Z OSTATNIEJ CHWILI

200.000 wolnych miejsc pracy w Niemczech !

Bardzo dobre informacje dla pragnących podjąć pracę w Niemczech. Plan gospodarczy Niemiec przewiduje utworzenie 200.000 nowych miejsc pracy. Prawie jedna piąta nowych etatów (40.000) przypadnie dla przedsiębiorców przemysłowych, takich jak producenci samochodów i konstruktorów maszyn. Około 50.000 nowych miejsc pracy przewiduję się w branży opieki zdrowotnej, min. nowe stanowiska dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Dalszych 50.000 miejsc pracy to sektor usług, gdzie główne zapotrzebowanie będzie na konsultantów oraz pracowników agencji reklamowych. Około 25.000 nowych miejsc pracy powstanie w branży handlu detalicznego i hotelarstwa (kucharze, kelnerzy). Pozostałe miejsca pracy – około 15.000 miejsc – utworzona zostanie  w branży IT oraz w branży budowlanej. Powyższe informacje powinny zachęcić polskich fachowców do podjęcia zatrudnienia w Niemczech.

©finanzamt.pl

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Niemczech

Niskie stopy procentowe oraz wysoka liczba imigrantów do Niemiec wzmogła zapotrzebowanie na wolne mieszkania. Porównując dane z branży budowlanej w Niemczech, wnioski z zeszłego roku wskazują na dość duże inwestycje, które wzrosły przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym o 3,7%. Liczba ukończonych nowych domów osiągnęła wartość szczytową około 250.000, stanowiąc jednocześnie rekord dziesięciolecia. Eksperci branży budowlanej szacują, iż wraz z 2015 rokiem, obecny rekord może zostać ponownie przekroczony. Badania prowadzone za pomocą „barometru inwestycyjnego” wskazują dość optymistyczne dane, eksperci w tej dziedzinie szacują, że zostanie wybudowanych około 260.000 nowych mieszkań, gotowych do urządzenia oraz zamieszkania. Główny ekonomista KfW Joerg Zeuner jest przekonany, iż branża budowlana w Niemczech przeżywa nowe odrodzenie i nazywając go w sposób szczególny: ”Rozkwitem budowlanym gospodarki Niemiec”.

©finanzamt.pl

Wyższe wpływy z podatków w 2015 roku

Wpływy podatkowe niemieckich organów państwowych wyraźnie wzrosły wraz z nowym rokiem. W styczniu 2015 roku do kas federacji i landów niemieckich (kraje związkowe Niemiec), wpłynęły środki pochodzące z podatków w łącznej kwocie ponad 43,2 miliarda euro, które stanowią ok. 4,1% większych wpływów niż w roku poprzednim. Podczas gdy kasy rządu federalnego odnotowały wzrost o 8,1%, w kasach landów zarejestrowano wzrost o 2,7%. Dane te są bardzo wiarygodne, gdyż pochodzą z Federalnego Ministerstwa Finansów Niemiec.

©finanzamt.pl

43 miliony osób zatrudnionych w Niemczech

Liczba zatrudnionych pracowników w Niemczech została zliczona wraz z końcem 2014 roku. Wynik z czwartego kwartału wykazuje 43 miliony zatrudnionych w Niemczech. Odnotowano, iż liczba pracowników wzrosła od października do grudnia 2014 roku o 412.000, dając tym samym +1% w porównaniu z poprzednim rokiem – dane te zostały opublikowane przez Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech. Wzrost ten wynikał głównie z sektora następujących usług: w pierwszej kolejności w służbie publicznej, w edukacji, w służbie zdrowia, następnie w handlu, transporcie oraz w przemyśle turystycznym, na końcu wlicza się także usługi korporacyjne. Podczas gdy liczba pracowników wzrosła, jednocześnie spadła liczba osób preferujących samozatrudnienie, np. zakładających firmy jednoosobowe. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) szacuje, iż w tym roku utrzyma się wzrostowy trend zatrudniania nowych pracowników.

©finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka rozwija się dwukrotnie szybciej niż zakładano

Niemiecka gospodarka znowu jest motorem napędowym wzrostu w całej Europie. Produkt krajowy brutto wzrósł o 0,7%. Jest to znakomity wynik dla czwartego kwartału, ponieważ okazał się dwa razy wyższy, niż uprzednio zakładano. To zasługa przede wszystkim zwiększenia kupna-sprzedaży produktów wśród konsumentów oraz coraz większej chęci inwestowania wśród przedsiębiorstw, wyjaśnia oraz interpretuje Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech. Ekonomiści spodziewali się natomiast średniego wzrostu gospodarczego w granicy +0,3%.  Począwszy od 2014 roku gospodarka niemiecka wzrosła o 0,8%, w drugim kwartale skurczyła się o 0,1%, by znów w trzecim kwartale wzrosnąć o 0,1%.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy minimalnej sprawcą wzrostu cen za usługi rzemieślnicze

Najnowsze badania z Berlina wskazują nową zależność – otóż obowiązująca od 01 stycznia 2015 podwyżka płacy minimalnej do kwoty 8,50 euro/h spowodowała znaczący skok cen na poszczególne usługi rzemieślnicze. Z przeprowadzonych badań przez Federalny Urząd Statystyczny wynika, iż taksówkarze wraz z nadejściem stycznia 2015 kasują średnio o 5,2 % więcej niż w roku poprzednim. Dokładne porównanie cennika taksówkarzy z 2014 roku z poszczególnych dużych miast dało rezultat wyraźnego wzrostu nawet do 7,9%. Również na zakupionym piwie w pubie lub barze dolicza się średnio + 6% oraz na wizycie u fryzjera zapłacimy ok. 3,6% więcej. Fryzjer w Lipsku za wykonaną usługę policzy dwa razy drożej, np. za obcięcie włosów u dziecka zamiast 10 euro, skasuje nas 22 euro. Również rosnące ceny żywności dają się odczuć każdemu mieszkańcowi Niemiec. Od początku roku zdrożały nie tylko ceny żywności w hipermarketach, ale również dania w restauracjach, przekąski dostępne w różnych punktach, np. na stacjach benzynowych, kantynach lub dworcach. Zauważyć można również dopłaty za profesjonalne czyszczenie wyrobów włókienniczych, np. czyszczenie koszuli męskiej zdrożało z 99 centów do 1,49 euro, zatem koszt usługi wzrósł nawet o 50%.

©finanzamt.pl

Rekordowe wyniki niemieckiej gospodarki w 2014 roku

Wynik jaki osiągnęła w 2014 gałąź eksportu niemieckiej gospodarki jest zdumiewający. Federalny Urząd Statystyczny poinformował o wycenie eksportowanych towarów z Niemiec o łącznej wartości 1133,6 miliarda euro. Również w dziedzinie importu towarów odnotowano rekordowe zyski, które to wyliczono na kwotę 916,5 miliarda euro.

©finanzamt.pl

Zwiększenie się siły nabywczej w Niemczech

Siła nabywcza pracowników niemieckich w przeciągu roku 2014 gwałtownie wzrosła, a głównym powodem owego stanu rzeczy stała się niska inflacja. W specjalnym raporcie opublikowano dane, z których wynika, że znacząco wzrosły płace realne o 1,6%. Zdaniem Federalnego Urzędu Statystycznego jest to najwyższy wzrost, jaki udało się odnotować od początku prowadzenia statystyk, czyli od 2008 roku. Jednakże w 2013 roku odnotowano spadek płac realnych o 0,1%. Gwałtowną przyczyną wzrostu płac realnych jest utrzymująca się w ostatnim czasie niska inflacja, co do wyższych zarobków mają one mniejszy wpływ na zaistniałą sytuację. Ceny konsumpcyjne wzrosły w zeszłym roku o 0,9%, jest to mniejszy wynik w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat (1,5%). Głównym powodem zwiększenia się chęci konsumpcji pośród niemieckich obywateli jest tańsza energia/prąd/ oraz spadek cen ropy naftowej.

©finanzamt.pl

Wzrost bezrobocia w Niemczech

Nowe dane z początku 2015 roku dotyczące stopy bezrobocia w Niemczech są nieco mniej optymistyczne. Z zebranych informacji Urzędów Pracy z Niemiec wynika, iż wraz z nowym rokiem liczba bezrobotnych wzrosła dokładnie o 268.000 osób, dając ogólny wynik: 3,032 miliona ludzi bez pracy. Federalna Agencja Pracy w Norymberdze ogłosiła wyniki, z których to odczyt wskazuje na znaczący wzrost stopy bezrobocia o 0,6 pkt, czyli 7%.

