Z OSTATNIEJ CHWILI

Mniej wolnego dla zatrudnionych w Niemczech w 2015 roku !

Pracujący w Niemczech Polacy muszą nastawić się w 2015 roku na nieco krótszy pobyt u rodziny w Polsce. Najnowsze doniesienia z Berlina sugerują mało optymistyczne przesłanki w tematyce wolnych dni od pracy w Niemczech. Okazuje się, iż pięć świątecznych dni, które od lat są dniami wolnymi od pracy w roku kalendarzowym 2015 wypadną w weekend, a mowa jest o:

  • Mariä Himmelfahrt / Wniebowzięcie NMP, Matki Boski Zielnej,
  • Tag der Deutschen Einheit / Dzień Zjednoczenia Niemiec
  • Allerheiligen / Wszystkich Świętych
  • Reformationstag / Święto Reformacji
  • 2. Weihnachtstag / II Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Taki zbieg okoliczności oznacza mniej długich weekendów, a w konsekwencji mniej przyjazdów polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech do swoich rodzin w Polsce. Dla pracowników taka sytuacja jest rozczarowująca, natomiast w zamyśle gospodarki Niemiec jest to z pewnością dobra wiadomość. Dodatkowe dni pracy mają znaczący wpływ na gałęź gospodarczo – ekonomiczną kraju. Eksperci oraz znawcy rynku gospodarczego Niemiec liczą na co najmniej 0,25% wzrostu produktu krajowego brutto.

© finanzamt.pl

Zmiany w podatku solidarnościowym w Niemczech

Już od dawna spekuluje się w niemieckiej polityce i prasie na temat znaczenia podatku solidarnościowego (Solidaritätzuschlag). Obecnie odprowadzany go w kwocie 5,5% z podatku dochodowego oraz z podatku od osób prawnych. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą zostać wprowadzone po upływie 2019 roku. Już teraz politycy z Niemiec pracują nad nowym rozporządzeniem dotyczącym wysokości i sposobu odprowadzania podatku solidarnościowego od dochodu każdego zatrudnionego pracownika w Niemczech. Zarówno media jak i ekonomiści oraz znawcy rynku pracy w Niemczech są zdania, iż podatnicy będą nadal odprowadzać podatek solidarnościowy, lecz pod inną nazwą oraz na innych warunkach. Podatek solidarnościowy będzie nadal istniał i politycy są zgodni, by nadal funkcjonował na rzecz odbudowy wschodnich Niemiec w celu wyrównania różnic infrastrukturalnych i ekonomicznych kraju, ale z włączeniem go do podatku od dochodu i podatku od osób prawnych na rzecz związków, województw oraz gmin. W kwocie kilku miliardów euro, czyli z przychodów z podatku solidarnościowego, swoje zastosowanie może znaleźć w województwach i gminach na zachodzie Niemiec. Ciągła i dotychczasowa rekonstrukcja Wschodnich Niemiec może działać pod hasłem przebudowy Wschód – Zachód. Projekt zostanie przedstawiony, a następnie szczegółowo omawiany na kolejnych zgromadzeniach Unii Europejskiej w Brukseli. Stanowisko niemieckiego rządu w tej sprawie jest jednoznaczne. W perspektywie kilku następnych lat pojawiają się ogromne potrzeby inwestycyjne w całych Niemczech. Inwestycje są potrzebne min. poprzez rozbudowanie dróg krajowych i autostrad oraz rozbudowę sieci kolejowej. Ponadto, w końcówce kadencji obecnego rządu zamiarza się spłacić część zadłużenia. Model integracji podatku solidarnościowego z podatkiem dochodowym jest nieco ryzykowny, ponieważ podatnicy odczują wprowadzoną zmianę, jako kolejną podwyżkę płacenia podatków na rzecz skarbu państwa. A to zawsze rodzie dezaprobatę społeczną.

© finanzamt.pl

Podwyżka świadczenia emerytalnego w Niemczech !

Ponad 20 milionów emerytów może spodziewać się w ciągu najbliższych kilku lat podwyżek emerytur w wysokości do 4,6 %, jak wynika z raportu ubezpieczenia emerytalno-rentowego z 2014 roku. Na podstawie obliczeń modelowych należy spodziewać się waloryzacji emerytur, która doprowadzi do wzrostu wypłaty emerytur w zachodniej części Niemiec o 1,57%. Następny wzrost przewiduję się w kolejnych latach w taki oto sposób: 4,51% w 2016, do 2,44% w 2017 i 2,41% dla 2018 roku. Dla wschodnich Niemiec raport identyfikuje potencjalne wzrosty: 1,71% w 2015 roku, do 4,62% w 2016 oraz do 2,53% w 2017 i 2,5% w roku 2018. Raport zawiera wyniki obliczeń modelowych na podstawie założeń. Ogólnie rzecz biorąc, emerytury wzrosną odpowiednio o ok. 39% do 2028 roku. Wniosek zatem nasuwa się sam, że średni wzrost wysokości świadczenia emerytalnego w Niemczech wzrośnie o 2% rocznie. Emerytura państwowa nie będzie mimo wszystko dla osób starszych wystarczająca, by utrzymać się na podobnym standardzie życia jak u osoby czynnej zawodowo. Wysokość składki emerytalno – rentowej jest zmniejszana o 0,2 pkt do 18,7%. Do 2018 roku ma pozostać bez zmian. W kolejnych latach powinna natomiast być stopniowo zwiększana do progu ok. 19,5% w 2020 roku oraz do 21,4% w 2028 roku.

