Z OSTATNIEJ CHWILI

Większe ożywienie niemieckiej gospodarki

Niemiecka gospodarka wchodzi w drugi kwartał z większym rozmachem. Indeks dla gospodarki prywatnej wzrósł w kwietniu o dwa na 56,3 punktów. Barometr znajduje się na lepszym poziomie niż w marcu – znacznie wyżej niż fala wzrostu – o 50 punktów. Firmy utworzyły szósty miesiąc pod rząd nowe miejsca pracy. Do tego wzrosła także liczba zleceń w porównaniu z poprzednim miesiącem. Te bardzo optymistyczne informacje pozwalają wierzyć w zwiększenie zatrudnienia polskich pracowników w Niemczech oraz na większą liczbę zleceń dla polskich firm eksportujących usługi.

©finanzamt.pl

Nie będzie obniżenia podatków !

Pomimo rekordowego poboru podatków, Rząd Federalny nie widzi obecnie możliwości, aby odciążyć osoby zatrudnione przez obniżenie cichych podwyżek podatku.  Pod koniec tego roku zostanie przedłożony raport odnośnie wpływu tzw. drenażu podatkowego. Wpływy z poboru podatków nie pozwalają na dodatkowe pola manewru. Najważniejsze obecnie jest podreperowanie państwowego budżetu. Oznacza to dla pracujących Polaków w Niemczech nadal wysokie potrącenia fiskalne.

©finanzamt.pl

Długotrwałe bezrobocie w Niemczech maleje

Długotrwałe bezrobocie w Niemczech ostatnio zmalało w porównaniu międzynarodowym. Liczba osób, które od ponad roku bezskutecznie poszukiwały pracy zmalała między 2008 a 2012 rokiem. Część przypadająca na całość obywateli w wieku od 25 do 64 lat zmalała z 3,8 % na 2,6 %. Podczas, gdy Niemcy w 2008 roku w porównaniu z Danią, Wielką Brytanią, Holandią, Szwecją i Hiszpanią, wykazywały najgorszą wartość, to w 2012 roku lepsza była już tylko Holandia.

©finanzamt.pl

EWE ma mniejszy zysk

Oldenburski koncern energetyczny EWE liczy się z dalszym naciskiem w branży. Powodem takiego stanu rzeczy są warunki ramowe. W 2013 roku firma osiągnęła z kwotą 57,2 mln Euro wyraźnie niższy wynik niż rok wcześniej (138,8 mln). Najważniejszym powodem takiego spadku są skutki podatkowe przez wycofanie z ryzykownego obszaru eksploracji i produkcji. Patrząc na wynik przed odsetkami i podatkami, to spadek był mniejszy z 512,7 mln na 497,9 mln Euro.

©finanzamt.pl

Indeks Ifo wzrósł

Pomimo dalszego kryzysu na Ukrainie, nastroje w niemieckiej gospodarce polepszyły się. Barometr wzrósł w marcu z 110,7 do 111,2 punktów. Ekonomiści liczyli na spadek do 110,5 punktów. Tak więc, pomimo kryzysu na Ukrainie, nastroje w gospodarce są nadal pozytywne.

©finanzamt.pl

Opel ma większe straty

Producent samochodów, Opel, próbuje się wydostać z kryzysu. W pierwszym kwartale 2014 roku odnotowano minus w kwocie 284 mln dolarów. Z tego 200 mln dolarów to koszty restrukturyzacji, szczególnie przy zakończeniu produkcji samochodów w Bochum. W poprzednim roku Opel odnotował straty w kwocie 152 mln dolarów. Szefostwo Opla jest jednak dobrej myśli i twierdzi, że w połowie dziesięciolecia znów odnotuje zyski.

©finanzamt.pl