Z OSTATNIEJ CHWILI 4

Dzieci wymagają w Niemczech wsparcia finansowego

Aż 15% dzieci w Niemczech jest uzależnionych od zasiłku socjalnego Hartz IV, który zapewnia podstawy egzystencji osobom będącym bez środków do życia. Zaniepokojona tym stanem rzeczy jest Federalna Agencja Pracy, gdyż ubezpieczenie przeznaczone dla szukających pracy obejmuje aż 1,62 miliona osób.

© finanzamt.pl


Techniker Krankenkasse wyplaca 240 EUR !!!

Techniker Krankenkasse będąca drugą co do wielkości kasą chorych w Niemczech będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom premie pieniężne. Członkowie, których jest 6,2 miliona, otrzymają na początku roku nawet do 160 EUR na osobę, a pod koniec roku kolejną kwotę sięgającą do 80 EUR.

© finanzamt.pl


HKK wypłaca po 100 EUR

Kasa chorych HKK, której budżet szacuje się na ok. 700 milionów Euro, a posiadająca na terenie Niemiec 27 oddziałów i 2000 punktów serwisowych, będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom przynajmniej po 100 EUR. Do kasy tej należy 260.000 członków oraz 358.000 ubezpieczonych.

© finanzamt.pl


Spadek ilości nowopowstałych firm

W Niemczech spada liczba nowopowstałych zakładów pracy. W skali roku spadek wyniósł -5,1%. W pierwszym półroczu 2013r. zostało utworzonych w Niemczech 67.000 przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub wpisanych do rejestru handlowego.

© finanzamt.pl