© finanzamt.pl

Wysokość niemieckiej renty będzie równa wysokości zasiłku Hartz IV

Najnowsze doniesienia z Berlina sugerują mało optymistyczne przesłanki w tematyce niemieckiej renty. Okazuje się, iż osoby średnio zarabiające oraz odprowadzające składki emerytalno – rentowe mogą w przyszłości spodziewać się emerytury lub renty na poziomie zasiłku Hartz IV! Badania przeprowadzone na zlecenie Instytutu Pracy i Kwalifikacji na Uniwersytecie Duisburg-Essen prowadzą do następnego wniosku: przy przeciętnym wynagrodzeniu ok. 2 900 euro w skali miesiąca osoby planujące odejść na emeryturę od 2015 roku, a mające przepracowane ok. 28,3 lat, uzyskają podstawowe zabezpieczenie rentowo – emerytalne wynoszące średnio 690 euro. Zatrudnieni, którzy zarabiają 80% przeciętnego wynagrodzenia, a więc ok. 2 300 euro na miesiąc, muszą przepracować ok. 39,5 lat, by mogli uzyskać podstawową rentę w wysokości zasiłku Hartz IV. Przyczyną takiego działania jest wdrożenie i jednocześnie zatwierdzenie ustawy o obniżeniu wysokości emerytur.

© finanzamt.pl

Podgrzewane toalety dla pracowników budowlanych w Niemczech

Pracownicy budowlani będą miło zaskoczeni wraz z nadchodzącą zimą, gdyż po raz pierwszy będą mogli korzystać z  podgrzewanych, przenośnych toalet. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowego przepisu do prawa pracy w Niemczech, który został opublikowany w piątek, 21 listopada 2014r. przez IG BAU Baden-Württemberg-Freiburg. Nowy zapis będzie wymagać od pracodawcy aby ten dopilnował, by w przenośnej toalecie w okresie zimowym temperatura nie spadła poniżej 18 stopni Celcjusza. Przenośne toalety w zimie montuje się najczęściej na otwartych przestrzeniach min. budowach, w ogrodach i zielonych terenach. Firmy budowlane powinny zatem z nadchodzącą zimą w kabinach WC wmontować grzejniki elektryczne, które w zależności od warunków pogodowych powinny grzać do końca kwietnia 2015 roku. Wyposażenie przenośnych toalet również będzie dokładnie sprawdzane, tzn. w każdej kabinie WC powinny znaleźć się: zlew z mydłem, płyn do dezynfekcji i pielęgnacji rąk oraz papier toaletowy. Jak się okazuje w praktyce, wymienione przedmioty do podstawowej higieny często brakują lub nie są w ogóle dostarczane. Ponadto odnotowano, iż pracownicy budowlani bardzo często skarżą się na nieodpowiedni stan czystości w przenośnych kabinach WC. Listy skarg w tym zakresie są bardzo długie, przyjmują je i opracowują związki zawodowe. Pracodawcy firm budowlanych będą zmuszeni w tej sprawie zwrócić większą uwagę i dostosować się do zmiany przepisów z uwagi na wysokie kary dla firm, które nie przestrzegają przepisów kodeksu prawa pracy.

© finanzamt.pl

Mniej miejsc pracy w przemyśle budowlanym

Sektor budowlany w Niemczech odnotował mniej zamówień w miesiącu wrześniu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wartość zamówień wynosiła o -2,4% mniej, niż jeszcze we wrześniu 2013 roku, jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Przy czym podatek VAT wzrósł z wynikiem +1,3% z kwotą 6,3 mld euro. Przy liczbie przepracowanych godzin również odnotowano tendencję wzrostową + 5,2%, w zestawieniu z poprzednim rokiem. Da się jednak zauważyć, iż dawny ,,boom,, na zapotrzebowanie na pracowników budowlanych i potrzeba obsadzenia wolnych miejsc pracy w branży budowlanej nieco jednak spada. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br., przychody wzrosły w sumie o 6,6% z kwotą: 46,1 mld euro, jednakże od października statystyki wykazują widoczny spadek w wartościach zamówień i zleceń.

© finanzamt.pl

Kontrowersje wokół przesyłek kurierskich

W 2014 roku w Niemczech wybuchła afera związana z przerzucaniem przesyłek kurierskich przez jedną ze znanych firm działających na rynku niemieckim. Z ukrytej kamery udało się nagrać szokujący filmik przedstawiający pracę niemieckiego przewoźnika w trakcie rozładowania i załadowania tira. Na filmie można było dostrzec jak pracownicy beztrosko i bezmyślnie rzucają paczkami oraz przesyłkami, nie zważając kompletnie uwagi na dewastację oraz ewentualne zniszczenia nie tylko samej paczki, ale również jej zawartości. W przeciągu ostatnich lat wzrosła liczba niezadowolonych klientów skarżących się na zły stan odbieranych paczek. Co jakiś czas w mediach ukazywała się wzmianka rozżalonego klienta, który zastrzegał się skonsultowaniem w tej sprawie z prawnikiem lub biurem ochrony konsumenta w Niemczech. Szala goryczy przelała się, gdy na jaw wyszła w Niemczech sprawa uszkodzonych paczek wysyłanych do marketów w Szwecji. Otóż paczki dotarły z Niemiec do Szwecji uszkodzone oraz w bardzo złym stanie. Ukazując nagranie i zarazem prosząc o komentarz w tej sprawie rzecznika firmy można było dostrzec przerażenie oraz zażenowanie z jednoczesnym stwierdzeniem: ,,To nie są standardy obowiązujące w firmie,,. W krótkim czasie po opublikowaniu nagrania z ukrytej kamery w sieci ukazało się oficjalne pismo w tej sprawie, w którym firma przeprasza i jednocześnie zapewnia swoich klientów o przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia oraz ukarania pracowników, odpowiadających za zaistniałą sytuację. 

© finanzamt.pl