Z OSTATNIEJ CHWILI

W Niemczech brakuje coraz bardziej fachowców

W niemieckich firmach brakuje około 117.300 fachowców w takich dziedzinach jak: matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technika. Braki w tych dziedzinach mają być większe w nadchodzących latach. Jeszcze gorzej może być, gdy wielu fachowców przejdzie na emeryturę, a nie będzie zastępców. Aby zapełnić powstającą lukę na rynku pracy Niemcy potrzebują fachowców z zagranicy.

©finanzamt.pl

Sporo pracowników dorabia dodatkową pracą

Niestety główne etaty już nie wystarczają. 2,6 mln ludzi w Niemczech chodzi po pracy do kolejnej, dorywczej pracy. Dziesięć lat temu liczba osób dorabiających dodatkowo wynosiła 1,7 miliona. Z badań wynika, że to głównie kobiety są zmuszone do dodatkowej pracy, aby polepszyć swój niski dochód. Podobnie dzieje się także w Polsce. Pracy jest coraz więcej, a wypłaty wciąż są na jednym poziomie. To główny powód, dla którego ludzie szukają sposobów na dodatkowe pieniądze.

©finanzamt.pl

Tylko 45% pracowników otrzymuje urlopowe

Mniej niż połowa zatrudnionych w Niemczech (45%) otrzymuje od pracodawcy urlopowe. 50% mężczyzn, ale tylko 38% kobiet doświadcza wypłaty urlopowego. Na Zachodzie Niemiec urlopowe jest nadal chętniej wypłacane niż na Wschodzie Niemiec. Warto pamiętać, że również Polakom pracującym legalnie w Niemczech przysługuje Urlaubsgeld.

©finanzamt.pl

Branża budowlana zwiększa prognozy zysków

Niemiecka branża budowlana stawia sobie wysokie cele na 2014 rok. Związek przemysłowy HDB oczekuje wzrostu zysków o 4,5%. Do tej pory w branży liczono ze wzrostem 3,5%. Powodem do takiego optymizmu jest plus w zyskach o 23% w pierwszym kwartale roku. Trzeba zauważyć, że w tym roku wiele polskich firm budowlanych podjęło decyzję o prowadzeniu działalności sezonowej w Niemczech.Przede wszystkim są to firmy z sektora budownictwa naziemnego.

©finanzamt.pl

Plany na dużą fabrykę w branży solarnej

Europejskie przedsiębiorstwa planują budowę ogromnej fabryki dla produkcji modułów solarnych. Planowana jest fabryka, w której pracę znalazłoby do 1200 pracowników, a która osiągnęłaby roczną wydajność jednego gigawata. Koszty mogą wynieść nawet 1 mld Euro. Jednak nie wiadomo jeszcze, czy plany wejdą w życie. W Niemczech branża solarna przeżywa aktualnie kłopoty. Dla porównania w Polsce dopiero raczkuje. Taki stan rzeczy powoduje brak odpowiedniego ustawodawstwa w Polsce i brak jasnych zasad dofinansowywania oraz zakupu wytworzonej energii.

©finanzamt.pl

Coraz mniej uczniów w zawodzie

W poprzednim roku znów zmalała liczba uczniów w zawodzie. Łącznie rozpoczęło naukę zawodu 525 300 młodych ludzi. To o 4,3% mniej niż w 2012 roku. Liczba podpisywanych umów na naukę zawodu maleje ciągle od 2007 roku. Powodem są lata, w których urodziło się mało dzieci oraz rozpoczęcie studiów po zakończeniu szkoły.

©finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka nabiera siły

Niemiecka gospodarka nabiera wiatru w żagle, a wszystko dzięki inwestycjom. Produkt krajowy brutto wzrósł w pierwszym kwartale 2014 roku o 0,8%. Większy wzrost odnotowano ostatnio trzy lata temu. Najbardziej korzysta z tego branża budowlana.

©finanzamt.pl