Z OSTATNIEJ CHWILI

Wysokość płacy minimalnej dużym problemem dla pracodawców i związków zawodowych

Wprowadzenie zmiany wysokości płacy minimalnej na 8,50 euro/h, na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem oddania treści nowej ustawy przez Stowarzyszenie Pracodawców i Związków Zawodowych w Niemczech, przysparza wiele nieoczekiwanych problemów. Mianowice profesje zawodowe typu: taksówkarz oraz pracownicy zatrudnieni w centrach informacyjnych (np. infolinia, call center), będą zmuszeni we właściwy sposób zrefinansować rosnące koszty osobowe tzn. koszty przypadające na każdego z pracowników, za pomocą załączenia aneksu lub zawarcia nowej umowy o pracę. Branże gastronomiczne oraz taksówkarze zostaną objęci szczególnym ryzykiem zwiększającym koszty utrzymania zatrudnionych pracowników, dlatego też zwiększona liczba zwolnień w tych profesjach wydaje się bardzo prawdopodobna.

© finanzamt.pl

Znaczne zwiększenie dochodów od 2015 roku

Dochody do dyspozycji tzn. wynagrodzenie po odciągnięciu podatków oraz podlegające składkom pochodzące z gospodarstw domowych w Niemczech wzrośnie w przyszłym roku o 3,7%. Tendencja wzrostowa wynika z informacji oraz prognoz gospodarczych wydanych przez Kiloński Instytutu Gospodarki Światowej (Konjunkturprognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft). Głównym powodem owego wzrostu jest zwiększenie się płac o 4,4% netto. Ponadto odnotowano wzrost dochodów z tytułu pobieranych świadczeń społecznych o 3,%, który to został spowodowany wzrostem siły nabywczej oraz ilością pobieranych emerytur w wieku 63 lat. Również gwałtowny spadek cen ropy naftowej przyczynił się do wzmocnienia dochodów do dyspozycji.

© finanzamt.pl

Gospodarka Niemiec na plusie wraz z końcem roku 2014

Indeks klimatu biznesowego Ifo wzrósł w grudniu już po raz drugi – odnotowano wzrost z 104,7 pkt (wynik z  poprzedniego miesiąca) do 105,5 punktów – jak wynika z Instytutu Badań Ekonomicznych Ifo w Monachium (Ifo-Geschäftsklimaindex). Jednym z największych czynników mających wpływ na tendencję wzrostową niemieckiej gospodarki to gwałtowny spadek cen ropy naftowej oraz spadek kursu euro w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przedsiębiorstwa spoglądają dość optymistycznie na aspekty ekonomiczne i gospodarcze w  nadchodzących miesiącach w porównaniu ze złą passą, która miała miejsce w listopadzie. Indeks Ifo jest najważniejszym wskaźnikiem podającym stan gospodarki niemieckiej. Obliczany co miesiąc na podstawie szczegółowych badań przeprowadzanych na ok. 7.000 firm z branży przemysłowej, handlu detalicznego, handlu hurtowego oraz z branży budowlanej.

© finanzamt.pl

Likwidacja połączenia kolejowego Wrocław – Berlin

Trudno sobie wyobrazić, a następnie przyjąć do wiadomości fakt, iż zarząd PKP wraz z należącymi do niego spółkami, zlikwidował bezpośrednie połączenie między Wrocławiem a Berlinem. Połączenie kolejowe zniknęło po 168 latach swojego nieprzerwalnego kursowania. Skład kursujący pomiędzy miastami nazywany był: ,,Latającym Ślązakiemˮ, ponieważ w okresie II wojny światowej pociąg pokonywał tę trasę w zaledwie 2,5 godziny oraz był okrzyknięty mianem najnowocześniejszego pociągu Europy! W dzisiejszych czasach pokonanie trasy ,,Latającym Ślązakiem” zajmowało ok. 6 godzin. Pojawienie się pociągu pośpiesznego o największej jak na tamte czasy technologii na trasie łączącej stolicę Niemiec ze stolicą Dolnego Śląska było elementem rewolucyjnym. Można sobie wyobrazić, iż zwłaszcza klienci biznesowi byli wówczas bardzo zainteresowani oraz skłonni zapłacić większe pieniądze za bilet, w zamian za możliwość jednodniowego wyjazdu oraz powrotu. Jak się okazuje likwidacja połączenia budzi pewne kontrowersje nie tylko dla pasażerów ale również władz Wrocławia. Zdaniem polityków, samorządowców, oraz mieszkańców Wrocławia, decyzja może mieć negatywny wpływ na współpracę transgraniczną polskich i niemieckich regionów oraz może odbić się na atrakcyjności inwestycji dla Śląska. Powodem likwidacji połączenia ma być rzekomo niska frekwencja podróżujących, jak i zły stan torów. Po głośniej likwidacji połączenia Wrocławia z Berlinem, przewoźnicy zapewniają rozżalonych pasażerów kolei państwowych, że być może w przyszłości połączenie Wrocław – Berlin oraz Berlin – Wrocław powróci do ich rozkładów.