czasowego niemieckich kobiet w pracę. Kobiety w Niemczech są nadal mniej zaangażowane jeśli chodzi o zatrudnienie niż kobiety w większości pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Gdyby nie napływająca siła robocza z Europy wschodniej, to dane statystyczne byłyby wręcz zatrważające. Statystycznie tygodniowy czas pracy kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin pracy wynosi średnio 18,6 godzin. W porównaniu z UE wartość ta jest niższa jedynie w Portugalii. Co innego, gdy do Niemiec przyjeżdżają pracownice z Polski. One chcą pracować

@finanzamt


Niemiecka poczta ma na celu zwiększenie zysków w 2014 r.

Rekordowe liczby przesyłek pocztowych przypadające na okres Bożego Narodzenia i rozkwitający międzynarodowy interes przesyłek ekspresowych zapewniły Deutsche Post zwiększenie zysków w czwartym kwartale. Nawet w 2013 roku wzrósł zysk: koncern zanotował zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 2,86 (2,66) mld Euro. Szef spółki Frank Appel chce, aby akcjonariusze Deutsche Post uczestniczyli w podziale zysku i tym samym pragnie wypłacić większą dywidendę, tj. 0,80 Euro za 1 posiadaną akcję.

@finanzamt


Niemcy mniej strajkują

W Niemczech jest mniej strajków. W 2013 roku około milion pracowników brało udział w strajkach lub strajkach ostrzegawczych, co skrupulatnie obliczył Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Boecklera. To o 200.000 mniej niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że przepadło 551.000 dni roboczych, co jest o 80.000 mniej niż w roku 2012. Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech – często mimo trudnych warunków pracy i zaniżanych stawek – nie strajkują. W ostateczności opuszczają Niemcy i wracają do Polski.

@finanzamt


Ceny w Niemczech ponownie rosną

Niemcy muszą się ponownie nastawić na wzrost cen. Inflacja ma wzrosnąć w 2015 roku do 2,5 %. To są według prognozy CRI. To byłaby najwyższa wartość od 2008 roku. „Choć w tym roku inflacja cen jest nadal ograniczona, to w przyszłym roku może być odczuwalny jej wzrost. W tym roku inflacja wyniesie 1,5 %, co odpowiada poziomowi z roku 2013. Europejski Bank Centralny mówi o stabilnych cenach tylko na poziomie nieco poniżej 2%.

@finanzamt

Hugo Boss idzie do przodu

Dom mody Hugo Boss chce się rozwinąć po stosunkowo słabym 2013 roku. Grupa jest odpowiedzialna za sprzedaż, którą chce wziąć bardziej w swoje ręce, a nie opierać się na domach towarowych i sklepach odzieżowych. Kobiety należą obecnie do najbardziej dochodowej grupy klientów i znajdują się w centrum uwagi tradycyjnego kreatora męskiej mody. Na rok 2014 planowany jest ponowny wzrost do wysokiego jednocyfrowego obrębu procentowego.

@finanzamt

HVB z mniejszym zyskiem

HypoVereinsbank (HVB) zamyka w Niemczech co drugi oddział i odczuwa to już w bilansie. Ponieważ coraz więcej osób załatwia swoje transakcje bankowe poprzez internet, HVB chce zlikwidować o połowę prawie 600 swoich oddziałów. Wiąże się to ze zlikwidowaniem około 1500 miejsc pracy. W 2013 roku zysk brutto spółki zależnej od włoskiego UniCredit spadł o 29% do 1,5 mrd Euro. Obciążenie z 362 mln Euro odnosi się do planowanej przebudowy interesów klientów prywatnych.

@finanzamt