Z OSTATNIEJ CHWILI

Coraz lepsze warunki pracy w Niemczech

Powołując się na aktualne dane statystyczne wynika, iż niemieccy pracownicy mają prawo do 31 dni urlopu, przy czym tydzień pracy wynosi średnio 38 godzin, a zarobki wciąż rosną. Dane pochodzą z analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) na zlecenie Nowej Inicjatywy Społecznej Gospodarki Rynkowej (INSM) w Niemczech. Z przeprowadzonych badań wynika również pewna zależność, choć intensywność pracy wciąż wzrasta, obciążenia zdrowotne pracowników maleją. Bilans rozwoju jakości pracy jest optymistyczny. Dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, coraz więcej osób ma pracę, zauważa się wzrost płac oraz lepsze warunki pracy. Zwolnienie lekarskie z pracy (L4) to mały problem w Niemczech. Według przeprowadzonych badań jedynie 19% zatrudnionych martwi się stanem zdrowia przy wykonywanej pracy. Wzrosły wynagrodzenia pracowników: 16,25 euro w zachodniej części Niemiec, do 12,54 euro we wschodniej części kraju. Coraz więcej osób zatrudnionych jest w dwóch zakładach pracy jednocześnie, z przewagą osób będących w średnim wieku. Następna zależność dotyczy kobiet, które coraz częściej decydują się na dodatkowo płatną pracę. Wśród pracujących kobiet aż 5,4% podjęło dodatkowe zatrudnienie, wśród mężczyzn odnotowano 4,6%. Powodem tej sytuacji jest fakt, iż więcej kobiet zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatem coraz częściej panie decydują się na równie opłacalne, dodatkowe zajęcie.

©finanzamt.pl

Więcej korzyści podatkowych dla samotnych matek i ojców

Od miesięcy niemieckie media skrupulatnie donoszą o ciągłej wymianie zdań i poglądów pomiędzy Manuelą Schwesig minister do spraw rodzinnych (SPD) a ministrem finansów Wolfgangiem Schäuble (CDU) w sprawie wzrostu świadczeń dla rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. Minister Schwesig opowiedziała się za przyznaniem dodatkowych ulg dla osób samotnie wychowujących dzieci, Schäuble z kolei nie chciał, aby nowe ulgi były finansowane z budżetu państwa. Mimo ciągłych podziałów oraz rozbieżności w tej sprawie, szefowie frakcji CDU i SPD zgodzili się co do wprowadzenia więcej ulg podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wysokość ulgi powinna być zwiększona o 600 euro, czyli do kwoty 1 908 euro. W Niemczech około 2,2 mln dzieci dorasta u boku jednego z rodziców. Rodzice często doświadczani są przez szczególne obciążenia oraz koszty związane z samotnym wychowywaniem dzieci. Nowa regulacja prawna prowadzona jest w ramach debaty parlamentarnej dot. prawa o podniesieniu podstawowej stawki kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci.

©finanzamt.pl

Ponowny strajk pracowników niemieckiej poczty

Listonosze, kurierzy oraz inni pracownicy niemieckiej poczty /Deutsche Post/ kontynuują strajk ostrzegawczy. Dotknięte strajkiem obszary Niemiec to: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Berlin i Brandenburg. Mieszkańcy Niemiec muszą nieco uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na swoją pocztę i liczyć się z opóźnieniami w dostawie. Pracownicy niemieckiej poczty donoszą, że pracują pod ciągłą presją przełożonych. Związek zawodowy domaga się dla ponad 140 000 zatrudnionych krótszych godzin pracy i znacznie większych płac. Płace powinny być podniesione w ciągu dwunastu miesięcy o 5,5% oraz tygodniowy czas pracy zmniejszony z 38,5 do 36 godzin bez utraty pełnego wynagrodzenia.

©finanzamt.pl

Milionowe straty przez strajk niemieckich kolejarzy

Strajki na koleii kosztują codziennie niemiecką gospodarkę pomiędzy 50 milionów a 100 milionów euro, co wynika z opinii przedstawicieli Commerzbank. Ta ogromna kwota strat powstaje na skutek strajku kolejarzy, którzy żadają dla siebie lepszych warunków finansowych zatrudnienia. W przypadku dziesięciodniowego strajku kwota strat w niemieckiej gospodarce może sięgnąć nawet 1 miliarda euro.

©finanzamt.pl

Coraz mniej Mini-Job w Niemczech

Zgodnie z danymi centrali Mini-Job w Bochum opublikowanych dla poprzedniego kwartału, które zostały opublikowane w „Die Welt”, w Niemczech zniknęło 237.000 stanowisk pracy. Dotyczy to okresu począwszy od wprowadzenia Mini-Job do początku tego roku. Najwięcej stanowisk pracy tego typu zlikwidowano we wschodnich Niemczech. W skali całych Niemiec spadek tylko w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł -3,5%. W porównaniu do roku 2014 spadek wyniósł aż 2,8% do poziomu 6,6 miliona.

©finanzamt.pl