©finanzamt.pl

Urząd zapłaci za kredyt budowlany w Niemczech

Osoby pobierające zasiłek socjalny w Niemczech Hartz IV, a będący właścicielem domu i mający kredyt budowlany, mogą mieć nadzieję, iż Urząd Opieki Społecznej w wyjątkowych przypadkach pokryje część ich zadłużenia. Jakie więc warunki należy spełnić, by ubiegać się o częściowe pokrycie zadłużenia kredytu budowlanego? Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy na poczet spłaty zadłużenia jest min: zakupiony dom musiał być przez właściciela kupiony na długo przed wnioskowaniem o zasiłek Hartz IV, a spłata kredytu miałaby się ku końcowi, tzn. przed całkowitą sfinalizowaniem zadłużenia. O możliwości spłaty kredytu budowlanego przez Urząd Opieki Społecznej w Niemczech zadecydowano w Sądzie Prawa Społecznego w Hessen. Finansowanie należności musi zatem być w dużej mierze pokryte przez odbiorcę zasiłku Harz IV. Bardzo ważną rolę może odegrać również udokumentowanie przed Niemieckim Urzędem Opieki Społecznej o spłatę kredytu budowlanego nie tylko niewypłacalność, w tym niezdolność finansowa do dalszej spłaty zadłużenia, ale również grożąca eksmisja bądź założona sprawa egzekucyjna u komornika, przez którą posiadane środki finansowe nie są wystarczające do jednoczesnego pokrycia zadłużenia oraz nie zapewniają rodzinie prawidłowej egzystencji.

©finanzamt.pl

Niemiecki przemysł samochodowy rozwija się w krajach strefy euro

Po spadkach dochodów, jakie miały miejsce w poprzednich latach, niemiecki przemysł samochodowy był w stanie ponownie zwiększyć swoją sprzedaż w krajach strefy euro w 2014 roku. Jest to aktualny wynik badania przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. W związku z tym odnotowano zwiększenie się o 9% dochodów, dając tym samym prawie 65 miliarda euro. W przemyśle samochodowym powoli udaję się przezwyciężyć największe wahania oraz zapaści finansowe. Mimo wszystko największymi rynkami zbytu dla niemieckich aut pozostają Ameryka Północna i Azja.  

©finanzamt.pl

Weltbild sprzedaje swoje oddziały

Popularna niemiecka księgarnia Weltbild sprzedaje co drugi swój oddział. Firma z Augsburga poinformowała media o sprzedaży 70 sklepów oraz przejęciu ich przez średnią sieć księgarni. Nazwa nabywcy nie jest jeszcze znana. Pracownicy (ok. 400 osób) pracujący w sprzedawanych filiach Weltbild zostaną przejęci, tym samym zatrudnieni przez nowego nabywcę sieci księgarni. Rzecznik Weltbildu powiadomił, iż firma po sfinalizowaniu sprzedaży aktualnie posiada 75 oddziałów.

©finanzamt.pl

Owoce i warzywa mogą zdrożeć nawet do 30% w Niemczech

Dzięki nowej ustawie o podwyżce płacy minimalnej z pewnością skorzystają finansowo pracownicy sezonowi, gdyż obejmująca ich wynagrodzenie płaca minimalna od 1 stycznia 2015 roku wynosi 8,50 euro/h. Wprowadzając nowy przepis o podwyżce płacy minimalnej zwiększy się również opodatkowanie przy produkcji owoców i warzyw. W szczególności produkcja mniejszych owoców tj. jagody, truskawki bądź winogrona, zdrożeją o 30% – szacuje Jens Stechmann, przewodniczący Federalnego Komitetu Owoców i Warzyw. Eksperci ds. gospodarki żywieniowej są nieco zaniepokojeni o przyszłość niemieckich upraw owocowych. Wraz z nadejściem wiosny zajdzie potrzeba sporządzenia klarownego zobowiązania co do handlu detalicznego żywności dla niemieckich produktów. Podobnego zdania jest Joachim Rukwied, prezes Stowarzyszenia Rolników w Niemczech, który dostrzega również inny problem. Otóż uprawa niektórych owoców (takich jak np. truskawki) w kraju może okazać się nie opłacalnym biznesem.

©finanzamt.pl