Z OSTATNIEJ CHWILI

Lepsza ochrona oszczędności

Uwaga osoby trzymające pieniądze w bankach w Niemczech : Parlament Federalny (Bundestag) przyjął dodatkowe środki w celu ochrony majątku oszczędzających. Znaczną większością głosów Parlament przyjął wdrożenie odpowiedniej dyrektywy UE. Dzięki niej oszczędzający mają mieć szybszy i mniej zbiurokratyzowany dostęp do swoich środków w przypadku upadłości banku. Dyrektywa przewiduje również budowę własnego funduszu ubezpieczeń depozytów przez każdy kraj UE, co ma służyć lepszej ochrony funduszy.

©finanzamt.pl

Air Berlin 2014 z rekordową stratą

Linie lotnicze Air Berlin poczyniły w zeszłym roku największe straty w swojej historii. Zysk netto w roku 2014 według wstępnych wyników różnił się w granicach 362 mln do 387 mln Euro. Rzecznik Air Berlin podkreśla jednak, iż koszty restrukturyzacji muszą być jeszcze ostatecznie obliczone. Straty w 2013 sięgały 316 mln Euro. Sprzedaż w drugich co do wielkości niemieckich liniach lotniczych w 2014 roku była prawie na niezmienionym poziomie: 4,16 miliardów Euro (2013: 4,15 miliardów Euro).

©finanzamt.pl

Adidas stawia klientów w centrum

Największy producent sprzętu sportowego w Europie, firma Adidas, stawia konsumenta w centralnym punkcie swojej nowej strategii średnioterminowej. „Przegraliśmy z chciwości, bo nie skupialiśmy się wystarczająco na potrzebach naszych klientów”, powiedział właściciel firmy Adidas Herbert Hainer. Teraz to się zmieni: „Nasi klienci muszą stać w centrum wszystkiego, co robimy – i tego, jak to robimy.” Życzenia i interesy konsumentów mają być w większym stopniu uwzględniane i szybciej zaspokajane. Cykle produkcyjne mają być tym samym znacznie krótsze.

©finanzamt.pl

Owoce i warzywa pozostają w korzystnych cenach

Rekordowe zbiory i embargo na Rosję: ceny owoców i warzyw są nadal niskie. Według oceny BayWa, dystrybutora produktów rolnych, niemieccy konsumenci mogą także w tym roku liczyć na niskie ceny owoców i warzyw. Ze względu na stale utrzymywane embargo na Rosję ceny pozostają pod presją. W handlu zbożem, europejski lider rynku – BayWa, zapewnia dalsze wahania.

©finanzamt.pl