Z OSTATNIEJ CHWILI

Problemy z nową kartą ubezpieczeniową

Dziesięć lat po wprowadzeniu elektronicznej karty zdrowia ów projekt IT może stać się dziurą pochłaniającą miliony. Kasy Chorych i lekarze, którzy mieli wraz z klinikami, farmaceutami oraz przemysłem wprowadzić eGK (elektroniczna karta zdrowia) po prostu się pokłócili. Problemem jest to, że nikt nie kontrolował, czy zdjęcia na kartach są prawdziwe. Wprowadzona karta ponoć łamie obowiązujące prawo – tak twierdzą lekarze. Innego zdania są Kasy Chorych, które podważają zdanie lekarzy. 97% z 70 milionów ustawowo ubezpieczonych posiada właśnie taka kartę. Problem w tym, że jedyną nowością – w porównaniu ze starą kartą ubezpieczeniową – jest zdjęcie paszportowe. Od przyszłego roku zmiany związane ze zmianą adresu mają być stosunkowo szybko przeprowadzane. Jednak dopiero od 2018 roku karty mają być ulepszane tak, aby zawierały informacje medyczne na temat pacjenta. Jednak na dzień dzisiejszy nikt jeszcze nie wie, czy cały projekt zostanie zakończony powodzeniem.

©finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka traci na rozmachu

Niemiecka gospodarka straciła w czerwcu na dynamice. Wskaźnik zbiorowy, który bazuje na indeksie produkcyjnym oraz indeksie sektora usługodawców, spadł do 54,2 punktów z 55,6 w poprzednim miesiącu. Wskaźnik menedżerów działalności przerabiającej wzrósł do 52,4 punktów z 52,3 w poprzednim miesiącu. Wynik ten był zgodny z prognozami ekonomistów. Wskaźnik dla sektora serwisowego spadł wyraźnie do 54,8 punktów z 56,0 w poprzednim miesiącu. Ekonomiści oczekiwali spadku do 55,7 punktów.

©finanzamt.pl

Sieć Real likwiduje 750 stanowisk pracy

W wyniku przebudowy sieć supermarketów Real likwiduje 750 stanowisk pracy. Nie chodzi o likwidację miejsc pracy, ale głównie o zmianę struktury logistycznej. Na skutek takiej przebudowy przy przyjmowaniu towarów nie jest potrzebnych tylu pracowników. Do końca 2015 roku zostanie skreślonych 750 pełnych etatów.

©finanzamt.pl

Ceny producentów spadają

Bardzo dobre informacje napłynęły z Niemiec dla konsumentów. W maju ceny producentów nieznacznie spadły. W porównaniu z poprzednim rokiem spadły o 0,8%. Ekonomiści oczekiwali mniejszego spadku na poziomie 0,7%. Wpływ na taki stan rzeczy miały ceny za energię elektryczną, które spadły o 2,6%. W porównaniu miesięcznym ceny producentów spadły o 0,2%. Tutaj eksperci oczekiwali niezmienionych wartości.

©finanzamt.pl

Mniejsze przychody z podatków w maju

Do kasy Republiki Federalnej Niemiec oraz jej krajów związkowych wpłynęło w maju mniej podatków.  Ogólne przychody z podatków spadły w maju o 6,7% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Przychody Niemiec zmniejszyły się o 14,2%, zaś przychody krajów związkowych spadły o 1,7%. Jednak patrząc na dotychczasowy przebieg, to przychody z podatków wzrosły. Od stycznia do maja 2014 przychód z podatków wzrósł o 1,5%.

©finanzamt.pl

Amazon przenosi logistykę do Polski

Firma Amazon rozpoczęła proces przekierowania dostaw towarów do dwóch nowo otwartych centrów logistycznych w Polsce. Nowe centra znajdują się w Poznaniu i Wrocławiu. Amazon wysyłał także informacje do niemieckich wydawnictw, aby te dostarczały towary do nowych punktów. Z tych punktów mają wychodzić dostawy na  północno-wschodnie i południowe Niemcy. Dzięki temu wzrośnie dla Poznania i Wrocławia pozycja strategiczna w obrębie grupy Amazon.

©finanzamt.pl

Ceny lekko powyżej średniej w UE

Poziom cen w obrębie prywatnej konsumpcji w Niemczech znajdował się o ponad 1,5 powyżej średniej z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Poziom cen w państwach sąsiadujących z Niemcami był wyższy.  Niższy był , tak jak już we wcześniejszych latach, w Polsce i w Czechach. W porównaniu poziom cen w Danii był najwyższy z 39,6%, na drugim miejscu była Szwecja (+29,8%), następnie Finlandia (+23,5%). Najniżej znajdowały się ceny w Bułgarii (51,6%). Mimo tych danych wielu Polaków kupuje chętnie towary w Niemczech, gdyż są one jakościowo często lepsze od produktów dostępnych na rynku polskim. Przyczynia się do tego fakt, że niemieccy konsumenci są bardziej wymagający i oczekują od producentów wyjątkowo dobrych produktów.

©finanzamt.pl

Spadek inflacji w strefie Euro

Inflacja w strefie Euro spadła w maju z powodu spowolnionej podwyżki cen artykułów spożywczych oraz usług. Roczna zwyżka cen spadła do 0,5% i tym samym osiągnęła poziom z marca. Ceny nabywców wzrosły o 0,7% w porównaniu do wcześniejszego roku. Europejski Bank Centralny chce zapobiec temu, że konsumenci – w oczekiwaniu na niższe ceny – będą czekali z kupnem i tym samym stworzy się spirala deflacji. Dlatego ECB obniżył stopę procentową i wprowadził sankcje dla banków, które trzymają pieniądze zamiast pożyczać je przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny nabywców w strefie Euro wzrosły o 0,9%.

©finanzamt.pl